Skatalogowany księgozbiór prof. Klemensa Szaniawskiego.
1.  Katalog on-line
Abecadło praktyczności / Tadeusz Kotarbiński.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. – 84, [3] s., [1] k. tabl. ; 19 cm.
(Biblioteka Wiedzy Współczesnej Omega ; 236 )

2.  Katalog on-line
Abstracts of Section 8 and 9. \n Vol. 4 / by P. Weingartner.
Salzburg : J. Huttegger OHG, 1983. – VIII, 372 strony ; 24 cm.

3.  Katalog on-line
Abstracts of the 7th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science : Salzburg, July 11th-16th, 1983. Vol. 1, Abstracts of sections 1, 2, 3, 4, and 7 / compiled by Johannes Czermak and Christine Pühringer.
Salzburg : J. Huttegger OHG, 1983. – VIII, 275 stron ; 21 cm.

4.  Katalog on-line
Abstracts of the 7th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science : Salzburg, July 11th-16th, 1983. Vol. 5, Abstracts of sections 10 and 11 / compiled by Gerhard Zecha.
Salzburg : J. Huttegger OHG, 1983. – VII, 240 stron ; 21 cm.

5.  Katalog on-line
Algorytmy i programy statystyki kwalitatywnej / Andrzej Góralski.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1979. – 175, [2] : il. ; 24 cm.
ISBN 83-204-0037-6

6.  Katalog on-line
Analiza decyzyjna i psychologia decyzji / Tadeusz Tyszka.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. – 258 s. : il. ; 20 cm.
(Psychologia Stosowana )
ISBN 83-01-05444-1

7.  Katalog on-line
Analiza dobra / Włodzimierz Galewicz.
Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1988. – 185 s. ; 24 cm.
(Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński, 0239-782X ; nr 152 )
ISBN 83-233-0253-7

8.  Katalog on-line
Aspects of scientific explanation and other essays in the philosophy of science / Carl G. Hempel.
New York : Free Press ; London : Collier-Macmillan, cop. 1965. – IX, 505 s. ; 24 cm.

9.  Katalog on-line
Bergson and modern physics : a reinterpretation and re-evaluation / Milič Čapek.
Dordrecht : D. Reidel Publishing Company, cop. 1971. – XV, 414 s., 2 k. tabl. ; 23 cm.
(Boston Studies in the Philosophy of Science ; vol. 7 )
(Synthese Library : monographs on epistemology, logic, methodology, philosophy of science, sociology of science and of knowledge, and on the mathematical methods of social and behavioral sciences )
ISBN 90-277-0186-5

10.  Katalog on-line
Bertrand Russel : biografia polityczna / Andrzej Wilk.
Wrocław : Atla 2, 1999. – 216 s. ; 21 cm.
ISBN 83-86882-72-7

11.  Katalog on-line
Bez tytułu : wybór publicystyki 1981-1991 / Wiktor Kulerski.
Warszawa : Wydawnictwo Krąg, 1991. – 257, [5] s., [8] s. tabl. ; 21 cm.
(Biblioteka Kwartalnika Politycznego „Krytyka” )
ISBN błędny 838519998

12.  Katalog on-line
Collective choice and social welfare / Amartya K. Sen. – First published.
San Francisco ; Cambridge ; London ; Amsterdam : Holden-Day, Inc. ; Edinburgh ; London : Oliver & Boyd, 1970. – XII, 225 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Mathematical Economics Texts ; 5 )
ISBN 0-8162-7765-6

13.  Katalog on-line
The concept of probability in psychological experiments / ed. by Carl-Axel S. Stael von Holstein.
Dordrecht ; Boston : D. Reidel Publishing Company, cop. 1974. – XI, 153 s. : il. ; 23 cm.
(Theory and Decision Library ; vol. 8 )
ISBN 90-277-0523-2 cloth edition

14.  Katalog on-line
Concepts and approaches in evolutionrary epistemology : towards an evolutionary theory of knowledge / ed. by Franz M. Wuketits.
Dordrecht [etc.]: D. Reidel Publishing Company, cop. 1984. – XI, [3], 320 s. : il. ; 23 cm.
(Theory and Decision Library ; vol. 36 )
ISBN 90-277-1577-7

15.  Katalog on-line
Conditions of happiness / Ruut Veenhoven.
Dordrecht ; Boston ; Lancaster : D. Reidel Publishing Company, 1984. – X, 461 stron ; 23 cm.
ISBN 90-277-1792-3
ISBN 90-277-1794-X

