Skatalogowany księgozbiór dr. Tadeusza Okrasy

 1. Hume, David – Badania dotyczące rozumu ludzkiego
  Warszawa, 1977
  Sygnatura: U.108266 / Hume

 2. Kołakowski, Leszek – Bajki różne ; Opowieści biblijne ; Rozmowy z diabłem
  Warszawa, 1990
  Sygnatura: U.107947 / Kołakowski

 3. Hołyst, Brunon – Bezpieczeństwo społeczeństwa
  Warszawa, 2015
  Sygnatura: U.108601 / Hołyst

 4. Rusinowa, Izabella – Buffalo Bill i Indianie
  Warszawa : Agencja Wydawnicza „Egros”, 1997.
  Sygnatura: U.106780

 5. Ghiglieri, Michael Patrick – Ciemna strona człowieka : w poszukiwaniu źródeł męskiej …
  Warszawa, 2001
  Sygnatura: U.108046

 6. Kołakowski, Leszek – Cywilizacja na ławie oskarżonych
  Warszawa, 1990
  Sygnatura: U.108055

 7. Camus, Albert – Człowiek zbuntowany
  Warszawa, 2002
  Sygnatura: U.108008 / Camus

 8. Fritzhand, Marek – Człowiek, humanizm, moralność : ze studiów nad Marksem
  Warszawa, 1966
  Sygnatura: U.107788 / Fritzhand

 9. Kępiński, Antoni – Dekalog Antoniego Kępińskiego
  Kraków : Wydaw. Literackie, 2004.
  Sygnatura: U.105689

 10. Buber, Martin – Droga człowieka według nauczania chasydów
  Warszawa, 2004
  Sygnatura: U.108869 / Buber

 11. Schmemann, Alexander – Droga prawosławia w historii
  Białystok : Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, 2001.
  Sygnatura: U.106080

 12. Solov´ev, Vladimir Sergeevič – Duchowe podstawy życia ; Listy paschalne ; O pokusach ; O falsyfikatach
  Poznań : W drodze, 1988.
  Sygnatura: U.106082

 13. Habermas, Jürgen – Działanie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu
  Warszawa, 2004
  Sygnatura: U.108054 / Habermas

 14. Wiker, Benjamin – Dziesięć książek, które zepsuły świat : ponadto pięć …
  Warszawa, cop. 2012
  Sygnatura: U.107794 / Wiker

 15. Winch, Peter Guy – Etyka a działanie : wybór pism
  Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990.
  Sygnatura: P.60876 / Winch

 16. Skrzydlewski, Władysław Bernard – Etyka seksualna : przemiany i perspektywy
  Kraków, 1999
  Sygnatura: U.108464

 17. Hołówka, Jacek – Etyka w działaniu
  Warszawa, 2002
  Sygnatura: U.108039

 18. Bergson, Henri – Ewolucya twórcza
  Warszawa, 1913
  Sygnatura: U.108038

 19. Luijpen, Wilhelmus Antonius Maria – Fenomenologia egzystencjalna
  Warszawa, 1972
  Sygnatura: U.108399

 20. Plato – Fileb
  Warszawa, 1991
  Sygnatura: U.108845

 21. Kuderowicz, Zbigniew – Filozofia dziejów
  Warszawa, 1983
  Sygnatura: U.108044

 22. Jaspers, Karl – Filozofia egzystencji : wybór pism
  Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990.
  Sygnatura: W.2232

 23. Kucia, Maciej – Filozofia Ericha Fromma
  Kraków, 1994
  Sygnatura: U.108264 / Kucia

 24. Filozofia i myśl społeczna rosyjska : 1825-1861 / wyboru dokonał, …
  Warszawa, 1961
  Sygnatura: U.108053

 25. Garin, Eugenio – Filozofia Odrodzenia we Włoszech
  Warszawa, 1969
  Sygnatura: U.108042

 26. Kaniowski, Andrzej Maciej – Filozofia społeczna Jürgena Habermasa : w poszukiwaniu jedności …
  Warszawa, ca 1990
  Sygnatura: U.108429

