Ikonki oznaczają:
katalog – katalog on-line
wydawnictwo/zasób – link do wydawnictwa/zasobu
Full text (UW) – link do pełnych tekstów, dostęp z komputerów na terenie UW
Full text (PAN) – link do pełnych tekstów, dostęp z komputerów na terenie IFiS PAN (w ramach WBN)
Lista czasopism POLSKICH bieżąco kompletowanych dla Biblioteki przez WFiS UW i IFiS PAN
 1. katalog  Acta Mediaevalia  
 2. katalog  Acta Universitatis Wratislaviensis. Logika 
 3. katalog  Albo Albo : inspiracje jungowskie : problemy psychologii i kultury : samopoznanie, terapia, rozwój  
 4. katalog  Analecta : studia i materiały z dziejów nauki  
 5. katalog  Analecta Cracoviensia : [studia philosophico-theologica edita a professoribus Cracoviae]  
 6. katalog  Analiza i Egzystencja : czasopismo filozoficzne   Full tekst (2005 do aktualnego) 
 7. katalog  Annales Missiologicae Posnanienses  
 8. katalog  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica.  
 9. katalog  Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Sociologica.   Full tekst (2012 do aktualnego; karencja 1 rok)  
 10. katalog  Arcana : kultura, historia, polityka   Full tekst (na portalu wersje skrócone artykułów) 
 11. katalog  Archeus : studia z bioetyki i antropologii filozoficznej  
 12. katalog  Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ ośrodka ABMK przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim  
 13. katalog  Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej  Full tekst (spisy treści, abstrakty) 
 14. katalog  Ask : społeczeństwo, badania, metody  
 15. katalog  Ask: Research and Methods.  Full tekst (2008 do aktualnego) 
 16. katalog  Bez Dogmatu : miesięcznik kulturalno-polityczny   Full tekst (spis treści i niektóre artykuły)   Full tekst (2006-2007) 
 17. katalog  Bulletin of the Section of Logic  
 18. katalog  Civitas : studia z filozofii polityki   Full tekst (2007-2011)
 19. katalog  Collectanea Theologica  
 20. katalog  Colloquia Communia 
 21. katalog  Colloquia Communia : kwartalnik teoretyczny : [pismo wydawane pod patronatem SZSP]  
 22. katalog  Cywilizacja i Polityka : zeszyty naukowe  
 23. katalog  Czas Kultury  Full tekst (2003 do aktualnego; karencja 1 rok) 
 24. katalog  Człowiek i Społeczeństwo   Full tekst (2012) 
 25. katalog  Człowiek w Kulturze   Full tekst (całość) 
 26. katalog  Decyzje : pismo poświęcone podejmowaniu decyzji w gospodarce i społeczeństwie   Full tekst (2011 do aktualnego) 
 27. katalog  Dialog  
 28. katalog  Dialogue and Universalism : toward synergy of civilizations   Full tekst (spisy treści)  Full tekst (2012 do aktualnego) 
 29. katalog  Edukacja : studia, badania, innowacje  
 30. katalog  Edukacja Filozoficzna  Full tekst (2012-2013) 
 31. katalog  Elpis   Full tekst (2010 do aktualnego) 
 32. katalog  Er(r)go  
 33. katalog  Estetyka i Krytyka   Full tekst (wydanie internetowe) 
 34. katalog  Ethos  
 35. katalog  Etyka  Full tekst (1966 do aktualnego, karencja 1 rok) 
 36. katalog  Fenomenologia  
 37. katalog  Filozofia i Nauka : studia filozoficzne i interdyscyplinarne   Full tekst (2013 do aktualnego) 
 38. katalog  Filozofia Nauki  Full tekst (spisy treści, abstrakty)  Full tekst (2006 do aktualnego) 
 39. katalog  Folia Philosophica. Prace Naukowe Uniw. Śląskiego w Katowicach. Prace z Nauk Społecznych  Full text (2006 do bieżącego)  Full tekst (2006-2008) 
 40. katalog  Forum Klubowe : periodyk Klubów Dyskusyjnych Lewicy  
 41. katalog  Forum Pedagogiczne  
 42. katalog  Forum Philosophicum 
 43. katalog  Forum Politologiczne  
 44. katalog  Forum Socjologiczne  
 45. katalog  Fronda   Full tekst (1994 do aktualnego, karencja 3 lata)  
 46. katalog  Horyzonty Polityki   Full tekst (2010 do aktualnego) 
 47. katalog  Horyzonty Wychowania  
 48. katalog  Humanistyka i Przyrodoznawstwo  
 49. katalog  Humanizacja Pracy  
 50. katalog  Idea : studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych   Full tekst (2013 do aktualnego) 
