Skatalogowany księgozbiór Julii Sowy

1.  Katalog on-line
The achieving society / by David C. McClelland.
Princeton [etc.] : D. Van Nostrand Company, 1961. – XV, 512 s. : il. ; 24 cm.

2.  Katalog on-line
Albert Schweitzer : an anthology / ed. by Charles R. Joy. – Enlarged ed., 3rd print.
Boston : The Beacon Press, 1959. – XXV, 355 s. ; 21 cm.
(Beacon Paperbacks ; BP1 )

3.  Katalog on-line
The American lower class : a typological approach / by S. M. Miller.
New York : Syracuse University, 1964. – S.[1]-22 ; 24 cm.

4.  Katalog on-line
Ameryka / Stephen Vincent Benét ; przekł. Zofii Łempickiej.
Warszawa : Wydawnictwo S. Arcta, 1946 (Kraków : druk. W. L. Anczyc). – 107 s. ; 22 cm.
(Z Nowego Świata )

5.  Katalog on-line
Analiza pojęcia czynu / Zygmunt Ziembiński.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. – 194, [2] s. : wykr. ; 18 cm.
(Omega : biblioteka wiedzy współczesnej ; 233 )

6.  Katalog on-line
An axiomatization of utility based on the notion of utility differences / Patrick Suppes and Muriel Winet.
[Providence : Institute of Management Sciences], 1955. – S.[259]-270 ; 26 cm.

7.  Katalog on-line
The Bible : authorized version / ed. by John Stirling ; drawings by Horace Knowles. – 11th impr.
London : The British & Foreign Bible Society, 1958. – XV, 748, 255, [1] s. : il. ; 20 cm.

8.  Katalog on-line
Binocural resolution and perception of race in South Africa / by Thomas F. Pettigrew and Gordon W. Allport and Eric O. Barnett.
[London] : [s. l.], 1958. – S.[265]-278 ; 26 cm.

9.  Katalog on-line
Les causes du suicide / par Maurice Halbwachs ; avant-propos de Marcel Mauss.
Paris : Librairie Félix Alcan, 1930. – VIII, 520 s. ; 23 cm.
(Travaux de l’Année Sociologique )
(Bibliotheque de Philosophie Contemporaine )

10.  Katalog on-line
Co to jest cybernetyka / Georg Klaus, Heinz Liebscher ; [tł. Henryk Sejneński].
Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1971. – 127 s. : il. ; 18 cm.
(Omega : biblioteka wiedzy współczesnej ; 202 )

11.  Katalog on-line
The conduct of inquiry : methodology for behavioral science / Abraham Kaplan
San Francisco : Chandler Publishing Company, 1964. – XIX, 428 s. ; 24 cm.
(Anthropology and Sociology )

12.  Katalog on-line
Culture and social character : the work of David Riesman reviewed / ed. by Seymour Martin Lipset and Leo Lowenthal. – 2nd print.
New York : The Free Press of Glencoe, 1962. – XIV, 466 s. ; 24 cm.

13.  Katalog on-line
Cumulative record / B. F. Skinner.
New York : Appleton-Century- Crofts, Inc., cop. 1959. – X, 430 s. : il. ; 24 cm.
(The Century Psychology Series )

14.  Katalog on-line
Członkowie partii i aktyw partyjny w zakładzie produkcyjnym / Zygmunt Bauman.
[Warszawa : PWN], 1962. – S.[55]-69 : il. ; 24 cm.

15.  Katalog on-line
Le désenchantement du monde : une histoire politique de la religion / Marcel Gauchet.
Paris : Gallimard, 2005. – 457 s. ; 18 cm.
(Collection Folio Essais )
ISBN 2-07-032943-7

16.  Katalog on-line
The dynamics of modern society / edited with introductions and notes by William J. Goode.
New York : Atherton press, 1966. – XV, [7], 474 s. ; 25 cm.

17.  Katalog on-line
Dyskusja nad metodologią etnograficznego badania kołchozów w Związku Radzieckim / Jan Szczepański.
Łódź : Zakład im. Ossolińskich, 1953. – S. 1-28 ; 25 cm.

