Skatalogowany księgozbiór Haliny i Lecha Szczuckich
1.  Katalog on-line
Badania dotyczące zasad moralności / Dawid Hume ; przeł. i słowem wstępnym opatrzyła Anna Hochfeld.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. – XV, [1], 216 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

2.  Katalog on-line
Cmentarz i stół / Justyna Straczuk.
Wrocław, 2006.

3.  Katalog on-line
The crime of Galileo / Giorgio de Santillana.
New York, cop. 1962.

4.  Katalog on-line
Czarne dziury : koniec wszechświata? / John Taylor ; przeł. Marek Kalinowski i Jarosław Piesiak ; wstępem poprzedził Marek Kalinowski.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1985. – 210 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej )
ISBN 83-06-01111-2

5.  Katalog on-line
Człowiek i zaświaty : wizje kar pośmiertnych w Polsce średniowiecznej / Stanisław Bylina ; Polska Akademia Nauk. Wydział I Nauk Społecznych. Instytut Historii.
Warszawa : Upowszechnianie Nauki – Oświata „UN-O”, 1992. – 220 s., [12] s. tabl. ; 21 cm.
ISBN 83-900329-2-9

6.  Katalog on-line
Dialektyka oświecenia : [fragmenty filozoficzne] / Max Horkheimer, Theodor W. Adorno ; przeł. Małgorzata Łukasiewicz ; przekł. przejrz. i posł. opatrzył Marek J. Siemek.
Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 1994. – 298, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 83-86166-12-6

7.  Katalog on-line
Diatryby ; Encheiridion z dodaniem Fragmentów oraz Gnomologium Epiktetowego / Epiktet ; z jęz. grec. przeł. i oprac. Leon Joachimowicz ; [Polska Akademia Nauk].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. – XXII, 555, [4] s., [1] k. tabl. : il., err. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

8.  Katalog on-line
Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu / Bronisław Malinowski.
Kraków, 2002.

9.  Katalog on-line
The ends of life : roads to fulfilment in early modern England / Keith Thomas.
Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. – XIV, [2], 393 s., [14] s. tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-0-19-924723-3

10.  Katalog on-line
Ezoteryczne źródła nazizmu / Marek Tabor.
Kraków : Biblioteka ; Warszawa : Fundacja „brulionu” przy wsparciu Min. Kultury i Sztuki, 1993. – 135 s. ; 17 cm.
ISBN 83-85339-20-5

11.  Katalog on-line
From Paracelsus to Newton : magic and the making of modern science / Charles Webster. – Repr.
Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 1984. – XII, 107 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 0-521-24919-8

12.  Katalog on-line
Giordano Bruno and the hermetic tradition / Frances Yates.
London : Routledge & Kegan Paul, 1964. – XIV, 466 s., [9] k. tabl. ; 25 cm.

13.  Katalog on-line
Goodbye Mr. Postmodernism : teorie społeczne myślicieli później lewicy / Bartosz Kuźniarz ; Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.
Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2011. – 450 s. ; 22 cm.
(Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej )
ISBN 978-83-231-2658-4

14.  Katalog on-line
Gorgias ; Menon / Platon ; przeł., wstępem i koment. opatrzył Paweł Siwek.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991. – [6], 203, [2] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )
ISBN 83-01-10302-7

15.  Katalog on-line
A history of magic and experimental science : the sixteenth century / by Lynn Thorndike.
New York ; London : Columbia University Press ; [Whitefish] : Kessinger Publishing, [2003]. – XVIII, [2], strony [437]-766 ; 28 cm.
ISBN 0-7661-4315-5

16.  Katalog on-line
A history of magic and experimental science : the sixteenth century / by Lynn Thorndike.
New York ; London : Columbia University Press ; [Whitefish] : Kessinger Publishing, [2003]. – XVIII, 436 stron ; 28 cm.
ISBN 0-7661-4314-7

