Skatalogowany księgozbiór prof. Klemensa Szaniawskiego.

 1. Abecadło praktyczności / Tadeusz Kotarbiński.
  Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. – 84, [3] s., [1] k. tabl. ; 19 cm.
  (Biblioteka Wiedzy Współczesnej Omega ; 236)
  Sygnatura : U.105722

 2. Abstracts of the 7th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science : Salzburg, July 11th-16th, 1983. Vol. 1, Abstracts of sections 1, 2, 3, 4, and 7 / compiled by Johannes Czermak and Christine Pühringer.
  Salzburg : J. Huttegger OHG, 1983. – VIII, 275 stron ; 21 cm.
  Sygnatura : U.105477

 3. Abstracts of the 7th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science : Salzburg, July 11th-16th, 1983. Vol. 4, Abstracts of sections 8 and 9 / compiled by Paul Weingartner.
  Salzburg : J. Huttegger OHG, 1983. – VIII, 372 strony ; 21 cm.
  Sygnatura : U.105482

 4. Abstracts of the 7th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science : Salzburg, July 11th-16th, 1983. Vol. 5, Abstracts of sections 10 and 11 / compiled by Gerhard Zecha.
  Salzburg : J. Huttegger OHG, 1983. – VII, 240 stron ; 21 cm.
  Sygnatura : U.105478

 5. Algorytmy i programy statystyki kwalitatywnej / Andrzej Góralski.
  Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1979. – 175, [2] : il. ; 24 cm.
  ISBN 83-204-0037-6
  Sygnatura : U.104879

 6. Analiza decyzyjna i psychologia decyzji / Tadeusz Tyszka.
  Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. – 258 s. : il. ; 20 cm.
  (Psychologia Stosowana)
  ISBN 83-01-05444-1
  Sygnatura : U.104857

 7. Analiza dobra / Włodzimierz Galewicz.
  Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1988. – 185 s. ; 24 cm.
  (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński, 0239-782X ; nr 152)
  ISBN 83-233-0253-7
  Sygnatura : U.104876

 8. Aspects of scientific explanation and other essays in the philosophy of science / Carl G. Hempel.
  New York : Free Press ; London : Collier-Macmillan, cop. 1965. – IX, 505 s. ; 24 cm.
  Sygnatura : W.10866

 9. Bergson and modern physics : a reinterpretation and re-evaluation / Milič Čapek.
  Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, cop. 1971. – XV, 414 s., 2 k. tabl. ; 23 cm.
  (Boston Studies in the Philosophy of Science ; vol. 7)
  (Synthese Library : monographs on epistemology, logic, methodology, philosophy of science, sociology of science and of knowledge, and on the mathematical methods of social and behavioral sciences)
  ISBN 90-277-0186-5
  Sygnatura : U.104935

 10. Bertrand Russel : biografia polityczna / Andrzej Wilk.
  Wrocław : Atla 2, 1999. – 216 s. ; 21 cm.
  ISBN 83-86882-72-7
  Sygnatura : U.106337

 11. Bez tytułu : wybór publicystyki 1981-1991 / Wiktor Kulerski.
  Warszawa : Wydawnictwo Krąg, 1991. – 257, [5] s., [8] s. tabl. ; 21 cm.
  (Biblioteka Kwartalnika Politycznego „Krytyka”)
  ISBN błędny 838519998
  Sygnatura : U.104923

 12. Collective choice and social welfare / Amartya K. Sen. – First published.
  San Francisco ; Cambridge ; London ; Amsterdam : Holden-Day, Inc. ; Edinburgh ; London : Oliver & Boyd, 1970. – XII, 225 stron : ilustracje ; 24 cm.
  (Mathematical Economics Texts ; 5)
  ISBN 0-8162-7765-6
  Sygnatura : U.106326

 13. The concept of probability in psychological experiments / ed. by Carl-Axel S. Stael von Holstein.
  Dordrecht ; Boston : D. Reidel Publishing Company, cop. 1974. – XI, 153 s. : il. ; 23 cm.
  (Theory and Decision Library ; vol. 8)
  ISBN 90-277-0523-2 cloth edition
  Sygnatura : U.104938

 14. Concepts and approaches in evolutionrary epistemology : towards an evolutionary theory of knowledge / ed. by Franz M. Wuketits.
  Dordrecht [etc.]: D. Reidel Publishing Company, cop. 1984. – XI, [3], 320 s. : il. ; 23 cm.
  (Theory and Decision Library ; vol. 36)
  ISBN 90-277-1577-7
  Sygnatura : U.104943

