Skatalogowany księgozbiór prof. Joanny Kurczewskiej

1.  Katalog on-line
Badania z udziałem ludzi / red. nauk. Włodzimierz Galewicz.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2011. – 382, [1] s. ; 24 cm.
(Antologia Bioetyki ; t. 3 )
ISBN 978-83-242-1646-8

2.  Katalog on-line
Borders and fields, cultures and places : cases from Poland / ed. by Dariusz Wojakowski.
Kraków : Nomos, 2008. – 125 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-60490-67-9

3.  Katalog on-line
Ciągłość i zmiana socjologii francuskiej : Durkheim, Mauss, Lévi-Strauss / Elżbieta Tarkowska.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 277, [2] s. ; 19 cm.

4.  Katalog on-line
Czym jest człowiek? : kurs antropologii dla niewtajemniczonych / Chantal Delsol ; przekł. Małgorzata Kowalska.
Kraków : Znak, 2011. – 247, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-240-1510-8

5.  Katalog on-line
Dyskusja o integracji : wybór tekstów Polskiego Forum Integracyjnego / pod red. Justyny Frelak ; Instytut Spraw Publicznych.
Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2010. – 179 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7689-054-8
ISBN 978-83-7689-058-6

6.  Katalog on-line
Europejski kanon literacki / red. nauk. Elżbieta Wichrowska.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2012. – 368 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-0834-2

7.  Katalog on-line
Ewolucjonizm chrześcijański : o pochodzeniu człowieka / Marek Słomka.
Lublin : Gaudium, 2004. – 165, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 83-87143-97-9

8.  Katalog on-line
Filozofia francuska XIX wieku / wyboru dokonała oraz wstępem, notami i koment. opatrzyła Barbara Skarga.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. – 802, [1] s. ; 20 cm.
(Wybrane Teksty z Historii Filozofii )

9.  Katalog on-line
Filozofia kultury : wprowadzenie / Ralf Konersmann ; przeł. Krystyna Krzemieniowa.
Warszawa : Oficyna Naukowa, 2009. – IX, [1], 180, [2] s. ; 21 cm.
(Prolegomena ; 3 )
ISBN 978-83-7459-070-9

10.  Katalog on-line
From cotton and smoke : Łódź – industrial city and discourses of asynchronous modernity 1897-1994 / Agata Zysiak, Kamil Śmiechowski, Kamil Piskała, Wiktor Marzec, Kaja Kaźmierska, Jacek Burski. – First edition.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ; Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2018. – 308, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-8142-102-7 paperback Łódź University Press
ISBN 978-83-233-4488-9 paperback Jagiellonian University Press
ISBN 978-83-8142-103-4 electronic version Łódź University Press
ISBN 978-83-233-9848-6 electronic version Jagiellonian University Press

11.  Katalog on-line
Geografia wyobrażona : koncepcja Europy Środkowej w XX wieku / Simona Škrabec ; z katalońskiego przełożyła Rozalya Sasor.
Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2013. – 275, [1] s. ; 22 cm.
(Biblioteka Europy Środka )
ISBN 978-83-63463-12-0

12.  Katalog on-line
Globalization and the state in Central and Eastern Europe : the politics of foreign direct investment / Jan Drahokoupil. – First published.
London ; New York : Routledge, 2009. – XVIII, 237 stron : ilustracje ; 24 cm.
(BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies ; 48 )
ISBN 0-415-46603-2 hbk
ISBN 0-203-89208-9 ebk
ISBN 978-0-415-46603-5 hbk
ISBN 978-0-203-89208-4 ebk

13.  Katalog on-line
Goralenvolk : historia zdrady / Wojciech Szatkowski.
[Zakopane] : Firma Księgarsko-Wydawnicza Kanon, cop. 2012. – 671 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62309-09-2

14.  Katalog on-line
Jung, bogowie i człowiek współczesny / Antonio Moreno ; przeł. Stanisław Ławicki.
Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1973. – 273, [3] s. ; 20 cm.