16.  Katalog on-line
Cudem przeżyliśmy czas zagłady / Leokadia Schmidt ; przedm. i objaśnienia Władysław Bartoszewski.
Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1983. – 336 s. ; 20 cm.
ISBN 83-08-00778-3

17.  Katalog on-line
Cybernetyka walki / Józef Konieczny.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. – 224 s., [3] k. tabl. złoż. luz. : il. ; 21 cm.
(Informacja i Sterowanie : seria poświęcona tematyce cybernetycznej / Polskie Towarzystwo Cybernetyczne )

18.  Katalog on-line
Cybernetyka z lotu ptaka / Henryk Greniewski, Maria Kempisty. – Wyd. 2 zm. i rozsz.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1963. – 142, [2] s., [2] k. tabl. złoż. : rys. ; 20 cm.

19.  Katalog on-line
Czas Solidarności / Ryszard Reiff.
Warszawa : [s.n.], 1988. – 397, [3] s. ; 21 cm.

20.  Katalog on-line
Definition und Reduktion / Wilhelm E. Essler.
Freiburg ; München : Verlag Karl Albert, 1970. – 162 s. ; 20 cm.
(Wissenschaftstheorie / Wilhelm K. Essler ; 1 )
(Kolleg Philosophie )
ISBN 3-495-47210-X

21.  Katalog on-line
A dubious heritage : studies in the philosophy of religion after Kant / by Louis Dupré.
New York ; Ramsey, NJ ; Toronto : Paulist Press, © 1977. – V, [1], 177 stron ; 23 cm.
ISBN 0-8091-2068-2

22.  Katalog on-line
Eseje / Franciszek Bacon ; przeł. Czesław Znamierowski ; słowo wstępne napisał Tadeusz Kotarbiński.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – XV, 277 s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

23.  Katalog on-line
Essai sur la logique des modalités / Jean-Louis Gardies.
Paris : Presses Universitaires de France, 1979. – 239, [1] s. ; 22 cm.
(Philosophie d’Aujourd’hui )
ISBN 2-13-035952-3

24.  Katalog on-line
The evolution of cooperation / Robert Axelrod.
[S.l.] : BasicBooks, 1984. – X, 241 s. ; 21 cm.
ISBN 0-465-02122-0 cloth
ISBN 0-465-02121-2 paper

25.  Katalog on-line
Expected utility hypotheses and the Allais paradox : contemporary discussions under uncertainty with Allais’ rejoinder / edited by Maurice Allais and Ole Hagen.
Dordrecht ; Boston ; London : D. Reidel Publishing Company, © 1979. – VII, [1], 714 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Theory and decision library ; vol. 21 )

26.  Katalog on-line
Fenomenologia ducha. T. 1 / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przeł., wstępem i objaśnieniami opatrzył Adam Landman.
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – XXVI, 485 s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

27.  Katalog on-line
Filozofia szkoły lwowsko-warszawskiej / Jan Woleński.
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1986. – 64, [1] s. ; 23 cm.
ISBN 83-229-0180-1

28.  Katalog on-line
Foundations of utility and risk theory with applications / edited by Bernt P. Stigum and Fred Wenst˛p.
Dordrecht [i pozostałe] : D. Reidel Publishing Company, 1983. – IX, 491 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Theory and Decision Library ; vol. 37 )
ISBN 90-277-1239-5

29.  Katalog on-line
Hector-Neri Castaneda / edited by James E. Tomberlin.
Dordrecht ; Boston ; Lancaster ; Tokyo : D. Reidel Publishing Company, © 1986. – XIII, [1], 443 strony : ilustracje ; 23 cm.
(Profiles : An International Series on Contemporary Philosophers and Logicians, 0924-1930 ; vol. 6 )
ISBN 90-277-2073-8

30.  Katalog on-line
Henry E. Kyburg & Isaac Levi / edited by Radu J. Bogdan.
Dordrecht ; Boston ; London : D. Reidel Publishing Company, © 1982. – XI, [1], 322 strony : ilustracje ; 23 cm.
(Profiles : An International Series on Contemporary Philosophers and Logicians, 0924-1930 ; vol. 3 )
ISBN 90-277-1308-1
ISBN 90-277-1309-X pbk

31.  Katalog on-line
Informacja a decyzja : badania eksperymentalne z zakresu psychologii rozwojowej / Adam Biela.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976. – 275 s. : il., err. ; 21 cm.