18.  Katalog on-line
An empirical study of the expressions „true,” „perfectly certain” and „extremely probable” / by Arne Naess.
Oslo : I kommisjon hos Jacob Dybwad, 1953. – 41 s. : il. ; 24 cm.
(Norske videnskaps-akademi i Oslo.II Hist.-filos. klasse 1953 ; no. 4 )

19.  Katalog on-line
Ewangelie : ich powstanie i rodzaj literacki / Eugeniusz Dąbrowski. – Wyd. 2 popr. i uzup.
Niepokalanów : [s. n.], 1949 (Warszawa : Zakład Salezjański – Dział Grafiki). – 168 s. ; 21 cm.

20.  Katalog on-line
Filozofia a filozofia nauki / Ludovico Geymonat ; [przeł. Wojciech Marucha].
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1966. – 221, [2] s. ; 20 cm.

21.  Katalog on-line
Filozofia i życie / Józef Gołuchowski ; przeł. Piotr Chmielowski ; pod red. Henryka Struvego.
Warszawa : skł. gł. E. Wende i Sp., 1903. – 128 s. ; 19 cm.

22.  Katalog on-line
Filozofia pozytywistyczna : (od Hume’a do Koła Wiedeńskiego) / Leszek Kołakowski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – 238 s. ; 19 cm.
(Omega : współczesna biblioteka naukowa, 0208-9653 ; 50 )

23.  Katalog on-line
Filozoficzne podstawy teorii naukowej / Leszek Nowak.
[Warszawa : PWN], 1973. – S.[159]-168 ; 24 cm.

24.  Katalog on-line
Forging the American character / edited by James W. Hall
New York : Holt, Rinehart and Winston, cop. 1971. – 128 s. : il. ; 24 cm.
(American problem studies )

25.  Katalog on-line
Gandhi w obronie indyjskiego pariasa : (w 90 rocznicę urodzin Gandhiego) / Ija Lazari-Pawłowska.
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1959. – S.[25]-39 ; 24 cm.

26.  Katalog on-line
Granice życia ludzkiego / Alfred Sauvy ; [tł. Eugenia Łozińska].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – 134, [1] s. : il. ; 18 cm.
(Współczesna Biblioteka Naukowa Omega )

27.  Katalog on-line
Guide de l’étudiant en psychologie / par René Carron et Raymond Lombes ; préface de Daniel Lagache.
Paris : PUF, 1953. – XI, 238, [2] s. ; 19 cm.

28.  Katalog on-line
A history of Western philosophy : and its connection with political and social circumstances from the earliest times to the present day / Bertrand Russell. – 12th print.
New York : Simon and Schuster, 1959. – XXIII, [1], 895 s. ; 20 cm.

29.  Katalog on-line
Informal organization and the theory of schism / Walter Firey.
[Menasha : American Sociological Society], 1948. – S.[15]-24 : il. ; 24 cm.

30.  Katalog on-line
Interpretacja prawnicza : studium z metodologii prawoznawstwa / Leszek Nowak.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. – 218, [2] s., [1] k. tabl. złoż. ; 21 cm.

31.  Katalog on-line
Kocha, lubi, szanuje : medytacje semantyczne / Anna Wierzbicka.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1971. – 279, [1] s. ; 21 cm.

32.  Katalog on-line
Łączność „predestynowana” i łączność „nierozerwalna” w grupach społecznych / Stanisław Ossowski.
Warszawa : „Nasza Księgarnia”, 1938. – S.[1]-34 ; 25 cm.

33.  Katalog on-line
„Lingwistyczna teoria logicznej konieczności” w świetle krytyki Arthura Papa / Adam Nowaczyk.
Warszawa : PWN, 1962. – S. [95]-110 ; 24 cm.

34.  Katalog on-line
The logic of scientific discovery / Karl R. Popper.
New York : Basic Books, 1959. – 479, [1] s. : il. ; 24 cm.