 51. katalog  Karta : niezależny miesięcznik historyczny   Full tekst (1999 do aktualnego) 
 52. katalog  Kognitywistyka i Media w Edukacji 
 53. katalog  Komunikat z Badań CBOS  Full tekst (1992 do aktualnego)  
 54. katalog  Kronos  Full tekst (spisy treści, abstrakty) 
 55. katalog  Kultura i Edukacja  
 56. katalog  Kultura i Społeczeństwo  
 57. katalog  Kultura Współczesna : teoria, interpretacje, krytyka   Full tekst (spis treści i niektóre artykuły) 
 58. katalog  Kwartalnik Filozoficzny  
 59. katalog  Kwartalnik Historii Nauki i Techniki   Full tekst (BCPL) 
 60. katalog  Literatura na Świecie  
 61. katalog  Logic and Logical Philosophy   Full tekst (1993 do aktualnego) 
 62. katalog  Logos i Ethos  
 63. katalog  Mazowsze Studia Regionalne  
 64. katalog  Melée. Kwartalnik filozoficzno-kulturalny 
 65. katalog  Nauka  
 66. katalog  Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój.  Full tekst (1918-1939) 
 67. katalog  Nowa Krytyka.  
 68. katalog  Nowe Książki : przegląd nowości wydawniczych  
 69. katalog  Odra : [miesięcznik społeczno-kulturalny]   Full tekst (1961-1999) 
 70. katalog  Odrodzenie i Reformacja w Polsce  
 71. katalog  Opinie i Diagnozy  
 72. katalog  Państwo i Prawo  
 73. katalog  Państwo i Społeczeństwo   Full tekst (numery aktualne: spisy treści i wybrane artykuły)  Full text (2001 do aktualnego, karencja 1 rok) 
 74. katalog  Pogranicze : studia społeczne     
 75. katalog  Polish Journal of Philosophy  
 76. katalog  Polish Political Science  
 77. katalog  Polish Public Opinion  
 78. katalog  Polish Review  
 79. katalog  Polish Sociological Review   Full tekst  (2004 do aktualnego) 
 80. katalog  Politeja   Full tekst (2010 do aktualnego) 
 81. katalog  Polityka Społeczna : miesięcznik poświęcony zagadnieniom pracy, płac i zabezpieczenia społecznego  
 82. katalog  Poznańskie Studia Teologiczne  
 83. katalog  Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki 
 84. katalog  Prakseologia  Full tekst (2004-2012) 
 85. katalog  Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej   Full tekst (2010 do aktualnego) 
 86. katalog  Problemy Genezy 
 87. katalog  Problemy Polityki Społecznej : studia i dyskusje   Full tekst (abstrakty, spisy treści) 
 88. katalog  Przegląd Filozoficzno-Literacki  Full tekst (spisy treści) 
 89. katalog  Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria  Full tekst (spisy treści)  Full text (2012-2013) 
 90. katalog  Przegląd Humanistyczny   Full tekst (2004 do aktualnego) 
 91. katalog  Przegląd Polityczny.  
 92. katalog  Przegląd Religioznawczy  
 93. katalog  Przegląd Socjologiczny   Full tekst (2007 do aktualnego) 
 94. katalog  Przegląd Tomistyczny 
 95. katalog  Reports on Mathematical Logic   Full tekst (2010 do aktualnego) 
 96. katalog  Res Humana : humanizm, racjonalizm, kultura świecka  
 97. katalog  Respublica   Full tekst (spisy treści) 
 98. katalog  Rocznik Filozoficzny Ignatianum = The Ignatianum Philosophical Yearbook     
 99. katalog  Rocznik Historii Filozofii Polskiej  Full tekst (2008 do aktualnego) 
 100. katalog  Rocznik Polsko-Niemiecki   Full tekst (2001 do aktualnego; karencja 1 rok) 
 101. katalog  Rocznik Teologii Katolickiej  
 102. katalog  Roczniki Filozoficzne   Full tekst (2006 do aktualnego) 
 103. katalog  Roczniki Nauk Społecznych : prawo, ekonomia, socjologia   Full tekst (2007 do aktualnego) 
 104. katalog  Roczniki Socjologii Rodziny : (studia socjologiczne oraz interdyscyplinarne)  
 105. katalog  Roczniki Socjologii Wsi 
 106. katalog  Ruch Filozoficzny  
 107. katalog  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny  
 108. katalog  Saeculum Christianum : pismo historyczno-społeczne  
 109. katalog  Samorząd Terytorialny  
 110. katalog  Societas / Communitas   Full tekst (całość) 
 111. katalog  Sofia : žurnal filosofiv slov’âns’kih krain  
 112. katalog  Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu.  
