Połączone Biblioteki WFiS UW, IFiS PAN i PTF

ul. Krakowskie Przedmieście 3,
00-047 Warszawa
biblioteka.wfis@uw.edu.pl
+48 (22) 55 23 712
Telefon odbieramy od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 17.00
Kierownik Biblioteki – Michał Chlebicki
mj.chlebicki@uw.edu.pl
+48 (22) 55 23 704
Z-ca Kierownika Biblioteki – Agnieszka Jasińska
a.jasinska25@uw.edu.pl
+48 (22) 55 23 712
Wypożyczalnia i czytelnia – pok. 118, I piętro
wypozyczalnia.wfis@uw.edu.pl
+48 (22) 55 23 712
Telefon odbieramy od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 17.00

Wypożyczalnia międzybiblioteczna
wyp.mbibl.wfis@uw.edu.pl
+48 (22) 65 72 737

 

Czasopisma
czasopisma.wfis@uw.edu.pl
+48 (22) 55 20 161
Wymiana
wymiana.wfis@uw.edu.pl
+48 (22) 65 72 737
Gromadzenie zbiorów / granty
gromadzenie.wfis@uw.edu.pl
+48 (22) 55 23 712
Obsługa informatyczna
jmroczek@uw.edu.pl
+48 (22) 55 20 172