15.  Katalog on-line
Kłopoty z kulturą : dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka / Clifford James ; przeł. Ewa Dżurak [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo KR, 2000. – 409, [2] s. : il. ; 20 cm.
ISBN 83-86989-59-9

16.  Katalog on-line
Konserwatyzm : główne idee, nurty i postacie / Adam Wielomski.
Warszawa : Fijorr Publishing, 2007. – 348 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-89812-43-8

17.  Katalog on-line
Kosmologia : obraz świata w nowożytności = Cosmology : the image of the universe in the early modern times / [tł. na jęz. ang. Kinga Siudak, Katarzyna Płaza].
Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, [2009]. – 195, [1] s. : il. ; 30 cm.
ISBN 978-83-60993-52-1

18.  Katalog on-line
Kryzys cywilizacji Zachodu w myśli José Ortegi y Gasseta / Krzysztof Polit.
Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. – 288 s. ; 24 cm.
ISBN 83-227-2381-4

19.  Katalog on-line
Kulturowa odmienność w działaniu : kultury i narody bez państwa / pod red. Ewy Nowickiej.
Kraków : Zakład Wydawniczy „Nomos”, 2009. – 154 s. : il. ; 21 cm.
(Seria Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Socjologicznego )
ISBN 978-83-60490-90-7

20.  Katalog on-line
Metropolises of Europe : diversity in urban cultural life / ed. Dorota Ilczuk and Yudhishthir Raj Isar ; production co-ordination Magdalena Kulikowska.
Warszawa : Pro Cultura, 2006. – 347 s. : il. ; 24 cm.
(CIRCLE Publication ; 14 )
ISBN 83-923359-0-2

21.  Katalog on-line
Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku / Stanisława Golinowska.
Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2018. – 173 strony : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 978-83-65882-36-3

22.  Katalog on-line
Music and genocide / ed. Wojciech Klimczyk, Agata Świerzowska.
Frankfurt am Main : Peter Lang, cop. 2015. – 242 s. ; 22 cm.
(Studies in Social Sciences, Philosophy and History of Ideas, 2196-0151 ; vol. 9 )
ISBN 978-3-631-66003-4

23.  Katalog on-line
Neighbourhood across a divide? : borderland communities and EU enlargement / ed. by Piotr Kazmierkiewicz ; Institute of Public Affairs.
Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2004. – 283 s. : mapy, wykr. ; 24 cm.
ISBN 83-88594-04-4

24.  Katalog on-line
Nieposłuszeństwo : teoria i praktyka / [red. Magda Roszkowska].
Warszawa : Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, 2013. – 136 s. ; 17 cm.
(Format P : ekperymentalny magazyn humanistyczny, 1899-0975 ; #8 )

25.  Katalog on-line
Nieważne głosy, ważny problem : wyniki badania kart do głosowania z wyborów do sejmików województw 2014 / Adam Gendźwiłł, Mikołaj Cześnik, Jarosław Flis, Jacek Haman, Anna Materska-Sosnowska, Bartłomiej Michalak, […]
Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 2016. – 169 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-62338-73-3

26.  Katalog on-line
Nowoczesne imaginaria społeczne / Charles Taylor ; przekł.: Adam Puchejda, Karolina Szymaniak.
Kraków : Wydawnictwo „Znak”, 2010. – 261, [3] s. ; 21 cm.

27.  Katalog on-line
Opowiedzieć zagładę : polska proza i historiografia wobec Holocaustu : (1987-2003) / Bartłomiej Krupa.
Kraków : TAiWPN Universitas, 2013. – 565 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-242-2269-8

28.  Katalog on-line
Patrząc na wieś : sto lat rozwoju polskiej wsi = Glimpses of the countryside : one hundred years of Polish countryside / Andrzej Rosner, Ruta Śpiewak, Edyta Kozdroń ; tłumaczenie Anna Gelo.
Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018. – 275 stron : ilustracje ; 24×30 cm.
ISBN 978-83-7383-976-2

29.  Katalog on-line
Pierwszy krok do Europy : o komitetach obywatelskich, partiach politycznych i wyborach : zbiór artykułów / pod red. Sergiusza Kowalskiego.
Warszawa : Ośrodek Prac Społeczno-Zawodowych przy KK NSZZ „Solidarność”, 1990. – 160 s. ; 21 cm.