 113. katalog  Stan Rzeczy : teoria społeczna : Europa Środkowo-Wschodnia 
 114. katalog  Studia Antyczne i Mediewistyczne  Full tekst (spisy treści) 
 115. katalog  Studia Europejskie   Full tekst (1997 do aktualnego, karencja 6 mies.) 
 116. katalog  Studia Judaica   Full tekst (spisy treści)  Full tekst (2012 do aktualnego) 
 117. katalog  Studia Logica Full text (UW) Full text (PAN) (1953 do aktualnego)
 118. katalog  Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 
 119. katalog  Studia Philosophiae Christianae   Full tekst (2009 do aktualnego; karencja 1 rok) 
 120. katalog  Studia Philosophica Wratislaviensia   Full tekst (2006-2007)Full tekst (2006-2008) 
 121. katalog  Studia Polityczne   Full tekst (2008 do aktualnego) 
 122. katalog  Studia Prymasowskie  
 123. katalog  Studia Psychologica   Full tekst (2010 do aktualnego; karencja 1 rok) 
 124. katalog  Studia Semiotyczne 
 125. katalog  Studia Socjologiczne  Full tekst (spisy treści, niektóre abstrakty)  Full tekst (2004 do aktualnego) 
 126. katalog  Studia Socjologiczno-Polityczne IS UW
 127. katalog  Studia Theologica Varsaviensia  
 128. katalog  Studia z Filozofii Polskiej  
 129. katalog  Suicydologia 
 130. katalog  Summarium  
 131. katalog  Sztuka i Filozofia  Full tekst (spisy treści) 
 132. katalog  Teksty Drugie  Full tekst  
 133. katalog  Tematy z Szewskiej  Full tekst (2012 do aktualnego) 
 134. katalog  Teologia Polityczna : rocznik filozoficzny   Full tekst (2003-2010) 
 135. katalog  Teologia Praktyczna  
 136. katalog  Toruński Przegląd Filozoficzny 
 137. katalog  Twórczość : miesięcznik literacko-krytyczny  
 138. katalog  Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne   Full tekst (2003 do aktualnego, karencja 1 mies.) 
 139. katalog  W Drodze : miesięcznik poświęcony życiu chrześcijańskiemu   Full tekst (1973-2002) 
 140. katalog  Warszawskie Studia Teologiczne.  
 141. katalog  Wieś i Rolnictwo   Full tekst (2008 do aktualnego) 
 142. katalog  Więź   Full tekst (spisy treści)  Full tekst (2004 do aktualnego) 
 143. katalog  Zagadnienia Filozoficzne w Nauce : materiały z konwersatorium interdyscyplinarnego  
 144. katalog  Zagadnienia Naukoznawstwa : studia i materiały  
 145. katalog  Zagłada Żydów : studia i materiały   Full tekst (Spisy treści, niektóre abstrakty)  Full tekst (całość) 
 146. katalog  Zarządzanie Zasobami Ludzkimi   Full tekst (2004 do bieżacego, karencja 3 lata) 
 147. katalog  Zeszyt naukowy : Socjologia  
 148. katalog  Zeszyty Filozoficzne 
 149. katalog  Zeszyty Karmelitańskie : kwartalnik poświęcony duchowości  
 150. katalog  Zeszyty Literackie   Full tekst (2004-2006) 
 151. katalog  Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  
 152. katalog  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica.  
 153. katalog  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Socjologiczno-Historyczna. Socjologia 
 154. katalog  Znak   Full tekst (1946-1988)  Full tekst (2005 do aktualnego) 
 155. katalog  Życie Duchowe  
Lista czasopism ZAGRANICZNYCH bieżąco kompletowanych dla Biblioteki przez WFiS UW i IFiS PAN – prenumerata wersji papierowej zakończona na roku 2014.