17.  Katalog on-line
Imiona boskie ; Teologia mistyczna ; Listy / Pseudo-Dionizy Areopagita ; tł. z jęz. grec. Maria Dzielska ; przedm. Tomasz Stępień.
Kraków : Znak, 1997. – 217 s. ; 21 cm.
(Pisma teologiczne / Pseudo-Dionizy Areopagita ; [1] )
(Filozofia i Religia )
ISBN 83-7006-682-8

18.  Katalog on-line
Immanuel Kant / Otfried Höffe ; przeł. Andrzej M. Kaniowski.
Warszawa : PWN, 1994. – 335, [1] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-01-11656-0

19.  Katalog on-line
Język, tekst, interpretacja : wybór pism / Paul Ricoeur ; wybrała i wstępem poprzedziła Katarzyna Rosner ; przeł. Piotr Graff i Katarzyna Rosner.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. – 288, [4] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej )
ISBN 83-06-01702-1

20.  Katalog on-line
John Dee : the world of an Elizabethan magus / Peter French. – First published.
London : Routledge & Kegan Paul, 1972. – X, [2], 243 strony, [1] karta : ilustracje ; 22 cm.
ISBN 0-7100-7158-2

21.  Katalog on-line
John Florio : the life of an Italian in Shakespeare’s England / by Frances A. Yates. – Reprinted.
New York : Octagon Books, Inc., 1968. – VII, [1], 364 strony ; 21 cm.

22.  Katalog on-line
Kartezjusz / Ferdinand Alquié ; przeł. oraz wyboru pism Kartezjusza dokonał Stanisław Cichowicz.
Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1989. – 297 s. ; 20 cm.
ISBN 83-211-1016-9

23.  Katalog on-line
Kronika polska / Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek).
Wrocław, 1992.

24.  Katalog on-line
Krytyka czystego rozumu. T. 1 / Immanuel Kant ; z oryg. niem. przeł. oraz opatrzył wstępem i przypisami Roman Ingarden.
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. – XXIV, 483 s., [1] k. tabl. : il., err. ; 19 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

25.  Katalog on-line
Lewica socjalistyczna : 1918-1939 / Jan Tomicki.
Warszawa, 1982.

26.  Katalog on-line
Major trends in Jewish mysticism / Gershom G. Scholem. – Reprinted from the third revised edition, second printing.
New York : Schocken Books, 1965. – XIV, [2], 460 stron ; 21 cm.
(Schocken Paperbacks ; SB 5 )

27.  Katalog on-line
Miejsca, strony, okolice : przyczynek do fenomenologii przestrzeni / Hanna Buczyńska-Garewicz.
Kraków : „Universitas”, cop. 2006. – 323, [3] s. ; 21 cm.
(Horyzonty Nowoczesności ; 49 )
ISBN 83-242-0608-6

28.  Katalog on-line
Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki / Gershom Scholem ; przeł. Ireneusz Kania ; wstępem opatrzył Michał Galas.
Warszawa : Czytelnik, 1997. – 519, [1] s. ; 20 cm.
(Nowy Sympozjon )
ISBN 83-07-02527-3

29.  Katalog on-line
Myśli o Rosji …i nie tylko / Adam Daniel Rotfeld.
Warszawa, 2012.

30.  Katalog on-line
Mysticism and dissent : religious ideology and social protest in the sixteenth century / by Steven E. Ozment.
New Haven ; London : Yale University Press, 1973. – XII, [2], 270 stron : ilustracje ; 25 cm.
ISBN 0-300-01576-3

31.  Katalog on-line
O porzekadle: To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce ; Do wiecznego pokoju : projekt filozoficzny / Immanuel Kant ; krytyczne oprac., wstęp, uwagi, bibliografia i indeks Heiner F. Klemme ; tł. i przedm. Mirosław Żelazny.
Toruń : Wydawnictwo COMER, 1995. – CI, [1], 125 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Filozofów )
ISBN 83-85149-46-5

32.  Katalog on-line
Obrzęd : tajemnice współczesnych egzorcystów / Matt Baglio ; przekł. Konrad Czerski.
Kraków : Wydawnictwo Znak, 2010. – 291, [5] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-240-1455-2

