Skatalogowany księgozbiór prof. Barbary Skargi
1.  Katalog on-line
1789 : les emblemes de la raison / Jean Starobinski.
Paris : Flammarion, 1979. – 224, [6] s. : il. ; 18 cm.
(Champ Esthétique )
(Champs Flammarion ; 50 )

2.  Katalog on-line
1859 dni Warszawy / Władysław Bartoszewski ; [szkic wstępny Aleksander Gieysztor ; bibliogr. prac Wł. Bartoszewskiego dotyczących II wojny światowej Zofia Steczowicz-Sajderowa ; indeks osobowy Zofia Bartoszewska].
Kraków : Wydaw. Znak, 1974. – 834, [2] s., [40] s. tabl. : il., err. ; 21 cm.

3.  Katalog on-line
A myśmy się spodziewali… / Jan Andrzej Kłoczowski.
Poznań : „W drodze”, 1990. – 300, [4] s. : il. ; 20 cm.
ISBN 83-7033-128-9

4.  Katalog on-line
A quoi pensent les philosophes ? / dir. par Jacques Message, Joel Roman et Étienne Tassin ; avec la collab. de Brigitte Ouvry-Vial.
Paris : Autrement, 1988. – 259, [1] : il. ; 25 cm.
(Autrement. Série Mutations ; ISSN 0751-0144 ; 102 )
ISBN 2-86260-272-8

5.  Katalog on-line
Abréges pour les aveugles : portraits et doctrines de philosophes anciens et modernes / Alain.
Paris : Paul Hartmann Éditeur, 1954. – 177, [2] strony ; 17 cm.

6.  Katalog on-line
Une absurde cruauté : témoignage d’une femme au Goulag (1944-1955) / Barbara Skarga ; trad. du pol. et présenté par Maryla Laurent.
Paris : La Table Ronde, cop. 2000. – 350 s. ; 21 cm.
(Contretemps )
ISBN 2-7103-0992-0

7.  Katalog on-line
Aby… aby… / Jan Zieleniewski. – Wydanie drugie.
Grodzisk Mazowiecki : AWA, 2000. – 77, [2] strony ; 20 cm.
ISBN 83-908598-0-7

8.  Katalog on-line
Aforyzmy / Aleksander Świętochowski ; wybrała i wstępem opatrzyła Maria Brykalska.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. – 212, [4] s. : il. ; 18 cm.
(Biblioteczka Aforystów )
ISBN 83-06-00165-6

9.  Katalog on-line
Aforyzmy o mądrości życia / Artur Schopenhauer ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Jan Garewicz. – Wyd. 2.
Warszawa : Czytelnik, 1974. – 294, [2] s. ; 20 cm.
(Symposion )

10.  Katalog on-line
Aleksander Hercen : kwestia polska i geneza pewnych stereotypów / Andrzej Walicki ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 1991. – 68 s. ; 24 cm.
ISBN 83-85479-33-3

11.  Katalog on-line
Aleksander Świętochowski : biografia. T. 1 / Maria Brykalska.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1987. – 491, [2] s., [24] tabl. : faks., fot. ; 21 cm.
ISBN błędny 83060015088

12.  Katalog on-line
Aleksander Świętochowski : biografia. T. 2 / Maria Brykalska.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1987. – 581, [2] s., [32] s. tab. : faks., fot. ; 21 cm.
ISBN błędny 83060015088

13.  Katalog on-line
Aleksander Świętochowski redaktor „Prawdy” / Maria Brykalska ; Pol. Akad. Nauk. Inst. Badań Literackich.
Wrocław [et al.] : Zakład Nar. im. Ossolińskich. Wydaw. PAN, 1974. – 320, [1] s., [25] s. tabl. : il. ; 24 cm.

14.  Katalog on-line
Le analisi del linguaggio morale : „Buono” e „dovere” nella filosofia inglese dal 1903 al 1965 / Eugenio Lecaldano.
Roma : Edizioni dell’Ateneo, cop. 1970. – 283 s. ; 22 cm.
(Lessico Intellettuale Europeo ; 4 )

15.  Katalog on-line
Analiza i metafizyka : wstęp do filozofii / Peter F. Strawson ; przekł. Adam Grobler.
Kraków : Wydawnictwo Znak, 1994. – 168, [4] s. ; 20 cm.
(Akademia )
ISBN 83-7006-268-7

16.  Katalog on-line
Anatomie d’un spectre : l’économie politique du socialisme réel / Alain Besançon.
Paris : Calmann-Lévy, 1981. – 169, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 2-7021-0392-8; błędny 2702103938

17.  Katalog on-line
The ancient world. P. 1, 1200 BC to AD 500 / by Luigi Pareti ass. by Paolo Brezzi and Luciano Petech ; transl. from Ital. by Guy E. F. Chilver and Sylvia Chilver.
London : George Allen und Unwin, 1965. – XXXIV, 313 s., 20 s. tabl. ; 24 cm.
(History of Mankind Cultural and Scientific Development ; vol. 2 )

18.  Katalog on-line
The ancient world. P. 2 / by Luigi Pareti ass. by Paolo Brezzi and Luciano Petech ; transl. from Ital. by Guy E. F. Chilver and Sylvia Chilver.
London : George Allen und Unwin, 1965. – S. XIII, [3], 317-664, [38] s. tabl. ; 24 cm.
(History of Mankind Cultural and Scientific Development ; vol. 2 )

19.  Katalog on-line
The ancient world. P. 3 / by Luigi Pareti ; assisted by Paolo Brezzi and Luciano Petech ; transl. from the Ital. by Guy E. F. Chilver and Sylvia Chilver.
London : George Allen und Unwin, 1965. – S. XII, [4], 667-1048, [22] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(History of Mankind Cultural and Scientific Development ; vol. 2 )

20.  Katalog on-line
L’anthropologie positiviste d’Auguste Comte / Angele Kremer-Marietti.
Lille : Atelier Reproduction des Theses Universite de Lille III ; Paris : Diffusion Librairie Honore Champion, 1980. – XIV, 576 s. ; 24 cm.
ISBN 2-7295-0123-1

21.  Katalog on-line
Anti-Totalitarismus : eine polnische Debatte / hrsg. von Paweł Śpiewak ; aus dem Polnischen von Anne Altmayer [et al.].
Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 2003. – 606, [1] s. ; 21 cm.
(Denken und Wissen : eine polnische Bibliothek )
ISBN 3-518-41484-4

22.  Katalog on-line
Antoni Marylski i Laski / Jacek Moskwa.
Kraków : Znak, 1987. – 306 s., [12] s. tabl. ; 20 cm.
ISBN 83-7006-090-0

23.  Katalog on-line
Antropologia słowa : zagadnienia i wybór tekstów / oprac. Grzegorz Godlewski, Andrzej Mencwel, Roch Sulima ; wstęp i red. Grzegorz Godlewski.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2003. – 670 s. ; 24 cm.
(Wiedza o Kulturze )
ISBN 83-235-0051-7

24.  Katalog on-line
Antyfundamentalizm filozofii hermeneutyczno-pragmatycznej i fundamentalizm filozofii klasycznej / Andrzej Bronk.
[Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL], 1988. – S. [159]-183 ; 25 cm.

25.  Katalog on-line
Apologja ; Laches / Platon ; oprac. J. K. Jędrzejowski. – Wyd. 3 / przygot. Artur Rapaport.
Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas, 1927 (We Lwowie : Skład i druk wykonano w Zakładach Graficznych Sp. Akc. „Książnica-Atlas”). – XLVIII, 84 s. ; 20 cm.
(Wybór z pism / Platon ; 1 )

26.  Katalog on-line
„Arlekin na świat urażony” – w dawnym teatrze dworskim : wystawa w Budynku Kuchni Pałacowej, 16 kwietnia – 15 sierpnia 2008 r. / [aut. Barbara Osterloff, Anna Straszewska, Tomasz Jakubowski] ; Muzeum Pałac w Wilanowie.
Warszawa : Muzeum Pałac w Wilanowie, 2008. – 31, [1] s. : il. kolor. ; 29 cm.

27.  Katalog on-line
L’art de comprendre. Ecrits 1, Herméneutique et tradition philosophique / H. G. Gadamer ; traduction de l’allemand par Marianna Simon ; introduction de Pierre Fruchon.
Paris : Aubier Montaigne, © 1982. – 295, [6] stron ; 22 cm.
(Bibliotheque Philosophique )
ISBN 2-7007-0271-9

28.  Katalog on-line
Autobiografia ; Dziennik 1939-1944 / Tadeusz Zieliński ; podali do dr. Hanna Geremek i Piotr Mitzner ; Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowowschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2005. – 417, [2] s. : il. ; 18 cm.
(Ludzie i Teksty ; t. 3 )
(Pamiętniki z XVII-XX w. )
ISBN 83-7181-369-4 DiG
ISBN 83-923482-0-6 OBTA UW

29.  Katalog on-line
Autour d’Auguste Comte / Société des Amis de la Bibliotheque de l’École Polytechnique ; Michel Bourdeau [et al.].
Palaiseau : Bibliotheque de l’École polytechnique, 2002. – 83, [4] s. : il. ; 30 cm.
(Bulletin de la Société des Amis de la Bibliotheque de l’École Polytechnique, 0989-30-59 ; No 30 Avril )

30.  Katalog on-line
Autrement qu’etre ou au-dela de l’essence / Emmanuel Levinas. – 2e éd.
La Haye : Martinus Nijhoff, 1978. – X, 233 s. ; 25 cm.
(Phaenomenologica ; 54 )
ISBN 90-247-2030-3

31.  Katalog on-line
Aveux et anathemes / Cioran.
Paris : Gallimard, 1987. – 145, [2] s. ; 19 cm.
(Arcades ; 11 )
ISBN 2-07-070830-6

32.  Katalog on-line
La Barbarie a visage humain / Bernard-Henri Lévy.
Paris : Bernard Grasset, 1977. – 236, [1] s. ; 21 cm.
(Figures )
ISBN 2-246-00498-5

33.  Katalog on-line
Les belles imprudences : réflexion sur la condition humaine / Jean Hamburger.
Paris : Éditions Odile Jacob, cop. 1991. – 159, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 2-7381-0127-5

34.  Katalog on-line
Benedykta Spinozy Rozprawa teologiczno-polityczna : obejmujaca kilka roztrząsań […] / w spolszczonym skrócie B. Schlagera.
Warszawa : nakładem Spółdzielni Wydawniczej „Bez Dogmatu”, 1928 (Warszawa : Zakłady Graficzne B. Pardecki i S-ka). – 60, [2] s. ; 25 cm.

35.  Katalog on-line
Bergson / par Madeleine Barthélemy-Madaule.
[Paris] : Presses Universitaires de France, 1968. – 122, [2] s. ; 18 cm.
(SUP. Philosophes )

36.  Katalog on-line
Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce / Stanisław Borzym ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1984. – 337, [2] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-04-01540-4

37.  Katalog on-line
Bergson dans l’histoire de la pensée occidentale / par Henri Gouhier.
Paris : Librairie philosophique J. Vrin, 1989. – 132, [2] s. ; 22 cm.
(Bibliotheque d’Histoire de la Philosophie )
ISBN 2-7116-1006-3

38.  Katalog on-line
Biblioteki naukowe / Leon Łoś.
Wrocław : Ossolineum, 1980. – 178 s. : il. ; 20 cm.
(Książki o Książce )
ISBN 83-04-00351-1

39.  Katalog on-line
Bóg fenomenologów / Karol Tarnowski.
Tarnów : Wydaw. Biblos, cop. 2000. – 281, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 83-87952-10-9

40.  Katalog on-line
Bóg i wiara w myśli Gabriela Marcela / Karol Tarnowski.
[Warszawa : PWN], 1990. – S. [251]-263 ; 24 cm.

41.  Katalog on-line
Bóg po metafizyce? / Karol Tarnowski.
[Kraków : Polska Akademia Umiejętności], 1996. – S. [31]-47 ; 24 cm.

42.  Katalog on-line
Bóg, szatan, grzech : studia socjologiczne : praca zbiorowa. T. 1, Socjologia grzechu / pod red. Jacka Kurczewskiego i Wojciecha Pawlika.
Kraków : Wydaw. Miniatura, 1990. – 263, [7] s. ; 21 cm.

43.  Katalog on-line
Bóg, szatan, grzech : studia socjologiczne : praca zbiorowa. T. 2, Dzieje grzechu, obszary grzechu / pod redakcją Jacka Kurczewskiego i Wojciecha Pawlika.
Kraków : Nomos, 1992. – 300, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.
(Prace Badawcze Instytutu Religioznawstwa UJ )

44.  Katalog on-line
Bolesław Prus 1847-1912 : kalendarz życia i twórczości / oprac. Krystyna Tokarzówna i Stanisław Fita ; pod red. Zygmunta Szweykowskiego.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. – 893, [3] s., [71] s. tabl., [3] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm.

45.  Katalog on-line
Boska komedia : (wybór) / Dante Alighieri ; przeł. Edward Porębowicz ; wstęp i koment. oprac. Kalikst Morawski.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich – Wydawnictwo, 1977. – CXVIII, 450 s. : il. ; 18 cm.
(Biblioteka Narodowa. Seria 2, 0406-0636 ; nr 187 )

46.  Katalog on-line
Budapest, l’insurection : la premiere revolution anti-totalitaire : 1956 / François Fejtö.
Bruxelles : Éditions Complexe, cop. 1981. – 217 s. : il. ; 18 cm.
(La Mémoire du Siecle ; 12 )
ISBN 2-87027-068-2

47.  Katalog on-line
Budem kak solnce / K. D. Bal’mont. – Izd. 4.
[Moskva] : Knigoizdatel’stvo „Skorpion”, 1912. – [4], 231 s. ; 23 cm.
(Polnoe sobranie stihov / K. D. Bal’mont ; t. 3 )

48.  Katalog on-line
Być mądrym / Heraklit.
Wrocław : Sfera, 2003. – 47 stron ; 17 cm.
(Nowy Lýkeion )
ISBN 83-907708-6-5

49.  Katalog on-line
Być roztropnym / Demokryt ; red. Marek Garbala.
Wrocław : Sfera : Gabriel Leonard Kamiński, 2003. – 51, [1] s. ; 17 cm.
(Nowy Lýkeion )
ISBN 83-907708-5-7

50.  Katalog on-line
Bycie i transcendencja – Lévinas i Marcel / Karol Tarnowski.
[Kraków : Polskie Towarzystwo Teologiczne], 1988. – S. [133]-147 ; 24 cm.

51.  Katalog on-line
Byt i myśl : u podstaw negatywistycznej metafizyki unitarnej. T. 1, Nicość i istnienie / Leszek Nowak.
Poznań : Zysk i S-ka, 1998. – 494 s. ; 21 cm.
ISBN 83-7150-346-6

52.  Katalog on-line
Capitalisme et capitalistes français au XIXe siecle / Guy P. Palmade.
Paris : Armand Colin, 1961. – 297, [2] s. ; 19 cm.

53.  Katalog on-line
Catéchisme positiviste ou sommaire exposition de la religion universelle en treize entretiens systématiques entre une femme et un pretre de l’Humanité / par Auguste Comte. – Édition commémorative du centenaire de la mort d’Auguste Comte, 1857 – 5 septembre – 1957, dédiée a la Tres Sainte Ville de Paris.
Rio de Janeiro : Temple de Humanité, 1957. – [16], 553, [2] strony, [7] kart tablic (w tym złożone) : ilustracje ; 17 cm.
(Apostolat positiviste du Brésil ; no 99 A )

54.  Katalog on-line
Chemins qui ne menent nulle part / Martin Heidegger ; trad. de l’allemand par Wolfgang Brokmeier. – Nouvelle éd.
[Paris] : Gallimard, 1980. – 461, [1] s. ; 18 cm.
(Collection Idées ; 424 )

55.  Katalog on-line
Chmury / Arystofanes ; przeł. i przyp. zaopatrzył Bogusław Butrymowicz ; ze wstępem Jerzego Kowalskiego.
Kraków : nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1923 (Kraków : Czcionkami Drukarni Literackiej w Krakowie). – 128 s. ; 18 cm.
(Bibljoteka Narodowa. Serja 2, 0406-0636 ; nr 27 )

56.  Katalog on-line
Ciągłość i zmiana socjologii francuskiej : Durkheim, Mauss, Lévi-Strauss / Elżbieta Tarkowska. – Wydanie I.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 277, [2] strony ; 19 cm.

57.  Katalog on-line
Ciało / François Chirpaz ; przeł. Jacek Migasiński ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 1998. – 109 s. ; 20 cm.

58.  Katalog on-line
Co to wszystko znaczy? : bardzo krótkie wprowadzenie do filozofii / Thomas Nagel ; przeł. Michał Szczubiałka.
Warszawa : „Spacja”, 1993. – 94, [1] s. ; 20 cm.

59.  Katalog on-line
Collectionneurs, amateurs et curieux : Paris, Venise : XVIe-XVIIIe siecle / Krzysztof Pomian.
[Paris] : Gallimard, 1987. – 367, [6] stron ; 23 cm.
(Bibliotheque des Histoires )
ISBN 2-07-070890-X

60.  Katalog on-line
The Common Christian roots of the European nations : an international colloquium in the Vatican. 1, General sesions / Pontifical Lateran University ; Catholic University of Lublin.
Florence : Le Monnier, cop. 1982. – X, 300, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 88-00-85139-8

61.  Katalog on-line
The Common Christian roots of the European nations : an international colloquium in the Vatican. 2, Written contributions to the twelve carrefours / Pontifical Lateran University ; Catholic University of Lublin.
Florence : Le Monnier, cop. 1982. – [4], 1310, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 88-00-85139-8

62.  Katalog on-line
Le communisme comme réalité / Alexandre Zinoviev ; traduit du [manuscrit] russe par Jacques Michaut.
[Paris] : L’Age d’homme, dr. 1983. – 381, [3] s. ; 17 cm.
(Le Livre de Poche. Biblio Essais ; 4004 )
ISBN 2-253-03241-7

63.  Katalog on-line
Complete essays of Schopenhauer : seven books in one volume / translated by T. Bailey Saunders.
New York : Willey Book Company, 1942. – 821 s. ; 23 cm.

64.  Katalog on-line
Comte / Barbara Skarga. – Wyd. 2 rozsz.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977. – 282, [1] s., [2] k. tabl. złoż. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie )

65.  Katalog on-line
Le comuni radici cristiane delle nazioni Europee : Colloquio internazionale per rendere operante l’appelo di Papa Giovanni Paolo a Gniezno (3 giugno 1979, Pentacoste) : programma del colloquio, Roma, Citta del Vaticano, […]
Citta del Vaticano : Istituto Patristico Augustinianum, 1981. – 210, [2] s. : il. ; 21 cm.

66.  Katalog on-line
Le concept de science positive : ses tenants et ses aboutissants dans les structures anthropologiques du positivisme / Angele Kremer-Marietti.
Paris : Klincksieck, 1983. – 202, [2] strony ; 21 cm.
(Collection d’Épistémologie )
ISBN błędny 2865630590

67.  Katalog on-line
Concepts fondamentaux / Martin Heidegger ; texte établi par Petra Jaeger ; trad. de l’allemand par Pascal David.
[Paris] : Gallimard, 2001. – 163 ; 23 cm.
(Oeuvres de Martin Heidegger. Section 2, Cours 1923-1944 )
(Bibliotheque de Philosophie, 0768-3286 )
ISBN 2-07-070318-5

68.  Katalog on-line
La construction politique de l’Europe : 1946-1976 / Charles Zorgbibe.
[Paris] : Presses Universitaires de France, 1978. – 189 s. ; 21 cm.
(L’Historien ; 32 )

69.  Katalog on-line
Le corps / François Chirpaz. – Nouv. éd.
Paris : Éditions Klincksieck, 1988. – VI, 121, [1] s. ; 23 cm.
(Philosophia )

70.  Katalog on-line
Le corps, scene de l’existence / François Chirpaz.
[Bruxelles : Revue internationale de philosophie], 2002. – S. [535]-548 ; 24 cm.

