Wypożyczanie pomiędzy bibliotekami znajdującymi się na terenie Warszawy
Lokalizacja
Krakowskie Przedmieście 3, s.118, pierwsze piętro
Godziny pracy
  • poniedziałek-piątek w godz. 9.00 – 20.00
  • sobota w godz. 10.00 – 17.00
Wypożyczanie pomiędzy bibliotekami znajdującymi się poza Warszawą
wyp.mbibl.wfis@uw.edu.pl

22 65 72 737