 15. Conditions of happiness / Ruut Veenhoven.
  Dordrecht ; Boston ; Lancaster : D. Reidel Publishing Company, 1984. – X, 461 stron ; 23 cm.
  ISBN 90-277-1792-3
  ISBN 90-277-1794-X
  Sygnatura : U.106410

 16. Cudem przeżyliśmy czas zagłady / Leokadia Schmidt ; przedm. i objaśnienia Władysław Bartoszewski.
  Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983. – 336 s. ; 20 cm.
  ISBN 83-08-00778-3
  Sygnatura : U.106454

 17. Cybernetyka walki / Józef Konieczny.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. – 224 s., [3] k. tabl. złoż. luz. : il. ; 21 cm.
  (Informacja i Sterowanie : seria poświęcona tematyce cybernetycznej / Polskie Towarzystwo Cybernetyczne)
  Sygnatura : U.106329

 18. Cybernetyka z lotu ptaka / Henryk Greniewski, Maria Kempisty. – Wyd. 2 zm. i rozsz.
  Warszawa : Książka i Wiedza, 1963. – 142, [2] s., [2] k. tabl. złoż. : rys. ; 20 cm.
  Sygnatura : U.104931

 19. Czas Solidarności / Ryszard Reiff.
  Warszawa : [s.n.], 1988. – 397, [3] s. ; 21 cm.
  Sygnatura : U.105696

 20. Definition und Reduktion / Wilhelm E. Essler.
  Freiburg ; München : Verlag Karl Albert, 1970. – 162 s. ; 20 cm.
  (Wissenschaftstheorie / Wilhelm K. Essler ; 1)
  (Kolleg Philosophie)
  ISBN 3-495-47210-X
  Sygnatura : U.104928[1]

 21. A dubious heritage : studies in the philosophy of religion after Kant / by Louis Dupré.
  New York ; Ramsey, NJ ; Toronto : Paulist Press, © 1977. – V, [1], 177 stron ; 23 cm.
  ISBN 0-8091-2068-2
  Sygnatura : U.104869 / Dupr‚

 22. Eseje / Franciszek Bacon ; przeł. Czesław Znamierowski ; słowo wstępne napisał Tadeusz Kotarbiński.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – XV, 277 s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.10881

 23. Essai sur la logique des modalités / Jean-Louis Gardies.
  Paris : Presses Universitaires de France, 1979. – 239, [1] s. ; 22 cm.
  (Philosophie d’Aujourd’hui)
  ISBN 2-13-035952-3
  Sygnatura : U.104922

 24. The evolution of cooperation / Robert Axelrod.
  [S.l.] : BasicBooks, 1984. – X, 241 s. ; 21 cm.
  ISBN 0-465-02122-0 cloth
  ISBN 0-465-02121-2 paper
  Sygnatura : W.10867

 25. Expected utility hypotheses and the Allais paradox : contemporary discussions under uncertainty with Allais’ rejoinder / edited by Maurice Allais and Ole Hagen.
  Dordrecht ; Boston ; London : D. Reidel Publishing Company, © 1979. – VII, [1], 714 stron : ilustracje ; 23 cm.
  (Theory and decision library ; vol. 21)
  Sygnatura : U.104942

 26. Fenomenologia ducha. T. 1 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przeł., wstępem i objaśnieniami opatrzył Adam Landman.
  [Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – XXVI, 485 s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.10870[1] / Hegel

 27. Filozofia amerykańska : wybór rozpraw i szkiców historycznych / wybrał i przeł. Jerzy Krzywicki.
  Boston : Boston University Press, 1958. – 322 s. ; 23 cm.
  Sygnatura : U.20718

 28. Filozofia szkoły lwowsko-warszawskiej / Jan Woleński.
  Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1986. – 64, [1] s. ; 23 cm.
  ISBN 83-229-0180-1
  Sygnatura : U.104919

 29. Foundations of utility and risk theory with applications / edited by Bernt P. Stigum and Fred Wenst˛p.
  Dordrecht [i pozostałe] : D. Reidel Publishing Company, 1983. – IX, 491 stron : ilustracje ; 23 cm.
  (Theory and Decision Library ; vol. 37)
  ISBN 90-277-1239-5
  Sygnatura : U.104944

 30. Hector-Neri Castaneda / edited by James E. Tomberlin.
  Dordrecht ; Boston ; Lancaster ; Tokyo : D. Reidel Publishing Company, © 1986. – XIII, [1], 443 strony : ilustracje ; 23 cm.
  (Profiles : An International Series on Contemporary Philosophers and Logicians, 0924-1930 ; vol. 6)
  ISBN 90-277-2073-8
  Sygnatura : U.103028