71.  Katalog on-line
Correspondance générale et confessions. T. 1, 1814-1840 / Auguste Comte ; textes établis et présentés par Paulo E. de Berredo Carneiro et Pierre Arnaud.
Paris ; La Haye : Mouton, 1973. – XXXI, 437 s. ; 23 cm.
(Archives Positivistes )

72.  Katalog on-line
Correspondance générale et confessions. T. 2, avril 1841 – mars 1845 / Auguste Comte ; textes établis et présentés par Paulo E. de Berredo Carneiro et Pierre Arnaud.
Paris ; La Haye : Mouton, 1975. – XXXVI, 461 s. ; 23 cm.
(Archives Positivistes )

73.  Katalog on-line
Correspondance générale et confessions. T. 3, Avril 1845 – avril 1846 / Auguste Comte ; textes établis et présentés par Paulo E. de Berredo Carneiro et Pierre Arnaud.
Paris : École des Hautes Études en Sciences Sociales [etc.], 1977. – LXXXVI, 445 s., [1] k. tabl. ; 23 cm.
(Archives Positivistes )

74.  Katalog on-line
Correspondance générale et confessions. T. 4, 1846-1848 / Auguste Comte ; textes établis et présentés par Paulo E. de Berredo Carneiro et Pierre Arnaud.
Paris : École des Hautes Études en Sciences Sociales [etc.], 1981. – CXIV, 334 s., [1] k. tabl. ; 23 cm.
(Archives Positivistes ; 9 )
ISBN 2-7132-0743-6

75.  Katalog on-line
Correspondance générale et confessions. T. 5, 1849-1850 / Auguste Comte ; textes établis et présentés par Paulo E. de Berredo Carneiro et Paul Arbousse-Bastide.
Paris : École des Hautes Études en Sciences Sociales [etc.], 1982. – C, 352 s., [2] k. tabl. ; 23 cm.
(Archives Positivistes ; 10 )
ISBN 2-7132-0787-8 École de Hautes Études
ISBN 2-7116-2022-0 Librairie J. Vrin

76.  Katalog on-line
Correspondance générale et confessions. T. 6, 1851-1852 / Auguste Comte ; textes établis et présentés par Paulo E. de Berredo Carneiro et Paul Arbousse-Bastide.
Paris : École des Hautes Études en Sciences Sociales : Librairie Philosophique J. Vrin, 1984. – LXII, 491 s., [1] k. tabl. : fot. ; 23 cm.
(Archives Positivistes ; 11 )
ISBN 2-7132-0793-2 (EHESS)
ISBN 2-7116-2023-9 (J.Vrin)

77.  Katalog on-line
Correspondance générale et confessions. T. 7, 1853-1854 / Auguste Comte ; textes établis par Paulo E. de Berredo Carneiro et présentés par Angele Kremer-Marietti.
Paris : Éditions de lÉcole des Hautes en Sciences Sociales : Librairie J. Vrin, 1987. – CI, 326, [4] strony ; 23 cm.
(Archives Positivistes ; 12 )
ISBN 2-7132-0882-3 École des Hautes Études
ISBN 2-7116-2082-4 Librairie J. Vrin

78.  Katalog on-line
Correspondance générale et confessions. T. 8, 1855-1857 / Auguste Comte ; textes établis par Paulo E. de Berredo Carneiro et présentés par Agele Kremer-Marietti.
Paris : École des Hautes Études en Sciences Sociales : Librairie Philosophique J. Vrin, 1990. – XLV, 606 s. ; 23 cm.
(Archives Positivistes ; 13 )
ISBN 2-7132-0941-2 (EHESS)
ISBN 2-7116-2083-2 (J.Vrin)

79.  Katalog on-line
Cywilizacja w czasie próby / Arnold J. Toynbee ; przekł. z j. ang. Wojciech Madej.
Warszawa : Wydawnictwo „Przedświt”, 1988. – 115, [1] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Aletheia ; t. 3 )

80.  Katalog on-line
Czarna księga cenzury PRL. 1.
Londyn : Aneks, 1977. – 247 stron ; 18 cm.

81.  Katalog on-line
Czas ciekawy, czas niespokojny. [Cz. 1] / z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Zbigniew Mentzel.
Kraków : Znak, [2007]. – 15, [1] s. : il. ; 23 cm.

82.  Katalog on-line
Czas i obecność / Adam Hernas ; [Instytut Myśli Józefa Tischnera].
Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, cop. 2005. – 414 s. ; 21 cm.
(Drogi Myślenia )
ISBN 83-922957-2-2

83.  Katalog on-line
Czas i trwanie : studia o Bergsonie / Barbara Skarga.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. – 291, [4] s. ; 21 cm.
ISBN 83-01-04035-1

84.  Katalog on-line
Czas normalizacji : szkice czwarte / Roman Zimand.
Londyn : Aneks, 1989. – 136 s. ; 22 cm.
ISBN 0-906601-61-4

85.  Katalog on-line
Czas stworzenia : powieść / Leszek Prorok. – Wyd. 3.
Warszawa : Czytelnik, 1980. – 203 , [1] s. ; 18 cm.
(Kolekcja Polskiej Literatury Współczesnej )

86.  Katalog on-line
„Czekając na Godota” Samuela Becketta / Waleria Szydłowska.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2000. – 87, [1] s. : il. ; 17 cm.
(Biblioteka Analiz Literackich, 0519-7929 ; 83 )
ISBN 83-02-07617-1

87.  Katalog on-line
Człowiek i historia : studium koncepcji filozoficznej Stefana Pawlickiego / Czesław Głombik.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. – 305 s., [1] k. portr. ; 20 cm.

88.  Katalog on-line
Człowiek i prawda / Antoni Siemianowski.
Poznań : „W drodze”, 1986. – 264 s. ; 20 cm.
ISBN 83-85008-23-3

89.  Katalog on-line
Człowiek i światopoglądy / Bronisław Baczko.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1965. – 486 s. ; 20 cm.

90.  Katalog on-line
Człowiek i transcendencja / Karol Tarnowski ; wstęp Józef Tischner.
Kraków : Znak, 1995. – 364, [3] s. ; 20 cm.
(Akademia / Znak )
ISBN 83-7006-513-9

91.  Katalog on-line
Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości : „Gdzie jesteś Adamie?” / [oprac. red. Barbara Grodzieńska].
Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1987. – 313, [1] s. ; 24 cm.
(Sympozja Instytutu Jana Pawła II / Katolicki Uniwersytet Lubelski ; 1 )
ISBN 83-228-0066-5

92.  Katalog on-line
Czuwanie : 1-8 kwietnia 2005 / [red. Joanna Gromek-Illg].
Kraków : Znak, 2005. – 269, [3] s. : fot. (gł. kolor.) ; 23 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
ISBN 83-240-0568-4

93.  Katalog on-line
Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań / Leszek Kołakowski.
Warszawa : Wydawnictwo Krąg, 1983. – 333, [1] s. ; 14 cm.

94.  Katalog on-line
Czy fatalizm wrogości? : refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 1871-1933 / Stanisław Stomma.
Kraków : Znak, 1980. – 177, [3] s. ; 20 cm.

95.  Katalog on-line
Czy fizyka jest nauką humanistyczną? / Michał Heller.
Tarnów : Biblos, cop. 1998. – 213 s. ; 21 cm.
ISBN 83-86889-63-2

96.  Katalog on-line
Czy ja jestem mordercą? / Calel Perechodnik ; oprac., posł., przypisy Paweł Szapiro. – Wyd. 2 popr. i uzup.
Warszawa : Żydowski Instytut Historyczny. Instytut Naukowo-Badawczy : Wydawnictwo Karta, 1995. – 328 s. : il. ; 21 cm.
(Żydzi Polscy : z Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego ; 2 )
ISBN 83-900676-7-6

97.  Katalog on-line
Czy język jest wrodzony? : językoznawstwo Chomsky’ego a hipoteza natywizmu / Władysław Zabrocki.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1990. – 86, [2] s. ; 24 cm.
(Seria Językoznawstwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0239-7617 ; nr 9 )
ISBN 83-232-0291-5

98.  Katalog on-line
Czynniki ewolucji : teoria doboru stabilizującego / I. I. Szmalhauzen ; przeł. Irena Zubkiewicz.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975. – 566, [1] s. : il., err. ; 21 cm.

99.  Katalog on-line
Dawid / Wincenty Okoń.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1980. – 298 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 20 cm.
(Myśli i Ludzie. Pedagogika )
ISBN 83-214-0194-5

100.  Katalog on-line
De la tyrannie / Leo Strauss précédé de Hiéron de Xénophon et suivi de Tyrannie et sagesse / par Alexandre Kojeve.
Paris : Gallimard, cop. 1983. – 344, [6] s. ; 19 cm.
(Collection Tel )
ISBN 2-07-025886-6

101.  Katalog on-line
De l’essence de la liberté humaine : introduction a la philosophie / par Martin Heidegger ; text. établ. par Hartmut Tietjen ; trad. de l’allem. par Emmanuel Martineau.
Paris : Éditions Gallimard, 1987. – 290 s. ; 23 cm.
(Bibliotheque de Philosophie )
ISBN 2-07-070716-4

102.  Katalog on-line
De l’hospitalité / Anne Dufourmantelle invite Jacques Derrida a répondre.
Paris : Calmann-Lévy, 1997. – 135, [8] s. ; 21 cm.
(Petite Bibliotheque des Idées )
ISBN 2-7021-2795-9

103.  Katalog on-line
De Maistre / Janusz Trybusiewicz.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1968. – 210, [2] s. : il. ; 19 cm.
(Seria Myśli i Ludzie )

104.  Katalog on-line
De Montaigne a Louis de Broglie / présentés par Ch. Brunold, J. Jacob ; préface de Louis de Broglie. – Nouvelle édition refondue, 45e mille.
Paris : Librairie Classique Eugene Belin, 1962. – VIII, [2], 492, [1] strona ; 22 cm.
(Choix de Textes Philosophiques )

105.  Katalog on-line
De profundis = Z głębokości : zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji / Sergiusz Askoldow [et al.] ; wstępem opatrzył Mikołaj Połtoracki ; [przekł. dokonał zespół „Aletheia”].
Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1988. – 224, [3] s. ; 20 cm.

106.  Katalog on-line
Le défi dela guerre (1740-1974) : deux siecles de guerres et de révolutions / Gaston Bouthoul et René Carrere ; avec la collaboration du Jean-Louis Annequin ; préface de Jean Fourastié.
[Paris] : Presses Universitaires de France, 1976. – 223, [1] s. ; 21 cm.
(Collection SUP. L’Historien, 0768-0996 ; 26 )

107.  Katalog on-line
„Dekadentyzm” warszawski / Roman Zimand ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1964. – 195 s. ; 21 cm.
(Historia i Teoria Literatury; Studia. Historia Literatury; 13 )

108.  Katalog on-line
Demarkacjonizm lubelskiej szkoły filozoficznej / Andrzej Bronk.
[Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL], 1987. – S. [345]-364 ; 25 cm.

109.  Katalog on-line
Dembowski / Jerzy Ładyka.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1968. – 252 s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie )

110.  Katalog on-line
Democratie française / V. Giscard d’Estaing.
Paris : Fayard, [1978]. – 191, [1] s. ; 17 cm.
(Le Livre de Poche ; 5090 )
ISBN 2-253-01898-8

111.  Katalog on-line
Demokracja w kole krytyki / Małgorzata Kowalska.
Białystok : Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Historyczno-Socjologiczny, 2005. – 318 s. ; 20 cm.
ISBN 83-87881-31-7

112.  Katalog on-line
La dérive de Tadeusz Konwicki au fil de ses romans : archéologie d’une écriture : les huit années du réalisme socialiste / Maryla Laurent.
Villeneuve d’Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 1996. – [3], 486, [2] s. ; 24 cm.
(These a la Carte )
ISBN 2-284-00670-1

113.  Katalog on-line
Dialectique et sociologie / Georges Gurvitch.
Paris : Flammarion, 1962. – 242 s. ; 22 cm.
(Science Flammarion )
(Nouvelle Bibliotheque Scientifique )

114.  Katalog on-line
Dialektyka twórczości / Władysław Stróżewski.
Kraków : Polskie Wydaw. Muzyczne, 1983. – 365 s. ; 24 cm.
ISBN 83-224-0241-4

115.  Katalog on-line
Dialogue avec l’insense : essais d’histoire de la psychiatrie / Gladys Swain ; précédé de a la recherche d’une autre histoire de la folie Marcel Gauchet.
[Paris] : Gallimard, 1994. – LVIII, 281, [1] s. ; 23 cm.
(Bibliotheque des Sciences Humaines ISSN 0768-0570 )
ISBN 2-07-073908-2

116.  Katalog on-line
Dictionnaire de la langue française : abrégé du Dictionnaire de Littré / par A. Beaujean ; [préf. É. Littré].
[Paris] : Gallimard : Hachette, 1959. – [14], 2449, [2] s. ; 22 cm.

117.  Katalog on-line
Dictionnaire de la philosophie / Julia Didier.
Paris : Librairie Larousse, 1980. – 319 s. : il. ; 17 cm.
(Les Dictionnaires de l’Homme du XXe Siecle )
ISBN 2-03-075404-8

118.  Katalog on-line
Dictionnaire des sciences historiques / publié sous la dir. de André Burguiere.
Paris : Presses Universitaires de France, 1986. – 693 s. : rys. ; 25 cm.
ISBN 2-13-039361-6

119.  Katalog on-line
Diderot / Marian Skrzypek.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1982. – 346 s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. Filozofia )
ISBN 83-214-0270-4

120.  Katalog on-line
Dieu sans barbe : vingt et une conversations instructives et amusantes sur la question tres disputée de l’existence de Dieu / Paul Clavier.
Paris : La Table Ronde, cop. 2002. – 158 s. ; 21 cm.
(Contretemps, 1624-2750 )
ISBN 2-7103-2461-X

121.  Katalog on-line
Dieu sans l’etre / Jean-Luc Marion. – 1re édition „Quadrige”: 1991, mai.
Paris : PUF, 1991. – 283, [2] strony ; 19 cm.
(Quadrige, 0291-0489 ; 129 )
ISBN 2-13-043905-5

122.  Katalog on-line
Difficile liberté : essais sur le judaisme / Emmanuel Lévinas. – 3e éd. rev. et corr.
[Paris] : Albin Michel, 1984. – 411, [3] s. ; 17 cm.
(Le Livre de Poche. Biblio Essais )
ISBN 2-253-03427-4

123.  Katalog on-line
La dignité des mots / Eliane Amado Levy-Valensi.
Le Plessis-Robinson : Synthélabo, 1995 (Marsat : Imprimerie la Source d’Or). – 141, [6] s. ; 20 cm.
(Les Empecheurs de Penser en Rond, 1151-6461 )
ISBN 2-908602-57-1

124.  Katalog on-line
Dilthey / Zbigniew Kuderowicz ; [teksty zamieszczone w wyborze pism tł. Krystyna Krzemień].
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1967. – 270, [2] s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. 2, Filozofia Nowożytna i Współczesna )

125.  Katalog on-line
Dissidences / sous la dir. de Chantal Delsol, Michel Masłowski, Joanna Nowicki.
Paris : Presses Universitaires de France, 2005. – VII, 300, [4] s. ; 22 cm.
(Politique d’Aujourd’hui )
ISBN 2-13-054334-0

126.  Katalog on-line
Dits et écrits 1954-1988. 4, 1980-1988 / Michel Foucault ; éd. établie sous la dir. de Daniel Defert et François Ewald avec la collab.de Jacques Lagrange.
Paris : Gallimard, 1994. – 901, [10] s. ; 23 cm.
(Bibliotheque des Sciences Humaines )
ISBN 2-07-073989-9

127.  Katalog on-line
Do not worry about the future of philosophy / Barbara Skarga, Krzysztof Środa.
[Warszawa : Instytut Historii Nauki PAN], 2001. – S. [27]-34 ; 24 cm.

128.  Katalog on-line
Dobre obyczaje w nauce : zbiór zasad / Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. – Wyd. 2 zm.
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Komitet Etyki w Nauce, 1996. – 28 s. ; 21 cm.

129.  Katalog on-line
Doskonała próżnia / Stanisław Lem.
Warszawa : Czytelnik, 1971. – 238 s. ; 18 cm.

130.  Katalog on-line
Dove va la scienza? : educazione alla conoscenza e alla responsibilita / a cura di Luciano Corradini, Antonio Pieretti, Giuseppe Serio.
Cosenza : Pellegrini Editore, 1990. – XIII, [1], 234, [2] strony ; 21 cm.
(Acta Paedagogica ; 5 )

131.  Katalog on-line
Dramat przemocy w historycznej perspektywie : praca zbiorowa / pod red. Jacka Chrobaczyńskiego i Wojciecha Wrzesińskiego ; [aut. Barbara Skarga et al.].
Kraków : Wydaw. WAM : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2004. – 283 s. ; 23 cm.
ISBN 83-7318-434-1

132.  Katalog on-line
Dramat trzeźwych entuzjastów : o ludziach pracy organicznej / Stefan Kieniewicz.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1964. – 237, [3] s., [38] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 21 cm.
(Biblioteka Wiedzy Historycznej. Historia Polski )

133.  Katalog on-line
Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne / Władysław Tatarkiewicz.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. – 375, [1] s. : il. ; 20 cm.
(Pisma zebrane / Władysław Tatarkiewicz ; t. 1 )

134.  Katalog on-line
Droga do Ostrej Bramy. 1 / Jan Erdman.
Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1987. – 227 s., [9] s. tabl. : il. ; 17 cm.

135.  Katalog on-line
Droga przez estetykę / Władysław Tatarkiewicz.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 482, [1] s., [1] k. tabl. ; 20 cm.
(Pisma zebrane / Władysław Tatarkiewicz ; t. 2 )

136.  Katalog on-line
Drogi kultury europejskiej : trzy studia / Krzysztof Pomian ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 1996. – 249, [3] s. ; 20 cm.
(Renesans i Reformacja : studia z historii filozofii i idei, 0860-1445 ; t. 14 )
ISBN 83-86166-23-1

137.  Katalog on-line
Drogi śmierci : ewakuacja więzień sowieckich z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w czerwcu i lipcu 1941 / Krzysztof Popiński, Aleksandr Kokurin, Aleksandr Gurjanow ; [tł. Ingrid Grzymała-Siedlecka, Romuald Niedzielko].
Warszawa : Karta, 1995. – 238 s. ; 20 cm.
(Biała Seria ; 1 )
ISBN 83-900676-9-2

138.  Katalog on-line
Drogowskazy : zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej / M. Bierdiajew [et al. ; przekł. Pajcaw].
Warszawa : Przedświt : Społeczny Komitet Nauki, 1986. – 135, [1] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Krytyczna )

139.  Katalog on-line
Du pouvoir spirituel / Auguste Comte ; choix de textes établi, présenté et annoté par Pierre Arnaud.
Paris : Librairie Générale Française, © 1978. – 511 stron ; 17 cm.
(Le Livre de Poche. Collection Pluriel ; 8328 )
ISBN 2-253-02071-0

140.  Katalog on-line
Duchowny niepokorny : rozmowy z księdzem Stanisławem Musiałem / Witold Bereś, Krzysztof Burnetko.
Warszawa : Świat Książki, 2006. – 270, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 83-247-0082-X

141.  Katalog on-line
Durchs Herz der Erde : sämtliche deutschen Gedichte und poetischen Übersetzungen / Friedrich Wilhelm Joseph Schelling ; Hrsg. von Ute Schönwitz mit einem Vorw. von Werner Dürrson.
Warmbronn : Verlag Ulrich Keicher, 1998. – 79, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 3-932843-05-3

142.  Katalog on-line
Durkheim / Jerzy Szacki.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1964. – 248, [4] strony : ilustracje, errata ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. 2, Filozofia Nowożytna i Współczesna )

143.  Katalog on-line
Dwa międzynarodowe spotkania filozoficzne we wrześniu 1974 r. / Izydora Dąmbska.
[Toruń : Polskie Towarzystwo Filozoficzne], 1975. – S. [169]-174 ; 24 cm.

