Telefon: (22) 55-23-712 | biblioteka.wfis@uw.edu.pl | W dniu dzisiejszym Biblioteka czynna w godzinach 11.00 - 17.00

Search in catalogue

  • Alphabetical search
  • Searching by key words
  • Online catalog
Alphabetical search

 

       

Searching by key words
Online catalog

Here you will find all the acquisitions of the Library after 1990 and a significant part of the remaining collections (books, magazines, diploma theses, electronic documents).

Library Resources

Card catalog

Desciptions of books not included in the online catalog

Archiwum Cyfrowe Połączonych Bibliotek

Digital archive

Digitized collections of connected libraries.

Zbiory specjalne Połączone Biblioteki

Special collections

List of resources and special collections

Czasopisma Połączone Biblioteki

Journals

List of printed and online magazines

Bazy danych Połączone Biblioteki

Databases

List of relevant scientific and bibliographic databases

Katalog prac dyplomowych Połączone Biblioteki

Catalog of diploma thesis

Catalogs of master’s, bachelor’s and doctoral dissertations

Library

Cooperating institutions

W związku zarządzeniem Rektora UW z 7 kwietnia 2020 r., Biblioteka będzie nieczynna do 15.05.2020 r. Nie są naliczane kary za przetrzymanie wypożyczonych książek w okresie 11 marca – 30 maja.