Dostęp do Web of Science jest możliwy także za pośrednictwem sieci uniwersyteckiej oraz z komputerów domowych.
W tym celu, należy na komputerze w instytucie (lub w bibliotece) założyć indywidualne konto na stronie Web of Science. W profilu konta zapamiętana jest instytucja, na komputerze której założyliśmy konto.
Teraz na dowolnym komputerze poza instytutem należy wybrać stronę Web of Science i wtedy jako pierwszy ekran pojawi się strona logowania. Po zalogowaniu na zarejestrowane konto – będziemy mieli pełną funkcjonalność platformy Web of Science. Zdalny dostęp jest możliwy przez 6 miesięcy od ostatniego logowania na terenie Instytutu (w przypadku EndNote – przez 12 miesięcy). W celu przedłużenia aktywnego dostępu z domu – należy ponownie zalogować się na swoje konto na terenie Instytutu.

Więcej informacji (m. in. o szkoleniach, materiały szkoleniowe, lista czasopism polskich w WoS, lista czasopism Open Access w WoS i in.) można znaleźć na stronie: http://wokinfo.com/poland
Wiodąca i najbardziej powszechna baza bibliomtryczna. W bazach WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska). Licencja krajowa obejmuje następujące bazy i zakresy czasowe: Science Citation Index Expanded (SCIE) od 1945, Social Sciences Citation Index (SSCI) od 1956, Art and Humanities Citation Index (AHCI) od 1975, Conference Proceedings Citation Index (CPCI) od 1990, Book Citation Index (BKCI) od 2010, Emerging Sources Citation Index (ESCI) od 2015, Journal Citation Reports (JCR) od 1997, Essential Science Indicators oraz bazy dodatkowe: Biosis Citation Index, Data Citation Index, Dervent Innovation Index, Zoological Records, Medline, Current Chemical Reactions (CCR), Index Chemicus (IC), Current Contents Connect. Wszystkie bazy zgrupowane są na serwerze jako pakiet Core Collection.
Na platformie WoS dostępne są także narzędzia:

  • EndNote – menadżer bibliografii (ma dwie wersje: wersja rozszerzona dostępna testowo lub w subskrypcji oraz wersja bezpłatna: EndNote Web, wymaga tylko rejestracji),
  • Researcher ID (portal bezpłatny),
  • InCites – narzędzie do wizualizacji wiedzy (bezpłatne).

    Licencja krajowa obejmuje ponadto bazę Journal Citation Reports (JCR, dostęp do roczników od 2008 do najświeższego opublikowanego). JCR zawiera ocenę bibliometryczną cytowalności czasopism naukowych, oraz podaje wskaźnik Impact Factor.