Losy spuścizny piśmienniczej Kazimierza Twardowskiego

Na spuściznę rękopiśmienniczą Kazimierza Twardowskiego składają się materiały różnego rodzaju: wykłady i materiały z pracy dydaktycznej, notatki i teksty naukowe, korespondencja, przemówienia, odczyty i przekłady oraz dzienniki utrwalone w formie rękopisów bądź maszynopisów. Materiały po zmarłym 11 lutego 1938 roku K. Twardowskim znajdowały się w dwóch miejscach: w jego gabinecie w gmachu Uniwersytetu przy ul. … Czytaj dalej Losy spuścizny piśmienniczej Kazimierza Twardowskiego