32.  Katalog on-line
Instrumental reasoning and systems methodology : an epistemology of the applied and social sciences / Richard Mattessich.
Dordrecht ; Boston : D. Reidel Publishing Company, copyright 1978. – XXII, 396 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Theory and Decision Library ; vol. 15 )
ISBN 90-277-0837-1

33.  Katalog on-line
The intentions of intentionality and other new models for modalities / Jaakko Hintikka.
Dordrecht ; Boston : D. Reidel Publishing Company, cop. 1975. – XVIII, 262 s. : il. ; 23 cm.
(Synthese Library ; vol. 90 )
ISBN 90-277-0583-6

34.  Katalog on-line
Istota matematyki : pojęcie teorii matematycznej / Carrol V. Newsom ; tłumaczyła Barbara Stanosz. – Wydanie I.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – 142, [2] strony : ilustracje ; 18 cm.
(Omega : współczesna biblioteka naukowa ; 71 )

35.  Katalog on-line
Ja, Michał z Montaigne… / Józef Hen.
Warszawa : „Czytelnik”, 1978. – 438, [2] s., [1] k. portr. ; 20 cm.

36.  Katalog on-line
Jak być dobrym empirystą? / Paul K. Feyerabend ; przekładu dokonała i wstępem poprzedziła Krystyna Zamiara.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. – 251, [1] s. ; 19 cm.
ISBN 83-01-00183-6

37.  Katalog on-line
Język w świetle nauki / wybrała i wstępem opatrzyła Barbara Stanosz ; przełożyli Teresa Hołówka, Urszula Niklas, Adam Nowaczyk, Barbara Stanosz. – Wydanie I.
Warszawa : Czytelnik, 1980. – 388, [1] strona ; 20 cm.
(Panorama )
ISBN 83-07-00057-2

38.  Katalog on-line
Kobieta polska lat osiemdziesiątych / pod red. Andrzeja Bujwida ; Społeczna Komisja Zdrowia.
Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1988. – 214 s. : il. ; 20 cm.

39.  Katalog on-line
Korzenie greckiej geometrii : studium socjokulturowych uwarunkowań genezy matematyki / Jan Waszkiewicz.
Wrocław : Wydaw. PWr., 1988. – 110 s. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Ośrodka Badań Prognostycznych Politechniki Wrocławskiej. Seria: Monografie, 0137-6314 ; 8 )

40.  Katalog on-line
Krytyka władzy sądzenia / Immanuel Kant ; przeł. oraz opatrzył przedm. i przypisami Jerzy Gałecki ; tł. przejrzał Adam Landman.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – XV, [1], 550, [3] s., [1] k. portr. : err. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

41.  Katalog on-line
Ku nowym formom życia społecznego / Stanisław Ossowski.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1956. – 73, [2] s. ; 16 cm.
(Biblioteczka „Po Prostu” )

42.  Katalog on-line
Leviathan / by Thomas Hobbes ; introduction by A. D. Lindsay.
London : J. M. Dent & Sons Ltd. ; New York : E. P. Dutton & Co. Inc., 1949. – XL, 392 strony ; 17 cm.
(Everyman’s Library. Philosophy & Theology ; No. 691 )

43.  Katalog on-line
List o tolerancji : tekst łaciński i przekład polski / John Locke ; tł. Leon Joachimowicz ; przedm. Raymond Klibansky ; wstęp Ernesto de Marchi ; red. wyd. polskiego Zbigniew Ogonowski ; Międzynarodowy Instytut Filozofii.
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – XLII, [2], 71, 72, [3] s., [1] k. tabl. : err. ; 20 cm.
(Filozofia i Wspólnota Światowa )

44.  Katalog on-line
Logik / Horst Wessel.
Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1984. – 395 s. ; 24 cm.

45.  Katalog on-line
Logika analizy socjologicznej : wybór tekstów / [wybór] Antoni Sułek ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Socjologii.
Warszawa : Wydawnictwa UW, 1979. – 310 s. : wykr. ; 24 cm.

