Skatalogowany księgozbiór prof. Joanny Kurczewskiej

 1. Badania z udziałem ludzi / red. nauk. Włodzimierz Galewicz.
  Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2011. – 382, [1] s. ; 24 cm.
  (Antologia Bioetyki ; t. 3)
  ISBN 978-83-242-1646-8
  Sygnatura : W.11225 / Galewicz

 2. Borders and fields, cultures and places : cases from Poland / ed. by Dariusz Wojakowski.
  Kraków : Nomos, 2008. – 125 s. : il. ; 21 cm.
  ISBN 978-83-60490-67-9
  Sygnatura : P.93748

 3. Ciągłość i zmiana socjologii francuskiej : Durkheim, Mauss, Lévi-Strauss / Elżbieta Tarkowska. – Wydanie I.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 277, [2] strony ; 19 cm.
  Sygnatura : P.93564

 4. Czym jest człowiek? : kurs antropologii dla niewtajemniczonych / Chantal Delsol ; przekł. Małgorzata Kowalska.
  Kraków : Znak, 2011. – 247, [1] s. ; 21 cm.
  ISBN 978-83-240-1510-8
  Sygnatura : P.93750

 5. Dyskusja o integracji : wybór tekstów Polskiego Forum Integracyjnego / pod red. Justyny Frelak ; Instytut Spraw Publicznych.
  Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2010. – 179 s. : il. ; 24 cm.
  ISBN 978-83-7689-054-8
  ISBN 978-83-7689-058-6
  Sygnatura : P.93725

 6. Europejski kanon literacki / red. nauk. Elżbieta Wichrowska.
  Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012. – 368 s. : il. ; 24 cm.
  ISBN 978-83-235-0834-2
  Sygnatura : P.93733

 7. Ewolucjonizm chrześcijański : o pochodzeniu człowieka / Marek Słomka.
  Lublin : Gaudium, 2004. – 165, [2] s. ; 20 cm.
  ISBN 83-87143-97-9
  Sygnatura : P.93559

 8. Filozofia francuska XIX wieku / wyboru dokonała oraz wstępem, notami i koment. opatrzyła Barbara Skarga.
  Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. – 802, [1] s. ; 20 cm.
  (Wybrane Teksty z Historii Filozofii)
  Sygnatura : P.93563

 9. Filozofia kultury : wprowadzenie / Ralf Konersmann ; przeł. Krystyna Krzemieniowa.
  Warszawa : Oficyna Naukowa, 2009. – IX, [1], 180, [2] s. ; 21 cm.
  (Prolegomena ; 3)
  ISBN 978-83-7459-070-9
  Sygnatura : P.93753 / Konersmann

 10. From cotton and smoke : Łódź – industrial city and discourses of asynchronous modernity 1897-1994 / Agata Zysiak, Kamil Śmiechowski, Kamil Piskała, Wiktor Marzec, Kaja Kaźmierska, Jacek Burski. – First edition.
  Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. – 308, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
  ISBN 978-83-8142-102-7 paperback Łódź University Press
  ISBN 978-83-233-4488-9 paperback Jagiellonian University Press
  ISBN 978-83-8142-103-4 electronic version Łódź University Press
  ISBN 978-83-233-9848-6 electronic version Jagiellonian University Press
  Sygnatura : P.93739

 11. Geografia wyobrażona : koncepcja Europy Środkowej w XX wieku / Simona Škrabec ; z katalońskiego przełożyła Rozalya Sasor.
  Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013. – 275, [1] s. ; 22 cm.
  (Biblioteka Europy Środka)
  ISBN 978-83-63463-12-0
  Sygnatura : P.93730

 12. Globalization and the state in Central and Eastern Europe : the politics of foreign direct investment / Jan Drahokoupil. – First published.
  London ; New York : Routledge, 2009. – XVIII, 237 stron : ilustracje ; 24 cm.
  (BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies ; 48)
  ISBN 0-415-46603-2 hbk
  ISBN 0-203-89208-9 ebk
  ISBN 978-0-415-46603-5 hbk
  ISBN 978-0-203-89208-4 ebk
  Sygnatura : P.93726

 13. Goralenvolk : historia zdrady / Wojciech Szatkowski.
  [Zakopane] : Firma Księgarsko-Wydawnicza Kanon, cop. 2012. – 671 s. : il. ; 24 cm.
  ISBN 978-83-62309-09-2
  Sygnatura : P.93735

 14. Jung, bogowie i człowiek współczesny / Antonio Moreno ; przeł. Stanisław Ławicki.
  Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1973. – 273, [3] s. ; 20 cm.
  Sygnatura : P.93565

