Skatalogowany księgozbiór Stanisława Ignacego Witkiewicza1.  Katalog on-line
Allgemeine Konstitutionslehre in naturwissenschaftlicher und medizinischer Betrachtung / O. Naegeli. – 2. Aufl.
Berlin : Springer, 1934. – VII, 190 s. : il. ; 25 cm

2.  Katalog on-line
Analiza zdania warunkowego / Roman Ingarden.
Poznań : Drukarnia Uniwersytetu Poznańskiego, 1936. – S. 17-27 ; 26 cm

3.  Katalog on-line
Analyse de l’esprit / Bertrand Russel ; traduit de l’anglais par M. Lefebvre.
Paris : Payot, 1926. – 309, [2] s. ; 23 cm.
(Bibliotheque Scientifique )

4.  Katalog on-line
Beitrag zur Kenntnis der entoptischen Erscheinungen / Karol Koniński.
Poznań : Poznańskie Tow. Psychologiczne, 1934. – 57 s. ; 25 cm

5.  Katalog on-line
La biologie humaine / Grasset.
Paris : Flammarion, 1918. – 344 s. 18 cm
(Bibliotheque de Philosophie Scientifique )

6.  Katalog on-line
Czas fizyczny i pozafizyczny / Henryk Mehlberg.
Warszawa : PTF, 1934. – S. 378-384 ; 26 cm

7.  Katalog on-line
Czy zadaniem filozofii jest synteza nauk szczegółowych? / Roman Ingarden.
Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1937. – 20 s. ; 24 cm

8.  Katalog on-line
Czynniki krępujące swobodę myśliciela / Tadeusz Kotarbiński.
Warszawa : Kasa im. Mianowskiego, 1937. – 11 s. ; 24 cm

9.  Katalog on-line
The development of the main problem in the methodology of Francis Bacon / Tadeusz Kotarbiński.
Leopoli : [s. n.], 1935. – [3], 11 s. ; 24 cm.

10.  Katalog on-line
Elementy teorji(!) poznania, logiki formalnej i metodologji(!) nauk / Tadeusz Kotarbiński.
Lwów : Wydaw. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1929. – VIII, 483 s. ; 24 cm

11.  Katalog on-line
Die Erkenntnis der Aussenwelt : eine logisch-erkenntnistheoretische Untersuchung / von W.Freytag.
Halle : Verlag von Max Niemeyer, 1904. – 146 s. ; 22 cm

12.  Katalog on-line
L’état actuel du probleme et de la notion de déterminisme dans les sciences de la nature / J. Metallmann.
Milano : „Scientia”, 1936. – 11 s. ; 24 cm

13.  Katalog on-line
Filozofia nauki w Kole Wiedeńskim / Maria Kokoszyńska.
Kraków : Uniw.Jagiell., 1937. – 28 s. ; 24 cm

14.  Katalog on-line
Filozofia przyrody i teoria poznania A.N. Whiteheada. Cz.1-3 / J. Metaliman.
[Kraków : b.w.], 1924-1925.

15.  Katalog on-line
La fin d’une parade philosophique : le bergsonisme / François Arouet.
Paris : „Les Revues”, 1929. – 120 s. ; 19 cm

16.  Katalog on-line
Fizyka i pogląd na świat / Ludwik Wertenstein.
Warszawa : Kasa im. Mianowskiego, [1934.] – S.27-44 ; 26 cm

17.  Katalog on-line
Fizyka klasyczna a teorja względności ogólna / L. Infeld.
Warszawa : Kasa im. Mianowskiego, [1934.] – S.363-382 ; 26 cm

18.  Katalog on-line
Geist und Körper, Seele und Leib / : von Ludwig Busse. Mit einem erg. und die neuere Literatur zsfassenden Anh. von Ernst Dürr. – 2. Auflage
Leipzig : Meiner, 1913. – X, 566 stron ; 24 cm.

19.  Katalog on-line
Granice Wszechświata / Michał Kamieński.
Warszawa : Kasa im. Mianowskiego, [1934.] – S.9-26 ; 26 cm

20.  Katalog on-line
Das Kapital : Kritik der politischen Ökonomie. Bd. 1, Der Produktionsprozess des Kapitals / Karl Marx.
Leipzig : Kröner, 1929. – XLV, 398 s. ; 18 cm
(Kröners Taschenausgabe ; Bd. 64 )

21.  Katalog on-line
Das Kausalgesetz und seine Grenzen / von Philipp Frank.
Wien : Verlag von Julius Springer, 1932. – XV, [1], 308 s. : il. ; 21 cm.
(Schriften zur Wissenschaftlichen Weltauffassung ; Bd. 6 )

22.  Katalog on-line
Konsekwencje filozoficzne indeterminizmu w fizyce współczesnej / Bolesław Gawecki.
Warszawa : Warsz Tow. Filozoficzne, 1931. – 38 s. ; 26 cm

23.  Katalog on-line
Logistyczna próba nowego ukształtowania filozofji(!) / Roman Ingarden.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1934. – S. 15-22 (335-342) ; 26 cm

24.  Katalog on-line
Logistyczny antyirracjonalizm w Polsce / Kazimierz Ajdukiewicz.
Warszawa : PTF, 1934. – S. 79-88 (399-408) ; 26 cm