35.  Katalog on-line
Magic, science and religion and other essays / by Bronislaw Malinowski ; with an introd. by Robert Redfield.
Garden City : Doubleday & Company, 1954. – 274 s. ; 18 cm.

36.  Katalog on-line
Maszyna matematyczna i mózg ludzki / John von Neumann ; tł. Klemens Szaniawski.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1963. – 92 s. ; 20 cm.

37.  Katalog on-line
Mental health and social change / Bertram S. Brown.
[s.n] : Department of Health, Education, and Welfare, [ca 1968]. – 27 s. ; 24 cm.

38.  Katalog on-line
Metodologia badań socjologicznych : zagadnienia ogólne / Stefan Nowak.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1970. – 484, [3] s. : il., err. ; 21 cm.

39.  Katalog on-line
Metodologiczne problemy teorii socjologicznych : praca zbiorowa / pod redakcją Stefana Nowaka.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. – 245, [1] strona ; 21 cm.

40.  Katalog on-line
Model ekonomiczny : studium z metodologii ekonomii politycznej / Leszek Nowak.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 1972. – 243 s. : rys. ; 19 cm.

41.  Katalog on-line
Myśli / Karol Irzykowski ; wybrał i przedm. poprzedził Ludwik Bohdan Grzeniewski.
Warszawa : Czytelnik, 1974. – 142, [2] s. ; 20 cm.
(Symposion )

42.  Katalog on-line
Myśli / Ludwik Hirszfeld ; wstęp Paweł Jasienica.
Wrocław : Ossolineum, 1964. – 34, [2] s. ; 18 cm.

43.  Katalog on-line
National character nad national stereotypes : a trend report prepared for the International Union of Scientitic Psychology / by H. C. J. Duijker, N. H. Frijda.
Amsterdam : North-Holland Publishing, 1960. – XI, 238 s. ; 23 cm.
(Confluence : surveys of research in the social sciences ; vol. 1 )

44.  Katalog on-line
Niektóre definicje zdrowia psychicznego : analiza krytyczna poglądów E. Fromma i K. Horney / Julia Sowa.
[Warszawa : PWN], [1969]. – S.[237]-263 ; 24 cm.

45.  Katalog on-line
Nienaruszalność żywego organizmu / Frank Macfarlane Burnet ; [tł. Bogdan Kamiński].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. – 188, [4] s. : il. ; 18 cm.
(Omega : współczesna biblioteka naukowa ; 35 )

46.  Katalog on-line
Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. T. 1 / Gottfried Wilhelm Leibniz ; z oryg. fr. przeł. i opatrzyła przypisami Izydora Dąmbska ; wstępem poprzedził Leszek Kołakowski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. – LXX, 351, [1] s., [1] k. portr. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

47.  Katalog on-line
Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. T. 2 / Gottfried Wilhelm Leibniz ; z oryg. fr. przeł. i opatrzyła przypisami Izydora Dąmbska ; wstępem poprzedził Leszek Kołakowski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. – 510, [5] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

48.  Katalog on-line
O niektórych sposobach systematyzacji twierdzeń socjologicznych / Hans L. Zetterberg.
[Wrocław : PAN], 1961. – S.[86]-102 ; 24 cm.

49.  Katalog on-line
O przyczynach uprzedzeń etnicznych / Hanna E. Malewska.
[Warszawa : PWN], 1959. – S.[73]-102 ; 24 cm.

50.  Katalog on-line
O samopoznaniu i psychice integralnej / Magdalena Jasińska.
Warszawa : PWN, 1969. – S.[221]-236 ; 24 cm.

51.  Katalog on-line
Od wieży Babel do językoznawstwa porównawczego / Jan Reychman.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1969. – 120, [2] s. : il. ; 18 cm.
(Omega : biblioteka wiedzy współczesnej ; 142 )

52.  Katalog on-line
Orędzia króla Asioki / przeł. i koment. opatrzyła Jadwiga Makowiecka ; przedm. Humayun Kabir ; wstęp Giovanni Pugliese Carratelli ; red. wyd. pol. Eugeniusz Słuszkiewicz ; [tł. wstępu z jęz. wł. Mieczysław Paszkowski] ; […]
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – XXXVII, [1], 55, [5] s., [1] k. tabl. : err. ; 20 cm.
(Filozofia i Wspólnota Światowa )

53.  Katalog on-line
Personality : normal and abnormal / Gordon W. Allport.
Keele : University College of North Staffordshire, 1958. – S.167-180 ; 22 cm.