46.  Katalog on-line
Medytacje o pierwszej filozofii / René Descartes ; tl. Maria Ajdukiewiczowa ; przekł. przejrz. Kazimierz Ajdukiewicz ; Polska Akademia Umiejętności.
Kraków : Nakładem PAU, 1948. – 75, [1] s. ; 25 cm.
(Tłumaczenia Klasyków Filozofii )

47.  Katalog on-line
Medytacje o życiu godziwym / Tadeusz Kotarbiński.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1966. – 178, [2] s. ; 19 cm.

48.  Katalog on-line
Methods of logic / by Willard Van Orman Quine.
London : Routledge & Kegan Paul, 1952. – XIX, [3], 264 strony : ilustracje ; 22 cm.

49.  Katalog on-line
Metodologiczne implikacje epistemologii marksistowskiej / pod red. Jerzego Kmity.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974. – 364 s. : err. ; 24 cm.

50.  Katalog on-line
Metodologiczne zagadnienia prawoznawstwa / Zygmunt Ziembiński.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 286, [2] s. : il., err. ; 21 cm.

51.  Katalog on-line
Modern deductive logic : an introduction to its techniques and significance / Robert John Ackermann. – First published.
London ; Basingstoke : Macmillan, 1970. – VIII, [2], 261 stron ; 18 cm.
(Modern Introductions to Philosophy )
(MSE ; 3601 )

52.  Katalog on-line
Nauka a porządek świata / Stefan Amsterdamski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. – 205 s. ; 21 cm.
ISBN 83-01-04445-4

53.  Katalog on-line
(Nie)realny socjalizm / Jerzy Drygalski, Jacek Kwaśniewski.
Warszawa : Piechur, 1988. – [2], 238 s. ; 21 cm.

54.  Katalog on-line
Nietzscheańska koncepcja nauki / Józef Pietrzak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.
Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1982. – 164, [1] s. ; 24 cm.

55.  Katalog on-line
Normative structures of the social world / edited by Giuliano di Bernardo.
Amsterdam : Rodopi, 1988. – [10], 289 stron : ilustracje ; 22 cm.
(Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, 0303-8157 ; 11 )
ISBN 90-6203-948-0

56.  Katalog on-line
Normy, Dewiacje i Kontrola Społeczna / Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji ; [Joanna Zamecka, red. nacz.].
Warszawa : Katedra Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSiR UW, 2012-. – 21 cm.

57.  Katalog on-line
Novum organum / Franciszek Bacon ; z oryginału łacińskiego przełożył Jan Wikarjak ; przekład przejrzał, wstępem i przypisami opatrzył Kazimierz Ajdukiewicz. – Wydanie I.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. – XCVIII, 459, [1] strona, [1] karta tablic, : ilustracje ; 19 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

58.  Katalog on-line
Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. T. 1 / Gottfried Wilhelm Leibniz ; z oryg. fr. przeł. i opatrzyła przypisami Izydora Dąmbska ; wstępem poprzedził Leszek Kołakowski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. – LXX, 351, [1] s., [1] k. portr. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

59.  Katalog on-line
O istocie chrześcijaństwa / Ludwik Feuerbach ; przełożył Adam Landman.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – XI, 479, [10] stron : ilustracje, errata ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

60.  Katalog on-line
O umyśle. T. 1 / Claude-Adrien Helvétius ; przeł. Jadwiga Cierniak ; wstępem poprzedził Jan Legowicz.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – XLII, 402, [1] s., [1] k. portr. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

61.  Katalog on-line
O umyśle. T. 2 / Claude-Adrien Helvétius ; przeł. Jadwiga Cierniak ; wstępem poprzedził Jan Legowicz.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – VI, 283, [1] s. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

62.  Katalog on-line
Odkrycie matematyczne : o rozumieniu, uczeniu się i nauczaniu rozwiązywania zadań / Geore Polya ; tłumaczył Andrzej Góralski. – Wydanie 1.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Tecchniczne, 1975. – 447, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

63.  Katalog on-line
Organizacja od dołu i od góry / Tadeusz Pszczołowski.
Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1978. – 371, [1] s. : il. ; 20 cm.
(Sygnały )

64.  Katalog on-line
Parkinson’s law and other studies in administration / by C. Northcote Parkinson ; ill. by Robert C. Osborn.
Boston : Houghton Mifflin Company, 1957. – XI, 112 s. : il. ; 21 cm.