25.  Katalog on-line
Materializm i empiriokriticizm : kritičeskie zametki ob odnoj reakcionnoj filosofii / N. Lenin (Vl. Ul’janov). – 2. izd.
[Moskva] : Gosudarstvennoe Izdat., 1920. – 384 s. ; 21 cm

26.  Katalog on-line
O czystej formie / S. I. Witkiewicz.
[Warszawa : s.n.], [1932] (Warszawa : Drukarnia Nowogrodzka). – 36 s. ; 18 cm.
(Bibljoteka Zet )

27.  Katalog on-line
O definicji przez abstrakcję / W.Wilkosz.
Kraków : Polska Akad. Umiejętności, 1938. – 13 s. ; 26 cm

28.  Katalog on-line
O pojęciu wynikania logicznego / Alfred Tarski.
Warszawa : Przegląd Filozoficzny, 1936. – S. 58-68 ; 26 cm

29.  Katalog on-line
O relacji jako podstawowej i pierwotnej idei filozofji(!) i logiki matematycznej / Stanisław A. Kobyłecki.
Warszawa : PTF, 1934. – S. 27-33 (347-353) ; 26 cm

30.  Katalog on-line
O ugruntowaniu naukowej semantyki / Alfred Tarski
Warszawa : [PTF], 1936 (Warszawa : Drukarnia Piotr Pyz i S-ka) – S. 50-57 ; 26 cm

31.  Katalog on-line
Paradoxien des Undendlichen / Bernard Bolzano ; hrsg. […] Fr. Přihonsky.
Leipzig : Reclam, 1851. – XI, 157 s. ; 21 cm
(Philosophische Bibliothek ; Bd. 99 )

32.  Katalog on-line
Podstawy filozofji(!) i ich zadanie w obecnych czasach / Kazimierz Kowalski.
[Warszawa : PTF, 1934?]. – S. 34-41 (354-361) ; 26 cm

33.  Katalog on-line
Pojęcie prawdy na terenie fizyki / Edward Poznański i Aleksander Wundheiler.
Warszawa : Kasa im. Mianowskiego, 1934. – S.97-144 ; 26 cm

34.  Katalog on-line
Pojęcie prawdy w językach nauk dedukcyjnych / Alfred Tarski.
Warszawa : nakładem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, z zasiłku Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1933 (Warszawa : Dziewulski). – VII, [1], 116, [1] s. : err. ; 24 cm.
(Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Wydział III: Nauk Matematyczno-Fizycznych ; nr 34 )

35.  Katalog on-line
Raum, Zeit und Schwere : ein Umriss der allgemeinen Relativitätstheorie / A.S. Eddington ; Ins Deutsche übertagen von W. Gordon.
Braunschweig : Vieweg & Sohn, 1923. – VII, 204 s. ; 22 cm
(Die Wissenschaft (Brunszwik ; 1904) ; Bd.70 )

36.  Katalog on-line
Der Realismus und das Transscendenzproblem : versuch einer Grundlegung der Logik / W. Freytag.
Halle : Verlag von Max Niemeyer, 1902. – IV, 164 s. ; 22 cm

37.  Katalog on-line
Sofizmat na usługach absurdu : (secesyjne prądy w nauce) / Jan Wortman.
Warszawa : Dom Książki Polskiej, 1934. – 64 s. ; 23 cm

38.  Katalog on-line
Sur la notion de l’équivalence des systemes déductifs / W.Wilkosz.
Kraków : [b.w.], 1936. – S. 161 – 164 ; 26 cm

39.  Katalog on-line
Z badań metodologicznych nad definjowalnością terminów / Alfred Tarski.
Warszawa : [s. n.], 1934 (Warszawa : Drukarnia Piotr Pyz i S-ka) – S. 118-140 (438-460) ; 26 cm

40.  Katalog on-line
Z historji(!) logiki zdań / Jan Łukasiewicz.
Warszawa : PTF, 1934. – S. 97-117 (417-437) ; 26 cm

41.  Katalog on-line
Z zagadnień pluralizmu / Adam Stawarski.
[Warszawa : Druk. L.Bogusławski], 1935. – 23 s. ; 21 cm

42.  Katalog on-line
Zagadnienie tożsamości dzieła muzycznego / Roman Ingarden.
Warszawa : [wydawca nieznany], 1933 (Warszawa : Drukarnia Piotr Pyz i S-ka). – 47 stron ; 25 cm.

43.  Katalog on-line
Zarys programu filozoficznego / Jan Franciszek Drewnowski.
Warszawa : [s.n.], 1934 (Warszawa : Piotr Pyz i S-ka). – S. 3-101, [2] : err. ; 25 cm.

44.  Katalog on-line
Zjawiska przyrodnicze w oświetleniu nowoczesnych teoryj(!) fizycznych / Ludwik de Broglie.
Poznań : Jan Jachowski, 1935. – 32 s. ; 26 cm

45.  Katalog on-line
Znaczenie analizy logicznej dla poznania / Jan Łukasiewicz.
Warszawa : PTF, 1934. – S. 369-377 ; 26 cm