54.  Katalog on-line
Personality and social systems / ed. by Neil J. Smelser, William T. Smelser. – 2ed. print.
New York ; London : John Wiley and Sons, 1964. – XI, [1], 660 s. : il. ; 24 cm.

55.  Katalog on-line
Podstawy wolności amerykańskiej : [mowy i dokumenty] / [ publ. by the United States Office of War Information].
[Washington] : United States Office of War Information, 1944. – 84, [2] s., [4] s. tabl. : il. ; 20 cm.

56.  Katalog on-line
Pojęcie klasy społecznej / Stanisław Ossowski.
Warszawa : PWN, 1957. – S.[17]-35 ; 24 cm.

57.  Katalog on-line
Porozmawiajmy o teorii względności / J. L. Synge ; [z ang. przeł. Waldemar Woźniakowski].
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974. – 181, [2] s. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Problemów ; t. 190 )

58.  Katalog on-line
Poverty : social conscience in the progressive era / by Robert Hunter ; ed. by Peter d’A. Jones.
New York [etc.] : Harper & Row Publishers, 1965. – XXIX, [1], 382 s. ; 20 cm.
(Harper Torchbooks. The University Library ; TB 3065 )
(American Perspectives )

59.  Katalog on-line
Pozytywizm i socjologia Augusta Comte’a / Jan Szczepański.
Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1951. – S. [1]-53 ; 25 cm.

60.  Katalog on-line
Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak.
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. – 24, [3] s. ; 21 cm.

61.  Katalog on-line
Prawo Parkinsona albo w pogoni za postępem / C. Northcote Parkinson ; tł. Juliusz Kydryński.
[Warszawa] : Książka i Wiedza, 1963. – 116, [4] s. : il. ; 20 cm.

62.  Katalog on-line
Prediction of political behavior in America / Paul F. Lazarsfeld and Raymond H. Franzen.
[Menasha : American Sociological Society], 1945. – S.[261]-273 ; 24 cm.

63.  Katalog on-line
Present-day psychology : an original survey of departments, branches, methods and phases, including clinical and dynamic psychology / ed. by Abraham Aaron Roback ; with the collaboration of forty experts in the various fields.
New York : Philosophical Library, cop. 1955. – XIV, 995 s., [2] k. tabl. : il. ; 22 cm.

64.  Katalog on-line
The problems of logic / Andrew Paul Ushenko.
London : George Allen and Unwin ltd, 1941. – 225 s. : il. ; 20 cm.

65.  Katalog on-line
A propos d’une bibliographie de Karl Marx / Henry Mayer
[S.l. : s.n.], 1957. – S.[935]-951 ; 22 cm.

66.  Katalog on-line
Psychologia inżynieryjna w ZSRR i USA : wybór prac / [wyboru dokonali: Zofia Kapuścińska i Jan Okóń ; tł. z jęz. ros. tł. Zofia Kapuścińska, z jęz. ang. Jan Okóń].
Warszawa : Książka i Wiedza, 1969. – 307, [9] s. : il. ; 21 cm.
(Biblioteka Nauki o Pracy )

67.  Katalog on-line
Psychologia przesądu / Gustav Jahoda ; przełożył Jerzy Jedlicki ; przedmową opatrzył Klemens Szaniawski.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. – 213, [2] strony : ilustracje ; 18 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej )

68.  Katalog on-line
Psychologia społeczna : studium interakcji ludzkich / Theodore M. Newcomb, Ralph H. Turner, Philip E. Converse ; [tł. Heliodor Muszyński et al.].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, dr. 1970. – 597, [2] s. : err. ; 25 cm.