144.  Katalog on-line
Dwa studia o Platonie / Izydora Dąmbska.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1972. – 86 s., [3] s. il. ; 24 cm.
(Prace Komisji Filologii Klasycznej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 12 )

145.  Katalog on-line
Dylematy tożsamości : wokół autowizerunku filozofa w powojennej myśli francuskiej / Marek Kwiek.
Poznań : Wydaw. Naukowe Instytutu Filozofii i Socjologii UAM, 1999. – 332 s. ; 23 cm.
(Pisma Filozoficzne / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; t. 56 )
ISBN 83-7092-047-0

146.  Katalog on-line
Dyliżans warszawski / Maria Kuncewiczowa. – Wyd. 5.
Warszawa : Pax, 1981. – 121 s. ; 21 cm.
(Dzieła / Maria Kuncewiczowa. Ser. 1 )
ISBN 83-211-0275-1

147.  Katalog on-line
Dynamika wiary / Paul Tillich ; tł. Adam Szostkiewicz ; wstępem opatrzył Jan Andrzej Kłoczowski.
Poznań : W drodze, 1987. – 127 s. ; 20 cm.

148.  Katalog on-line
Dyskursy rozumu : między przemocą i emancypacją : z recepcji Jürgena Habermasa w Polsce / pod red. Lecha Witkowskiego.
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1990. – 293, [3] s. ; 24 cm.
ISBN 83-85263-00-4

149.  Katalog on-line
Dysproporcje : rzecz o Polsce przeszłej i obecnej / Eugenjusz Kwiatkowski. – Wyd. 2.
Kraków : Wydawnictwo „Bibljoteka T.S.L.”, [ca 1932] (Kraków : Drukarnia Przemysłowa). – 313, [3] s. ; 21 cm.

150.  Katalog on-line
Działalność krytycznoliteracka Teodora Jeske-Choińskiego wobec przełomu antypozytywistycznego / Zofia Mocarska-Tycowa.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975. – 165, [2] s. ; 24 cm.
(Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; t. 25, z. 1 )

151.  Katalog on-line
Dziennik pisany nocą 1973-1979 / Gustaw Herling-Grudziński.
Warszawa : Res Publica, 1990. – 351 s. ; 20 cm.

152.  Katalog on-line
Dziennik pisany nocą, 1989-1992 / Gustaw Herling-Grudziński.
Warszawa : Czytelnik, 1993. – 383, [1] s. ; 20 cm.

153.  Katalog on-line
Dzienniki czasu wojny / Zofia Nałkowska ; wstęp, oprac. i przypisy Hanna Kirchner. – Wyd. 2 popr. i uzup.
Warszawa : Czytelnik, 1972. – 522, [2] s., [1] k. tabl. (portr.) ; 21 cm.

154.  Katalog on-line
Echa z powstania styczniowego / Marjan Dubiecki.
Zamość : Zygmunt Pomarański i Spółka, 1922 (Zamość : Tłocznia Sejmiku Zamojskiego). – 167, [2] s. ; 20 cm.

155.  Katalog on-line
Economics : an introduction to traditional and radical views / E. K. Hunt, Howard J. Sherman. – Third edition.
New York ; Hagerstown ; San Francisco ; London : Harper & Row, Publishers, copyright © 1978. – XXXII, 608 stron : ilustracje ; 25 cm.
(Harper International Edition )
ISBN 0-06-043017-6

156.  Katalog on-line
Écrits de jeunesse, 1816-1828 : suivis du mémoire sur la cosmogonie de Laplace, 1835 / Auguste Comte ; textes établis et présentés par Paulo E. de Berredo Carneiro et Pierre Arnaud.
Paris ; La Haye : École Pratique des Hautes Études : Mouton, 1970. – 608, [1] strona, [1] karta tablic złożona ; 23 cm.
(Archives Positivistes ; 5 )

157.  Katalog on-line
L’écriture et la diffrence / Jacques Derrida.
[Paris] : Seuil, 1979. – 436 ; 18 cm.
(Points. Littérature )
ISBN 2-02-005182-6

158.  Katalog on-line
Edukacja filozoficzna dla II klasy gimnazjum / Piotr Marciszuk, Robert Piłat.
Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2003. – 120 s. : il. (gł. kolor.), fot. ; 24 cm.
ISBN 83-86018-90-9

159.  Katalog on-line
Efekt inskrypcji : Jacques Derrida i literatura / Michał Paweł Markowski.
Bydgoszcz : Studio F : Homini, 1997. – 432 s. ; 21 cm.
ISBN 83-906398-1-5
ISBN 83-907589-1-1

160.  Katalog on-line
Egzystencja i hermeneutyka : rozprawy o metodzie / Paul Ricoeur ; wybór, oprac. i posł. Stanisława Cichowicza ; przeł.: Ewa Bieńkowska [et al.].
Warszawa : Pax, 1975. – 319 s. ; 20 cm.

161.  Katalog on-line
Egzystencja-lizm w kontekstach polskich : szkic o doświadczeniu, myśleniu i pisaniu powojennym / Waleria Szydłowska.
Warszawa : Wydaw. IFiS [Instytutu Filozofii i Socjologii] PAN, 1997. – 145, [3] s. ; 24 cm.
ISBN 83-86166-83-5

162.  Katalog on-line
Éloge de la singularité : essai sur la modernité tardive / Chantal Delsol.
Paris : La Table Ronde , © 2000. – 251 stron ; 21 cm.
(Contretemps )
ISBN 2-7103-0991-2

163.  Katalog on-line
Emmanuel Lévinas / Ce cahier a été dirigé par Catherine Chalier et Miguel Abensour.
Paris : Éditions de l’Herne, 1991. – 518, [1] s., [4] s. tabl. : il. ; 27 cm.
(Cahier de l’Herne ; no. 60 )
ISBN 2-85197-069-0

164.  Katalog on-line
Emmanuel Lévinas : filozofia, teologia, polityka : materiały konferencyjne / Instytut Adama Mickiewicza.
Warszawa : Instytut Adama Mickiewicza, 2006. – 23 k. ; 30 cm.

165.  Katalog on-line
L’empire des signes / Roland Barthes.
Geneve : A. Skira ; Paris : Flammarion, dr. 1980. – 151, [1] s. : il. (w tym kolor.) ; 19 cm.
(Champs ; 83 )
(Les Sentiers de la Creation )

166.  Katalog on-line
Encyklika Fides et ratio Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między wiarą a rozumem / [Jan Paweł II].
Tarnów : Biblos, [1998]. – 163 s. ; 20 cm.
(Dokumenty )
ISBN 83-86889-74-8

167.  Katalog on-line
Encyklopedia katolicka. T. 1- / pod red. Feliksa Gryglewicza, Romualda Łukaszyka, Zygmunta Sułowskiego ; [aut. Zofia Abramowiczówna et al.] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1973-. – Wol. ; 26 cm.

168.  Katalog on-line
Eneida / Publiusz Wergiliusz Maro ; przekł. Tadeusz Karyłowski ; oprac. Stanisław Stabryła. – Wyd. 3 zm.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. – CI, [1], 372, [2] s., [1] k. złoż., [4] k. tabl. : il., fot., portr., mapa ; 17 cm.
(Biblioteka Narodowa. Seria 2 ISSN 0406-0636 ; nr 29 )

169.  Katalog on-line
Eneida / Publiusz Wergiliusz Maro ; przeł. Tadeusz Karyłowski ; oprac. Stanisław Stabryła.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : De Agostini, cop. 2004. – CXXII, 399, [1] s. ; 20 cm.
(Arcydzieła Kultury Antycznej )
ISBN 83-04-04695-4
ISBN 83-7316-826-5 cała kolekcja

170.  Katalog on-line
Enjeux de la Modernité / François Chirpaz.
Lisboa : Universidade de Lisboa. Centro de História da Cultura, 2000. – 84, [2] s. ; 23 cm.

171.  Katalog on-line
Enneady. 4-5 / Plotyn ; przeł. Adam Krokiewicz.
Warszawa : AKME, 2001. – S. [365]-594, [1] ; 21 cm.
(Biblioteka Filozofii Klasycznej )
ISBN 83-85333-07-X

172.  Katalog on-line
Enneady. 6 / Plotyn ; przeł. Adam Krokiewicz.
Warszawa : Akme, 2003. – S. 596-851 ; 21 cm.
(Biblioteka Filozofii Klasycznej )

173.  Katalog on-line
Entre nous : essais sur le penser -a- l’autre / Emmanuel Levinas.
Paris : Bernard Grasset, 1991. – 268, [7] s. ; 23 cm.
(Collection „Figures”. )
ISBN 2-246-44351-2

174.  Katalog on-line
Entretiens avec Emmanuel Levinas 1992-1994 : suivis de Levinas entre philosophie et pensée juive / Michael de Saint-Cheron.
Paris : Librairie Générale Française, cop. 2006. – 187 s. [5] ; 19 cm.
(Le Livre de Poche. Biblio Essais, 0294-104X ; 4398 )
ISBN 2-253-08294-5
ISBN 978-2-253-08294-1

175.  Katalog on-line
L’épistémologie de Ptolémée / Izydora Dambska.
Paris : Albert Blanchard, 1975. – S. [31]-37 ; 24 cm.

176.  Katalog on-line
L’épreuve de philosophie / Sylvain Matton, François Deviers-Jonlon.
Paris : Hachette Éducation, 2004. – 383 s. ; 22 cm.
(Faire le Point )
ISBN 2-01-169037-4

177.  Katalog on-line
Ernest Renan : sa vie, son oeuvre : avec un exposé de sa philosophie / par André Cresson.
[Paris] : Presses Universitaires de France, 1949. – 127, [1] s. ; 19 cm.
(Philosophes )

178.  Katalog on-line
Esej o człowieku : wstęp do filozofii kultury / Ernst Cassirer ; przeł. Anna Staniewska ; przedm. poprzedził Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Czytelnik, 1971. – 358 s. ; 21 cm.

179.  Katalog on-line
Esej o człowieku późnej nowoczesności / Chantal Delsol ; przełożyła Małgorzata Kowalska.
Kraków : Wydawnictwo Znak, 2003. – 220, [4] strony ; 21 cm.
ISBN 83-240-0288-X

180.  Katalog on-line
Eseje / Albert Camus ; wybór i przekł. Joanny Guze ; wstęp napisał Jerzy Kossak.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. – 559, [1] s. ; 20 cm.

181.  Katalog on-line
Eseje / Franciszek Bacon ; przeł. Czesław Znamierowski ; słowo wstępne napisał Tadeusz Kotarbiński.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – XV, 277 s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

182.  Katalog on-line
Eseje Elzenberga i ich przesłanie / Barbara Skarga.
[Warszawa : PWN], 1986. – S. [137]-144 ; 24 cm.

183.  Katalog on-line
Espaces et imaginaire : [ville, montagne, carrefours] / Michel Maffesoli [et all.].
Grenoble : Presses Universitaires, 1979. – 106, [1] s. ; 22 cm.
(Bibliotheque de l’Imaginaire )
ISBN 2-7061-0163-6

184.  Katalog on-line
L’espérance sans illusions : l’espérance chrétienne dans la perspective de Gustave Thibon / Benoit Lemaire.
Montréal : Éditions Paulines ; Paris : Apostolat des Éditions, 1980. – 167 stron ; 20 cm.
(Notre Temps ; 20 )
ISBN 2-89039-820-X

185.  Katalog on-line
L’esprit de l’athéisme et son destin / Dominique Folscheid.
Paris : La Table Ronde, cop. 2003. – 506, [3] s. ; 18 cm.
(La Petite Vermillon, 1160-3100 ; 206 )
ISBN 2-7103-2615-9

186.  Katalog on-line
L’esprit le soi et la société / par George Herbert Mead ; traduit de l’anglais par Jean Cazeneuve, Eugene Kaelin et Georges Thibault ; préface de Georges Gurvitch.
Paris : Presses Universitaires de France, 1963. – X, [2], 332 stron ; 23 cm.
(Bibliotheque de Sociologie Contemporaine )

187.  Katalog on-line
L’esprit révolutionnaire / Leszek Kolakowski ; préf. de Jorge Semprun ; [trad. de l’anglais et de l’allemand par Jacques Dewitte].
Paris : Denoel, 1985. – 126 s. ; 18 cm.
(Bibliotheque Médiations ; 247 )

188.  Katalog on-line
Essais de morale et de critique / Ernest Renan. – 4me édition.
Paris : Calmann Lévy, Éditeur, 1889 (Lagny : Émile Colin – Imprimerie de Lagny). – 456, [1] s. ; 22 cm.

189.  Katalog on-line
L’éthique / Angele Kremer-Marietti.
Paris : Presses universitaires de France, 1987. – 127, [1] s. ; 18 cm.
(Que Sais-Je? ; 2383 )
ISBN 2-13-040270-4

190.  Katalog on-line
L’étoile de la Rédemption / Franz Rosenzweig ; trad. de l’allemand par Alexandre Derczański et Jean-Louis Schlegel ; notes de Jean-Louis Schlegel.
Paris : Éditions du Seuil, cop. 1982. – 522 s. ; 22 cm.
(Collection Esprit )
ISBN 2-02-006152-X

191.  Katalog on-line
Etre et temps / par Martin Heidegger ; traduit de l’allemand par François Vezin ; d’aprés les travaux de Rudolf Boehm et Alphonse de Waelhens (premiére partie), Jean Lauxerois et Claude Roels (deuxiéme partie).
Paris : Gallimard, copyright 1986. – 589, [2] strony ; 22 cm.
(Bibliotheque de Philosophie )
(Oeuvres de Martin Heidegger. Section 1, Écrits publiés de 1914 á 1970 / Martin Heidegger )
ISBN 2-07-070739-3

192.  Katalog on-line
Études d’histoire de la pensée philosophique / Alexandre Koyré.
[Paris] : Gallimard, 1981. – 364 s. ; 19 cm.
(Collection Tel, 0339-8560 ; 57 )

193.  Katalog on-line
Les Études Philosophiques : organe officiel de la Société d’Études Philosophiques.
Marseille : La Société d’Études Philosophiques, 1928-. – 25 cm.

194.  Katalog on-line
Études sociales / par Fabien Magnin. – Édition du centenaire de sa naissance.
Paris : au siége de la Société Positiviste : Georges Cres et Cie, 1913. – XXXVIII, 502 strony ; 23 cm.

195.  Katalog on-line
Europe : la danse sur les limites / sous la direction de Joanna Nowicki.
Paris : Romillat, 2005. – 372, [2] strony ; 24 cm.
(Collection Espace Éthique et Politique )
ISBN 2-87894-129-2

196.  Katalog on-line
L’Europe et ses nations / Krzysztof Pomian.
[Paris] : Gallimard, 1990. – 251, [4] s. ; 21 cm.
(Le Débat (Collection) )
ISBN 2-07-071936-7

197.  Katalog on-line
Ewolucya twórcza / Henryk Bergson ; przeł. Floryan Znaniecki.
Warszawa : nakł. Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich, 1913. – X, 310, II s. ; 23 cm.

198.  Katalog on-line
Fabriques de l’Europe = European works / [témoignages recueillis et assemblés parAziliz Gouez ; photographies de Gilles Favier et al.]
Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 2008. – 191 s. : il. kolor. ; 26 cm.
ISBN 978-2-35046-150-2

199.  Katalog on-line
Faust : Auswahl / Johann Wolfgang von Goethe ; przypisami opatrzył Michał Friedländer.
Lwów ; Warszawa : Książnica – Atlas, 1938. – 207 s., [1] k. portr. : il. ; 21 cm.
(Biblioteczka Niemiecka. Seria 2 ; t. 64 )

200.  Katalog on-line
Fedra / Racine ; przeł. Boy.
Kraków : G. Gebethner i Spółka ; Warszawa : Gebethner i Wolff, 1920 (Kraków : Druk W. L. Anczyca i Spółki). – XXXI, 71 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Boya ; t. 55 )

201.  Katalog on-line
Fenomenologia / Jean-François Lyotard ; przeł. Jacek Migasiński.
Warszawa : Wydaw. KR, 2000. – 193 s. ; 20 cm.

202.  Katalog on-line
Fenomenologia percepcji / Maurice Marleau-Ponty ; przeł. Małgorzata Kowalska i Jacek Migasiński ; posł. opatrzył J. Migasiński.
Warszawa : Fundacja Aletheia, 2001. – 499 s. ; 21 cm.
ISBN 83-87045-80-2

203.  Katalog on-line
Feynmana wykłady z fizyki. T. 1, cz. 1 / Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands ; [z jęz. ang. tł. Ryszard Gajewski et al.]. – Wyd. 3.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 414, [1] s. : il. ; 25 cm.

204.  Katalog on-line
Feynmana wykłady z fizyki. T. 2, cz. 1 / Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands ; z języka angielskiego tłumaczyli Stanisław Bażański, Barbara Wojtowicz-Natanson, Grzegorz Białkowski, Zofia Białynicka-Birula. – Wydanie trzecie.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 422, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.

205.  Katalog on-line
Feynmana wykłady z fizyki. T. 2, cz. 2 / Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands ; [z jęz. ang. tł. Andrzej Lenda (rozdz. 22-41), Stanisław Bażański (rozdz. 42), Zofia Birula-Białynicka (zadania)]. – Wyd. 2.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 451 s., [16] s. tabl. : il. ; 25 cm.

206.  Katalog on-line
Feynmana wykłady z fizyki. T. 3, Mechanika kwantowa / Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands ; [z jęz. ang. tł. Andrzej Pindor, Waldemar Gorzkowski, Andrzej Szymacha].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 460, [461-465] s. : il. ; 24 cm.

207.  Katalog on-line
Fides quaerens intellectum : wiara poszukująca zrozumienia / [red. nauk. Jerzy Bagrowicz, Mirosław Mróz].
Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004. – 485, [1] s. : fot. ; 28 cm.
ISBN 83-231-1765-9

208.  Katalog on-line
La filosofia come „vitae meditatio” : una lettura di Spinoza / Carlo Vinti.
Roma ; Citta Nuova Editrice, cop. 1979. – 274 s. ; 20 cm.
(Ricerche ; 5 )

209.  Katalog on-line
La filosofia italiana dal dopoguerra a oggi / A. Bausola [et al].
Roma : Laterza, 1985. – 436 s. ; 22 cm.
(Biblioteca di Cultura Moderna, 2280-5524 ; 914 )
ISBN 88-420-2558-5

210.  Katalog on-line
Filosofskie povesti / Vol’ter ; perevod c francuzskogo [E. Knipovič et. al.].
Moskva : Gosudarstvennoe Izdatel’stvo Hudožestvennoj literatury, 1960. – 350, [2] s. ; il. ; 21 cm.

