Open Access to wolny, bezpłatny, ale także powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych o treściach naukowych i edukacyjnych. Każdy użytkownik sieci ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym pełne teksty artykułów, raportów z badań, materiałów konferencyjnych, wykładów akademickich i książek opublikowanych w modelu Open Access. Użytkownik korzysta z materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu praw autorskich.

 • DOAJ – Directory of Open Access Journals – serwis zawierający wykaz ponad 1800 pełnotekstowych elektronicznych czasopism z wielu dziedzin wiedzy
 • Otwarta Nauka (dawniej DIR – Domena Internetowych Repozytoriów Wiedzy) – polska naukowa biblioteka cyfrowa
 • Biblioteka Otwartego Uniwersytetu – portal zawierający teksty naukowe, popularnonaukowe, teksty źródłowe, cytowania i streszczenia.
 • Directory of Open Access Books (www.doabooks.org) – przewodnik po otwartych książkach DOAB, gromadzący opracowania naukowe i popularnonaukowe z wielu dziedzin wiedzy, publikowane u różnych wydawców.

  Wyszukiwarki zasobów Open Access:

 • BASE
 • BUBL
 • Citebase Search
 • DRIVER search portal
 • E-Print Network
 • Google Book Search
 • Google Scholar
 • OAIster
 • OpenDOAR
 • ROAR – Registry of Open Access Repositories
 • ScientificCommons
 • Scirus

  Archiwa (repozytoria) zasobów Open Access:

 • AMUR
 • ARC – Cross Achive Searching Sernice
 • arxiv.org
 • CEON (Repozytorium Centrum Otwartej Nauki)
 • CERN Document Server (CDS)
 • CiteSeer.IST
 • CogPrints
 • DASH (Digital Access to Scholarship at Harvard)
 • E-LIS
 • ePrints
 • Internet Archive
 • MIT OpenCourseWare
 • Networked Digital Library of Theses and Dissertations
 • OpCit. The Open Citation Project
 • Open Archives
 • Polskie biblioteki cyfrowe
 • Public Knowledge Project – Open Archives Harvester
 • RePec

  Cytowania w zasobach Open Access:

 • www.scholar.google.pl/
 • www.opcit.eprints.org