69.  Katalog on-line
Psychologja : do użytku słuchaczów wyższych zakładów naukowych. T. 1 / napisał Władysław Witwicki. – Wyd. 2 przejrz. i uzup.
Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1930. – 480 s., [4] k. tabl. kolor. : il., err. ; 24 cm.

70.  Katalog on-line
Psychopatologia nerwic / Antoni Kępiński.
Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1972. – 347, [1] s. ; 21 cm.

71.  Katalog on-line
Public order under law : the role of the advisor-draftsman in the formation of code or constitution / by George H. Dession and Harold D. Lasswell.
[New Haven : Yale Law Journal], 1955. – S.[174]-195 ; 26 cm.

72.  Katalog on-line
A rap on race / Margaret Mead, James Baldwin.
New York : Dell Publishing Co., 1972. – [10], 256 s. ; 21 cm.

73.  Katalog on-line
A reader’s guide to the social sciences / ed. by Bert F. Hoselitz ; with chapters by Peter M. Blau [et al.]. – 2nd printing.
New York : The Free Press ; London : Collier-Macmillan, 1966. – [2], 250 s. ; 21 cm.
(A Free Press Paperback ; 91505 )

74.  Katalog on-line
Readings in the philosophy of science / Herbert Feigl and May Brodbeck, editors.
New York : Appleton-Century-Crofts, copyright 1953. – IX, [1], 811 stron : ilustracje ; 24 cm.

75.  Katalog on-line
Recenzje.
[Wrocław : PAN], 1963. – S.[239]-272 ; 24 cm.

76.  Katalog on-line
Recenzje i omówienia.
[Poznań : UAM, 1970]. – S.157-205 ; 21 cm.

77.  Katalog on-line
Reformation and society in sixteenth-century Europe / A. G. Dickens.
London : Thames and Hudson, 1966. – 216 s. : il. ; 21 cm.

78.  Katalog on-line
Religia a powstanie kapitalizmu / R. H. Tawney ; [tł. z ang. Olgierd Wojtasiewicz].
Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1963. – 316, [3] s. ; 21 cm.
(Seria Religioznawcza )

79.  Katalog on-line
Rozwój ocen moralnych dziecka / Jean Piaget ; tł.Tamara Kołakowska.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. – 383, [1] s. ; 21 cm.

80.  Katalog on-line
Semantics and the philosophy of language : a collection of readings / ed. by Leonard Linsky.
Urbana : University of Illinois Press, 1952. – IX, 289 s. ; 26 cm.

81.  Katalog on-line
The Social Organization of Health / edited by Hans Peter Dreitzel.
New York : The Macmillan Company ; London : Collier-Macmillan, cop.1971. – XVII,301 s. ; 18 cm.
(Recent sociology ; No.3 )

82.  Katalog on-line
Sociology : a text with adapted readings / Leonard Broom, Philip Selznick. – 3rd ed.
New York : Harper & ROW, 1963. – XVIII, 746 s. : il. ; 22 cm.

83.  Katalog on-line
Socjologiczna wyobraźnia a socjologiczna rzeczywistość / Zygmunt Bauman.
[Warszawa : PWN], 1960. – S.[173]-181 ; 24 cm.

84.  Katalog on-line
Some problems of causal interpretation of statistical relationships / Stefan Nowak.
[Baltimore] : [s. n.], 1960. – S.23-28 : il. ; 26 cm.

85.  Katalog on-line
Strukturalizm / Jean Piaget ; [tł. Stanisław Cichowicz].
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. – 174, [2] s. ; 18 cm.
(Omega : biblioteka wiedzy współczesnej ; 224 )

86.  Katalog on-line
Studia nad teoretycznymi podstawami humanistyki / Jerzy Kmita, Leszek Nowak.
Poznań : UAM, 1968. – 326, [1] s. ; 24 cm.
(Seria Filozofia i Logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Filozoficzny-Historyczny ; Nr 5 )

87.  Katalog on-line
Studia z metodologii nauk społecznych / Stefan Nowak.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. – 368, [3] s. : il., err. ; 21 cm.