211.  Katalog on-line
Filozofia a kultura Francji XVIII wieku : wprowadzenie do myśli etycznej / Stanisław Zapaśnik.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1982. – 578 s. ; 20 cm.
ISBN 83-01-02372-4

212.  Katalog on-line
Filozofia a mesjanizm : studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego / Andrzej Walicki.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1970. – 315, [5] s., [4] k. portr. : err. ; 21 cm.

213.  Katalog on-line
Filozofia austriacka / pod redakcją Tomasza Lubowieckiego i Artura Rojszczaka.
Kraków : AUREUS, 1994. – 323 strony : ilustracje ; 21 cm.
(Principia : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, 0867-5392 ; t. 8-9 )

214.  Katalog on-line
Filozofia Boga w XX wieku : od Lavelle’a do Tischnera / Tadeusz Gadacz.
Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. – 211, [1] s. ; 23 cm.
(Myśl Filozoficzna )
ISBN 978-83-7505-072-1

215.  Katalog on-line
Filozofia człowieka jako filozofia losu / Tadeusz Gadacz ; [Instytut Nauk Humanistycznych i Ekonomicznych Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy].
Bydgoszcz : Wydawnictwo „Wers”, 2000. – 23 s. ; 20 cm.
(Wykłady z Humanistyki )
ISBN 83-913903-0-6

216.  Katalog on-line
Filozofia dialogu / wybrał, oprac. i przedm. opatrzył Bogdan Baran.
Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1991. – 279, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 83-7006-038-2

217.  Katalog on-line
Filozofia Diderota / Marian Skrzypek.
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 1996. – 318, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 83-86166-67-3

218.  Katalog on-line
Filozofia dla szkoły średniej : wybór tekstów / Barbara Markiewicz ; słownik pojęć oprac. Włodzimierz Wypych.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. – 480 s. : portr. ; 21 cm.
ISBN 83-02-03505-X

219.  Katalog on-line
Filozofia dziejów : rozwój problemów i stanowisk / Zbigniew Kuderowicz.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973. – 263, [1] strona ; 19 cm.
(Biblioteka Wiedzy Współczesnej Omega ; 264 )

220.  Katalog on-line
Filozofia Hugona Kołłątaja : zarys monografii / Henryk Hinz.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1973. – 345, [2] s., [4] k. tabl. : il., err. ; 21 cm.

221.  Katalog on-line
Filozofia i metoda : studia z dziejów metod filozofowania / Stanisław Kamiński ; do dr. przygot. Józef Herbut.
Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1993. – 212 s. ; 24 cm.
(Pisma wybrane / Stanisław Kamiński ; t. 2 )
(Prace Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 52 )
ISBN 83-85291-58-X

222.  Katalog on-line
Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864 / wybrał, wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Walicki ; noty bio-bibliograficzne Adam Sikora, Andrzej Walicki ; oprac. tekstów: Jan Garewicz.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. – 1071, [1] s. : fot. ; 25 cm.
(Z Prac Zakładu Historii Polskiej Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk )
(700 Lat Myśli Polskiej )

223.  Katalog on-line
Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku / wybrał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Juliusz Domański ; słowo wstępne napisał Władysław Tatarkiewicz.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – XVII, [1], 571, [2] s. : il. ; 25 cm.
(Z Prac Zakładu Historii Polskiej Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk )
(700 Lat Myśli Polskiej )

224.  Katalog on-line
Filozofia i myśl społeczna XVI wieku / wybrał, oprac., wstępem i przypisami opatrzył Lech Szczucki ; [teksty staropolskie oprac. Alina Linda, Maria Maciejewska, Zdzisław Zawadzki ; objaśnienia językowe i słowniczek oprac. Maria Maciejewska].
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1978. – 668 s. : il., fot., err. ; 25 cm.
(Z Prac Zakładu Historii Polskiej Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk )
(700 Lat Myśli Polskiej )

225.  Katalog on-line
Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Cz. 1 / wybrał, oprac., wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew Ogonowski ; [teksty staropolskie oprac. Alina Linda, Maria Maciejewska, Zdzisław Zawadzki].
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979. – 738, [1] s. : il., fot., err. ; 25 cm.
(Z Prac Zakładu Historii Polskiej Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk )
(700 Lat Myśli Polskiej )
ISBN 83-01-00504-1

226.  Katalog on-line
Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Cz. 2 / wybrał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew Ogonowski ; [teksty staropolskie oprac. Alina Linda, Maria Maciejewska, Zdzisław Zawadzki].
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979. – 468, [2] s. : il., err. ; 25 cm.
(Z Prac Zakładu Historii Polskiej Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk )
(700 Lat Myśli Polskiej )
ISBN 83-01-00504-1

227.  Katalog on-line
Filozofia i opór / Adam Dubik.
Toruń : Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003. – 333 s. ; 20 cm.
ISBN 83-231-1526-5

228.  Katalog on-line
Filozofia jako ćwiczenie duchowe / Pierre Hadot ; przeł. Piotr Domański.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 1992. – 261, [3] s. ; 21 cm.
(Prace o Filozofii Starożytnej w Przekładach, 1230-1973 ; t. 2 )

229.  Katalog on-line
Filozofia nauk humanistycznych w ujęciu Wilhelma Diltheya / Elżbieta Paczkowska-Łagowska.
Kraków : nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1981. – 164 s. ; 24 cm.
(Rozprawy Habilitacyjne / Uniwersytet Jagielloński ; nr 60 )

230.  Katalog on-line
Filozofia nieświadomego = Philosophie des Unbewussten / Eduard von Hartmann ; [wyboru i przekł. dokonała Barbara Markiewicz] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Warszawa : [s.n.], 1982 (Warszawa : Druk. IFiS PAN). – 117 s. ; 21 cm.

231.  Katalog on-line
Filozofia nowej muzyki / Theodor W. Adorno ; przełożyła Fryderyka Wayda ; słowem wstępnym opatrzył Stefan Jarociński. – Wydanie pierwsze.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. – 279, [5] stron ; 18 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej )

232.  Katalog on-line
Filozofia odpowiedzialności XX wieku / Jacek Filek.
Kraków : Znak, 2003. – 302 s. ; 20 cm.
ISBN 83-240-0360-6

233.  Katalog on-line
Filozofia osoby / Paul Ricoeur ; z jęz. fr. i ang. przeł. Małgorzata Frankiewicz.
Kraków : Wydaw. Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 1992. – 78, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-85245-03-0

234.  Katalog on-line
Filozofia podmiotu / wybrała i wstępem opatrzyła Joanna Górnicka-Kalinowska ; przeł. Bohdan Chwedeńczuk [et al.].
Warszawa : „Aletheia”, 2001. – 540 s. ; 20 cm.
(Fragmenty Filozofii Analitycznej ; t. 8 )
ISBN 83-87045-82-9

235.  Katalog on-line
Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej / Zbigniew Ogonowski.
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, 1992. – 175 s. ; 21 cm.
(Renesans i Reformacja : studia z historii filozofii i idei, 0860-1445 ; t. 9 )
ISBN 83-85194-51-7

236.  Katalog on-line
Filozofia polska 1900-1950 / Stanisław Borzym.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – 275 s. ; 21 cm.
ISBN 83-04-03848-X

237.  Katalog on-line
Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza / Maciej Soin ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : FNP : Leopoldinum, 1995. – 187, [4] s. ; 21 cm.
(Monografie FNP. Seria Humanistyczna )
ISBN 83-85220-53-4

238.  Katalog on-line
Filozofia w Polsce. Słownik pisarzy / Izydora Dąmbska.
[Warszawa : Państ. Wydawnictwo Nauk.], 1973. – S. [209]-220 ; 24 cm.

239.  Katalog on-line
Filozofia wychowania : aksjocentryzm i pajdocentryzm / Jan Zubelewicz.
Warszawa : „Żak”, cop. 2002. – 84 s. : rys. ; 20 cm.
ISBN 83-88149-76-8

240.  Katalog on-line
Filozoficzne aspekty doktryny Jana Kalwina / Stanisław Piwko.
Warszawa : Wydawnictwo Uczelniane Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, 1987. – 203 s. ; 24 cm.
(Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 0239-9105 ; 238 )

241.  Katalog on-line
Filozofowie w świecie polityki. 1, Eseje 1957-1974 / Krzysztof Pomian.
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2004. – 443 s. ; 24 cm.
(Dyptyki Humanistyczne )
ISBN 83-7322-854-3

242.  Katalog on-line
La fin de l’exception humaine / Jean-Marie Schaeffer.
Paris : Gallimard, © 2007. – 446 stron ; 21 cm.
(NRF Essais, x 0993-4685 )
ISBN 978-2-07-074999-7

243.  Katalog on-line
Forum Oświatowe / Polskie Towarzystwo Pedagogiczne.
Wrocław ; Warszawa : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1989-. – 25 cm.

244.  Katalog on-line
The foundations of the modern world. P. 1 / by Louis Gottschalk, Loren C. MacKinney and Earl H. Pritchard.
London : George Allen und Unwin, cop. 1969. – S. XXII, [2], 552 s. : il. ; 25 cm.
(History of Mankind Cultural and Scientific Development ; vol. 4 )

245.  Katalog on-line
The foundations of the modern world. P. 2 / by Louis Gottschalk, Loren C. MacKinney and Earl H. Pritchard.
London : George Allen und Unwin, cop. 1969. – S. XV, [6], 553-1133, [108] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(History of Mankind Cultural and Scientific Development ; vol. 4 )

246.  Katalog on-line
Fourier / Adam Sikora.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1989. – 225, [3] s. : 1 faks., 1 portr. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie )
ISBN 83-214-0643-2

247.  Katalog on-line
The Frankfurt School / Tom Bottomore. – First published.
Chichester : Ellis Horwood Limited ; London ; New York : Tavistock Publications, 1984. – 93 strony ; 20 cm.
(Key Sociologists )
ISBN 0-85312-458-2 Ellis Horwood Limited – Library Edn.
ISBN 0-85312-468-X Ellis Horwood Limited – Student Edn.

248.  Katalog on-line
Freedom as reconciliation : the essence of the individual’s freedom in the philosophy of Hegel / Tadeusz Gadacz.
[New York : Fordham University Press], 1987. – K. [173]-190 ; 21 cm.

249.  Katalog on-line
Gabriel Marcel : un un veilleur et un éveilleur / Jeanne Parain-Vial.
Lausanne : L’Age d’Homme, copyright 1989. – 231, [1] strona ; 23 cm.

250.  Katalog on-line
Gabriel Marcel i perspektywy filozofii religii / Karol Tarnowski.
[Kraków : Polskie Towarzystwo Teologiczne], 1991. – S.[61]-77 ; 24 cm.

251.  Katalog on-line
Gabriela Marcela filozofia wiary / Karol Tarnowski.
[Kraków : Polskie Towarzystwo Teologiczne], 1990. – S. 99-114 ; 24 cm.

252.  Katalog on-line
Gadamer / Andrzej Przyłębski.
Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 2006. – 272, [1] s. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie )
ISBN 83-214-1359-5
ISBN 978-83-214-1359-4

253.  Katalog on-line
Galileo e Copernico : alle origini del pensiero scientifico moderno / a cura di Carlo Vinti.
[Perugia] : Edizioni Porziuncola, 1990. – 251 s. : il. ; 21 cm.
(Ricerche Filosofiche. Sezione epistemologia e storia della scienza ; 2 )

254.  Katalog on-line
Gandhi / Ija Lazari-Pawłowska ; [teksty zamieszczone w wyborze tł. Ija Lazari-Pawłowska].
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1967. – 230, [2] s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. 2, Filozofia Nowożytna i Współczesna )

255.  Katalog on-line
Garść wspomnień i kilka refleksji / Jan Venulet.
Genewa : [s. n.] ; Otwock : Inwestprojekt-System, 2004. – 128 s., [10] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 83-921233-1-X

256.  Katalog on-line
Gaston Bachelard : l’homme du poeme et du théoreme : colloque du centenaire, Dijon 1984 / Université de Bourgogne. Centre de recherches sur l’image, le symbole et le mythe.
Dijon : Editions Universitaires de Dijon, 1986. – 347 stron ; 21 cm.
ISBN 2-905965-01-0

257.  Katalog on-line
Gdańsk-sierpień 1980 : rozmowy Komisji Rządowej z Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdańskiej (23-31 sierpnia 1980 r.) / [zapisu z taśmy magnetofonowej dokonał Mirosław Chojecki ; red. Ireneusz Łapiński].
Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981. – 172, [4] s. ; 21 cm.
ISBN 83-202-0165-9

258.  Katalog on-line
Le général : raconté aux enfants / Xavier Antomarchi ; dessins de Jean Schoumann.
Paris : Julliard, 1968. – [60] stron : ilustracje ; 33 cm.

259.  Katalog on-line
Geneza pozytywnej metafizyki Bergsona / Romuald Waszkinel.
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1986. – 189, [2] s. ; 24 cm.
(Rozprawy Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 40 )

260.  Katalog on-line
Geschichte denken : Neubestimmungen und Perspektiven moderner europäischer Geistesgeschichte / hrsg. von Dominick LaCapra und Steven L. Kaplan ; aus dem Amerikanischen von Hans Günter Holl.
Frankfurt am main : Fischer Taschenbuch Verlag, 1988. – 191, [1] s. ; 19 cm.
(Fischer Wissenschaft ; 2480 )
ISBN 3-596-27403-6

261.  Katalog on-line
Ghana : problemy rozwoju społecznego / Jan Parys ; Polska Akademia Nauk. Zakład Krajów Pozaeuropejskich.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1983. – 142 s. : tab. ; 20 cm.
ISBN 83-04-01264-2

262.  Katalog on-line
Głos i fenomen : wprowadzenie do problematyki znaku w fenomenologii Hussserla / Jacques Derrida ; przeł i posł. opatrzył Bogdan Banasiak.
Warszawa : Wydawnictwo KR, 1997. – 189, [2] s. ; 20 cm.

263.  Katalog on-line
Gnoza a filozofia egzystencjalna : eseje filozoficzne z dodaniem listów Lwa Szestowa, Martina Bubera, Edmunda Husserla oraz szkicu Mikołaja Bierdiajewa – Fundamentalna idea filozofii Lwa Szestowa / Lew Szestow ; wybrał, […]
Warszawa : Myśl, 1990. – 120 stron ; 20 cm.
(Biblioteka Aletheia ; t. 7 )

264.  Katalog on-line
Gnoza i gnostycyzm / Jerzy Prokopiuk.
Warszawa : Typograficzna Oficyna Wydawnicza Firet : Antykwariat Daimonion, 1998. – 29 s. ; 22 cm.
ISBN 83-901306-7-X

265.  Katalog on-line
Gog i Magog : kronika chasydzka / Martin Buber ; przeł. i wstępem opatrzył Jan Garewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. – XXIII, 250 s. ; 21 cm.

266.  Katalog on-line
Gospodarstwo chłopskie w dobrach królewskich na Mazowszu w XVI i na początku XVII w. / Alina Wawrzyńczyk ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. – 223 s., [1] k. mapa ; 24 cm.

267.  Katalog on-line
Gospodarstwo dworskie w dobrach Pabianice : 1559-1570 / Alina Wawrzyńczyk ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1967. – 187, [4] s., [9] k. tabl. złoż. : il. ; 26 cm.

268.  Katalog on-line
Government and the Mind / Joseph Tussman.
New York : Oxford University Press, 1977. – VIII, [2], 175 s. ; 22 cm.
ISBN 0-19-502230-0

269.  Katalog on-line
Gramsci / Paweł Śpiewak.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977. – 241, [1] s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i ludzie )

270.  Katalog on-line
Le grand frere : l’Union Soviétique et l’Europe soviétisée / Hélene Carrere d’Encausse.
Paris : Flammarion, 1983. – 381, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 2-08-064530-7

271.  Katalog on-line
Le grand livre de tout / édité par Kenneth Bailey avec la collaboration de Alan Blackwood [et al] ; ill. Martin Aitcheson [et al.].
Paris : Deux Coqs d’Or, cop. 1985. – 382 s. : il. ; 26 cm.
ISBN 2-7192-0014-X

272.  Katalog on-line
Granice rozumienia i interpretacji : o hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera / Paweł Dybel.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2004. – 486, [5] s. ; 21 cm.
(Horyzonty Nowoczesności ; 40 )
ISBN 83-242-0367-2

273.  Katalog on-line
The great medieval civilizations. P. 1-2 / by Gaston Wiet [et al.] ; with contributions by Jean Devisse, Betty Megers and Roger Green.
London : George Allen und Unwin, 1975. – XVII, [3], 476 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(History of Mankind Cultural and Scientific Development ; vol. 3/1 )
ISBN błędny 004900225

274.  Katalog on-line
The great medieval civilizations. P. 2-3 / by Gaston Wiet [et al.] ; with contributions by Jean Devisse, Betty Meggers and Roger Green.
London : George Allen und Unwin, 1975. – XIV, [2], 477-1082 s., [48] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(History of Mankind Cultural and Scientific Development ; vol. 3/2 )
ISBN błędny 004900244

275.  Katalog on-line
Die Grundprobleme der Phänomenologie / Martin Heidegger. – 3. Auflage.
Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 1997. – X, 473 strony ; 21 cm.
(Gesamtausgabe. Abt. 2, Vorlesungen 1923-1944 / Martin Heidegger )
ISBN 3-465-02966-6 Kt
ISBN 3-465-02967-4 Ln

276.  Katalog on-line
Guillaume le Conquérant / Paul Zumthor.
Paris : Tallandier, dr. 2004. – 452 s. : 2 mapy ; 18 cm.
(Points. Histoire, 0768-0457 ; 335 )
ISBN 2-02-061260-7

277.  Katalog on-line
Habermas, Rorty, Kołakowski : stan filozofii współczesnej / przekł. i oprac. Jóżef Niżnik.
Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 1996. – 210, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 83-86166-69-X

278.  Katalog on-line
Hegel / Tadeusz Kroński. – Wyd. 2.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1966. – 214, [2] s. : portr. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. 2, Filozofia Nowożytna i Współczesna )

279.  Katalog on-line
Hegel czyli Filozofia kryzysu / C. I. Gulian ; [z oryg. fr. przeł. Maria Ochab i Stanisła Cichowicz].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – 594 s. ; 20 cm.

280.  Katalog on-line
Heglizm polski : elementy strukturalne / Lech Stachurski.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1998. – 175 s. ; 24 cm.
ISBN 83-7207-087-3

281.  Katalog on-line
Heidegger et le nazisme / Victor Farias ; trad. de l’espagnol et de l’allemand par Myriam Benarroch et Jean-Baptiste Grasset ; préf. de Christian Jambet.
Lagrasse : Verdier, cop. 1987. – 332, [3] s. ; 22 cm.

282.  Katalog on-line
Heidegger i filozofia współczesna / Krzysztof Michalski.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1978. – 233, [1] s. ; 19 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej )

283.  Katalog on-line
Heidegger i problem zła / Cezary Wodziński.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1994. – 622, [2] strony : ilustracje ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej )
ISBN 83-06-02349-8

284.  Katalog on-line
Henri Bergson / par Vladimir Jankélévitch.
Paris : Presses Universitaires de France, 1959. – 299 s., [1] k. portr. ; 22 cm.
(Les Grands Penseurs )

285.  Katalog on-line
Henri Poincarégo filozofia geometrii / Andrzej Lubomirski ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. – 177 s. ; 17 cm.

