Europejski Sondaż Społeczny (European Social Survey – ESS) jest jednym z największych i najważniejszych europejskich projektów badawczych. Jego inicjatorem był Komitet Ekspertów Europejskiej Fundacji Nauki (European Science Foundation).

Podstawowym celem ESS jest obserwacja zmian społecznych zachodzących w Europie: postaw wobec kluczowych problemów, zmian w systemach wartości i zachowaniach (zob. Tematyka ESS). Wyboru zagadnień, które są poruszane w badaniu, dokonuje Międzynarodowy Komitet Naukowy. Polskę reprezentuje w nim dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Henryk Domański.

Dotychczas zrealizowano cztery rundy badania: w latach 2002, 2004, 2006, 2008. Obecnie realizowana jest runda piąta. W kolejnych rundach badania udział wzięło od 22 do 31 krajów (zob. Kraje uczestniczącce w projekcie). Polska uczestniczy w ESS począwszy od pierwszej rundy. Projekt realizuje Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Narodowym koordynatorem ESS jest doc. dr hab. Paweł Sztabiński.

Więcej informacji znajdą Państwo na polskiej stronie projektu, dostępnej pod adresem http://www.ifispan.waw.pl/ess .

Zachęcamy również do odwiedzenia oficjalnego serwisu ESS .

Wyniki badań zrealizowanych dotychczas w ramach Europejskiego Sondażu Społecznego dostępne są dla wszystkich zainteresowanych na stronie http://ess.nsd.uib.no/ .