 31. Henry E. Kyburg & Isaac Levi / edited by Radu J. Bogdan.
  Dordrecht ; Boston ; London : D. Reidel Publishing Company, © 1982. – XI, [1], 322 strony : ilustracje ; 23 cm.
  (Profiles : An International Series on Contemporary Philosophers and Logicians, 0924-1930 ; vol. 3)
  ISBN 90-277-1308-1
  ISBN 90-277-1309-X pbk
  Sygnatura : U.103027

 32. Informacja a decyzja : badania eksperymentalne z zakresu psychologii rozwojowej / Adam Biela.
  Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. – 275 s. : il., err. ; 21 cm.
  Sygnatura : U.104864

 33. Instrumental reasoning and systems methodology : an epistemology of the applied and social sciences / Richard Mattessich.
  Dordrecht ; Boston : D. Reidel Publishing Company, copyright 1978. – XXII, 396 stron : ilustracje ; 23 cm.
  (Theory and Decision Library ; vol. 15)
  ISBN 90-277-0837-1
  Sygnatura : U.104940

 34. The intentions of intentionality and other new models for modalities / Jaakko Hintikka.
  Dordrecht ; Boston : D. Reidel Publishing Company, cop. 1975. – XVIII, 262 s. : il. ; 23 cm.
  (Synthese Library ; vol. 90)
  ISBN 90-277-0583-6
  Sygnatura : U.104936

 35. Introduction to mathematical sociology / James S. Coleman.
  New York : Free Press of Glencoe ; London : Collier-Macmillan, cop. 1964. – XIV, [2], 554 s. ; 24 cm.
  Sygnatura : U.29549

 36. Istota matematyki : pojęcie teorii matematycznej / Carrol V. Newsom ; tłumaczyła Barbara Stanosz. – Wydanie I.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – 142, [2] strony : ilustracje ; 18 cm.
  (Omega : współczesna biblioteka naukowa ; 71)
  Sygnatura : U.106453

 37. Ja, Michał z Montaigne… / Józef Hen.
  Warszawa : „Czytelnik”, 1978. – 438, [2] s., [1] k. portr. ; 20 cm.
  Sygnatura : U.104926

 38. Jak być dobrym empirystą? / Paul K. Feyerabend ; przekładu dokonała i wstępem poprzedziła Krystyna Zamiara.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. – 251, [1] s. ; 19 cm.
  ISBN 83-01-00183-6
  Sygnatura : U.104932 / Feyerabend

 39. Jaźń i sumienie : filozoficzne zagadnienia rozwoju duchowego człowieka w pracach Carla Gustawa Junga i Antoniego Kępińskiego / Krzysztof Murawski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
  Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1987. – 111, [1] s. ; 21 cm.
  ISBN 83-04-02523-X
  Sygnatura : U.62934

 40. Język w świetle nauki / wybrała i wstępem opatrzyła Barbara Stanosz ; przełożyli Teresa Hołówka, Urszula Niklas, Adam Nowaczyk, Barbara Stanosz. – Wydanie I.
  Warszawa : Czytelnik, 1980. – 388, [1] strona ; 20 cm.
  (Panorama)
  ISBN 83-07-00057-2
  Sygnatura : U.105193

 41. Kobieta polska lat osiemdziesiątych / pod red. Andrzeja Bujwida ; Społeczna Komisja Zdrowia.
  Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1988. – 214 s. : il. ; 20 cm.
  Sygnatura : U.106468

 42. Korzenie greckiej geometrii : studium socjokulturowych uwarunkowań genezy matematyki / Jan Waszkiewicz.
  Wrocław : Wydaw. PWr., 1988. – 110 s. ; 24 cm.
  (Prace Naukowe Ośrodka Badań Prognostycznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Monografie, 0137-6314 ; 8)
  Sygnatura : U.104871

 43. Krytyka władzy sądzenia / Immanuel Kant ; przeł. oraz opatrzył przedm. i przypisami Jerzy Gałecki ; tł. przejrzał Adam Landman.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – XV, [1], 550, [3] s., [1] k. portr. : err. ; 20 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.10882 / Kant

 44. Ku nowym formom życia społecznego / Stanisław Ossowski.
  Warszawa : Książka i Wiedza, 1956. – 73, [2] s. ; 16 cm.
  (Biblioteczka „Po Prostu”)
  Sygnatura : U.104934

 45. The language of social research : a reader in the methodology of social research / ed. by Paul F. Lazarsfeld and Morris Rosenberg.
  New York : Free Pres ; London : Collier-Macmillan, cop. 1955. – XIII, 590 s. : wykr. ; 24 cm.
  Sygnatura : U.105733