65.  Katalog on-line
Patrick Suppes / edited by Radu J. Bogdan.
Dordrecht ; Boston ; London : D. Reidel Publishing Company, © 1979. – X, 264 strony : ilustracje ; 23 cm.
(Profiles : an international series on contemporary philosophers and logicians ; vol. 1 )
ISBN 90-277-0950-5
ISBN 90-277-0951-3 pbk

66.  Katalog on-line
Philosophy in geography / ed. by Stephen Gale, Gunnar Olsson.
Dordrecht ; Boston : D. Reidel Publishing Company, cop. 1979. – XII, 469 s. : il. ; 23 cm.
(Theory and Decision Library ; vol. 20 )
ISBN 90-277-0948-3

67.  Katalog on-line
Pięć klas teorii elementarnych charakteryzujących pewne pojęcia nauk empirycznych / Eugeniusz Żabski.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1985. – 96 s. ; 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne. Logika ; 14 )
ISBN 83-229-0043-0

68.  Katalog on-line
Pisma semantyczne / Gottlob Frege ; z jęz. niem. przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył Bogusław Wolniewicz.
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – XXXII, 144, [1] s., [1] s. tabl. : il., err. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

69.  Katalog on-line
Podstawy naukoznawstwa : wybór tekstów / wybór, wstęp i oprac. Ryszard Mierzejewski ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1988. – 162, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 83-229-0261-1

70.  Katalog on-line
Poglądy Rudolfa Carnapa na kwestie znaczenia i oznaczania : przegląd / Jerzy Pelc.
Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1960. – XVI, 367 s. ; 20 cm.

71.  Katalog on-line
The Polish revolution : Solidarity / Timothy Garton Ash.
New York : Charles Scribner’s Sons, 1984. – XIX, 388 s. : mapy ; 22 cm.
ISBN 0-684-18114-2

72.  Katalog on-line
Der politische Witz im Ostblock / Alexander Drozdzynski. – 2 Aufl.
Düsseldorf : Droste Verlag, 1976. – 220 s. ; 20 cm.
ISBN 3-7700-0395-0

73.  Katalog on-line
Power and the structure of society / James S. Coleman.
New York : W. W. Norton & Company, cop. 1974. – 112 s. ; 21 cm.
(Fels Lectures on Public Policy Analysis )
ISBN 0-393-05503-5
ISBN 0-393-09327-1 pbk.

74.  Katalog on-line
Prawo rzymskie a współczesność / Henryk Kupiszewski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. – 245, [3] s. ; 21 cm.
ISBN 83-01-08278-X

75.  Katalog on-line
Problemy prawne sprawiedliwego rozdziału dóbr przez państwo / Stanisław Biernat.
Kraków : Uniw. Jagielloński, 1985. – 216, [1] s. ; 24 cm.
(Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński, 0239-782-X ; nr 96 )
ISBN 83-233-0062-3

76.  Katalog on-line
Progress in utility and risk theory / edited by Ole Hagen and Fred Wenst˛p.
Dordrecht ; Boston ; Lancaster : D. Reidel Publishing Company, 1984. – 279 stron ; 23 cm.
(Theory and Decision Library ; vol. 42 )
ISBN 90-277-1731-1

77.  Katalog on-line
Raport o stanie bezprawia czyli Pamiętnik czasów pogardy / Anna Bogucka-Skowrońska.
Słupsk : Wydawnictwo LenART, 2005. – 160 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 83-60110-05-0

78.  Katalog on-line
Rationale Entscheidungen : am Beispeiel Wahrscheinlichkeits-Lernen: Theoretische Überlegungen zu den entscheidungstheoretischen Konzepten „Rationalität” und „subjektive Wahrscheinlichkeit” und experimentelle Überprüfung […]
Bern ; Stuttgart ; Wien : Verlag Hans Huber, Copyright 1976. – 216 stron : ilustracje ; 21 cm.
(Psychologisches Kolloquium ; Bd. 9 )
ISBN 3-456-80267-6

79.  Katalog on-line
Representing and intervening : introductory topics in the philosophy of natural science / Ian Hacking.
Cambridge : Cambridge University Press, 1987. – XV, [1], 287 s. ; 22 cm.
ISBN 0-521-23829-3 hard covers
ISBN 0-521-28246-2 paperback

80.  Katalog on-line
Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. T. 1 / John Locke ; z oryg. ang. przeł. Bolesław J. Gawecki ; przekł. przejrzał Czesław Znamierowski ; [Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. – XII, 574 s., [1] k. tabl. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

81.  Katalog on-line
Ryle : [a collection of critical essays] / ed. by Oscar P. Wood and George Pitcher ; introd. by Gilbert Ryle.
London [etc.] : Macmillan, 1971. – [8], 470 s. ; 19 cm.
(Modern Studies in Philosophy ; 3036 )
(Papermac )

82.  Katalog on-line
Schematy i człowiek : szkice filozoficzne / Andrzej Grzegorczyk.
Kraków : ZNAK, 1963. – 218, [2] s. ; 20 cm.
(Biblioteka „Więzi” ISSN 0519-9336 ; t. 8 )

83.  Katalog on-line
Scientific inference / by Harold Jeffreys. – 2nd ed.
Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1957. – VIII, 236 s. : il. ; 22 cm.

