Kazimierz Twardowski. Bibliografia przedmiotowa

Bibliografia obejmuje piśmiennictwo dotyczące Kazimierza Twardowskiego oraz Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, wziętej zbiorowo jako kierunek filozoficzny (nie zawiera publikacji poświęconych poszczególnym przedstawicielom Szkoły). Uwzględnia tylko prace powojenne autorów polskich, również w językach obcych. Bibliografia ma układ alfabetyczny, notuje książki, fragmenty książek oraz artykuły z czasopism polskich i zagranicznych. Bibliografia nasza stanowi kontynuację części przedmiotowej bibliografii Danieli Gromskiej, … Czytaj dalej Kazimierz Twardowski. Bibliografia przedmiotowa