33.  Katalog on-line
„Ordo ex Chao” : [wolnomularstwo i światopoglądowe kryzysy XVII i XVIII wieku]. T. 1, „Oświecenie Różokrzyżowców” i początki masonerii spekulatywnej 1614-1738 / Tadeusz Cegielski.
Warszawa : Bellona : Wydawnictwa Fundacji „Historia pro Futuro”, 1994. – 287, [6] s. : il. ; 24 cm.
(Studia Latomorum ; 1 )
ISBN 83-85408-29-0

34.  Katalog on-line
Platona Gorgiasz / przeł. oraz wstępem, objaśnieniami i il. opatrzył Władysław Witwicki.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 228, [2] s. : il. ; 20 cm.
(Zbiorowe wydanie spuścizny piśmienniczej Władysława Witwickiego ; t. 10 )

35.  Katalog on-line
Policyja Królestwa Polskiego na kształt Arystotelesowych Polityk wypisana i na świat dla dobra pospolitego trzema knihami wydana / Stanisław Orzechowski ; oprac. Jerzy Starnawski.
Przemyśl : [Krajowa Agencja Wydawnicza w Rzeszowie], 1984. – 142, [2] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Przemyska ; t. 11 )
ISBN 83-03-00358-5

36.  Katalog on-line
Pytanie o conditio humana : wybór pism / Helmuth Plessner ; wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Zdzisław Krasnodębski ; przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Zdzisław Krasnodębski, Andrzej Załuska.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1988. – 334, [2] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej )
ISBN 83-06-01609-2

37.  Katalog on-line
Religia w obrębie samego rozumu / Immanuel Kant ; tł. oraz wstępem i przypisami opatrzył Aleksander Bobko.
Kraków : Wydawnictwo Znak, 1993. – 248, [4] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Filozofii Religii )
ISBN 83-7006-345-4

38.  Katalog on-line
Rosja, katolicyzm i sprawa polska / Andrzej Walicki.
Warszawa : Prószyński i S-ka, 2002. – 462 s. ; 21 cm.
ISBN 83-7255-117-0

39.  Katalog on-line
Rozprawy i listy / Blaise Pascal ; przekł. Tadeusza Żeleńskiego-Boya oraz Mieczysława Tazbira ; [wyboru dokonał, przedm. napisał Mieczysław Tazbir].
Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1962. – XXVII, [1], 478, [2] s., [1] k. portr. ; 17 cm.

40.  Katalog on-line
Stulecie reformacji w Niemczech (1517-1617) / Johannes Burkhardt.
Warszawa, 2009.

41.  Katalog on-line
Theatre of the world / Frances A. Yates.
Chicago : The University of Chicago Press, 1969. – XIV, 218 s., [25] s. tabl. : il. ; 23 cm.

42.  Katalog on-line
Witchcraft Confessions & accusations / edited by Mary Douglas.
London ; New York ; Sydney ; Toronto ; Wellington : Tavistock Publications, 1970. – XXXVIII, 387 stron : ilustracje ; 23 cm.
(A.S.A Monographs ; 9 )

43.  Katalog on-line
Wolność, sprawiedliwość i godność człowieka / Feliks Kon.
Warszawa, 1984.

44.  Katalog on-line
Wyklęty lud ziemi / Frantz Fanon ; przełożyła Hanna Tygielska ; przedmową poprzedziła Elżbieta Rekłajtis ; posłowie Jean Paul Sartre.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. – 233, [3] strony ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej )
ISBN 83-06-01177-5

45.  Katalog on-line
Zasady filozofii prawa / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; przeł. Adam Landman ; [Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny].
[Warszawa] : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969. – IX, 453 s., [1] k. tabl. : err. ; 19 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

46.  Katalog on-line
Zniewolony umysł po latach / Andrzej Walicki.
Warszawa : „Czytelnik”, 1993. – 421, [3] s. : portr. ; 20 cm.
(Autobiografie Intelektualne )
ISBN 83-07-02247-9