286.  Katalog on-line
Herling-Grudziński i krytycy : antologia tekstów / wybór i oprac. Zdzisław Kudelski.
Lublin : „Presspublica” : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. – 448 s. ; 24 cm.
ISBN 83-86038-33-0
ISBN 83-227-1003-8

287.  Katalog on-line
Hermann und Dorothea / Johann Wolfgang von Goethe ; wyd. z objaśn. i słowniczkiem Stanisław Gayczak. – Wyd. 3.
Lwów ; Warszawa : Książnica Atlas, 1928 (Lwów : Zakłady Graficzne S. A. Książnica – Atlas). – 193, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Bibljoteczka Niemiecka ; z. 1 )

288.  Katalog on-line
Hermes i Eros : eseje drugie / Cezary Wodziński.
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, 1997. – 214, [2] strony ; 18 cm.
ISBN 83-86166-33-9

289.  Katalog on-line
L’heure du crime et le temps de l’oeuvre d’art / Peter Sloterdijk ; traduit de l’allemand par Olivier Mannoni.
[Paris] : Calmann-Lévy, 2000. – 160, [2] s. ; 21 cm.
(Petite Bibliotheque des Idées )
ISBN 2-7021-3103-4

290.  Katalog on-line
Histoire de la civilisation européenne / par Claude Delmas. – 3e éd.
Paris : Presses Universitaires de France, 1969. – 127, [1] s. ; 18 cm.
(Que sais-je? : le point des conaissances actuelles ; 947 )

291.  Katalog on-line
Histoire de la littérature française : de 1940 a nos jours / Jacques Brenner.
[Paris] : Librairie Artheme Fayard, cop. 1978. – 585 s. ; 24 cm.
ISBN 2-213-00592-3

292.  Katalog on-line
Histoire de la philosophie. 1, Orient – Antiquite – Moyen Âge / publié sous la direction de Brice Parain.
[Paris] : Gallimard, cop. 1969. – XIX, 1728 s. ; 18 cm.
(Encyclopédie de la Pléiade )

293.  Katalog on-line
Histoire de la Philosophie. 2, De la Renaissance a la révolution kantienne / vol. publié sous la direction d’ Yvon Belaval.
[Paris] : Éditions Gallimard, cop. 1973. – XX, [4], 1142, [1] s. ; 18 cm.
(Encyclopédie de la Pléiade ; 36 )

294.  Katalog on-line
Histoire de l’utopie / Jean Servier.
Paris : Gallimard, 1967. – 378, [6] s. ; 28 cm.
(Collection Idées. Philosophie )

295.  Katalog on-line
Histoire de lynx / Claude Lévi-Strauss.
Paris : Plon, 1991. – 358 s., [4] s. tabl. : il. ; 20 cm.

296.  Katalog on-line
L’Histoire sous surveillance : science et conscience de l’histoire / Marc Ferro.
Paris : Calmann-Lévy, cop. 1985. – 216 s. ; 21 cm.
(Intelligence de l’Histoire )
ISBN 2-7021-1393-1

297.  Katalog on-line
Historia filozofii polskiej : dokonania – poszukiwania – projekty / red. nauk. Anna Dziedzic [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 2007. – 226 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7507-021-7

298.  Katalog on-line
Historia Francji / Jan Baszkiewicz. – Wyd. 2. uzup. i popr.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo, 1978. – 833, [1] s. : il. ; 24 cm.

299.  Katalog on-line
Historia grecka / Ksenofont ; przełożył Witold Klinger ; opracował i wstępem opatrzył Józef Wolski ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Kulturze Antycznej. – Wyd. I.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1958. – XXIX, 256 stron, [3] karty tablic, [1] karta map złożona : ilustracje, errata ; 25 cm.
(Biblioteka Przekładów z Literatury Antycznej ; 5 )

300.  Katalog on-line
Historia i wyobraźnia : studia ofiarowane Bronisławowi Baczce / [kom. red. Stefan Amsterdamski et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. – 361, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 83-01-10620-4

301.  Katalog on-line
Historia Polski, 1795-1914 / Krzysztof Groniowski, Jerzy Skowronek.
Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. – 511, [1] s. : il. ; 24 cm + [4] k. map złoż.

302.  Katalog on-line
Historia powszechna : średniowiecze / Tadeusz Manteuffel. – Wyd. 4.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 557, [2] s. : il. ; 24 cm.
(Historia powszechna ; 2 )

303.  Katalog on-line
Historia seksualności / Michel Foucault ; przeł. Bogdan Banasiak, Tadeusz Komendant i Krzysztof Matuszewski ; wstępem opatrzył Tadeusz Komendant. – Wyd. 2.
Warszawa : Czytelnik, 2000. – 612 s. ; 20 cm.
(Nowy Sympozjon )

304.  Katalog on-line
Historya filozofii w XIX wieku : od początku tego stulecia do chwili bieżącej / Władysław M. Kozłowski.
Warszawa : Wydawnictwo M. Arcta ; [post 1909]. – 260 s. ; 18 cm.
(Podstawy Wykształcenia Współczesnego ; t. 18 )

305.  Katalog on-line
L’homme dans son histoire : essai sur Jean-Jacques Rousseau / François Chirpaz.
Geneve : Labor et Fides, 1984. – 166, [2] s. ; 23 cm.
(Le Champ Éthique ; 11 )
ISBN 2-8309-0018-9

306.  Katalog on-line
L’Homme des confins : pour une anthropologie interculturelle / Joanna Nowicki.
Paris : CNRS Éditions, 2008. – 174, [2] s. ; 22 cm.
(CNRS Communication, 1290-6824 )
ISBN 978-2-271-06523-0

307.  Katalog on-line
L’homme et ses trois éthiques / Stéphane Lupasco ; avec la collaboration de Solange de Mailly-Nesle et Basarab Nicolescu.
Monaco : Le Rocher, cop. 1986. – 187, [5] s. ; 24 cm.
(L’esprit et la Matiere )
ISBN błędny 2268004714

308.  Katalog on-line
L’homme précaire / François Chirpaz.
Paris : Presses Universitaires de France, 2001. – VI, [2], 231, [1] s. ; 22 cm.
(L’Interrogation Philosophique, 1159-6120 )
ISBN 2-13-051676-9

309.  Katalog on-line
Homo hierarchicus : le systeme des castes et ses implications / Louis Dumont.
[Paris] : Gallimard, 1979. – XL, 449 s. : mapy ; 19 cm.
(Collection Tel ; 39 )

310.  Katalog on-line
Horror metaphysicus / Leszek Kołakowski ; [przekł. z ang. dokonał Maciej Panufnik].
Warszawa : Res Publica, 1990. – 144 s. ; 20 cm.
(Idee )

311.  Katalog on-line
Hors sujet / Emmanuel Lévinas.
Paris : Fata Morgana, 1987. – 220, [4] s. ; 18 cm.
(Le Livre de Poche. Biblio Essais )
ISBN 2-253-94246-4

312.  Katalog on-line
Humaniści, heretycy, inkwizytorzy : studia z dziejów kultury XVI i XVII wieku / Lech Szczucki ; Polska Akademia Umiejętności.
Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2006. – 251 s., [16] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego / Polska Akademia Umiejętności ; og. zb. t. 107 )
ISBN 83-60183-27-9

313.  Katalog on-line
Humanisme de l’autre homme / Emmanuel Lévinas.
Paris : Fata Morgana, 1987. – 122, [6] stron ; 17 cm.
(Le Livre de Poche. Biblio Essais )
ISBN 2-253-04115-7

314.  Katalog on-line
Humanistyka : poznanie i terapia / Maria Janion.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974. – 248, [2] s. ; 20 cm.

315.  Katalog on-line
Hume / Stanisław Jedynak.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1974. – 231 s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. Filozofia Nowożytna i Współczesna )

316.  Katalog on-line
Hume et le proces de la métaphysique / par François Chirpaz.
Paris : Beauchesne, cop. 1989. – 365 s. ; 22 cm.
(Bibliotheque des Archives de Philosophie. Nouvelle Série ; 51 )
ISBN 2-7010-1199-X

317.  Katalog on-line
Husserl / Krystyna Święcicka. – Wyd. 2.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 2005. – 286, [1] s. : 1 fot. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie )
ISBN 83-214-1345-5

318.  Katalog on-line
IŔ Colloquio Internazionale del Lessico Intellettuale Europeo : atti / a cura di Marta Fattori e Massimo Bianchi.
Roma : Edizioni dell’Ateneo, cop. 1976. – VIII, 384 s. : il. ; 22 cm.
(Lessico Intellettuale Europeo ; 11 )

319.  Katalog on-line
I cóż po filozofie… : eseje / Cezary Wodziński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 1992. – 255 strom ; 18 cm.
ISBN 83-85194-49-5

320.  Katalog on-line
Ibn Khaldun au prisme de l’Occident / Krzysztof Pomian.
Paris : Gallimard, © 2006. – 233, [1] strona ; 19 cm.
(Bibliotheque des Histoires, 0768-0724 )
ISBN 2-07-078159-3

321.  Katalog on-line
Idea Europy = Idea of Europe / pod red. Hanny Machińskiej.
Warszawa : Biuro Informacji Rady Europy, © 2004. – 290 s. ; 24 cm.
ISBN 83-917779-8-7

322.  Katalog on-line
Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta : studium z dziejów filozoficznej problematyki wiedzy / Marek J. Siemek.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 330, [2] : err. ; 19 cm.

323.  Katalog on-line
Idea wolności u myślicieli rosyjskich : studia z lat 1955-1959 / Andrzej Walicki.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000. – 324 s., [1] k. tabl. : il. ; 23 cm.
(Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej : historia, religia, polityka ; 3 )
ISBN 83-233-1399-7

324.  Katalog on-line
Les Idées du XXe siecle.
Paris : Le Livre de poche, 1978. – 238, [18] s. : il. ; 17 cm.
(Encyclopédie du Monde Actuel )

325.  Katalog on-line
Ideologia estetyczna / Paul de Man ; przeł. Artur Przybysławski ; wstęp Andrzej Warminski.
Gdańsk : słowo/obraz terytoria, cop. 2000. – 372 s. ; 20 cm.
(Minerwa : biblioteka filozofii i historii filozofii )
ISBN 83-88560-75-1

326.  Katalog on-line
Les idéologies politiques / Pierre Ansart.
Paris : Presses Universitaires de France, 1974. – 213 s. ; 21 cm.
(Collection SUP. Le Sociologue ; 37 )

327.  Katalog on-line
L’idole et la distance : cinq études / Jean-Luc Marion.
Paris : Éditions Grasset & Fasquelle, 1977. – 315 stron ; 17 cm.
(Le Livre de Poche. Biblio Essais, 0294-104X ; 14 )
ISBN 2-253-04409-1

328.  Katalog on-line
Les imaginaires sociaux : mémoires et espoirs collectifs / Bronislaw Baczko.
Paris : Payot, 1984. – 242 s. ; 23 cm.
(Critique de la Politique )

329.  Katalog on-line
Index des Regulae ad directionem ingenii de René Descartes / J.-R. Armogathe, J.-L. Marion ; avec des listes de leçons et conjectures établies par G. Crapulli.
Roma : Edizioni dell’ Ateneo, cop. 1976. – XXII, [2], 163 s. ; 24 cm.
(Lessico Intellettuale Europeo. Corpus Cartesianum ; 1 )

330.  Katalog on-line
Index du Discours de la méthode de René Descartes / Pierre-Alain Cahné.
Roma : Edizioni dell’Ateneo, cop. 1977. – X, [2], 90 s. : err. ; 26 s.
(Lessico Intellettuale Europeo. Corpus Cartesianum ; 2 )

331.  Katalog on-line
Indian travel diary of a philosopher / Count Hermann Keyserling ; prologue „India – the cosmic connection” J.C. Kapur. – 2nd ed.
Mumbai : Bharatiya Vidya Bhavan ; New Delhi : Kapur Surya Foundation, 1999. – XXXIX, 251 s. ; 22 cm.
(Bhavan’s Book University )

332.  Katalog on-line
Inferno / August Strindberg ; przeł. i posł. opatrzył Mariusz Kalinowski.
Warszawa : Wydaw. KR, 1999. – 259, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 83-86989-55-6

333.  Katalog on-line
Inskrypcja na posągu Stefana Batorego w Pałacu na Wodzie / Anna Górska.
[Warszawa : Instytut Sztuki PAN], 2007. – S. 323-326 : il. ; 29 cm.

334.  Katalog on-line
L’instrument et l’objet de recherche a la lumiere de la théorie physique d’apres Duhem, Bridgman et Bohr / Izydora Dambska.
Paris : Albert Blanchard, 1968. – S. [25]-28 ; 24 cm.

335.  Katalog on-line
Intelektualiści i totalitarna „ideokracja” / Andrzej Walicki ; [tł. z ang. Marek Szopski].
Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1992. – 41 s. ; 24 cm.

336.  Katalog on-line
Inteligencja zawodowa Warszawy : 1905-1907 / Halina Kiepurska ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. – 386, [6] s. : il. ; 20 cm.

337.  Katalog on-line
Intersubiektywność i czas : przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów Edmunda Husserla / Stanisław Judycki.
Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1990. – 301 s. ; 24 cm.
(Rozprawy Wydziału Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 42 )
(Studia z Filozofii Teoretycznej ; 6 )

338.  Katalog on-line
Introduction a la philosophie de l’histoire : essai sur les limites de l’objectivité historique / par Raymond Aron.
[Paris] : Gallimard, 1962. – 353 s. ; 23 cm.
(Bibliotheque des Idées, 0520-0547 )

339.  Katalog on-line
Introduction a l’histoire de notre temps. 1, L’Ancien Régime et la Révolution, 1750-1815 / René Rémond.
Paris : Éditions du Seuil, 1974. – 215, [5] stron ; 18 cm.
(Points. Histoire ; H12 )
ISBN 2-02-000657-X t. 1

340.  Katalog on-line
Introduction a l’histoire de notre temps. [T.] 2, Le XIXe siecle 1815-1914 / René Rémond.
Paris : Éditions du Seuil, 1974. – 248, [4] s. ; 18 cm.
(Points. Histoire ; H13 )
ISBN 2-02-000658-8

341.  Katalog on-line
Introduction a l’histoire de notre temps. [T.] 3, Le XXe siecle de 1914 a nos jours / René Rémond.
Paris : Éditions du Seuil, 1974. – 284, [4] s. ; 18 cm.
(Points. Histoire ; H14 )
ISBN 2-02-005364-0 éd. complete
ISBN 2-02-000659-6 t. 3

342.  Katalog on-line
Invention de l’architecture romane / Raymond Oursel.
Saint-Léger-Vauban : Zodiaque, 1970. – 466, [5] s. : il. ; 23 cm.
(Introductions a la Nuit des Temps ; 6 )

343.  Katalog on-line
Iqbal / Francesco D’Adamo ; z wł. przeł. Joanna Roguska-Berdyn.
Konstancin : Pointa, 2007. – 141, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-924991-0-7

344.  Katalog on-line
Is biology a rationalistic science and can it be wise? / Władysław J. H. Kunicki-Goldfinger.
[Warsaw : Polish Scientific Publ.], 1984. – S. [339]-348 ; 24 cm.

345.  Katalog on-line
Istnienie i wartość / Władysław Stróżewski. – Wydanie I.
Kraków : Wydawnictwo Znak, druk 1982. – 355, [5] stron ; 21 cm.

346.  Katalog on-line
Istoriškumo ribos / Barbara Skarga ; iš lenkńu kalbos vertçe Vytautas Dekšnys.
Vilnius : Mintis, 2008. – 213, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 978-5-417-00942-6

347.  Katalog on-line
J. S. Mill / Rett Ludwikowski, Jan Woleński.
Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1979. – 257, [1] s. : portr. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. Filozofia )
ISBN 83-214-0078-7

348.  Katalog on-line
Jak giną demokracje / Jean-François Revel ; przeł. Feliks Sarnecki.
Warszawa : Wydawnictwo CDN, 1987. – 209, [2] s. ; 21 cm.

349.  Katalog on-line
Jak poważnie studiować filozofię / Jan Hartman.
Kraków : „Aureus”, 1999. – 263 s. ; 20 cm.
ISBN 83-87887-02-1

350.  Katalog on-line
Jak rozumieć filozofię średniowieczną / Władysław Seńko.
Warszawa : Wydaw. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 1993. – 157 s. ; 21 cm.
ISBN 83-85194-77-0

351.  Katalog on-line
„Jakie jest zadanie poety w czasach skrajnego ubóstwa?” : rozumienie sensu historii filozofii u Heideggera i Lévinasa / Marek Jędraszewski.
[Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha], 1984. – S. [427]-445 ; 24 cm.

352.  Katalog on-line
Jan Patočka : philosophie, phénoménologie, politique / textes réunis par Marc Richir et Etienne Tassin.
Grenoble : Jérôme Millon, cop. 1992. – 254 s. ; 22 cm.
(Collection Krisis ISSN 0985-6684 )
ISBN 2-905614-67-6

353.  Katalog on-line
Jan Patocka – philosophe socratique / Krzysztof Sroda.
[Lille : L’Association „Les Cahiers de Philosophie”], 1990. – S. [65]-82 ; 24 cm.

354.  Katalog on-line
Jan Paweł II w Polsce, 8-14 czerwca 1987 : trzecia pielgrzymka do Ojczyzny / [red. Beata Chmiel].
Warszawa : Wydaw. Przeglądu Powszechnego, 1987. – 173, [1] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Przeglądu Powszechnego ; 4 )

355.  Katalog on-line
Jan Paweł II w Szczecinie : meldunki operacyjne Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych z 1987 roku / wstęp Zbigniew Stanuch ; wybór i oprac. Magdalena Semczyszyn, Anna Sitkowska, Zbigniew Stanuch ; Instytut Pamięci […]
Warszawa ; Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. – XXII, 219, [1] s. ; 21 cm.
(Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 22 )
ISBN 978-83-60464-65-6

356.  Katalog on-line
Jaspers / Roman Rudziński.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978. – 279, [1] s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie )

357.  Katalog on-line
Je et tu / Martin Buber ; traduit de l’allemand par G. Bianquis ; avant-propos de Gabriel Marcel ; préface de Gaston Bachelard.
Paris : Aubier Montaigne, 1981. – 172, [1] strona ; 22 cm.
(Philosophie de l’Esprit )
ISBN 2-7007-0225-5

358.  Katalog on-line
Jeden a všetky životy Mariana Várossa : zbornik zo spomienkového stretnutia z priležitosti nedožitých sedemdesiatin Mariana Várossa / Filozofický ústav SAV ; Nadácia Milana Šimečku ; na vydaní spolupracovali […]
Bratislava : Nadácia Milana Šimečku, 1993. – 89 s. : il. ; 21 cm.

359.  Katalog on-line
Jedność filozofii i wielość języków : o filozoficznym przekładzie i jego funkcji poznawczej / Hanna Rosnerowa.
Warszawa : Pax, 1975. – 184, [3] s. : err. ; 20 cm.

