Ważne!
  • Teksty udostępniamy nieodpłatnie pracownikom i doktorantom UW i IFiS PAN – w ramach dozwolonego użytku.
  • Skany należy zamawiać wysyłając e-mail na adres j.borowiec@uw.edu.pl.
    Sprawdź!
    Lista skanów dostępna jest także w arkuszach Google.