30.  Katalog on-line
Platon / Kazimierz Leśniak. – Wyd. 2 przejrz. i popr. / przez Dobrochnę Dembińską-Siury.
Warszawa : Wiedza Powszechna, cop. 1993. – 175, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Myśli i Ludzie )
ISBN 83-214-0803-6

31.  Katalog on-line
The political analysis of postcommunism : understanding postcommunist societes / [ed. board: Volodymyr Polokhalo – ed. in chief et al.].
Kyiv : Political Thought, 1995. – 365, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 5-87983-010-1

32.  Katalog on-line
Political migrations in Poland 1939-1948 / Piotr Eberhardt.
Warszawa : Studium Europy Wschodniej – Uniwersytet Warszawski : Przegląd Wschodni, 2006. – 103 s. : il. ; 24 cm.
(Bibliotheca Europae Orientalis. Didactica ; 3 )
ISBN 83-903109-0-2

33.  Katalog on-line
Polska – Europa : wyniki Europejskiego Sondażu Społecznego 2002-2015 / pod redakcją Pawła B. Sztabińskiego.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozojii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2016. – 102, [1] s. : il. kolor. ; 25 cm.
ISBN 978-83-7683-119-0

34.  Katalog on-line
Postacie narodów a współczesność / oprac. i wstępem opatrzył Krzysztof Gawlikowski.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984. – 393, [3] s. ; 18 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej )
ISBN 83-06-01005-1

35.  Katalog on-line
Prawda i metoda : zarys hermeneutyki filozoficznej / Hans-Georg Gadamer ; przeł. Bogdan Baran.
Kraków : Inter Esse, 1993. – 510, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-85109-11-0

36.  Katalog on-line
Prawodawstwo polskie względem Żydów / Ludwik Gumplowicz ; tekst uwspółcześnił, wstępem i przypisami opatrzył Adam Bosiacki ; [Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego].
Warszawa : „Liber”, 2008. – XXXVI, 139, [1] s. : il. ; 22 cm.
(Klasycy Myśli Prawnej )
ISBN 978-83-7206-093-8
ISBN błędny 97872060938

37.  Katalog on-line
Privatising capital : the commodification of Poland’s welfare state / Gavin Rae.
Frankfurt am Main [etc.] : Peter Lang Edition, cop. 2015. – 201 s. : il. ; 22 cm.
(Studies in Social Sciences, Philosophy and History of Ideas, 2196-0151 ; vol. 11 )
ISBN 978-3-631-65732-4 print
ISBN 978-3-653-05130-8 e-book

38.  Katalog on-line
Przystanek Polska : analiza programów integracyjnych dla uchodźców / pod red. Justyny Frelak, Witolda Klausa, Jakuba Wiśniewskiego ; Instytut Spraw Publicznych.
Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, 2007. – 279 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-89817-92-1

39.  Katalog on-line
Raporty o stanie kultury : wnioski i rekomendacje, [Kraków 23-25 września 2009] / Departament Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury.
Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2009. – 109 s. : il. ; 22×24 cm.
ISBN 978-83-926238-9-2

40.  Katalog on-line
Religia : seminarium na Capri prowadzone przez Jacquesa Derridę i Gianniego Vattimo, w którym udział wzięli Maurizio Ferraris [et al.] / przeł. Małgorzata Kowalska [et al.].
Warszawa : „KR”, 1999. – 253, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 83-86989-37-8

41.  Katalog on-line
Różnice indywidualne : historia, determinanty, zastosowania / Jan Strelau.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar : Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2014. – 788 s. : il. ; 31 cm.
ISBN 978-83-7383-676-1

42.  Katalog on-line
Scandals and party moots : mass protests during the Ceauđsescu regime in Romania / Adriana Mica ; edited by Joanna Kurczewska and Yasuko Shibata.
Frankfurt am main [etc.] : Peter Lang – Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012. – 223, [1] s. : il. 22 cm.
(Polish Studies in Culture, Nations and Politics ; vol. 2 )
ISBN 978-3-631-62182-0