 46. Law and sociology : exploratory essays / ed. by William M. Evan with a forew. by Lehan K. Tunks.
  New York : The Free Press of Glencoe, 1962. – XII, [2], 235 s. ; 22 cm.
  Sygnatura : U.107323

 47. Leviathan / by Thomas Hobbes ; introduction by A. D. Lindsay.
  London : J. M. Dent & Sons Ltd. ; New York : E. P. Dutton & Co. Inc., 1949. – XL, 392 strony ; 17 cm.
  (Everyman’s Library. Philosophy & Theology ; No. 691)
  Sygnatura : U.104106

 48. List o tolerancji : tekst łaciński i przekład polski / John Locke ; tł. Leon Joachimowicz ; przedm. Raymond Klibansky ; wstęp Ernesto de Marchi ; red. wyd. polskiego Zbigniew Ogonowski ; Międzynarodowy Instytut Filozofii.
  [Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – XLII, [2], 71, 72, [3] s., [1] k. tabl. : err. ; 20 cm.
  (Filozofia i Wspólnota Światowa)
  Sygnatura : W.11130 / Locke

 49. The logic of the sciences and the humanities / F. S. C. Northrop. – First printing.
  New York : Meridian Books, 1959. – XIV, 402 strony : ilustracje ; 19 cm.
  (Meridian Books ; M 71)
  Sygnatura : U.44381

 50. Logik / Horst Wessel.
  Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1984. – 395 s. ; 24 cm.
  Sygnatura : U.103025

 51. Logika / Natalia Adamiak ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Filozofii.
  Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1979. – 199 s. ; 24 cm.
  Sygnatura : U.55521

 52. Logika analizy socjologicznej : wybór tekstów / [wybór] Antoni Sułek ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii.
  Warszawa : Wydawnictwa UW, 1979. – 310 s. : wykr. ; 24 cm.
  Sygnatura : U.104916

 53. Medytacje o pierwszej filozofii / René Descartes ; tl. Maria Ajdukiewiczowa ; przekł. przejrz. Kazimierz Ajdukiewicz ; Polska Akademia Umiejętności.
  Kraków : Nakładem PAU, 1948. – 75, [1] s. ; 25 cm.
  (Tłumaczenia Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : U.105196

 54. Medytacje o życiu godziwym / Tadeusz Kotarbiński.
  Warszawa : Wiedza Powszechna, 1966. – 178, [2] s. ; 19 cm.
  Sygnatura : U.104858

 55. Methods of logic / by Willard Van Orman Quine.
  London : Routledge & Kegan Paul, 1952. – XIX, [3], 264 strony : ilustracje ; 22 cm.
  Sygnatura : U.103030

 56. Metodologiczne implikacje epistemologii marksistowskiej / pod red. Jerzego Kmity.
  Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974. – 364 s. : err. ; 24 cm.
  Sygnatura : U.106330

 57. Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa / Zygmunt Ziembiński.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 286, [2] s. : il., err. ; 21 cm.
  Sygnatura : U.104865

 58. Modern deductive logic : an introduction to its techniques and significance / Robert John Ackermann. – First published.
  London ; Basingstoke : Macmillan, 1970. – VIII, [2], 261 stron ; 18 cm.
  (Modern Introductions to Philosophy)
  (MSE ; 3601)
  Sygnatura : U.106460

 59. Nauka a porządek świata / Stefan Amsterdamski.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. – 205 s. ; 21 cm.
  ISBN 83-01-04445-4
  Sygnatura : U.104867

 60. (Nie)realny socjalizm / Jerzy Drygalski, Jacek Kwaśniewski.
  Warszawa : Piechur, 1988. – [2], 238 s. ; 21 cm.
  Sygnatura : U.104880

 61. Nietzscheańska koncepcja nauki / Józef Pietrzak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.
  Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1982. – 164, [1] s. ; 24 cm.
  Sygnatura : U.104873

 62. Normative structures of the social world / edited by Giuliano di Bernardo.
  Amsterdam : Rodopi, 1988. – [10], 289 stron : ilustracje ; 22 cm.
  (Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, 0303-8157 ; 11)
  ISBN 90-6203-948-0
  Sygnatura : U.104921

 63. Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna / Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji ; [Joanna Zamecka, red. nacz.].
  Warszawa : Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW, 2012-. – 21 cm.
  Sygnatura : U.106452

 64. Novum organum / Franciszek Bacon ; z oryginału łacińskiego przełożył Jan Wikarjak ; przekład przejrzał, wstępem i przypisami opatrzył Kazimierz Ajdukiewicz. – Wydanie I.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. – XCVIII, 459, [1] strona, [1] karta tablic, : ilustracje ; 19 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.10878