 1. katalog Acta Comeniana
 2. katalog Acta Philosophica Fennica
 3. katalog Allgemeine Zeitschrift für Philosophie
 4. katalog Alpha Omega
 5. katalog American Journal of Sociology Full text (UW) Full text (PAN)
 6. katalog American Philosophical Quarterly
 7. katalog American Studies
 8. katalog Analogia Filosofica Filosofica Revista de Filosofia
 9. katalog Anamnesis : revista de teologia, Dominicos, México
 10. katalog Annual Review of Sociology Full text (UW) (1975-2008)
 11. katalog Archiv für Begriffsgeschichte : Bausteine zu einem Historischen Wörterbuch der Philosophie
 12. katalog Archives de Sciences Sociales des Religions Full text (UW) (2011-2013 wyb. artyk.)
 13. katalog Archives Européennes de Sociologie Full text (UW) (1960 do aktualnego)
 14. katalog Asian Ethnology (poprz. Asian Folklore Studies) Full text (UW)
 15. katalog Augustinian studies
 16. katalog Augustiniana : tijdschrift voor de studie van Sint Augustinus en de Augustijnenorde
 17. katalog Augustinus
 18. katalog Australasian Journal of Philosophy
 19. katalog Balkan Journal of Philosophy
 20. katalog Bayerische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungsberichte.
 21. katalog Bioethics Full text (UW) Full text (PAN) (1997 to aktualnego)
 22. katalog British Journal of Sociology Full text (UW) Full text (PAN) (1999 do aktualnego)
 23. katalog Canadian Journal of Philosophy
 24. katalog Comparative Sociology Full text (UW) (2002 do aktualnego, karencja 1 rok)
 25. katalog Contemporary Psychoanalysis
 26. katalog Contemporary Sociology Full text (UW) (częściowo ogólnie dostępne)
 27. katalog Continental Philosophy Review Full text (UW) Full text (PAN) (1968 do aktualnego)
 28. katalog Current Authropology
 29. katalog Current sociology
 30. katalog Development and Change Full text (UW) Full text (PAN) (1997 do aktualnego)
 31. katalog Disputatio Philosophica Full text (UW)
 32. katalog Eighteenth-Century Studies
 33. katalog Esprit
 34. katalog Ethics Full text (UW) (1890 do aktualnego)
 35. katalog European Journal of Philosophy Full text (UW) Full text (PAN) (1997 do aktualnego)
 36. katalog European Sociological Review Full text (UW) (1996 do aktualnego)
 37. katalog Europe-Asia Studies
 38. katalog Fichte-Studien  Full text (UW) (2001 do aktualnego) 
 39. katalog Filosofia
 40. katalog Filosoficky Časopis
 41. katalog Filosofija Socjologija
 42. katalog Filosofs`ka Dumka
 43. katalog Filosofski Alternativi
 44. katalog Filozofski Vestnik
 45. katalog Foundations of Science Full text (UW) Full text (PAN) (1995 do aktualnego)
 46. katalog Franciscanum
 47. katalog Futuribles Full text (UW) (Spisy treści, abstrakty)
 48. katalog Gender & society Full text (UW) (1987-2010)
 49. katalog Heidegger Studies
 50. katalog Human Organization
 51. katalog Humanistica Lovaniensia
 52. katalog Husserl Studies Full text (UW) Full text (PAN) (1984 do aktualnego)
 53. katalog Innovation : The European Journal of Social Science Research
 54. katalog Inquiry
 55. katalog International Philosophical Quarterly
 56. katalog International Political Sociology Full text (UW) Full text (PAN)
 57. katalog International Studies Perspectives Full text (UW) Full text (PAN) (2000 do aktualnego)
 58. katalog International Studies Quarterly Full text (UW) Full text (PAN) (1997 do aktualnego)
 59. katalog International Studies Review Full text (UW) Full text (PAN) (1999 do aktualnego)
 60. katalog Isegoria. Revista de Filosofia Moral y Política
 61. katalog Japanese Journal of Religious Studies
 62. katalog Journal for the Scientific Study of Religion Full text (UW) Full text (PAN) (2000 do aktualnego)
 63. katalog Journal of Classical Sociology
 64. katalog Journal of Conflict Resolution Full text (UW) (1957-2010)
 65. katalog Journal of Empirical Research on Human Research Ethics: JERHRE
 66. katalog Journal of Mathematical Sociology Full text (UW) (1971 do aktualnego, karencja: 18 mies.)