43.  Katalog on-line
Słowa i rzeczy : czyli nie pozbawiona analizy krytyka filozofii lingwistycznej / Ernest Gellner ; przedm. Bertrand Russell ; [z jęz. ang. przeł. Teresa Hołówka].
Warszawa : Książka i Wiedza, 1984. – 460, [2] s. : il. ; 19 cm.
ISBN 83-05-11207-1

44.  Katalog on-line
Społeczny potencjał odrodzenia miast poprzemysłowych / Paweł Starosta. – Wydanie I.
Łodź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. – 367 stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-8088-303-1
ISBN 978-83-8088-304-8 e-ISBN

45.  Katalog on-line
Sprawa jedenastu : uwięzienie przywódców NSZZ „Solidarność” i KSS „KOR” 1981-1984 / Andrzej Friszke. – Wydanie 1.
Kraków : Znak Horyzont ; Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk ; [Gdańsk] : we współpracy Europejskie Centrum Solidarności, 2017. – 639 stron, [12] stron tablic : ilustracje ; 24 cm.
(Znak Historia )
ISBN 978-83-240-4251-7 Wydawnictwo Znak Horyzont
ISBN 978-83-64091-92-6 Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk

46.  Katalog on-line
Sprawy polskie minionego wieku : szkice / Eugeniusz Duraczyński.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2011. – 523 s. ; 21 cm.
(Biblioteka „Kuźnicy” )
ISBN 978-83-242-1318-4

47.  Katalog on-line
Sto lat mojego gospodarstwa : pamiętniki mieszkańców wsi / opracowanie Sylwia Michalska, Maria Halamska, Marek Kłodziński. – Wydanie pierwsze.
Poznań : Polskie Wydawnictwo Rolnicze ; Warszawa : Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, 2018. – 285 stron : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 978-83-61078-87-6 Polskie Wydawnictwo Rolnicze
ISBN 978-83-7383-992-2 Wydawnictwo Naukowe Scholar

48.  Katalog on-line
Sukces : amerykańskie wzory – polskie realia / Ewa Grzeszczyk.
Warszawa : Wydaw. IFiS PAN [Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk], 2003. – 298 s. ; 24 cm.
ISBN 83-7388-011-9

49.  Katalog on-line
Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany : ekspertyza Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk / redakcja naukowa Marek S. Szczepański, Krystyna Szafraniec, Anna Śliz ; Polska […]
Warszawa : Komitet Socjologii PAN, 2015. – 365 s. : il. kolor. ; 24 cm.
ISBN 978-83-63305-22-2

50.  Katalog on-line
Tożsamość w podróży : wielokulturowość a kształtowanie tożsamości jednostki / Hanna Mamzer.
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2002. – 165 s. ; 24 cm.
(Seria Socjologia / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0554-8225 ; nr 32 )
ISBN 83-232-1247-3

51.  Katalog on-line
W kręgu filozofii i religii / Studium Kultury Chrześcijańskiej. Kościół Świętej Trójcy w Warszawie.
Warszawa : Studium Kultury Chrześcijańskiej. Kościół Świętej Trójcy, 1987. – [4], 106 s. ; 21 cm.
(Nasze Dziedzictwo )

52.  Katalog on-line
(W) sieci modernizmu : historia literatury, poetyka, krytyka : prace ofiarowane Włodzimierzowi Boleckiemu / pod redakcją Agnieszki Kluby i Magdaleny Rembowskiej-Płuciennik.
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 2017. – 507, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-65573-91-9

53.  Katalog on-line
Źródła myśli greckiej / Jean-Pierre Vernant ; z przedm. do nowego wyd. i posł. autora ; przekł. Jerzego Szackiego, przedm. do nowego wyd. i posł. przeł. Leszek Brogowski.
Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, cop. 1996. – 187 s. ; 21 cm.
(Minerwa : biblioteka filozofii i historii filozofii )

54.  Katalog on-line
Żydzi i życie gospodarcze / Werner Sombart ; [z upoważnienia aut. tł. Melania Brokmanowa].
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2010. – XXXV, [2], XXI, [1], 400 s. ; 25 cm.