84.  Katalog on-line
The scientific world-perspective and other essays 1931-1963 / Kazimierz Ajdukiewicz ; ed. and with an introd. by Jerzy Giedymin.
Dordrecht ; Boston : D. Reidel Publishing Company, cop. 1978. – LIII, 378 s. ; 23 cm.
(Synthese Library ; vol. 108 )

85.  Katalog on-line
Social action / edited by Gottfried Seebass and Raimo Tuomela.
Dordrecht ; Boston ; Lancaster : D. Reidel Publishing Company, © 1985. – XX, 302 strony ; 23 cm.
(Theory and decision library ; vol. 43 )
ISBN 90-277-1871-7

86.  Katalog on-line
Spór o granice poznania : prolegomena do epistemologii / Jacek Juliusz Jadacki.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. – 219 s. : rys. ; 20 cm.
ISBN 83-01-05620-7

87.  Katalog on-line
Stefan Morawski – szkic do portretu : materiały z okazji jubileuszu 60-lecia / [red. i oprac. Tadeusz Porada, Jadwiga Ciszewska] ; Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Uniwersytet Łódzki, Galeria Art Forum.
Łódź : Galeria Art Forum, 1984. – 53, [3] s. ; 24 cm.

88.  Katalog on-line
Struktura rewolucji naukowych / Thomas S. Kuhn ; [tł. Helena Ostromęcka ; tł. przejrzał, red. i posł. zaopatrzył Stefan Amsterdamski].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. – 206, [1] s. ; 22 cm.

89.  Katalog on-line
Studies in item analysis and prediction / ed. by Herbert Solomon ; with contrib. by Rosedith Sitgreaves [et al.].
Stanford : Stanford University Press, 1961. – IX, [3], 310 s. : il. ; 25 cm.

90.  Katalog on-line
Szkice filozoficzne / Władysław Krajewski.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1963. – 248, [4] s. ; 20 cm.

91.  Katalog on-line
Szkoły w nauce : praca zbiorowa / pod red. Janusza Goćkowskiego i Andrzeja Siemianowskiego ; Polska Akademia Nauk. Komitet Naukoznawstwa.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. – 228, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 83-04-00837-8

92.  Katalog on-line
Teoria i wyjaśnienie : z metodologicznych problemów socjologii / Piotr Sztompka.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. – 234, [2] s. : il. ; 21 cm.

93.  Katalog on-line
Teoria sytuacji decyzyjnych / Kazimierz Kłosiński ; Polskie Towarzystwo Cybernetyczne.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983. – 79 s. ; 24 cm.
ISBN 83-04-01299-5

94.  Katalog on-line
Theorie und Erfahrung / Wilhelm E. Essler.
Freiburg ; München : Verlag Karl Albert, 1971. – 165, [1] s. ; 20 cm.
(Wissenschaftstheorie / Wilhelm K. Essler ; 2 )
(Kolleg Philosophie )
ISBN 3-495-47232-0

95.  Katalog on-line
Theory of meaning / edited by Adrienne and Keith Lehrer.
Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, Ins., © 1970. – VIII, 216 stron ; 21 cm.
(Central Issues in Philosophy Series )
ISBN 0-13-914598-2
ISBN 0-13-914580-X

96.  Katalog on-line
Traktat o naturze ludzkiej. T. 1, O rozumie / Dawid Hume ; tł. Czesław Znamierowski ; [Polska Akademia Nauk]. – Wyd. 2 przejrz.
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – 355 s., [1] k. tabl. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

97.  Katalog on-line
Traktat o naturze ludzkiej. T. 2, O uczuciach / Dawid Hume ; tł. Czesław Znamierowski ; [Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny]. – Wyd. 2 przejrz.
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – 526 s. : err. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