88.  Katalog on-line
Studies in philosophy, politics and economics / F. A. Hayek.
[Chicago] : University of Chicago Press, 1967. – X, 356 s. ; 24 cm.

89.  Katalog on-line
Teoria społeczeństwa we współczesnej socjologii amerykańskiej / Jan Szczepański ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe.
Łódź : Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1953. – S.1-33 ; 25 cm.

90.  Katalog on-line
Testy i pomiary w psychologii / Leona E. Tyler ; [tłumaczył: Józef Radzicki].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – 166 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 18 cm.
(Omega : współczesna biblioteka naukowa ; 95 )

91.  Katalog on-line
Theory building / Robert Dubin.
New York : The Ree Press a divisionof Macmillan Publishing ; London : Collier Macmillan Publishers, 1969. – IX, [5], 298 s. : il. ; 22 cm.

92.  Katalog on-line
U podstaw estetyki / Stanisław Ossowski. – Wyd. 3 przejrz. i uzup.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 362, [1] s., [98] s. tabl. : err. ; 25 cm.

93.  Katalog on-line
U podstaw marksistowskiej aksjologii / Leszek Nowak.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 158, [2] strony : errata ; 21 cm.

94.  Katalog on-line
U podstaw marksowskiej metodologii nauk / Leszek Nowak.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. – 250, [2] strony : errata ; 21 cm.

95.  Katalog on-line
Webster’s new school & office dictionary / based upon the broad foundations laid down by Noah Webster.
Cleveland ; New York : The World Publishing Company, cop.1958. – 900 s. ; 21 cm.

96.  Katalog on-line
Word and object / Willard Van Orman Quine. – 2nd paperback print.
Cambridge, Mass. : The M.I.T. Press, 1965. – XV, [1], 294 s. ; 21 cm.
(The MIT Paperback Series ; 4 )

97.  Katalog on-line
The world cities / Peter Hall.
London : Weidenfeld and Nicolson, cop. 1966. – 256 s. : il. ; 19 cm.
(World University Library ; 004 )

98.  Katalog on-line
Wprowadzenie do skali inteligencji D. Wechslera dla dzieci od 5 do 15 lat / Janusz Kostrzewski.
Warszawa ; Łódź : Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 1970. – 100 s. ; 24 cm.

99.  Katalog on-line
Wstęp do teorii statystyki / G. Udny Yule i M. G. Kendall ; [tł. Brunon Górecki, Egon Vielrose].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – 684 s. : err. ; 25 cm.

100.  Katalog on-line
Wstęp do współczesnych teorii lingwistycznych / Jacek Fisiak.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. – 143, [1] s. : rys., wykr. ; 21 cm.
(Biblioteka Nauczycieli Języków Obcych )

101.  Katalog on-line
Wystawa prac plastyków radzieckich : malarstwo – rzeźba – grafika : październik-listopad 1951, Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa, „Zachęta” / Komitet Współpracy Kulturalnej z Zagranicą.
Warszawa : Centralne Biuro Wystaw Artystycznych : Komitet Współpracy Kulturalnej z Zagranicą, 1951. – 43, [1] s., 32 k. tabl. ; 25 cm.

102.  Katalog on-line
Z zagadnień struktury społecznej / Stanisław Ossowski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. – 414, [3] s. : err. ; 25 cm.
(Dzieła / Stanisław Ossowski ; t. 5 )

103.  Katalog on-line
Zagadnienia ochrony pracy w Polsce / Janina Miedzińska.
Londyn : Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych, 1961. – 92 s. ; 22 cm.

104.  Katalog on-line
Zagadnienia więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim / Stanisław Ossowski.
Łódź : [s.n.], 1947. – S. 73-124 ; 25 cm.

105.  Katalog on-line
Zasada Petera : dlaczego wszystko idzie na opak / Laurence J. Peter i Raymond Hull ; przeł. z ang. Juliusz Kydryński.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1973. – 157, [3] s. : rys. ; 20 cm.