 27. Warda, Elwira – Filozofia starożytna od A do Z : repetytorium : matura
  Warszawa, 2004
  Sygnatura: U.108472

 28. Filozofia w kulturze : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Okrasy …
  Warszawa, 1990
  Sygnatura: U.108618

 29. Tatoń, Jan – Filozofia w medycynie
  Warszawa, 2003
  Sygnatura: U.107795 / Tatoń

 30. Schnädelbach, Herbert – Filozofia w Niemczech 1831-1933
  Warszawa, 1992
  Sygnatura: U.108713

 31. Ayer, Alfred Jules – Filozofia w XX wieku
  Warszawa, 2000
  Sygnatura: U.108422 / Ayer

 32. Miś, Andrzej – Filozofia współczesna : główne nurty
  Warszawa : „Scholar”, 2006.
  Sygnatura: W.11314

 33. Woleński, Jan – Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska
  Warszawa, 1985
  Sygnatura: U.108854

 34. Habermas, Jürgen – Filozoficzny dyskurs nowoczesności
  Kraków, 2000
  Sygnatura: U.108041 / Habermas

 35. Brillat-Savarin, Jean Anthelme – Fizjologia smaku albo Medytacje o gastronomii doskonałej
  Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996.
  Sygnatura: U.106159

 36. Fragmenty filozoficzne : księga pamiątkowa ku czci profesora …
  Warszawa, 1967.
  Sygnatura: U.107953

 37. Zweig, Stefan – Freud
  Warszawa, 1936
  Sygnatura: U.108463

 38. Bettelheim, Bruno – Freud i dusza ludzka
  Warszawa, 1991
  Sygnatura: U.108847

 39. Bauman, Zygmunt – Globalizacja : i co z tego dla ludzi wynika
  Warszawa, 2000
  Sygnatura: U.108389 / Bauman

 40. Rosenzweig, Franz – Gwiazda zbawienia
  Kraków, 1998
  Sygnatura: U.108718

 41. Betti, Emilio – Die Hermeneutik als allgemeine Methodik der Geisteswissenschaften …
  Tübingen, 1972
  Sygnatura: U.108419

 42. Magee, Bryan – Historia filozofii
  Warszawa, 2000
  Sygnatura: U.108416 / albumy

 43. Gilson, Étienne – Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich
  Warszawa, 1987
  Sygnatura: U.108052

 44. Tyburski, Włodzimierz – Historia filozofii i etyki do współczesności : źródła i …
  Toruń, 2002
  Sygnatura: U.107995 / Tyburski

 45. Historia filozofii zachodniej / pod red. Richarda H. Popkina …
  Poznań, 2003
  Sygnatura: U.108897 / Popkin

 46. Spengler, Oswald – Historia, kultura, polityka : wybór pism
  Warszawa : PIW, 1990.
  Sygnatura: P.60686 / Spengler

 47. Jasmin, Claude – Homo geneticus : pytania o przyszłość człowieka
  Poznań, 1998
  Sygnatura: U.108263 / Jasmin

 48. Kristeller, Paul Oskar – Humanizm i filozofia : cztery studia
  Warszawa, 1985
  Sygnatura: U.108846

 49. Klugman, Aleksander – Izrael – ziemia świecka
  Warszawa, cop. 2001
  Sygnatura: U.107954 / Klugman

 50. Buber, Martin – Ja i Ty : wybór pism filozoficznych
  Warszawa, 1992
  Sygnatura: U.108390 / Buber

 51. Appignanesi, Lisa – Kobiety Freuda
  Warszawa, 1992
  Sygnatura: U.108420 / Appignanesi

 52. Lyotard, Jean-François – Kondycja ponowoczesna : raport o stanie wiedzy
  Warszawa, 1997
  Sygnatura: U.108045 / Lyotard