360.  Katalog on-line
Jednostka czy wspólnota : spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska” / Andrzej Szahaj.
Warszawa : Fundacja Aletheia, 2000. – 348 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Polityczna „Aletheia” ; t. 11 )
ISBN 83-87045-57-8

361.  Katalog on-line
Le jeunesse d’Auguste Comte et la formation du positivisme. 1, Sous le signe de la liberté / par Henri Gouhier.
Paris : Librairie Philosophique J. Vrin, 1933. – 315 s. : err. ; 25 cm.
(Bibliotheque d’Histoire de la Philosophie ISSN 0249-7980 )

362.  Katalog on-line
Le jeunesse d’Auguste Comte et la formation du positivisme. 2, Saint-Simon jusqu’a la Restauration / par Henri Gouhier. – 2e éd.
Paris : Librairie Philosophique J. Vrin, 1964. – 392 s. ; 25 cm.
(Bibliotheque d’Histoire de la Philosophie ISSN 0249-7980 )

363.  Katalog on-line
Język i metoda / Józef Życiński.
Kraków : Znak, 1983. – 281, [3] s. ; 20 cm.

364.  Katalog on-line
Język, mowa i prawda w perspektywie fenomenologii lingwistycznej J. L. Austina / Jerzy Szymura ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Filozoficznych.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. – 288 s. ; 24 cm.
ISBN 83-04-00994-3

365.  Katalog on-line
Job, mon ami : promesses du bonheur et fatalité du mal / Bronisław Baczko.
Paris : Gallimard, 1997. – 444, [1] s. ; 23 cm.
(NRF Essais )
ISBN 2-07-074804-9

366.  Katalog on-line
Jules Ferry, 1832-1893 / Maurice Reclus.
Paris : Flammarion, 1947. – 433, [4] s. ; 22 cm.
(Les Grandes Biographies )

367.  Katalog on-line
Jung / Zofia Rosińska ; [teksty zawarte w „Wyborze pism” tł. Jerzy Prokopiuk].
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1982. – 238, [2] s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. Filozofia )
ISBN 83-214-0306-9

368.  Katalog on-line
Kalendarz półstuletni : 1750-1800 / wybór tekstów, wstęp i oprac. Bronisław Baczko i Henryk Hinz.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1975. – 371, [1] s. : il., faks. ; 26 cm.

369.  Katalog on-line
Kamil Durczok : wygrać życie / rozmowy przeprowadził Piotr Mucharski. – Wydanie I.
Kraków : Wydawnictwo Znak, 2005. – 102, [2] strony ; 20 cm.
ISBN 83-240-0514-5

370.  Katalog on-line
Kant / Tadeusz Kroński.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1966. – 215, [1] s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. 2, Filozofia Nowożytna i Współczesna )

371.  Katalog on-line
Kant a problem metafizyki / Martin Heidegger ; przeł., przedm. i przypisami opatrzył Bogdan Baran.
Warszawa : PWN, 1989. – XVIII, 297, [1] s. : err. ; 20 cm.
(Biblioteka Współczesnych Filozofów )

372.  Katalog on-line
Katalog czasopism niezależnych wydanych w latach 1976-1990 w zbiorach Archiwum Peerelu / [Agnieszka Iwaszkiewicz oprac. całości, Agnieszka Rudzińska koordynacja]. – Wyd. 2.
Warszawa : Ośrodek Karta, 1996. – 150 s. ; 21 cm.
ISBN 83-86713-15-1

373.  Katalog on-line
Katalog czasopism niezależnych wydanych w latach 1976-1990 w zbiorach Archiwum Peerelu / [ Agnieszka Rudzińska koordynacja całości].
Warszawa : Ośrodek Karta, 1995. – 116 s. ; 21 cm.
ISBN 83-86713-03-8

374.  Katalog on-line
Katalog zbiorów Archiwum Opozycji : (do 1990 roku) / [oprac. całości Agnieszka Iwaszkiewicz ; w pracach przygotowawczych pomagali Rafał Bedowski et al.].
Warszawa : KARTA, 2001. – 358 s. ; 21 cm.
ISBN 83-88288-06-7

375.  Katalog on-line
Katyń : dokumenty ludobójstwa : dokumenty i materiały archiwalne przekazane Polsce 14 października 1992 r. / [tł. dokumentów Wojciech Materski ; red. Ewa Wosik] ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 1992. – 183 s. : faks. ; 24 cm.
ISBN 83-85479-19-8

376.  Katalog on-line
Kiedy Lublin był Warszawą / Leon Chajn.
Warszawa : Czytelnik, 1964. – 208, [4] s. ; 20 cm.

377.  Katalog on-line
Kim jest człowiek? / Mieczysław Krąpiec ; [Studium Kultury Chrześcijańskiej, Kościół p.w. Przenajświętszej Trójcy w Warszawie].
[Warszawa] : Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, 1987. – 69 s. ; 21 cm.

378.  Katalog on-line
Kłamstwo polityczne / J. Tischner, A. Lenkiewicz.
Stalowa Wola : [Duszpasterstwo Ludzi Pracy], 1988. – 62, [1] s. ; 20 cm.
(Studium Społeczne DLP w Stalowej Woli ; z. 1 )

379.  Katalog on-line
Kłopoty intelektu : między Comte’em a Bergsonem / Barbara Skarga.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. – 505 s. ; 20 cm.

380.  Katalog on-line
Koncepcja nauki w pozytywizmie polskim / Janusz Skarbek.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1968. – 172 s. ; 24 cm.
(Monografie z Dziejów Nauki i Techniki ; t. 46 )

381.  Katalog on-line
Kondycja ponowoczesna : raport o stanie wiedzy / Jean-François Lyotard ; przeł. Małgorzata Kowalska i Jacek Migasiński.
Warszawa : Fundacja „Aletheia”, 1997. – 178, [1] s. ; 20 cm.

382.  Katalog on-line
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1952. – 46, [2] s. ; 17 cm.

383.  Katalog on-line
Kontynuacje. (3) / Jan Strzelecki.
Warszawa : Wola, 1988. – 193 s. ; 20 cm.

384.  Katalog on-line
Korzeniami wrosłem w ziemię / Jan Szczepański. – [Wyd. 3].
Ustroń : Galeria „Na Gojach”, 2003. – 128 s. : il. ; 16×16 cm.
ISBN 83-916827-6-5

385.  Katalog on-line
Korzenie totalitaryzmu. T. 1 / Hannah Arendt ; tł. cz. 1 i 3 Daniel Grinberg, cz. 2 Mariola Szawiel.
Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989. – XXII, 365 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Kwartalnika Politycznego „Krytyka” )

386.  Katalog on-line
Korzenie totalitaryzmu. T. 2, Przypisy, bibliografia, indeks / Hannah Arendt ; tł. cz. 1 i 3 Daniel Grinberg, cz. 2 Mariola Szawiel.
Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1989. – 148 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Kwartalnika Politycznego „Krytyka” )

387.  Katalog on-line
Korzenie tożsamości / Bohdan Cywiński.
Rzym : Papieski Instytut Studiów Kościelnych, 1982. – 347, [2] s. : il. ; 20 cm.
(Ogniem próbowane : z dziejów najnowszych Kościoła katolickiego w Europie środkowo-wschodniej / Bohdan Cywiński ; t. 1 )

388.  Katalog on-line
Kościół, religia, patriotyzm : (Polska, 1764-1864) / Ewa Jabłońska-Deptuła ; Studium Kultury Chrześcijańskiej. Kościół Św. Trójcy w Warszawie.
Warszawa : [s.n.], 1985. – [2], 92, [2] s. ; 21 cm.
(Nasze Dziedzictwo )

389.  Katalog on-line
Krajobraz po szoku / [red. prowadzący Anna Mieszczanek]. – Wyd. 2.
Warszawa : Przedświt, 1989. – 173 s. ; 21 cm.
(Tematy „Karty” )
ISBN 83-85081-01-1

390.  Katalog on-line
Krajobraz po szoku / [red. prowadzący Ewa Żylińska].
[Warszawa] : Wydawnictwo Przedświt, [1989]. – 124 s. ; 19 cm.
(Tematy Karty )

391.  Katalog on-line
Krajobrazy i ludzie / Aleksander Rymkiewicz.
Warszawa : Czytelnik, 1956. – 67, [5] s. ; 20 cm.
(Seria z Pegazem )

392.  Katalog on-line
Kríza civilizácie – kríza humanizmu? / Barbara Skarga ; [z pol’ského originálu preložil Andrej Kopčok].
Bratislava : Infopress, 1996. – S. 24-30 ; 22 cm.

393.  Katalog on-line
Król Edyp / Sofokles ; przeł. i oprac. Stefan Srebrny. – Wyd. 3 zm.
Wrocław : Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, dr. 1952. – LIII, [1], 84, [1] s. ; 18 cm.
(Biblioteka Narodowa. Seria 2 ; nr 5 )

394.  Katalog on-line
Krótka historia etyki : filozofia moralności od czasów Homera do XX wieku / Alasdair MacIntyre ; przekł., wprow. i przypisy Adam Chmielewski. – Wyd. 3.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. – 347 s. ; 22 cm.
ISBN 83-01-13348-1

395.  Katalog on-line
Kryptonim „Ośmiornica” : Służba Bezpieczeństwa wobec Rzeszowskiego Oddziału Solidarności Walczącej 1982-1990 / wybór, wstęp i oprac. Janusz Borowiec.
Warszawa ; Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. – 366, [2] s., [22] s. tabl. : il. ; 21 cm.
(Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 25 )
ISBN 978-83-60464-70-0

396.  Katalog on-line
Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia / Edmund Husserl ; przeł. i wstępem opatrzył Janusz Sidorek.
Warszawa : Fundacja Aletheia, 1993. – 106, [1] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Aletheia )

397.  Katalog on-line
Książę Józef Poniatowski 1763-1813 / Szymon Askenazy. – Wyd. 2.
Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1910 (Kraków : Druk W. L. Anczyca i Spółki). – [6], 337 s., [22] k. il. ; 23 cm.

398.  Katalog on-line
Księga pamiątkowa nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego prof. Władysławowi Bartoszewskiemu : Gdańsk, 28 listopada 2005 roku / zebrał i oprac. Cezary Obracht-Prondzyński ; Uniwersytet Gdański.
Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2006. – 120 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 83-7326-384-5

399.  Katalog on-line
Księga wiedzy / Awicenna ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Bogdan Składanek ; przekł. przejrzał Kazimierz Leśniak.
[Warszawa] : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1974. – XLVI, 272, [2] s., [1] k. tabl. : err. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

400.  Katalog on-line
Kto jest kim w Polsce / [zespół red. Beata Cynkier et al. ; współprac. Agnieszka Magdalena Bąbel et al.]. – Ed. 4.
Warszawa : Wydawnictwo Polskiej Agencji Informacyjnej, 2001. – XVI, 1111 s. ; 24 cm.
ISBN 83-223-2691-2

401.  Katalog on-line
Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca / Leszek Kołakowski ; il. Krab [pseud.].
[S.l.] : Oficyna Literacka, 1986. – 14 s., [4] k. tabl. : il. ; 19 cm.

402.  Katalog on-line
Ktoś i nikt : wprowadzenie do lektury Heideggera / Wawrzyniec Rymkiewicz ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. – 279, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna )
ISBN 83-229-2299-X

403.  Katalog on-line
Ku absolutnej ucieczce : Bóg i wiara w filozofii Gabriela Marcela / Karol Tarnowski.
Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 1993. – 303, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-85245-72-3

404.  Katalog on-line
Kultura / Stefan Czarnowski ; przedm. napisał Ludwik Krzywicki.
Warszawa : nakł. miesięcznika „Wiedza i Życie”, 1938 (Warszawa : Zakłady Graficzne Zygmunt Sakierski). – XI, [1], 302, [1] s. ; 20 cm.
(Biblioteka „Wiedzy i Życia” ; t. 4 )

405.  Katalog on-line
Kulturowy wymiar przemian społecznych / pod red. Aldony Jawłowskiej, Mariana Kempnego, Elżbiety Tarkowskiej.
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, 1993. – 336 s. ; 20 cm.
ISBN 83-85194-53-3

406.  Katalog on-line
Lech Bądkowski (1920-1984) / zebr. i oprac. Józef Borzyszkowski.
Gdańsk : Instytut Kaszubski, 2004. – 583 s. : il. ; 21 cm.
(Pro Memoria )
ISBN błędny 89079275

407.  Katalog on-line
Une leçon d’histoire de Fernand Braudel : Châteauvallon : Journées Fernand Braudel 18, 19 et 20 octobre 1985 / [participaient a se colloque Helene Ahrweiler et al.].
Paris : Arthaud-Flammarion, 1986. – 254 s., [16] s. tabl. ; 19 cm.
ISBN 2-7003-0557-4

408.  Katalog on-line
Lecture de Merleau-Ponty et Levinas : le corps, le monde, l’autre / Agata Zielinski.
Paris : Presses Universitaires de France, 2002. – 317, [2] s. ; 22 cm.
(Philosophie d’Aujourd’hui )
ISBN 2-13-052236-X

409.  Katalog on-line
„Legenda o Wielkim Inkwizytorze” F. M. Dostojewskiego / Wasilij W. Rozanow ; przeł. Jacek Chmielewski.
Warszawa : Wydaw. KR, 2004. – 246, [1] s. ; 20 cm.

410.  Katalog on-line
Leibniz : wczesne pojęcie substancji / Krystyna Krauze-Błachowicz.
Białystok : Zakład Teorii Poznania. Filia Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. – 148 s. ; 21 cm.
(Idea. Zeszyty )
ISBN 83-85450-02-5

411.  Katalog on-line
Lektury platońskie / Marian Przełęcki ; [Uniwersytet Warszawski. Fundacja na rzecz Transdyscyplinarnych Badań nad Komunikowaniem].
Warszawa : Wydział Filozofii i Socjologii UW, 2000. – 103 s. ; 23 cm.
(Biblioteka Filozofii Nauki ; 3 )
ISBN 83-87963-07-0

412.  Katalog on-line
Lessico greco-latino Laur. Ashb. 1439 / Marsilio Ficino ; a cura di Rosario Pintaudi.
Roma : Edizioni dell’Ateneo & Bizzarri, cop. 1977. – XXXI, 185 s., 4 s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Lessico Intellettuale Europeo. Lexica Humanistica ; 1 )

413.  Katalog on-line
Leszek Kołakowski – doctor honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego.
Szczecin : Biuro Informacyjne Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000. – 44 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-913254-4-X

414.  Katalog on-line
Levinas : a responsabilité est sans pourquoi / Agata Zielinski. – 1re édition.
Paris : Presses Universitaires de France, 2004. – 154 strony ; 18 cm.
(Philosophies, 07766-1398 ; 177 )
ISBN 2-13-054586-6

415.  Katalog on-line
Levinas a problem metafizyki / Krzysztof Wieczorek.
Katowice : UŚ, 1992. – 134 s. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 1330 )
ISBN 83-226-0495-5

416.  Katalog on-line
Libertynizm francuski od Gassendiego do Voltaire’a / J. S. Spink ; [tł. z ang. Anna Neuman].
Warszawa : Książka i Wiedza, 1974. – 434, [2] s. : err. ; 21 cm.

417.  Katalog on-line
Liberum veto. T. 1 / Aleksander Świętochowski ; wyboru dokonał i wstępem opatrzył Samuel Sandler ; koment. oprac. Maria Brykalska.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1976. – 734 s. ; 21 cm.

418.  Katalog on-line
Liberum veto. T. 2 / Aleksander Świętochowski ; wyboru dokonał i wstępem opatrzył Samuel Sandler ; koment. oprac. Maria Brykalska.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1976. – 787 s. ; 21 cm.

419.  Katalog on-line
Libre. Politique – anthropologie – philosophie. 77-1- / [secrétaire de rédaction: Marcel Gauchet].
Paris : [Editions Payot], 1977-. – 254 s. ; 18 cm.
(Petite Bibliotheque Payot ISSN 0480-2012 )

420.  Katalog on-line
Likwidacja Uniwersytetu Stefana Batorego przez władze litewskie w grudniu 1939 roku : dokumenty i materiały / zebrał i wstępem opatrzył Piotr Łossowski.
Warszawa : Wydaw. Interlibro, 1991. – 104, [3] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-85161-26-0

421.  Katalog on-line
Les limites de l’historicité : continuité et transformations de la pensée / par Barbara Skarga ; traduit du polonais par Malgorzata Kowalska ; préface de François Chirpaz.
Paris : Beauchesne, 1997. – 304, [1] s. ; 22 cm.
(Bibliotheque des Archives de Philosophie. Nouvelle Série ; 61 )
ISBN 2-7010-1333-X

422.  Katalog on-line
Lingwistyka a filozofia : rozważania o stałych filozoficznych języka / Etienne Gilson ; przeł. i przyp. opatrzyła Hanna Rosnerowa.
Warszawa : Pax, 1975. – 278 s. ; 20 cm.

423.  Katalog on-line
Listy do Nikodema & teksty wojenne / Józef Życiński.
Lublin : Gaudium, 2003. – 142, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 83-88615-96-3

424.  Katalog on-line
Listy do Stefana Srebrnego / Tadeusz Zieliński ; oprac. Grażyna Golik-Szarawarska.
Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i w Europie Środkowo-Wachodniej, 1997. – 165, [2] s. : fot. ; 20 cm.
(Ludzie i Teksty )
ISBN 83-901603-6-6

425.  Katalog on-line
Literatura, filozofia, mit : [Leśmian, Schulz, Gombrowicz, Tokarczuk, Kosiński, Heidegger, Mann, Koestler] / Piotr Marciszuk.
Warszawa : Wydawnictwo Piotra Marciszuka Stentor, 2008. – 189, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-61245-14-8

426.  Katalog on-line
Literatura i władza / [red. Bożena Wojnowska].
Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1996. – 271, [3] s. ; 20 cm.
ISBN 83-85605-77-0

427.  Katalog on-line
Locke / Zbigniew Ogonowski.
Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1972. – 358, [2] s. ; 20 cm.

428.  Katalog on-line
La logique du vivant : une histoire de l’hérédité / François Jacob.
[Paris] : Gallimard, 1970. – 354 s. ; 19 cm.
(Bibliotheque des Sciences Humaines, 0768-0570 )

429.  Katalog on-line
Logos et langage chez Plotin et avant Plotin / sous la dir. de Michel Fattal.
Paris : L’Harmattan, 2003. – 366 s. : il. ; 22 cm.
(Ouverture Philosophique )
ISBN 2-7475-5141-5

430.  Katalog on-line
Logos, pensée et vérité dans la philosophie grecque / Michel Fattal.
Paris : L’Harmattan, 2001. – 266 s. ; 22 cm.
(Ouverture Philosophique )
ISBN 2-7475-0172-8

431.  Katalog on-line
Logos wiary : między boskością a racjonalnością / Krzysztof Mech.
Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2008. – 464, [4] s. ; 21 cm.
(Drogi Myślenia )
ISBN 978-83-60911-01-3

432.  Katalog on-line
Ludność polska w więzieniach i obozach radzieckich w latach 1939-1941 / Dariusz Cherubin.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Rytm”, 1989. – 132 s. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Wschodnia )

433.  Katalog on-line
Ludwik Krzywicki / Tadeusz Kowalik, Henryka Hołda-Róziewicz.
Warszawa : Wydaw. Interpress, 1976. – 172 s., [16] k. tabl. : il. ; 17 cm.