 67. katalog Journal of Philosophy Full text (UW) (1921-2008)
 68. katalog Journal of Political Philosophy Full text (UW) Full text (PAN) (1997 do aktualnego)
 69. katalog Journal of Public Policy Full text (UW) (1981 do aktualnego)
 70. katalog Journal of the History of Ideas Full text (UW) (2005 do aktualnego)
 71. katalog Journal of the History of Philosophy Full text (UW) (1963 do aktualnego)
 72. katalog Journal of Value Inquiry Full text (UW) Full text (PAN) (1967 do aktualnego)
 73. katalog Kant-Studien  Full text (UW) (2005-2013) 
 74. katalog Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie Full text (UW) (Spisy treści, abstrakty)
 75. katalog Leviathan
 76. katalog Logique et Analyse
 77. katalog Logos : revista de Filosofia
 78. katalog Metaphilosophy
 79. katalog Midwest Quarterly
 80. katalog Mind Full text (UW) (1996 do aktualnego)
 81. katalog Miscelanea Comillas
 82. katalog Modern Theology Full text (UW) Full text (PAN) (1997 do aktualnego)
 83. katalog Obscestvennye Nauki i Sovremennost
 84. katalog Paideuma. Mitteilungen zur Kulturkunde
 85. katalog Paysans
 86. katalog Pensamiento
 87. katalog Philosophia Naturalis
 88. katalog Philosophical investigations Full text (UW) Full text (PAN) (1997 do aktualnego)
 89. katalog Philosophy Full text (UW) (1926 do aktualnego)
 90. katalog Philosophy & Phenomenological Research Full text (UW) Full text (PAN) (2001 do aktualnego)
 91. katalog Philosophy & Public Affairs Full text (UW) Full text (PAN) (1997 do aktualnego)
 92. katalog Philosophy Today
 93. katalog Political Psychology
 94. katalog Proceedings of the Aristotelian Society for the Systematic Study of Philosophy Full text (UW) Full text (PAN) (1997 do aktualnego)
 95. katalog Proceedings of the West Virginia Academy of Science
 96. katalog Radical Philosophy
 97. katalog Referativnyj Żurnal. Socialnyje i Gumanitarnyje Nauki
 98. katalog Representations Full text (UW) Full text (PAN) (2001 do aktualnego)
 99. katalog Research in Phenomenology Full text (UW) (1994 do aktualnego, karencja: 1 rok)
 100. katalog Revista de Ciencias Sociales
 101. katalog Revista de Filosofia de la Universidad de Costa Rica
 102. katalog Revista Portuguesa de Filosofia Full text (UW)
 103. katalog Revue d’Histoire et de Philosophie Religieuses
 104. katalog Revue Internationale Michel Henry.
 105. katalog Revue Philosophique de la France et de l’Étranger
 106. katalog Revue Philosophique de louvain
 107. katalog Rhetorica
 108. katalog Rinascimento
 109. katalog Salmagundi Full text (UW) (1994 do aktualnego)
 110. katalog Schweizerische Vereignigung für Politische Wissenschaft. Soziologie. Bulletin
 111. katalog Security Dialogue
 112. katalog Semiotica
 113. katalog Social Compass
 114. katalog Social Development Full text (UW) Full text (PAN) (1997 do aktualnego)
 115. katalog Social Problems
 116. katalog Socilogičeski Problemi
 117. katalog Sociological Methods & Research
 118. katalog Sociological Review Full text (UW) Full text (PAN) (1997 do aktualnego)
 119. katalog Sociologický Časopis
 120. katalog Sociology Full text (UW) (1998-2001)
 121. katalog Sociology of Health and Illness Full text (UW) Full text (PAN) (1997 do aktualnego)
 122. katalog Studia Ecologiae et Bioethicae
 123. katalog Studia Logica Full text (UW) Full text (PAN) (1953 do aktualnego)
 124. katalog Studia Philosophica
 125. katalog Studia Universitatis Babes-Bolyai Philosophia
 126. katalog SURVEY Full text (UW) Full text (PAN)
 127. katalog Synthesis Philosophica
 128. katalog Teaching Philosophy
 129. katalog Teorija in Praksa
 130. katalog Teorija Verojatnostej i ee Primenenija
 131. katalog Theory and Society Full text (UW) Full text (PAN) (1974 do aktualnego)
 132. katalog Theory Culture & Society
 133. katalog Think. Philosophy for everyone Full text (UW)
 134. katalog Time & society
 135. katalog Topos : filosofsko-kul’turologičeskij žurna Full text (UW)
 136. katalog Vestnik. Rossijskoj Akademii Nauk
 137. katalog Voprosy Filosofii
 138. katalog Voprosy Jazykoznanija
 139. katalog Zeitschrift für Kulturaustausch