 65. Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. T. 1 / Gottfried Wilhelm Leibniz ; z oryg. fr. przeł. i opatrzyła przypisami Izydora Dąmbska ; wstępem poprzedził Leszek Kołakowski.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. – LXX, 351, [1] s., [1] k. portr. ; 20 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.10876[1]

 66. Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. T. 2 / Gottfried Wilhelm Leibniz ; z oryg. fr. przeł. i opatrzyła przypisami Izydora Dąmbska ; wstępem poprzedził Leszek Kołakowski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. – 510, [5] s. ; 20 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.10876[2]

 67. O istocie chrześcijaństwa / Ludwik Feuerbach ; przełożył Adam Landman.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – XI, 479, [10] stron : ilustracje, errata ; 20 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.10879

 68. O pocieszeniu jakie daje filozofia / Anicius Manlius Severinus Boethius ; przeł. Witold Olszewski ; przypisami opatrzył Leon Joachimowicz ; wstępem poprzedził Jan Legowicz.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. – XIV, 171, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.10873 / Boecjusz

 69. O umyśle. T. 1 / Claude-Adrien Helvétius ; przeł. Jadwiga Cierniak ; wstępem poprzedził Jan Legowicz.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – XLII, 402, [1] s., [1] k. portr. : il. ; 20 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.10874[1]

 70. O umyśle. T. 2 / Claude-Adrien Helvétius ; przeł. Jadwiga Cierniak ; wstępem poprzedził Jan Legowicz.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – VI, 283, [1] s. : il. ; 20 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.10874[2]

 71. Odkrycie matematyczne : o rozumieniu, uczeniu się i nauczaniu rozwiązywania zadań / Geore Polya ; tłumaczył Andrzej Góralski. – Wydanie 1.
  Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Tecchniczne, 1975. – 447, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
  Sygnatura : U.106331

 72. Organizacja od dołu i od góry / Tadeusz Pszczołowski.
  Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1978. – 371, [1] s. : il. ; 20 cm.
  (Sygnały)
  Sygnatura : U.104859

 73. Parkinson’s law and other studies in administration / by C. Northcote Parkinson ; ill. by Robert C. Osborn.
  Boston : Houghton Mifflin Company, 1957. – XI, 112 s. : il. ; 21 cm.
  Sygnatura : U.103031

 74. Patrick Suppes / edited by Radu J. Bogdan.
  Dordrecht ; Boston ; London : D. Reidel Publishing Company, © 1979. – X, 264 strony : ilustracje ; 23 cm.
  (Profiles : an international series on contemporary philosophers and logicians ; vol. 1)
  ISBN 90-277-0950-5
  ISBN 90-277-0951-3 pbk
  Sygnatura : U.103026

 75. Philosophy in geography / ed. by Stephen Gale, Gunnar Olsson.
  Dordrecht ; Boston : D. Reidel Publishing Company, cop. 1979. – XII, 469 s. : il. ; 23 cm.
  (Theory and Decision Library ; vol. 20)
  ISBN 90-277-0948-3
  Sygnatura : U.104941

 76. Pięć klas teorii elementarnych charakteryzujących pewne pojęcia nauk empirycznych / Eugeniusz Żabski.
  Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1985. – 96 s. ; 24 cm.
  (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne. Logika ; 14)
  ISBN 83-229-0043-0
  Sygnatura : U.104878

 77. Pisma semantyczne / Gottlob Frege ; z jęz. niem. przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył Bogusław Wolniewicz.
  [Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – XXXII, 144, [1] s., [1] s. tabl. : il., err. ; 20 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.10869 / Frege

 78. Podstawy naukoznawstwa : wybór tekstów / wybór, wstęp i oprac. Ryszard Mierzejewski ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta.
  Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1988. – 162, [2] s. ; 24 cm.
  ISBN 83-229-0261-1
  Sygnatura : U.105688

 79. Poglądy Rudolfa Carnapa na kwestie znaczenia i oznaczania : przegląd / Jerzy Pelc.
  Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1960. – XVI, 367 s. ; 20 cm.
  Sygnatura : W.10901

 80. The Polish revolution : Solidarity / Timothy Garton Ash.
  New York : Charles Scribner’s Sons, 1984. – XIX, 388 s. : mapy ; 22 cm.
  ISBN 0-684-18114-2
  Sygnatura : U.104870

 81. Der politische Witz im Ostblock / Alexander Drozdzynski. – 2 Aufl.
  Düsseldorf : Droste Verlag, 1976. – 220 s. ; 20 cm.
  ISBN 3-7700-0395-0
  Sygnatura : U.104927