98.  Katalog on-line
Trzynaście ćwiczeń europejskich / Jacek Bocheński.
Warszawa : „Świat Książki”, 2005. – 222, [1] s. ; 19 cm.
ISBN 83-7391-787-X

99.  Katalog on-line
Upadły anioł z Podola : opowieść o Tadeuszu Grabiance / Jerzy Siewierski.
Warszawa : Wydaw. CiS, 2003. – 205, [2] s. : il. ; 20 cm.
ISBN 83-85458-14-X

100.  Katalog on-line
Utility, probability, and human decision making : selectd proceedings of an interdisciplinary research conference, Rome, 3-6 September, 1973 / ed. by Dirk Wendt and Charles Vlek.
Dordrecht ; Boston : D. Reidel Publishing Company, cop. 1975. – VIII, 418 s. : il. ; 23 cm.
(Theory and Decision Library, 0921-3376 ; vol. 11 )
ISBN 90-277-0603-4

101.  Katalog on-line
Utylitaryzm ; O wolności / John Stuart Mill ; słowo wstępne napisał Tadeusz Kotarbiński ; [Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny].
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – X, 291, [4] s., [1] k. tabl. : il., err. ; 19 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

102.  Katalog on-line
Uzasadnienie metafizyki moralności / Immanuel Kant ; z oryginału niemieckiego przełożył Mścisław Wartenberg ; przekład przejrzał Roman Ingarden. – Wydanie pierwsze.
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953. – VIII, 126, [2] strony : ilustracje ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

103.  Katalog on-line
Wider den Methodenzwang : Skizze einer anarchistischen Erkenntnistheorie / Paul Feyerabend ; Übersetzung: Hermann Vetter. – Erste Auflage.
Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1976. – 442, [1] strona : ilustracje ; 19 cm.
(Theorie )
ISBN 3-518-06007-4

104.  Katalog on-line
Wieloznaczność leksykalna w interpretacji prawniczej / Tomasz Gizbert-Studnicki.
Kraków : UJ, 1978. – 191 s. ; 24 cm.
(Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński ; nr 17 )

105.  Katalog on-line
A Wittgenstein workbook / by Christopher Coope [et al.].
Oxford : Basil Blackwell, 1970. – 51 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 0-631-13550-2

106.  Katalog on-line
Wybór jutra czyli Reforma socjalizmu czy reformy w socjalizmie / Ryszard Reiff.
Warszawa : Wydawnictwo Grup Politycznych „Wola”, 1988. – 66, [1] s. ; 20 cm.

107.  Katalog on-line
Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu 1956 : materiały z konferencji zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniu 4 V 1981 roku / red. Edmund Makowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1981. – 121, [1] s. ; 24 cm.

108.  Katalog on-line
Z punktu widzenia logiki : eseje logiczno-filozoficzne / Willard Van Orman Quine ; tł. i słowo wstępne Barbara Stanosz.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. – XXIII, [1], 237, [3] s. : err. ; 20 cm.

109.  Katalog on-line
Zadanie, metoda, rozwiązanie : techniki twórczego myślenia. Zb. 1 / pod redakcją Andrzeja Góralskiego ; autorzy: Tomasz Arciszewski, Piotr Brykczyński, Andrzej Góralski, Jadwiga Kisielnicka, Sabina Magierska, Jadwiga […] – Wyd. I.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1977. – 190, [1] strona : ilustracje, errata ; 21 cm.

110.  Katalog on-line
Zadanie, metoda, rozwiązanie : techniki twórczego myślenia. Zb. 2 / pod redakcją Andrzeja Góralskiego ; autorzy: Tomasz Arciszewski, Włodzimierz Bojarski, Witold Dorosiński, Andrzej Góralski, Sabina Magierska, […] – Wyd. I.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1978. – 200 stron, [1] karta tablic złożona luzem : ilustracje, errata ; 21 cm.

111.  Katalog on-line
Zettel / Ludwig Wittgenstein ; ed. by G. E. M. Anscombe and G. H. von Wright ; transl. by G. E. M. Anscombe.
Oxford : Basil Blackwell, 1967. – V, Ve, 124, 124e s. : err. ; 23 cm.

112.  Katalog on-line
Zrozumieć Papieża : rozmowy o encyklikach / Adam Boniecki, Katarzyna Kolenda-Zaleska.
Kraków : Znak, 2003. – 270, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 83-240-0366-5