 15. Kłopoty z kulturą : dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka / Clifford James ; przeł. Ewa Dżurak [et al.].
  Warszawa : Wydawnictwo KR, 2000. – 409, [2] s. : il. ; 20 cm.
  ISBN 83-86989-59-9
  Sygnatura : P.93560 / Clifford

 16. Konserwatyzm : główne idee, nurty i postacie / Adam Wielomski.
  Warszawa : Fijorr Publishing, 2007. – 348 s. ; 21 cm.
  ISBN 978-83-89812-43-8
  Sygnatura : P.93747

 17. Kosmologia : obraz świata w nowożytności = Cosmology : the image of the universe in the early modern times / [tł. na jęz. ang. Kinga Siudak, Katarzyna Płaza].
  Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2009]. – 195, [1] s. : il. ; 30 cm.
  ISBN 978-83-60993-52-1
  Sygnatura : P.87709

 18. Kryzys cywilizacji Zachodu w myśli José Ortegi y Gasseta / Krzysztof Polit.
  Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. – 288 s. ; 24 cm.
  ISBN 83-227-2381-4
  Sygnatura : P.93752

 19. Kulturowa odmienność w działaniu : kultury i narody bez państwa / pod red. Ewy Nowickiej.
  Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2009. – 154 s. : il. ; 21 cm.
  (Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego)
  ISBN 978-83-60490-90-7
  Sygnatura : P.93556

 20. Metropolises of Europe : diversity in urban cultural life / ed. Dorota Ilczuk and Yudhishthir Raj Isar ; production co-ordination Magdalena Kulikowska.
  Warszawa : Pro Cultura, 2006. – 347 s. : il. ; 24 cm.
  (CIRCLE Publication ; 14)
  ISBN 83-923359-0-2
  Sygnatura : P.93737

 21. Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku / Stanisława Golinowska.
  Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2018. – 173 strony : ilustracje ; 21 cm.
  ISBN 978-83-65882-36-3
  Sygnatura : P.93746

 22. Music and genocide / ed. Wojciech Klimczyk, Agata Świerzowska.
  Frankfurt am Main : Peter Lang, cop. 2015. – 242 s. ; 22 cm.
  (Studies in Social Sciences, Philosophy and History of Ideas, 2196-0151 ; vol. 9)
  ISBN 978-3-631-66003-4
  Sygnatura : P.93721

 23. Neighbourhood across a divide? : borderland communities and EU enlargement / ed. by Piotr Kazmierkiewicz ; Institute of Public Affairs.
  Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2004. – 283 s. : mapy, wykr. ; 24 cm.
  ISBN 83-88594-04-4
  Sygnatura : P.93728

 24. Nieposłuszeństwo : teoria i praktyka / [red. Magda Roszkowska].
  Warszawa : Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2013. – 136 s. ; 17 cm.
  (Format P : ekperymentalny magazyn humanistyczny, 1899-0975 ; #8)
  Sygnatura : P.93557

 25. Nieważne głosy, ważny problem : wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014 / Adam Gendźwiłł, Mikołaj Cześnik, Jarosław Flis, Jacek Haman, Anna Materska-Sosnowska, Bartłomiej Michalak, […]
  Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2016. – 169 s. : il. ; 25 cm.
  ISBN 978-83-62338-73-3
  Sygnatura : P.93744

 26. Nowoczesne imaginaria społeczne / Charles Taylor ; przekł.: Adam Puchejda, Karolina Szymaniak.
  Kraków : Wydawnictwo „Znak”, 2010. – 261, [3] s. ; 21 cm.
  ISBN 978-83-240-1340-1
  Sygnatura : P.93749 / Taylor

 27. Opowiedzieć zagładę : polska proza i historiografia wobec Holocaustu : (1987-2003) / Bartłomiej Krupa.
  Kraków : TAiWPN Universitas, 2013. – 565 s. ; 24 cm.
  ISBN 978-83-242-2269-8
  Sygnatura : P.93731

 28. Patrząc na wieś : sto lat rozwoju polskiej wsi = Glimpses of the countryside : one hundred years of Polish countryside / Andrzej Rosner, Ruta Śpiewak, Edyta Kozdroń ; tłumaczenie Anna Gelo.
  Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018. – 275 stron : ilustracje ; 24×30 cm.
  (Ciągłość i Zmiana 1918-2018, 2720-0264)
  ISBN 978-83-7383-976-2
  Sygnatura : P.87710 / albumy

