Telefon: (22) 55-23-712 | biblioteka.wfis@uw.edu.pl | W dniu dzisiejszym Biblioteka czynna w godzinach 11.00 - 17.00

Links to diploma theses: master’s, bachelor’s and doctoral dissertations defended at the Faculty of Philosophy and Sociology of the University of Warsaw, Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Sciences and the School of Social Sciences of the Polish Academy of Sciences, copies of which are in the combined libraries of WFiS UW, IFiS PAN and PTF.

Philosophy works - Faculty of Philosophy and Sociology, University of Warsaw

Prace z dziedziny socjologii - Wydział Filozofii i Socjologii UW


W związku zarządzeniem Rektora UW z 7 kwietnia 2020 r., Biblioteka będzie nieczynna do 15.05.2020 r. Nie są naliczane kary za przetrzymanie wypożyczonych książek w okresie 11 marca – 30 maja.