Lokalizacja:
Krakowskie Przedmieście 3, s.118, pierwsze piętro
Godziny pracy:
 • poniedziałek-piątek w godz. 10.00 – 19.00
 • sobota i niedziela: nieczynne
Zamówienia realizujemy o godzinach: Zamówienia realizujemy o godzinach:
 • poniedziałek – piątek: 9:30, 12:30, 15:30
 • Zapisz się! Zapisz się!
 • Już teraz zarejestruj się online.
 • Zapraszamy także do naszego stanowiska obsługi czytelnika z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

  Ważne Posiadanie konta w BUW nie uprawnia do korzystania z Wypożyczalni Połączonych Bibliotek.
 • Zamówienia można składać poprzez:
   • Katalog on-line (po założeniu konta),
   • złożenie rewersu papierowego (dostępny w siedzibie czytelni),
   • zamówienie złożone osobiście w Bibliotece.
  Na materiały aktualnie wypożyczone — można złożyć rezerwację, jeżeli do terminu zwrotu jest mniej niż 95 dni.
  Ważne!Książki stojące w Wolnym dostępie nie mogą zostać zamówione. Należy samodzielnie wyszukać daną pozycję lub poprosić o pomoc Bibliotekarza
  Zgodnie z Regulaminem Połączonych Bibliotek WFiS UW, IFiS PAN i PTF, z Wypożyczalni korzystać mogą:
  • wszyscy pracownicy i studenci UW
  • pracownicy i studenci IFiS PAN oraz członkowie PTF i PTS
  • pracownicy i studenci instytucji z którymi organizatorzy biblioteki zawarli stosowne umowy
  • inni użytkownicy w ramach systemu wypożyczania międzybibliotecznego

  Zasady wypożyczania książek i czasopism

  Limit i okres wypożyczeń
  Rodzaj czytelnika Limit wypożyczeńOkres wypożyczeniaOkres przedłużenia
  studenci15 egzemplarzy30 dni30 dni
  doktoranci20 egzemplarzy 90 dni90 dni
  pracownicy naukowi25 egzemplarzy 90 dni90 dni
  konta gościnne, umowne, za poręczeniem15 egzemplarzy 30 dni30 dni
  Ważne!Po zamówieniu, książka czeka w wypożyczalni na odbiór przez 10 dni.
  Opłaty
  • Za przetrzymywanie książek naliczane są opłaty w wysokości 30 groszy za dzień przetrzymania od jednej pozycji.
  • Opłata jest naliczana od przewidywanego terminu zwrotu, do dnia faktycznego zwrotu.
  • Przedłużenie okresu wypożyczenia PO oczekiwanym terminie zwrotu traktowane jest jako zwrot i powtórne wypożyczenie – co powoduje również naliczenie kary od oczekiwanego terminu zwrotu do dnia przedłużenia.

  Opłatę można uiścić:
  • osobiście (płatność gotówką),
  • elektronicznie, na konto 86 1160 2202 0000 0000 6084 9393. W tytule przelewu należny wpisać „kary biblioteczne – imię, nazwisko, nr karty czytelnika”. Po uiszczeniu opłaty należy przesłać potwierdzenie przelewu na adres wypozyczalnia.wfis@uw.edu.pl