434.  Katalog on-line
Machiavelli / Mieczysław Maneli.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1968. – 218, [2] s. : 1 il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. 2, Filozofia Nowożytna i Współczesna )

435.  Katalog on-line
Marchands et banquiers du Moyen Age / par Jacques Le Goff. – 2 éd.
Paris : Presses Universitaires de France, 1962. – 128 s. ; 18 cm.
(Que sais-je? : le point des connaissances actuelles ; 699 )

436.  Katalog on-line
Marksizm, socjologia, realny socjalizm / Edmund Mokrzycki.
Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 1989. – 22 strony ; 30 cm.
(Materiały i Studia /Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk ; 7/89 )

437.  Katalog on-line
Marxisme et existentialisme : controverse sur la dialectique / par Jean-Paul Sartre, Roger Garaudy, Jean Hyppolite, Jean-Pierre Vigier, Jean Orcel ; [introd. par Jean Orcel].
Paris : Plon, 1962. – 94, [8] s. ; 20 cm.
(Tribune Libre ; 62 )

438.  Katalog on-line
Marzec 1968 w Trójmieście / Marek Andrzejewski ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Warszawa ; Gdańsk : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. – 399, [1] s. ; 21 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 39 )
ISBN 978-83-60464-73-1

439.  Katalog on-line
Materialien zu Kants „Kritik der reinen vernunft” / Hrsg. von Joachim Kopper und Rudolf Malter.
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1975. – 361, [6] s. ; 18 cm.
(Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft ; 58 )
ISBN 3-518-07658-2

440.  Katalog on-line
Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej / Kazimierz Leśniak.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. – 286, [2] s. : il., err. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. Filozofia Starożytna i Średniowieczna ; 1 )

441.  Katalog on-line
Medializacja nauki / [red. Barbara Gruszka] ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Warszawa : Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2004. – 79, [1] s. ; 21 cm.
(Fundacji Dyskusje o Nauce ; 8 )
ISBN 83-919409-3-4

442.  Katalog on-line
Medicina e biologia nella rivoluzione scientifica / a cura di Lino Conti.
Perugia : Edizioni Porziuncola, 1990. – 302, [1] strona ; 21 cm.
(Ricerche Filosofiche. Sezione Epistemologia e Storia della Scienza ; 3 )

443.  Katalog on-line
Medycyna nowożytna : prace historyczno-medyczne / [red. Zofia Podgórska-Klawe].
Warszawa : Wydaw. IHNOiT PAN, 1992. – 152 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 83-900065-9-6

444.  Katalog on-line
Mélanges : l’idée de lieu chez Aristote, durée et simultanéité, correspondance, pieces diverses, documents / Henri Bergson ; textes publiés et annotes par André Robinet [et al.] ; avant-propos par Henri Gouhier.
Paris : Presses Universitaires de France, 1972. – XXIII, 1692 s. ; 18 cm.

445.  Katalog on-line
Memoriał o stanie zabytków w Polsce / oprac. zespół historyków pod kierunkiem dr Tadeusza Rudkowskiego.
Warszawa : [s.n.], 1981. – 18 s. ; 21 cm.

446.  Katalog on-line
Messianisme / dir. Gilles Hanus ; [Fabio Ciaramelli et al.].
Jerusalem : Institut d’Études Lévinassiennes, 2005. – 518 s. ; 24 cm.
(Cahiers d’Etudes Lévinassiennes, 1565-5512 ; 2005, no. 4 )
ISBN 2-86432-434-2

447.  Katalog on-line
Metafizyka i pesymizm : o niektórych koncepcjach filozofii drugiej połowy XiX wieku / Barbara Markiewicz, Beata Szymańska ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1983. – 49, [2] s. ; 19 cm.
(Nauka dla Wszystkich, 0077-6181 ; nr 367 )
ISBN 83-04-01600-1

448.  Katalog on-line
Métamorphose de la littérature. 1, De Barres a Malraux : Barres, Gide, Mauriac, Montherlant, Bernanos, Malraux : essais de psychologie littéraire / Pierre de Boisdeffre ; [préf. d’André Maurois]. – 5e éd. ent. ref.
Paris : Éditions Alsatia, cop. 1963. – 543 s., [6] k. tabl. ; 19 cm.

449.  Katalog on-line
Métamorphose de la littérature. 2, De Proust a Sartre : Proust, Valéry, Cocteau, Anouilh, Sartre, Camus : essais de psychologie littéraire suivis d’une étude sur la condition de la littérature / Pierre de Boisdeffre. – 5e éd. entierement refondue.
Paris : Éditions Alsatia, 1963. – 476 s., [6] k. tabl. ; 19 cm.

450.  Katalog on-line
Miarka za miarkę / Wiliam Szekspir ; przeł. Witold Chwalewik.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958. – 159 s. ; 20 cm.

451.  Katalog on-line
Michel Foucault : archéologie et généalogie / Angele Kremer-Marietti. – Éd. rev., corr. et aug.
Paris : Le Livre de Poche : Librairie Générale Française, 1985. – 285, [3] s. ; 17 cm.
(Le Livre de Poche. Biblio Essais )
ISBN 2-253-03772-9

452.  Katalog on-line
Michelangelo in Vaticano / testo di Ennio Francia.
Milano : Aldo Martello Editore, 1962. – 100, [7] s. : il. kolor. ; 20 cm.
(La Minima )

453.  Katalog on-line
Między historią a metodą : spory o racjonalność nauki / Stefan Amsterdamski.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. – 265, [3] strony ; 20 cm.
(Seria z Kostką )
ISBN 83-06-00949-5

454.  Katalog on-line
Między wiecznością i czasem / Adam Sikora.
Kraków : „Znak”, 2006. – 122, [3] s. ; 20 cm.
ISBN 83-240-0628-1

455.  Katalog on-line
Międzyludzie : koncepcja podmiotowości w pismach Harolda Blooma z nieustającym odniesieniem do podmiotoburstwa / Adam Lipszyc.
Kraków : TAiWPN Uniwersitas, cop. 2004. – 247, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-242-0319-2

456.  Katalog on-line
Mieszanka polityczna – dyskusje na Zachodzie / [red. Irena Lasota].
New York : CSS, 1986. – 212 s. ; 18 cm.
ISBN 0-935417-03-6

457.  Katalog on-line
Milczący pająk : opowiadania / Adam Sikora.
Warszawa : Czytelnik, 1981. – 124, [3] s. ; 18 cm.
ISBN 83-07-00396-2

458.  Katalog on-line
Miłość i bycie : studium z metafizyki / Antoni Jarnuszkiewicz SJ.
Kraków : Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, 1990. – 257, [3] strony ; 21 cm.
(Teksty i Studia / Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie ; 23 )
ISBN 83-00-03264-9

459.  Katalog on-line
Mini wykłady o maxi sprawach : seria druga : o Bogu, o szacunku dla natury, o zabobonach, o śmiechu, o świętych, o terroryzmie, o sprawie seksu, o młodości, o nicnierobieniu, o sumieniu, o tym, co dobre i co prawdziwe, o […]
Kraków : „Znak”, 1999. – 110, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 83-7006-878-2

460.  Katalog on-line
Missa sine nomine / Ernst Wiechert ; trad. de l’allemand par Jacques Martin.
[Paris] : Calmann-Lévy, 1980. – 360 s. ; 21 cm.
(Traduit de… ISSN 0768-4398 )
ISBN 2-7021-0375-8

461.  Katalog on-line
Mistrz i mag / Barbara Skarga.
[Warszawa : UW], 2007. – S. 233-242 ; 24 cm.

462.  Katalog on-line
Mit i znak : eseje / Roland Barthes ; wybór i słowo wstępne Jana Błońskiego ; [przeł. Wanda Błońska et al.].
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. – 327, [1] s. ; 18 cm.
(Biblioteka Krytyki Współczesnej )

463.  Katalog on-line
Mity przebrane : Dionizos, Narcyz, Prometeusz, Marchołt, labirynt / Michał Głowiński. – Wyd. I.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990. – 241, [2] strony ; 21 cm.

464.  Katalog on-line
Moje spotkania z nauką polską / Adam Schaff.
Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, 1997. – 154, [1] s. ; 23 cm.
ISBN błędny 8370666341

465.  Katalog on-line
Mojżesz myśliciel / Andrzej Święcicki.
Warszawa : Szkoła Wyższa Warszawska, 2003. – 188, [4] s. : rys. ; 24 cm.
ISBN 83-87226-71-8

466.  Katalog on-line
Moskau 1920 : Tagebuchblätter / von Alfons Goldschmidt. – 1. bis 10. Tausend.
Berlin : Ernst Rowohlt verlag, 1920. – 130 s. ; 21 cm.

467.  Katalog on-line
Les mots et les choses : une archéologie des sciences humaines / Michel Foucault.
Paris : Gallimard, cop. 1966. – 400 s., [1] k. tabl. złoż. ; 23 cm.
(Bibliotheque des Sciences Humaines, 0768-0570 )

468.  Katalog on-line
Mounier / Tadeusz Płużański.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1967. – 246, [1] s. : portr. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. Filozofia Nowożytna i Współczesna )

469.  Katalog on-line
Mówić jako kobieta : traktat postfeministyczny. Cz. 1 / Maria Magdalena Rudiuk.
Lublin : Norbertinum Wydawnictwo – Drukarnia – Księgarnia, 2006. – 109, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 83-7222-275-4

470.  Katalog on-line
Mowy / Ajschines ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Włodzimierz Lengauer.
Warszawa : Prószyński i S-ka, 2004. – 307, [2] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Antyczna )

471.  Katalog on-line
Myśl ariańska w Polsce XVII wieku : antologia tekstów / teksty wybrał, oprac., wstępem i notami opatrzył Zbigniew Ogonowski ; [tł. Tadeusz Włodarczyk et al.].
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1991. – 649, [2] s. ; 25 cm.
ISBN 83-04-03588-X

472.  Katalog on-line
Myśl i pojęcie : ku rozumieniu tekstu filozoficznego / Mirosława Czarnawska.
Białystok : Zakład Teorii Poznania. Filia Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. – 230 s. ; 21 cm.
(Idea. Zeszyty )
ISBN 83-85450-00-9

473.  Katalog on-line
Myśl i znak / Leon Koj.
Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. – 130, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-03-03139-2

474.  Katalog on-line
Myślane nocą / Wanda Mlicka.
Warszawa : Parafia Ewangelicko-Reformowana, 2007. – 333 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 83-912534-2-2

475.  Katalog on-line
Myślenie według wartości / Józef Tischner.
Kraków : Znak, 1982. – 496 s. ; 20 cm.

476.  Katalog on-line
Myślenie wobec zła : polityczny i religijny wymiar myślenia w filozofii Kanta i Tischnera / Aleksander Bobko ; [Instytut Myśli Józefa Tischnera].
Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera ; Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. – 381, [2] s. ; 21 cm.
(Drogi Myślenia )
ISBN 83-922957-6-5
ISBN 978-83-7338-284-8

477.  Katalog on-line
Mystification ou Histoire des portraits / Denis Diderot ; préf. de Pierre Daix ; [texte et notes établis par Yves Benot ; ill. de Pablo Picasso].
Paris : Les Éditeurs Français Réunis, 1954. – 93, [2] s. ; 19 cm.

478.  Katalog on-line
Mythes et symboles politiques en Europe centrale / sous la direction de Chantal Delsol, Michel Masłowski, Joanna Nowicki ; préf. de Pierre Chaunu.
Paris : Press Universitaires de France, cop. 2002. – XX, [2], 690, [3] s. ; 22 cm.
(Politique d’Aujourd’hui )
ISBN 2-13-050050-1

479.  Katalog on-line
Na szczytach Tatr / Kazimierz Saysse-Tobiczyk.
Warszawa : „Sport i Turystyka”, 1956. – 224, [4] s. : il. ; 28 cm.

480.  Katalog on-line
Nadanie Leszkowi Kołakowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego : Gdańsk-Oliwa, dnia 20 października 1997 roku / Uniwersytet Gdański.
Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1997. – 86, [13] s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 24 cm.
ISBN 83-7017-771-9

481.  Katalog on-line
La naissance du Purgatoire / Jacques Le Goff.
[Paris] : Gallimard, 1982. – 509, [7] s., [4] s. tabl. : il. ; 23 cm.
(Bibliotheque des Histoires )
ISBN 2-07-025410-0

482.  Katalog on-line
Naród i postęp : problematyka narodowa w ideologii i myśli społecznej pozytywistów warszawskich / Wojciech Modzelewski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 240, [4] s. : err. ; 20 cm.

483.  Katalog on-line
Narodziny bogów (Theogonia) ; Prace i dni ; Tarcza / Hezjod ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Łanowski.
Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. – 147, [2] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Antyczna )

484.  Katalog on-line
Narodziny pozytywizmu polskiego : (1831-1864) / Barbara Skarga ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 410, [2] s., [8] k. tabl. : il. ; 20 cm.

485.  Katalog on-line
Narodziny przyszłości w retorcie uczonych / Ritchie Calder ; przeł. i oprac. Ignacy Rogala Sobieszczański.
Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, [1936]. – VII, 249 s. : il. ; 22 cm.
(Bibljoteka Wiedzy ; t. 28 )

486.  Katalog on-line
Natura umana e artificio politico : saggio su Jean-Jacques Rousseau / Roberto Gatti.
Assisi : Edizioni Porziuncola, 1988. – 256 s. ; 21 cm.
(Ricerche filosofiche / Universita degli Studi di Perugia ; 3 )

487.  Katalog on-line
Naturalna historia nonsensu / Bergen Evans ; tł. Halina Krahelska.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1964. – 263, [1] s. ; 20 cm.

488.  Katalog on-line
La nature de la pensée inconsciente / Eliane Amado Lévy-Valensi.
Paris : Jean-Pierre Delarge, cop. 1978. – 503 s. ; 24 cm.
(Encyclopédie Universitaire, 0768-2565 )
ISBN 2-7113-0044-7

489.  Katalog on-line
Nauka a nieświadomość : filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia / Alina Motycka ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : „Leopoldinum”, 1998. – 176 s. ; 21 cm.
(Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna )
ISBN 83-85220-86-0

490.  Katalog on-line
Nauka a porządek świata / Stefan Amsterdamski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. – 205 s. ; 21 cm.
ISBN 83-01-04445-4

491.  Katalog on-line
Nauka i nauczanie / [red. Antonina Majkowska-Sztange] ; Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej.
Warszawa : Wydaw. Naukowe Scholar : Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej, 1999. – 91, [3] s. ; 21 cm.
(Fundacji Dyskusje o Nauce ; 3 )
ISBN 83-902582-3-4 FnRNP
ISBN 83-87367-55-9 Scholar

492.  Katalog on-line
Nauka i świat nowożytny / Alfred North Whitehead ; przekł. i słowo wstępne Maciej Kozłowski i Marek Pieńkowski ; słownik terminów filozoficznych Marek Pieńkowski.
Kraków : Znak, 1987. – 294, [2] s. ; 20 cm.

493.  Katalog on-line
Nauka – religia – dzieje : IX Seminarium w Castel Gandolfo, 5-7 sierpnia 1997 / pod red. Jerzego A. Janika ; Uniwersytet Jagielloński, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie.
Kraków : Wydaw. UJ, cop. 1998. – 266 s. ; 21 cm.
(Varia / Uniwersytet Jagielloński ; 394 )
ISBN 83-233-1156-0

494.  Katalog on-line
Nauka – wyzwolenie czy zagrożenie człowieka? / Andrzej Bronk.
Lublin : [TN KUL], 1989. – S. 439-[449] ; 24 cm.

495.  Katalog on-line
Necessary questions : an introduction to philosophy / Anthony Appiah.
Englewood Cliffs : Prentice-Hall, cop. 1989. – 240 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 0-13-611328-1

496.  Katalog on-line
„Nie pytajcie mnie kim jestem…” : Michel Foucault dzisiaj / pod red. Marka Kwieka.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe IF UAM, 1998. – 302 s. ; 23 cm.
(Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; t. 48 )
ISBN 83-7092-039-X

497.  Katalog on-line
Nietzsche / Zbigniew Kuderowicz. – Wydanie I.
Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1976. – 251 stron : ilustracje ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. Filozofia )

498.  Katalog on-line
Nietzsche : filozofia interpretacji / Michał Paweł Markowski.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 1997. – 454, [2] s. ; 21 cm.
(Horyzonty Nowoczesności : teoria, literatura, kultura ; 1 )
ISBN 83-7052-418-4

499.  Katalog on-line
The nineteenth century 1775-1905. P. 1-2 / edited by Charles Morazé.
London : George Allen und Unwin, 1976. – XXIX, [1], 429 s., [49] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(History of Mankind Cultural and Scientific Development ; vol. 5 )
ISBN 0-04-900026-8

500.  Katalog on-line
The nineteenth century 1775-1905. P. 3 / edited by Charles Morazé.
London : George Allen und Unwin, 1976. – XI, [2], 1009 s., [24] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(History of Mankind Cultural and Scientific Development ; vol. 5 )
ISBN 0-04-900027-6

501.  Katalog on-line
The nineteenth century 1775-1905. P. 4 / edited by Charles Morazé.
London : George Allen und Unwin, 1976. – XI, [2], 1013-1394 s. : il. ; 25 cm.
(History of Mankind Cultural and Scientific Development ; vol. 5 )
ISBN 0-04-900028-4

502.  Katalog on-line
Les niveaux de l’etre et la connaissance : dans leur relation au probleme du mal / par Éliane Amado Lévy-Valensi ; Université de Paris. Faculté des lettres et sc iences humaines.
Paris : Presses Universitaires de France, 1962. – [4], 674 s. ; 23 cm.

503.  Katalog on-line
Nomenklatura : uprzywilejowani w ZSRR / Michaił Wosleński.
Warszawa : Unia Nowoczesnego Humanizmu ; Wrocław : Wydawnictwo „Vist” : Oficyna Wydawnicza NZS U. Wr., 1986. – [2], 209, [3] s. ; 21 cm.

504.  Katalog on-line
Noms propres : Agnon, Buber, Celan, Delhomme, Derrida, Jabes, Kierkegaard, Lacroix, Lapporte, Picard, Proust, Van Breda, Wahl / Emmanuel Lévinas.
Paris : Librairie générale française : Fata Morgana, 1987. – 157, [1] s. ; 16 cm.
(Le Livre de Poche. Biblio Essais )
ISBN 2-253-04116-5

505.  Katalog on-line
Nonkonformiści religijni XVI i XVII wieku : studia i szkice / Lech Szczucki.
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, 1993. – 167, [3] s. ; 20 cm.
(Renesans i Reformacja : studia z historii filozofii i idei, 0860-1445 ; t. 10 )
ISBN 83-85194-85-1; błędny 88385194851

506.  Katalog on-line
Le „Nouveau Dieu” : introduction a la politique positive / par Pierre Arnaud ; Université de Paris. Faculté des Lettres et Sciences Humaines.
Paris : Librairie Philosophique J. Vrin, 1973. – 582, [1] s. ; 23 cm.

507.  Katalog on-line
Le Nouvel état industriel : essai sur le systeme économique américain / John Kenneth Galbraith ; traduit de l’anglais par J.-L. Crémieux-Brilhac et Maurice Le Nan. – Nouvelle édition revue et augmentée.
Paris : Gallimard, 1976. – 434 strony ; 24 cm.
(Bibliotheque des Sciences Humaines )

508.  Katalog on-line
Nouvelles lettres inédites / Auguste Comte ; textes présentés par Paulo E. de Berredo-Carneiro.
Paris : 10, rue Monsieur-Le-Prince, 1939 e (Paris : Imprimerié Jouve et Cie). – XII, 274 strony : ilustracje ; 23 cm.
(Archives Positivistes ; 1 )

509.  Katalog on-line
Nowa gnoza Arthura Koestlera / Piotr Marciszuk ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. – 247, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-04-02501-9

510.  Katalog on-line
Nowa metafizyka Kanta / Jarosław Rolewski.
Lubicz : Wydaw. Rolewski, 2002. – 231 s. ; 21 cm.
ISBN 83-87479-22-5

511.  Katalog on-line
O cierpieniu – o przyjemności / wybrał Tadeusz Gadacz.
Kraków : Znak, 1996. – 149, [2] s. ; 20 cm.
(Wypisy z Ksiąg Filozoficznych )
ISBN 83-7006-570-8

512.  Katalog on-line
O co nas pytają wielcy filozofowie. Seria 3 / Leszek Kołakowski.
Kraków : Wydawnictwo „Znak”, 2006. – 113, [3] s. ; 20 cm.

