Bazy EBSCO – IFiS PAN
wejście z komputerów służbowych w IFiS PAN
wejście z komputerów domowych pracowników IFiS PAN

Pracownicy IFiS PAN mogą uzyskać zdalny dostęp (z komputerów domowych) do następujących baz EBSCO

  • Academic Search Complete
  • Business Source Complete
  • GreenFILE
  • Health Source – Consumer Edition
  • Health Source: Nursing/Academic Edition
  • MasterFILE Premier
  • Regional Business News

Aby otrzymać dostęp do bazy, należy wysłać zgłoszenie na adres jmroczek@uw.edu.pl
Pod uwagę brane będą wnioski wysłane ze służbowych skrzynek zarejestrowanych w domenie ifispan.waw.pl
Hasła dostępu zostaną przesłane do zainteresowanych osób pocztą elektroniczną.