Dostęp do Internetu Dostęp do Internetu
W Czytelni Połączonych Bibliotek (s. 118, pierwsze piętro), można korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu poprzez uczelniane Wi-Fi.
Logowanie do sieci wymaga podania prawidłowego hasła:

  • nazwa sieci: UW Free WiFi
  • hasło: uwczytelnia2019