 29. Pierwszy krok do Europy : o komitetach obywatelskich, partiach politycznych i wyborach : zbiór artykułów / pod red. Sergiusza Kowalskiego.
  Warszawa : Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych przy KK NSZZ „Solidarność”, 1990. – 160 s. ; 21 cm.
  Sygnatura : P.93558 / Kowalski

 30. Platon / Kazimierz Leśniak. – Wyd. 2 przejrz. i popr. / przez Dobrochnę Dembińską-Siury.
  Warszawa : Wiedza Powszechna, cop. 1993. – 175, [1] s. : il. ; 21 cm.
  (Myśli i Ludzie)
  ISBN 83-214-0803-6
  Sygnatura : P.93754 / Le˜niak

 31. The political analysis of postcommunism : understanding postcommunist societes / [ed. board: Volodymyr Polokhalo – ed. in chief et al.].
  Kyiv : Political Thought, 1995. – 365, [1] s. ; 20 cm.
  ISBN 5-87983-010-1
  Sygnatura : P.93554

 32. Political migrations in Poland 1939-1948 / Piotr Eberhardt.
  Warszawa : Studium Europy Wschodniej – Uniwersytet Warszawski : Przegląd Wschodni, 2006. – 103 s. : il. ; 24 cm.
  (Bibliotheca Europae Orientalis. Didactica ; 3)
  ISBN 83-903109-0-2
  Sygnatura : P.93741

 33. Polska – Europa : wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2015 / pod redakcją Pawła B. Sztabińskiego.
  Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozojii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 102, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
  ISBN 978-83-7683-119-0
  Sygnatura : P.93736

 34. Postacie narodów a współczesność / oprac. i wstępem opatrzył Krzysztof Gawlikowski.
  Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. – 393, [3] s. ; 18 cm.
  (Biblioteka Myśli Współczesnej)
  ISBN 83-06-01005-1
  Sygnatura : P.93566

 35. Prawda i metoda : zarys hermeneutyki filozoficznej / Hans-Georg Gadamer ; przeł. Bogdan Baran.
  Kraków : Inter Esse, 1993. – 510, [1] s. ; 21 cm.
  ISBN 83-85109-11-0
  Sygnatura : P.93755 / Gadamer

 36. Prawodawstwo polskie względem Żydów / Ludwik Gumplowicz ; tekst uwspółcześnił, wstępem i przypisami opatrzył Adam Bosiacki ; [Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego].
  Warszawa : „Liber”, 2008. – XXXVI, 139, [1] s. : il. ; 22 cm.
  (Klasycy Myśli Prawnej)
  ISBN 978-83-7206-093-8
  ISBN błędny 97872060938
  Sygnatura : P.93724

 37. Privatising capital : the commodification of Poland’s welfare state / Gavin Rae.
  Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang Edition, cop. 2015. – 201 s. : il. ; 22 cm.
  (Studies in Social Sciences, Philosophy and History of Ideas, 2196-0151 ; vol. 11)
  ISBN 978-3-631-65732-4 print
  ISBN 978-3-653-05130-8 e-book
  Sygnatura : P.93722

 38. Przystanek Polska : analiza programów integracyjnych dla uchodźców / pod red. Justyny Frelak, Witolda Klausa, Jakuba Wiśniewskiego ; Instytut Spraw Publicznych.
  Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2007. – 279 s. : il. ; 24 cm.
  ISBN 978-83-89817-92-1
  Sygnatura : P.93727

 39. Raporty o stanie kultury : wnioski i rekomendacje, [Kraków 23-25 września 2009] / Departament Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury.
  Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2009. – 109 s. : il. ; 22×24 cm.
  ISBN 978-83-926238-9-2
  Sygnatura : P.93732

 40. Religia : seminarium na Capri prowadzone przez Jacquesa Derridę i Gianniego Vattimo, w którym udział wzięli Maurizio Ferraris [et al.] / przeł. Małgorzata Kowalska [et al.].
  Warszawa : „KR”, 1999. – 253, [1] s. ; 20 cm.
  ISBN 83-86989-37-8
  Sygnatura : P.93561 / Derrida

 41. Różnice indywidualne : historia, determinanty, zastosowania / Jan Strelau.
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2014. – 788 s. : il. ; 31 cm.
  ISBN 978-83-7383-676-1
  Sygnatura : P.87711

 42. Scandals and party moots : mass protests during the Ceauđsescu regime in Romania / Adriana Mica ; edited by Joanna Kurczewska and Yasuko Shibata.
  Frankfurt am main [etc.] : Peter Lang – Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012. – 223, [1] s. : il. 22 cm.
  (Polish Studies in Culture, Nations and Politics ; vol. 2)
  ISBN 978-3-631-62182-0
  Sygnatura : P.93723

