Druk i skan materiałów
Biblioteka wykonuje na prośbę użytkowników dozwolone prawem kserowanie i skanowanie materiałów bibliotecznych oraz materiałów użytkowników, za które pobiera opłatę 50 gr od strony. Pracownicy i doktoranci UW i IFiS PAN są zwolnieni z powyższej opłaty.
Lokalizacja
Krakowskie Przedmieście 3, wejście w bramie


Ważne!Istnieje możliwość samodzielnego wykonywania cyfrowych reprodukcji zbiorów Połączonych Bibliotek. Filmowanie i fotografowanie (np. aparatem cyfrowym) fragmentu zbiorów w zakresie dozwolonego użytku, przewidzianego w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na własnym sprzęcie użytkownika jest nieodpłatne.