 53. Kwiaty wschodnie : zbiór zasad moralnych, teologicznych, przysłów,… / ułożył Abraham Buchner.
  Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw., 1990.
  Sygnatura: U.107346

 54. Gordon, Mieczysław. – Leibniz
  Warszawa, 1974
  Sygnatura: U.109822

 55. Nietzsche, Friedrich – Listy
  Warszawa, 2007
  Sygnatura: U.108706

 56. Bocheński, Józef Maria – Logika i filozofia : wybór pism
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.
  Sygnatura: U.69849

 57. Jędraszko, Czesław Longin – Łacina na co dzień
  Warszawa, 1968
  Sygnatura: U.108426

 58. Höffe, Otfried – Mała historia filozofii
  Warszawa, 2004
  Sygnatura: U.108391 / Höffe

 59. Grzegorczyk, Andrzej – Mała propedeutyka filozofii naukowej
  Warszawa, 1989
  Sygnatura: U.107790 / Grzegorczyk

 60. Jung, Carl Gustav – Mandala : symbolika człowieka doskonałego
  Poznań, 1993
  Sygnatura: U.108398

 61. Bendix, Reinhard – Max Weber : portret uczonego
  Warszawa, 1975
  Sygnatura: U.107952

 62. Piaget, Jean – Mądrość i złudzenia filozofii
  Warszawa, 1967
  Sygnatura: U.108047

 63. Aristoteles – Metafizyka
  Warszawa, 1983
  Sygnatura: U.108400

 64. Schopenhauer, Arthur – Metafizyka życia i śmierci
  [Warszawa], cop. 1995
  Sygnatura: U.107789 / Schopenhauer

 65. Domański, Juliusz – Metamorfozy pojęcia filozofii
  Warszawa, 1996
  Sygnatura: U.108852

 66. Bem, Sandra Lipsitz – Męskość, kobiecość : o różnicach wynikających z płci …
  Gdańsk, 2000
  Sygnatura: U.108421 / Bem

 67. Jałowiecki, Bohdan – Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej
  Warszawa, 2002
  Sygnatura: U.108040

 68. Między pragmatyzmem a postmodernizmem : wokół filozofii Richarda …
  Toruń, 1995
  Sygnatura: U.108851

 69. Arendt, Hannah – Myślenie
  Warszawa : „Czytelnik”, 1991.
  Sygnatura: U.107101 / Arendt

 70. Gellner, Ernest – Narody i nacjonalizm
  Warszawa, 1991
  Sygnatura: U.107791

 71. Kłoczowski, Jerzy – Nasza tysiącletnia Europa
  Warszawa : Świat Książki, 2010.
  Sygnatura: U.105687

 72. Dennett, Daniel Clement – Natura umysłów
  Warszawa, 1997
  Sygnatura: U.108724

 73. Taylor, John Gerald – Nauka i zjawiska nadnaturalne
  Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1990.
  Sygnatura: U.66110

 74. Bacon, Francis – Nowa Atlantyda i Z Wielkiej Odnowy
  Warszawa, 1995
  Sygnatura: U.108725

 75. Leibniz, Gottfried Wilhelm – Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. T. 1
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955.
  Sygnatura: W.4114[1]

 76. Opara, Stefan – Nurty filozofii współczesnej
  Warszawa, 1994
  Sygnatura: U.108848

 77. Aristoteles – O duszy
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.
  Sygnatura: U.105194 / Arystoteles

 78. Koneczny, Feliks – O ład w historii
  Krzeszowice, 2003
  Sygnatura: U.108423

 79. Czeżowski, Tadeusz – O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach
  Kęty, 2004
  Sygnatura: U.107949 / Czeżowski

 80. Nicolaus Cusanus – O oświeconej niewiedzy
  Kraków, 1997
  Sygnatura: U.108397

 81. Ricoeur, Paul – O sobie samym jako innym
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.
  Sygnatura: W.7458 / Ricoeur

 82. Kierkegaard, Soren – O trudnościach bycia chrześcijaninem : antologia
  Kraków, 2004
  Sygnatura: U.108470 / Kierkegaard