 43. Słowa i rzeczy : czyli nie pozbawiona analizy krytyka filozofii lingwistycznej / Ernest Gellner ; przedmowa Bertrand Russell ; [z języka angielskiego przełożyła Teresa Hołówka].
  Warszawa : Książka i Wiedza, 1984. – 460, [2] strony : ilustracje ; 19 cm.
  ISBN 83-05-11207-1
  Sygnatura : U.104146 / Gellner

 44. Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych / Paweł Starosta. – Wydanie I.
  Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 367 stron : ilustracje ; 24 cm.
  ISBN 978-83-8088-303-1
  ISBN 978-83-8088-304-8 e-ISBN
  Sygnatura : P.93740

 45. Sprawa jedenastu : uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984 / Andrzej Friszke. – Wydanie 1.
  Kraków : Znak Horyzont ; Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk ; [Gdańsk] : we współpracy Europejskie Centrum Solidarności, 2017. – 639 stron, [12] stron tablic : ilustracje ; 24 cm.
  (Znak Historia)
  ISBN 978-83-240-4251-7 Wydawnictwo Znak Horyzont
  ISBN 978-83-64091-92-6 Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
  Sygnatura : P.93734

 46. Sprawy polskie minionego wieku : szkice / Eugeniusz Duraczyński.
  Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2011. – 523 s. ; 21 cm.
  (Biblioteka „Kuźnicy”)
  ISBN 978-83-242-1318-4
  Sygnatura : P.93720

 47. Sto lat mojego gospodarstwa : pamiętniki mieszkańców wsi / opracowanie Sylwia Michalska, Maria Halamska, Marek Kłodziński. – Wydanie pierwsze.
  Poznań : Polskie Wydawnictwo Rolnicze ; Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 2018. – 285 stron : ilustracje ; 25 cm.
  (Ciągłość i Zmiana 1918-2018, 2720-0264)
  ISBN 978-83-61078-87-6 Polskie Wydawnictwo Rolnicze
  ISBN 978-83-7383-992-2 Wydawnictwo Naukowe Scholar
  Sygnatura : P.93751

 48. Sukces : amerykańskie wzory – polskie realia / Ewa Grzeszczyk.
  Warszawa : Wydaw. IFiS PAN [Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk], 2003. – 298 s. ; 24 cm.
  ISBN 83-7388-011-9
  Sygnatura : P.93729 / Grzeszczyk

 49. Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany : ekspertyza Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk / redakcja naukowa Marek S. Szczepański, Krystyna Szafraniec, Anna Śliz ; Polska […]
  Warszawa : Komitet Socjologii PAN, 2015. – 365 s. : il. kolor. ; 24 cm.
  ISBN 978-83-63305-22-2
  Sygnatura : P.93738

 50. Tożsamość w podróży : wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki / Hanna Mamzer.
  Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2002. – 165 s. ; 24 cm.
  (Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8225 ; nr 32) )
  ISBN 83-232-1247-3
  Sygnatura : P.93745

 51. W kręgu filozofii i religii / Studium Kultury Chrześcijańskiej. Kościół Świętej Trójcy w Warszawie.
  Warszawa : Studium Kultury Chrześcijańskiej. Kościół Świętej Trójcy, 1987. – [4], 106 s. ; 21 cm.
  (Nasze Dziedzictwo)
  Sygnatura : P.93562

 52. (W) sieci modernizmu : historia literatury, poetyka, krytyka : prace ofiarowane Włodzimierzowi Boleckiemu / pod redakcją Agnieszki Kluby i Magdaleny Rembowskiej-Płuciennik.
  Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2017. – 507, [1] s. : il. ; 24 cm.
  ISBN 978-83-65573-91-9
  Sygnatura : P.93743

 53. Źródła myśli greckiej / Jean-Pierre Vernant ; z przedm. do nowego wyd. i posł. autora ; przekł. Jerzego Szackiego, przedm. do nowego wyd. i posł. przeł. Leszek Brogowski.
  Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, cop. 1996. – 187 s. ; 21 cm.
  (Minerwa : biblioteka filozofii i historii filozofii)
  ISBN 83-905063-1-9
  Sygnatura : P.93555 / Vernant

 54. Żydzi i życie gospodarcze / Werner Sombart ; [z upoważnienia aut. tł. Melania Brokmanowa].
  Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2010. – XXXV, [2], XXI, [1], 400 s. ; 25 cm.
  ISBN 978-83-7683-011-7
  Sygnatura : P.93742