 82. Power and the structure of society / James S. Coleman.
  New York : W. W. Norton & Company, cop. 1974. – 112 s. ; 21 cm.
  (Fels Lectures on Public Policy Analysis)
  ISBN 0-393-05503-5
  ISBN 0-393-09327-1 pbk.
  Sygnatura : U.104862

 83. Prawo rzymskie a współczesność / Henryk Kupiszewski.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. – 245, [3] s. ; 21 cm.
  ISBN 83-01-08278-X
  Sygnatura : U.104925

 84. Principles of social reconstruction / Bertrand Russell. – 6th ed., repr.
  London : George Allen & Unwin Ltd, 1954. – 174, [1] s. ; 19 cm.
  Sygnatura : U.107324

 85. Problemy prawne sprawiedliwego rozdziału dóbr przez państwo / Stanisław Biernat.
  Kraków : Uniw. Jagielloński, 1985. – 216, [1] s. ; 24 cm.
  (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński, 0239-782-X ; nr 96)
  ISBN 83-233-0062-3
  Sygnatura : U.104917

 86. Progress in utility and risk theory / edited by Ole Hagen and Fred Wenst˛p.
  Dordrecht ; Boston ; Lancaster : D. Reidel Publishing Company, 1984. – 279 stron ; 23 cm.
  (Theory and Decision Library ; vol. 42)
  ISBN 90-277-1731-1
  Sygnatura : U.105684

 87. Raport o stanie bezprawia czyli Pamiętnik czasów pogardy / Anna Bogucka-Skowrońska.
  Słupsk : Wydawnictwo LenART, 2005. – 160 s. : il. ; 23 cm.
  ISBN 83-60110-05-0
  Sygnatura : U.104920

 88. Rationale Entscheidungen : am Beispeiel Wahrscheinlichkeits-Lernen: Theoretische Überlegungen zu den entscheidungstheoretischen Konzepten „Rationalität” und „subjektive Wahrscheinlichkeit” und experimentelle Überprüfung […]
  Bern ; Stuttgart ; Wien : Verlag Hans Huber, Copyright 1976. – 216 stron : ilustracje ; 21 cm.
  (Psychologisches Kolloquium ; Bd. 9)
  ISBN 3-456-80267-6
  Sygnatura : U.104861

 89. Readings in philosophical analysis / selected and ed. by Herbert Feigl and Wilfrid Sellars.
  New York : Appleton-Century-Crofts, cop. 1949. – X, 626 s. ; 24 cm.
  (The Century Philosophy Series)
  Sygnatura : U.107322

 90. Representing and intervening : introductory topics in the philosophy of natural science / Ian Hacking.
  Cambridge : Cambridge University Press, 1987. – XV, [1], 287 s. ; 22 cm.
  ISBN 0-521-23829-3 hard covers
  ISBN 0-521-28246-2 paperback
  Sygnatura : U.104868

 91. Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. T. 1 / John Locke ; z oryg. ang. przeł. Bolesław J. Gawecki ; przekł. przejrzał Czesław Znamierowski ; [Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny].
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. – XII, 574 s., [1] k. tabl. ; 20 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.10871[1] / Locke

 92. Ryle : [a collection of critical essays] / ed. by Oscar P. Wood and George Pitcher ; introd. by Gilbert Ryle.
  London [etc.] : Macmillan, 1971. – [8], 470 s. ; 19 cm.
  (Modern Studies in Philosophy ; 3036)
  (Papermac)
  Sygnatura : U.104856

 93. Schematy i człowiek : szkice filozoficzne / Andrzej Grzegorczyk.
  Kraków : ZNAK, 1963. – 218, [2] s. ; 20 cm.
  (Biblioteka „Więzi” ISSN 0519-9336 ; t. 8)
  Sygnatura : U.104929

 94. Scientific inference / by Harold Jeffreys. – 2nd ed.
  Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1957. – VIII, 236 s. : il. ; 22 cm.
  Sygnatura : U.106464

 95. The scientific world-perspective and other essays 1931-1963 / Kazimierz Ajdukiewicz ; ed. and with an introd. by Jerzy Giedymin.
  Dordrecht ; Boston : D. Reidel Publishing Company, cop. 1978. – LIII, 378 s. ; 23 cm.
  (Synthese Library ; vol. 108)
  Sygnatura : U.104937

 96. Social action / edited by Gottfried Seebass and Raimo Tuomela.
  Dordrecht ; Boston ; Lancaster : D. Reidel Publishing Company, © 1985. – XX, 302 strony ; 23 cm.
  (Theory and decision library ; vol. 43)
  ISBN 90-277-1871-7
  Sygnatura : U.105701

 97. Spór o granice poznania : prolegomena do epistemologii / Jacek Juliusz Jadacki.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. – 219 s. : rys. ; 20 cm.
  ISBN 83-01-05620-7
  Sygnatura : U.104248