 83. Sloterdijk, Peter – O ulepszaniu dobrej nowiny : piąta „ewangelia” Nietzschego : …
  Wrocław, 2010
  Sygnatura: U.108427

 84. Sikora, Adam – Od Heraklita do Husserla : spotkania z filozofią
  Warszawa, 1999
  Sygnatura: U.108475

 85. Pietruska-Madej, Elżbieta – Odkrycie naukowe : kontrowersje filozoficzne
  Warszawa, 1990
  Sygnatura: U.108849

 86. Solov´ev, Vladimir Sergeevič – Ogólny sens sztuki ; Dramat życiowy Platona ; Los Puszkina ; Lermontow ; Trzy mowy ku pamięci Dostojewskiego…
  Poznań : „W drodze” Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, 1988.
  Sygnatura: U.106084

 87. Bolzano, Bernard – Paradoksy nieskończoności
  [Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966.
  Sygnatura: U.78576 / Bolzano

 88. Siniugina, Larysa. – Pasje poskromione : Freuda teoria kultury
  Warszawa, 1985
  Sygnatura: U.108049

 89. Philosophie der Gegenwart in Einzeldarstellungenn : von Adorno …
  Stuttgart, © 1999
  Sygnatura: U.108705

 90. Kujawa, Arkadiusz. – Polacy w Kanadzie : ewolucja struktur organizacyjnych i działalność …
  Warszawa, 2008
  Sygnatura: U.107948 / Kujawa

 91. Levack, Brian P. – Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej
  Wrocław, 2009
  Sygnatura: U.108428

 92. Koneczny, Feliks – Polskie logos a ethos : roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski …
  Krzeszowice, 2013
  Sygnatura: U.107796 / Koneczny

 93. Voltaire – Powiastki filozoficzne
  Warszawa, 1971
  Sygnatura: U.108712

 94. Kurek, Ewa – Poza granicą solidarności : stosunki polsko-żydowskie 1939-1945
  Lublin : Wydawnictwo Clio, 2008.
  Sygnatura: U.106781

 95. Świderkówna, Anna – Prawie wszystko o Biblii
  Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2002.
  Sygnatura: U.106085

 96. Kot, Wiesław – PRL – jak cudnie się żyło!
  Poznań : Publicat Wydawnictwo, 2012.
  Sygnatura: U.104915 / Kot

 97. Pascal, Blaise – Prowincjałki
  Kraków, 2003
  Sygnatura: U.108473 / Pascal

 98. Rilke, Rainer Maria – Rainer Maria Rilke, Lou Andreas-Salomé : listy
  Warszawa : Czytelnik, 1986.
  Sygnatura: U.106081

 99. Koneczny, Feliks – Religie a cywilizacje
  Krzeszowice : Dom Wydawniczy „Ostoja”, 2011.
  Sygnatura: U.106079

 100. Korolko, Mirosław – Retoryka i erystyka dla prawników
  Warszawa, 2001
  Sygnatura: U.108431

 101. Naganowski, Egon – Robert Musil
  Warszawa : Czytelnik, 1980.
  Sygnatura: U.106077

 102. Heidegger, Martin – Rozmowy na polnej drodze
  Warszawa, 2004
  Sygnatura: U.108602 / Heidegger

 103. Gadamer, Hans-Georg – Rozum, słowo, dzieje : szkice wybrane
  Warszawa, 2000
  Sygnatura: U.108048 / Gadamer

 104. Wolniewicz, Bogusław – Rzeczy i fakty : wstęp do pierwszej filozofii Wittgensteina …
  Warszawa1968
  Sygnatura: U.108842

 105. Rożek, Michał – Smakowitości obyczajowe
  Kraków : Petrus, cop. 2009.
  Sygnatura: U.104911

 106. Radziewicz-Winnicki, Andrzej – Społeczeństwo w trakcie zmiany : [rozważania z zakresu pedagogiki …
  Gdańsk, 2004
  Sygnatura: U.107951 / Radziewicz

