Katalog prac dyplomowych obronionych na Wydziale Filozofii i Socjologii UW, Instytucie Filozofii i Socjologii PAN i Szkole Nauk Społecznych PAN, których kopie znajdują się w Połączonych Bibliotekach WFiS UW, IFiS PAN i PTF.


Ważne! Wersje elektroniczne nowych prac dyplomowych znajdują się w:
  • Archiwum Prac Dyplomowych
  • Repozytorium UW –
  • BIP IFIS PAN –
  • Systemie RAD-ON –
  • Prace Doktorskie. Uniwersytet Warszawski
    Prace Doktorskie. Instytut Filozofii i Socjologii PAN


    Prace dyplomowe inne. Instytut Filozofii i Socjologii PAN