 98. Stan wojenny dlaczego… / Wojciech Jaruzelski ; współpraca: Marek Jaworski, Włodzimierz Łoziński.
  Warszawa : „BGW”, 1992. – IX, 437 stron, [16] stron tablic : ilustracje ; 24 cm.
  ISBN 83-7066-345-1
  Sygnatura : U.107315

 99. Statystyka dla socjologów / Hubert M. Blalock ; tłumaczyli: Marek Tabin, Irena Topińska, Krzysztof Starzec. – Wydanie pierwsze.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. – 511, [1] strona : ilustracje, errata ; 20 cm.
  Sygnatura : W.900

 100. Stefan Morawski – szkic do portretu : materiały z okazji jubileuszu 60-lecia / [red. i oprac. Tadeusz Porada, Jadwiga Ciszewska] ; Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Uniwersytet Łódzki, Galeria Art Forum.
  Łódź : Galeria Art Forum, 1984. – 53, [3] s. ; 24 cm.
  Sygnatura : U.104874

 101. Strategia gier / N. N. Worobiew, E. Kofler, H. Greniewski ; [tł. art. z ros. Edward Kofler].
  Warszawa : Książka i Wiedza, 1969. – 85, [2] s. : il. ; 20 cm.
  Sygnatura : U.38538

 102. Struktura rewolucji naukowych / Thomas S. Kuhn ; [tł. Helena Ostromęcka ; tł. przejrzał, red. i posł. zaopatrzył Stefan Amsterdamski].
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. – 206, [1] s. ; 22 cm.
  Sygnatura : W.10884 / Kuhn

 103. Studies in item analysis and prediction / ed. by Herbert Solomon ; with contrib. by Rosedith Sitgreaves [et al.].
  Stanford : Stanford University Press, 1961. – IX, [3], 310 s. : il. ; 25 cm.
  Sygnatura : U.105825

 104. Szkice filozoficzne / Władysław Krajewski.
  Warszawa : Książka i Wiedza, 1963. – 248, [4] s. ; 20 cm.
  Sygnatura : U.106455

 105. Szkoły w nauce : praca zbiorowa / pod red. Janusza Goćkowskiego i Andrzeja Siemianowskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Naukoznawstwa.
  Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. – 228, [1] s. ; 24 cm.
  ISBN 83-04-00837-8
  Sygnatura : U.104875

 106. Sztuki i znaki : pisma semiotyczne / Mieczysław Wallis ; [wspomnienie pośmiertne Jan Białostocki].
  Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1983. – 339 s., [1] k. portr. ; 18 cm.
  ISBN 83-06-00771-9
  Sygnatura : U.59010

 107. Teoria i wyjaśnienie : z metodologicznych problemów socjologii / Piotr Sztompka.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. – 234, [2] s. : il. ; 21 cm.
  Sygnatura : U.104863

 108. Teoria sytuacji decyzyjnych / Kazimierz Kłosiński ; Polskie Towarzystwo Cybernetyczne.
  Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983. – 79 s. ; 24 cm.
  ISBN 83-04-01299-5
  Sygnatura : U.104872

 109. Theorie und Erfahrung / Wilhelm E. Essler.
  Freiburg ; München : Verlag Karl Albert, 1971. – 165, [1] s. ; 20 cm.
  (Wissenschaftstheorie / Wilhelm K. Essler ; 2)
  (Kolleg Philosophie)
  ISBN 3-495-47232-0
  Sygnatura : U.104928[2]

 110. Theory of meaning / edited by Adrienne and Keith Lehrer.
  Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, Ins., © 1970. – VIII, 216 stron ; 21 cm.
  (Central Issues in Philosophy Series)
  ISBN 0-13-914598-2
  ISBN 0-13-914580-X
  Sygnatura : U.106324

 111. Trzynaście ćwiczeń europejskich / Jacek Bocheński.
  Warszawa : „Świat Książki”, 2005. – 222, [1] s. ; 19 cm.
  ISBN 83-7391-787-X
  Sygnatura : U.104933

 112. Twierdzenie Gödla / Ernest Nagel, James R. Newman ; tłumaczyła Barbara Stanosz. – Wydanie I.
  Warszawa : Państwowe Wyd. Naukowe, 1966. – 87, [3] strony : ilustracje ; 18 cm.
  (Omega : współczesna biblioteka naukowa ; 52)
  Sygnatura : U.32351

 113. Ugoda i rewolucja : władza i opozycja 1985-1989 / Jan Skó rzyński.
  Warszawa : Presspublica, 1995. – 302, [3] s. : il. ; 20 cm.
  (Biblioteka „Rzeczpospolitej”)
  ISBN 83-86038-08-X
  Sygnatura : U.72279

