Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.

Bazy można przeglądać jedynie na komputerach IFiS PAN w Pałacu Staszica oraz w czytelni głównej Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF

Zasoby licencyjne dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju

  • Science Direct (Elsevier)
  • Springer Wiley Online Library
  • Web of Science (dostęp również z komputerów domowych)
  • EBSCO (dostęp również z komputerów domowych) Nature Science