 107. Sikora, Adam – Spotkania z filozofią
  Warszawa, 1983
  Sygnatura: U.108043

 108. Spór o zdania protokolarne : „Erkenntnis” i „Analysis” 1932-1940 …
  Warszawa, 2000
  Sygnatura: U.108430

 109. Marzęcki, Józef. – Systemy religijno-filozoficzne Wschodu : historia – metafizyka …
  Warszawa, 1999
  Sygnatura: U.108424

 110. Lemmermann, Heinz – Szkoła retoryki
  Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 1999.
  Sygnatura: U.106078

 111. Życiński, Józef – Teizm i filozofia analityczna. T. 2
  Kraków, 1988
  Sygnatura: U.108465

 112. Solov´ev, Vladimir Sergeevič – Trzy rozmowy 1899-1900
  Poznań : „W drodze”, 1988.
  Sygnatura: U.106083

 113. Kant, Immanuel – Uzasadnienie metafizyki moralności
  Warszawa, 1971
  Sygnatura: U.107787 / Kant

 114. Grossner, Claus. – Verfall der Philosophie : Politik deutscher Philosophen
  Hamburg, 1971
  Sygnatura: U.108432

 115. Marcuse, Herbert – Versuch über die Befreiung
  Frankfurt/M., 1980
  Sygnatura: U.108722

 116. Âkobson, Roman Osipovič – W poszukiwaniu istoty języka : wybór pism. 2
  Warszawa, 1989
  Sygnatura: U.108844

 117. Borowski, Henryk – Wartość jako przeżycie : wprowadzenie do aksjologii
  Lublin, 1992
  Sygnatura: U.108840

 118. Witschel, Günter – Wertvorstellung im Werk Karl R. Poppers
  Bonn, 1971
  Sygnatura: U.108418

 119. Maritain, Raissa – Wielkie przyjaźnie : poszukiwanie sensu w czasach zwątpienia …
  Warszawa, 2008
  Sygnatura: U.107797 / Maritain

 120. Klimczyk, Wojciech. – Wirus mobilizacji : taniec a kształtowanie się nowoczesności (1455-1795). T. 2, Mieszczańskie gesty
  Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas” ; [Warszawa] : Instytut Muzyki i Tańca, cop. 2015.
  Sygnatura: U.106779

 121. Wolniewicz, Bogusław – Wolniewicz – zdanie własne : [wywiad rzeka z najbardziej prawoskrętnym …
  Warszawa, 2011
  Sygnatura: U.107950 / Sommer

 122. Kymlicka, Will – Współczesna filozofia polityczna : wprowadzenie
  Kraków, 1998
  Sygnatura: U.108471

 123. Bocheński, Józef Maria – Współczesne metody myślenia
  Poznań, 1992
  Sygnatura: U.108850

 124. Suszko, Roman – Wykłady z logiki formalnej. Cz. 1, Wstęp do zagadnień logiki, …
  Warszawa, 1965
  Sygnatura: U.108051

 125. Ajdukiewicz, Kazimierz – Zagadnienia i kierunki filozofii : teoria poznania, metafizyka …
  Kęty, 2003
  Sygnatura: U.109356

 126. Spengler, Oswald – Zmierzch Zachodu : zarys morfologii historii uniwersalnej
  Warszawa, 2001
  Sygnatura: U.108862 / Spengler

 127. Benjamin, Walter – Zur Kritik der Gewalt und andere Aufsätze
  Frankfurt am Main, cop. 1965
  Sygnatura: U.108723

 128. Schreiter, Jörg – Zur Kritik der philosophischen Grundpositionen des Wiener Kreises …
  Berlin, 1977
  Sygnatura: U.108704

 129. Meyer, Thomas – Zwischen Spekulation und Erfahrung : Einige Bemerkungen zur Wissenschaftsteorie …
  Frankfurt am Main, 1972
  Sygnatura: U.108417