 114. Upadły anioł z Podola : opowieść o Tadeuszu Grabiance / Jerzy Siewierski.
  Warszawa : Wydaw. CiS, 2003. – 205, [2] s. : il. ; 20 cm.
  ISBN 83-85458-14-X
  Sygnatura : U.104930

 115. Utility, probability, and human decision making : selectd proceedings of an interdisciplinary research conference, Rome, 3-6 September, 1973 / ed. by Dirk Wendt and Charles Vlek.
  Dordrecht ; Boston : D. Reidel Publishing Company, cop. 1975. – VIII, 418 s. : il. ; 23 cm.
  (Theory and Decision Library, 0921-3376 ; vol. 11)
  ISBN 90-277-0603-4
  Sygnatura : U.104939

 116. Utylitaryzm ; O wolności / John Stuart Mill ; słowo wstępne napisał Tadeusz Kotarbiński ; [Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny].
  [Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – X, 291, [4] s., [1] k. tabl. : il., err. ; 19 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.10880 / Mill

 117. Wartość i fakt : rozważania o pragmatyzmie / Hanna Buczyńska-Garewicz. – Wydanie I.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. – 354, [2] strony : errata ; 20 cm.
  Sygnatura : P.89267

 118. Wider den Methodenzwang : Skizze einer anarchistischen Erkenntnistheorie / Paul Feyerabend ; Übersetzung: Hermann Vetter. – Erste Auflage.
  Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1976. – 442, [1] strona : ilustracje ; 19 cm.
  (Theorie)
  ISBN 3-518-06007-4
  Sygnatura : U.104855

 119. Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej / Tomasz Gizbert-Studnicki.
  Kraków : UJ, 1978. – 191 s. ; 24 cm.
  (Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński ; nr 17)
  Sygnatura : U.104877

 120. A Wittgenstein workbook / by Christopher Coope [et al.].
  Oxford : Basil Blackwell, 1970. – 51 s. : il. ; 21 cm.
  ISBN 0-631-13550-2
  Sygnatura : U.104866

 121. Wybór jutra czyli Reforma socjalizmu czy reformy w socjalizmie / Ryszard Reiff.
  Warszawa : Wydawnictwo Grup Politycznych „Wola”, 1988. – 66, [1] s. ; 20 cm.
  Sygnatura : U.104860

 122. Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu 1956 : materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniu 4 V 1981 roku / red. Edmund Makowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1981. – 121, [1] s. ; 24 cm.
  Sygnatura : U.104918

 123. Wykłady z filozofii marksistowskiej. T. 1, Dialektyka / Leszek Nowak ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 1976. – 158 s. ; 23 cm.
  Sygnatura : U.52669[1]

 124. Z punktu widzenia logiki : eseje logiczno-filozoficzne / Willard Van Orman Quine ; tł. i słowo wstępne Barbara Stanosz.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. – XXIII, [1], 237, [3] s. : err. ; 20 cm.
  Sygnatura : U.104249 / Quine

 125. Zadanie, metoda, rozwiązanie : techniki twórczego myślenia. Zb. 1 / pod redakcją Andrzeja Góralskiego ; autorzy: Tomasz Arciszewski, Piotr Brykczyński, Andrzej Góralski, Jadwiga Kisielnicka, Sabina Magierska, Jadwiga […] – Wyd. I.
  Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1977. – 190, [1] strona : ilustracje, errata ; 21 cm.
  Sygnatura : U.106456

 126. Zadanie, metoda, rozwiązanie : techniki twórczego myślenia. Zb. 2 / pod redakcją Andrzeja Góralskiego ; autorzy: Tomasz Arciszewski, Włodzimierz Bojarski, Witold Dorosiński, Andrzej Góralski, Sabina Magierska, […] – Wyd. I.
  Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1978. – 200 stron, [1] karta tablic złożona luzem : ilustracje, errata ; 21 cm.
  Sygnatura : U.106457

 127. Zettel / Ludwig Wittgenstein ; ed. by G. E. M. Anscombe and G. H. von Wright ; transl. by G. E. M. Anscombe.
  Oxford : Basil Blackwell, 1967. – V, Ve, 124, 124e s. : err. ; 23 cm.
  Sygnatura : U.103029

 128. Zrozumieć Papieża : rozmowy o encyklikach / Adam Boniecki, Katarzyna Kolenda-Zaleska.
  Kraków : Znak, 2003. – 270, [2] s. ; 21 cm.
  ISBN 83-240-0366-5
  Sygnatura : U.104924