513.  Katalog on-line
O Dobru Najwyższym czyli O życiu filozofa i inne pisma / Boecjusz z Dacji ; przełożył, wstępem, komentarzem i indeksem opatrzył Leopold Regner.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. – XXI, 146, [12] s. : err. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

514.  Katalog on-line
O filozofię bać się nie musimy : szkice z różnych lat / Barbara Skarga.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. – 337, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-01-13073-3

515.  Katalog on-line
O głównych pojęciach judaizmu / Gershom Scholem ; przeł. Juliusz Zychowicz.
Kraków : Papieska Akademia Teologiczna, 1989. – 163 s. ; 21 cm.
(Teksty Filozoficzne / Papieska Akademia Teologiczna. Wydział Filozoficzny )

516.  Katalog on-line
O gramatologii / Jacques Derrida ; przełożył Bogdan Banasiak.
Warszawa : Wydawnictwo KR, 1999. – 412 stron ; 20 cm.

517.  Katalog on-line
O indywidualności / Jan Szczepański.
Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988. – 306, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 83-202-0679-0

518.  Katalog on-line
O inteligencji, liberalizmach i o Rosji / Andrzej Walicki.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2007. – 412, [4] s. ; 21 cm.
(Biblioteka „Kuźnicy” )
ISBN 978-83-242-0725-1

519.  Katalog on-line
O kobietach oraz inne miniatury literacko-filozoficzne / Denis Diderot ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Marian Skrzypek.
Gdynia : „Victoria”, 1992. – XXII, [2], 76, [4] s. : 1 portr. ; 21 cm.
ISBN 83-85522-02-6

520.  Katalog on-line
O kulcie fetyszów / Charles de Brosses ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Marian Skrzypek.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 1992. – XXX, 140 s. ; 21 cm.
ISBN 83-85194-41-X

521.  Katalog on-line
O kulturze symbolicznej / Jerzy Kmita.
Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1982. – 161, [3] s. ; 21 cm.
ISBN 83-00-00389-4

522.  Katalog on-line
O myśleniu / Hannah Arendt ; przeł. Hanna Buczyńska-Garewicz.
[S.l.] : Wydawnictwo EUROPA, 1989. – 135, [3] s. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Aletheia ; t. 5 )

523.  Katalog on-line
O nauczaniu historii nauki : praca zbiorowa / pod red. Wandy Osińskiej ; [Polska Akademia Nauk. Zakład Historii Nauki i Techniki].
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1974. – 332, [2] s. : err. ; 24 cm.
(Monografie z Dziejów Nauki i Techniki ; t. 96 )

524.  Katalog on-line
O nieśmiertelności duszy / Pietro Pomponazzi ; z oryg. łac. przeł. Maria Cytowska ; oprac., wstępem poprzedził oraz przypisami opatrzył Lech Szczucki.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – LVII, [1], 160, [1] s., [1] k. portr. : err. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

525.  Katalog on-line
O okrucieństwie / Marian Zdziechowski.
Kraków : Znak, 1993. – 68 s. ; 20 cm.
ISBN 83-7006-369-1

526.  Katalog on-line
O poprawnym przekładaniu : teksty łacińskie i przekłady polskie / Cyceron, Św. Hieronim, Burgundiusz z Pizy, Leonardo Bruni ; przeł. Władysław Seńko, Juliusz Domański, Włodzimierz Olszaniec ; wstępem poprzedził Juliusz Domański.
Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2006. – 211, [2] s. ; 20 cm.
(Ad Fontes ; t. 1 )
ISBN 83-89637-47-2

527.  Katalog on-line
O poznawaniu drugiego człowieka / Adam Węgrzecki.
Kraków : Akademia Ekonomiczna, 1982. – 191 s. ; 24 cm.
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie ; nr 51 )

528.  Katalog on-line
O praktycznej bądź teoretycznej naturze teologii : metateologia scholastyczna 1200-1350 / Mikołaj Olszewski.
Kraków : Universitas, cop. 2002. – 580, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 83-242-0184-X

529.  Katalog on-line
O przyczynowości : miejsce zasady przyczynowej we współczesnej nauce / Mario Bunge ; tłumaczył Stefan Amsterdamski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. – 439, [1] s. : il., err. ; 20 cm.

530.  Katalog on-line
O równości / Jarosław Rolewski.
Toruń : Wydawnictwo „Comer”, 1994. – 111, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Edukacji Obywatelskiej )
ISBN 83-85149-14-7

531.  Katalog on-line
O społecznym działaniu prawa / Maria Borucka-Arctowa.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – 281 s. ; 20 cm.

532.  Katalog on-line
O starej i nowej teologii negatywnej / Janusz Pyda.
[Warszawa : Instytut Tomistyczny Ojców Dominikanów], 2007. – S. [177]-181 ; 25 cm.

533.  Katalog on-line
O świetle umysłów i jego obrazie = De luce mentium et eius imagine / Walerian Magni ; tekst łac. ustalili Markéta Klosová i Josef Bartoň ; na pol. przeł. Tadeusz Włodarczyk ; przekł. przejrzał i poprawił Zbigniew […]
Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 1994. – 253 s. pag. varia, [2] k. faks. ; 21 cm.

534.  Katalog on-line
O sztuce starożytnej / Zofia Abramowiczówna ; przedm. i uwagami opatrzyła Elżbieta Makowiecka ; tekst zredagowali Przemysław Nehring i Zbigniew Nerczuk.
Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2002. – 151 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-231-1502-8

535.  Katalog on-line
O teorii rozumienia i psychologii nauk o duchu / Eduard Spranger ; [przekł. dokonał Urlich Schrade].
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, 1985. – 56, [1] s. ; 20 cm.

536.  Katalog on-line
O umiejętności życia / Tadeusz Gadacz.
Kraków : Znak, 2002. – 248 s. ; 20 cm.
ISBN 83-240-0240-5

537.  Katalog on-line
O uogólnianiu w matematyce / Andrzej Lubomirski Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1983. – 275, [1] s. : err. ; 17 cm.
ISBN 83-04-01494-7

538.  Katalog on-line
Obecność : rozmowy o filozofii, rozmowy o dziedzictwie, rozmowy o teraźniejszości, rozmowy o życiu i życiorysach.
[Kraków] : Wszechnica Społeczno-Polityczna, 1987. – [6], 309 s. ; 21 cm.

539.  Katalog on-line
Obecność Kołakowskiego.
Warszawa : In Plus, 1987. – 211 s. ; 20 cm.
(Biblioteka „Aletheia” ; [T. 3], 1(1987) )

540.  Katalog on-line
Obecność ryzyka : szkice z filozofii powszechnej / Stanisław Borzym.
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN, 1998. – 185, [3] s. ; 20 cm.
ISBN 83-87632-20-1

541.  Katalog on-line
Od baśni do prawdy : szkice z dziejów literatury zachodniej dla dzieci i młodzieży / Anna Nikliborc.
Warszawa : Nasza Księgarnia, 1981. – 125, [3], [12] s. il. ; 24 cm.
ISBN 83-10-08014-X

542.  Katalog on-line
Od Husserla do Levinasa : wybór tektów z ontologii fenomenologicznej / pod red. Władysława Stróżewskiego ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filozofii.
Kraków : UJ, 1987. – 320 s. ; 24 cm.
(Skrypty Uczelniane / Uniwersytet Jagielloński, 0239-6017 ; nr 556 )
ISBN 83-233-0175-1

543.  Katalog on-line
Odpowiedź Profesorowi Grzegorczykowi / Barbara Skarga.
[Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN], 1994. – S. [103]-105 ; 25 cm.

544.  Katalog on-line
Odpowiedzialność w globalnej wiosce / Anna Jedynak.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, cop. 2008. – 176 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7507-047-7

545.  Katalog on-line
Odysseja / Homer ; do użytku szkolnego zastosowali A. T. Christ i M. Jezienicki. – 3 wyd. skrócone.
Kraków : nakładem D. E. Friedleina, 1923. – XL, 335, [1] s., 2 k. tabl. : il. ; 19 cm.

546.  Katalog on-line
L’oeuvre de Mme de Genlis / Anna Nikliborc.
Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. – 165, [1] s. : il., err. ; 24 cm.
(Romanica Wratislaviensia / Acta Universitatis Wratislaviensis ; 4 )

547.  Katalog on-line
Okres ontologiczny w filozofii Emmanulea Lévinasa / Marek Jędraszewski.
[Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha], 1983. – S. [449]-474 ; 24 cm.

548.  Katalog on-line
L’ombre au tableau : du mal ou du négatif / François Jullien.
[Paris] : Seuil, cop. 2004. – 185, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 2-02-061971-7

549.  Katalog on-line
Ontologia / Władysław Stróżewski.
Kraków : Aureus ; Znak, 2004. – 317, [3] s. ; 24 cm.
(Kompendia Filozoficzne )
ISBN 83-87887-44-7
ISBN 83-240-0393-2

550.  Katalog on-line
Ontologia sukcesu : esej przy filozofii Aleksandre’a Kojeve’a / Piotr Nowak.
Gdańsk : Słowo/Obraz Terytoria, cop. 2006. – 267, [2] s. ; 20 cm.
(Minerwa. Biblioteka Filozofii i Historii Filozofii )
ISBN 83-7453-737-X

551.  Katalog on-line
Opis podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca, 1257-1957 / Henryk Waniek.
Kraków : Wydawnictwo „Znak”, 1996. – 160, [1] s. : il. ; 20 cm.
(Esej )
ISBN 83-7006-405-1

552.  Katalog on-line
Opowieści chasydów / Martin Buber ; tł., uwagami i posł. opatrzył Paweł Hertz.
Poznań : W drodze, 1986. – 303 s. ; 20 cm.
ISBN 83-85008-13-6

553.  Katalog on-line
Opowieści rabina Nachmana / Martin Buber ; [tł. z jęz. niem. Edward Zwolski].
Paris : Éditions du Dialogue : Societé d’Éditions Internationales, 1983. – 113, [2] s. ; 21 cm.
(Kolekcja „Znaki Czasu” ; 48 )

554.  Katalog on-line
Opozycja w PRL : słownik biograficzny 1956-89. T. 1 / red. Jan Skórzyński (red. nacz.), Paweł Sowiński, Małgorzata Strasz ; [aut. biogramów Anna Abramczyk et al.].
Warszawa : Ośrodek Karta, 2000. – 436 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 83-88288-65-2

555.  Katalog on-line
Optymizm i pesymizm Polski : studia z historii kultury / Ignacy Chrzanowski ; [wyboru dokonał Andrzej Biernacki].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. – 481, [2] s., [1] k. portr. : err. ; 20 cm.
(Wybór studiów i rozpraw / Ignacy Chrzanowski ; 2 )

556.  Katalog on-line
Orbis Polonus : studia z historii sztuki XVII-XVIII wieku / Stanisław Mossakowski.
Warszawa : Wydaw. DiG, 2002. – 342 s. : il., pl. ; 25 cm.
ISBN 83-7181-245-0

557.  Katalog on-line
L’ordre du temps / Krzysztof Pomian.
Paris : Gallimard, 1984. – 365, [2] strony ; 23 cm.
(Bibliotheque des Histoires )
ISBN 2-07-070143-3

558.  Katalog on-line
Les origines de la géométrie : tiers livre des fondations / Michel Serres.
Paris : Flammarion, 1995. – 337, [2] strony : ilustracje ; 18 cm.
(Champs ; 331 )
ISBN 2-08-081331-5

559.  Katalog on-line
Ortega y Gasset : l’exigence de la vérité / Yves Lorvellec, Christian Pierre.
Paris : Éditions Michalon, 2001. – 119, [4] s. ; 19 cm.
(Le Bien Commun, Le Bien Commun )
ISBN 2-84186-156-2

560.  Katalog on-line
Ortodoksja i rewizja w pozytywizmie francuskim / Barbara Skarga.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. – 537, [3] s. ; 20 cm.

561.  Katalog on-line
Ósmego Dnia / Zbigniew Gluza. – Wyd. 2 (przejrz. i popr.).
Warszawa : Wydawnictwo Karta, 1994. – 120 s. : il. ; 21×23 cm.
ISBN 83-900676-3-3

562.  Katalog on-line
Oto Ameryka : polityka i społeczeństwo / [red. Irena Lasota ; tł. z ang.].
New York : CSS/IDEE, 1987. – 200 s. ; 18 cm.
(Kontrowersje ; 4 )
ISBN 0-935417-04-4

563.  Katalog on-line
Le pacte de lucidité ou l’intelligence du Mal / Jean Baudrillard.
Paris : Galilée, 2004. – 181, [4] s. ; 25 cm.
(Collection L’Espace Critique, 0335-3095 )
ISBN 2-7186-0649-5

564.  Katalog on-line
PAL Przegląd Artystyczno-Literacki / [Uniwersytet Mikołaja Kopernika].
Toruń : Wit-Graf : UMK, 1997-2002. – 24 cm.

565.  Katalog on-line
Pamiętniki : (1835-1870) / Bolesław Limanowski.
Warszawa : Towarzystwo Wydawnicze „Rój”, 1937. (Warszawa : Drukarnia „Linolit”). – 497, [2] s., [5] k. tabl., [24] s. tabl. : il. ; 24 cm.

566.  Katalog on-line
Pamiętniki Hadriana / Marguerite Yourcenar ; przeł. Hanna Szumańska-Grossowa. – Wyd. 2.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. – 304, [4] s. ; 20 cm.

567.  Katalog on-line
Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. Konrad Górski. – Wyd. 2 popr.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. – LXXIV, 379, [3] s. : il. ; 20 cm.

568.  Katalog on-line
Pani na Żurawiach. Cz. 1, Realność Bogów / Wiesław Juszczak.
Kraków : Aureus, 2002. – 160 s., [7] s. tabl. ; 21 cm.
ISBN 83-87887-34-X

569.  Katalog on-line
Panorama polskiej myśli filozoficznej / Stanisław Borzym.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993. – 321, [2] s. ; 21 cm.

570.  Katalog on-line
Państwo bez stosów : szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII w. / Janusz Tazbir.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. – 296, [4] s., [16] s. tabl. ; 20 cm.

571.  Katalog on-line
Państwowe Liceum im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Wilnie (1938-1939) / Alina Ulińska ; wyd., oprac. i wstepem opatrzyła Teresa Zaniewska.
Białystok : Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział Białostocki, 1996. – 238, [32] s. : il., err. ; 21 cm.
(Biblioteka Pamięci i Myśli : Non Omnis Moriar )
ISBN błędny 838618800X

572.  Katalog on-line
Parabole i katastrofy : rozmowy o matematyce, nauce i filozofii z Giulio Giorello i Simoną Morini / René Thom ; przeł. i przedm. opatrzył Roman Duda.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1991. – 189 s. : rys. ; 19 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej )
ISBN 83-06-02039-1

573.  Katalog on-line
Paradoks w nowożytnej filozofii chrześcijańskiej / Tadeusz Płużański.
Warszawa : PWN, 1970. – 345, [1] s. : err. ; 20 cm.

574.  Katalog on-line
Parole risquee / François Chirpaz.
Paris : Editions Klincksieck, 1989. – 223, [5] s. ; 23 cm.
(Philosophia ; 14 )
ISBN 2-252-02655-3

575.  Katalog on-line
Pascal / par Sainte-Beuve.
Paris : Union Générale d’Éditions, 1962. – 186 s. ; 18 cm.
(Le Monde en 10-18 ; 38 )

576.  Katalog on-line
Pascal / Tadeusz Płużański.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1974. – 235, [5] stron : ilustracje ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. Filozofia Nowożytna i Współczesna )

577.  Katalog on-line
Pascal : la condition de l’homme / François Chirpaz.
Paris : Michalon, cop. 2000. – 125, [1] s. ; 19 cm.
(Collection „Le Bien Commun”, 1269-8563 )
ISBN 2-84186-140-6

578.  Katalog on-line
Peirce / Hanna Buczyńska.
Warszawa : Wiedza Powszechna, dr. 1966. – 195, [1] strona : ilustracje ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. 2, Filozofia Nowożytna i Współczesna )

579.  Katalog on-line
The Penguin atlas of world history. Vol. 1, From the beginning to the eve of the French Revolution / Hermann Kinder and Werner Hilgemann ; transl. by Ernest A. Menze ; with maps designed by Harald and Ruth Bukor. – Repr. with revisions.
Harmondsworth : Penguin Books, 1977. – 299 s. : il. ; 18 cm.

580.  Katalog on-line
The Penguin atlas of world history. Vol. 2, From the French Revolution to the present / Hermann Kinder and Werner Hilgemann ; transl. by Ernest A. Menze ; with maps designed by Harald and Ruth Bukor.
Harmondsworth : Penguin Books, 1978. – 328 s. : il. ; 18 cm.

581.  Katalog on-line
La pensée captive : essai sur les logocraties populaires / par Czeslaw Milosz ; trad. du pol. par A. Prudhommeaux et l’auteur ; préf. de Karl Jaspers.
[Paris] : Gallimard, dr. 1980. – 334, [5] s. ; 21 cm.
(Les Essais ; 67 )

582.  Katalog on-line
La pensée de Georg Lukács / Ehrhard Bahr ; [traduction de Jean Lyon].
Toulouse : Privat éditeur, 1972. – 116, [3] s. ; 201 cm.
(Pensée )

583.  Katalog on-line
Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa. T. 1 / Marian Zdziechowski ; z przedmową Stanisława Borzyma.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 1993. – [X], XXVIII, 376, [2] strony ; 22 cm.
ISBN 83-85194-65-7

584.  Katalog on-line
Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa. T. 2 / Marian Zdziechowski.
Warszawa : [Wydaw. IFiS PAN], 1993. – [4], 420, [2] s. ; 22 cm.
ISBN 83-85194-65-7

585.  Katalog on-line
Pewność uczuciowa : wybór tekstów / Johann Volkelt ; [tł. Barbara Markiewicz].
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, 1983. – 92 s. ; 21 cm.

586.  Katalog on-line
Phénoméne et différence : essai sur l’ontologie de Ravaisson / François Laruelle.
Paris : Éditions Klincksieck, 1971. – 267 s. ; 24 cm.
(Publications de l’Université de Paris X Nanterre. Lettres et Sciences Humaines. Série A, Theses et Travaux ; 11 )

587.  Katalog on-line
Phénoménologie de la perception / Maurice Merleau-Ponty.
Paris : Gallimard, 1979. – [4], XVI, 531 stron ; 19 cm.
(Collection Tel ; 4 )
(Bibliotheque des Idées )

588.  Katalog on-line
Phenomenology Information Bulletin / World Institute for Advanced Phenomenological Research and Learning.
Belmont : WIAPRL, 1977-1984. – 21 cm.

589.  Katalog on-line
Philosophica, paraphilosophica, metaphilosophica : studia i szkice z dziejów myśli dawnej / Juliusz Domański.
Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2008. – 446 s. ; 25 cm.
(Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego / Polska Akademia Umiejętności ; og. zb. t. 109 )
ISBN 978-83-7676-003-2

590.  Katalog on-line
La philosophie d’Auguste Comte : esquisses / Henri Gouhier.
Paris : Librairie Philosophique J. Vrin, 1987. – 205, [2] s. ; 23 cm.
ISBN 2-7116-0930-8

591.  Katalog on-line
La philosophie de Platon. T. 1 / sous la direction de Michel Fattal.
Paris : L’Harmattan, 2001. – 415 s. : err. ; 22 cm.

592.  Katalog on-line
La philosophie de Platon. T. 2 / sous la direction de Michel Fattal.
Paris : L’Harmattan, cop. 2005. – 371 s. ; 22 cm.
(Ouverture Philosophique, 1269-8970 )
ISBN 2-7475-8264-7

593.  Katalog on-line
La philosophie du coeur de Grégoire Skovoroda / Antoine Eugene Kaluzny ; préf. de Vanant Cauchy.
Montréal : Fides, 1983. – 126, [2] s. : rys., map. ; 22 cm.
ISBN 2-7621-1204-4

594.  Katalog on-line
Philosophie et culture : actes du XVIIe Congres Mondial de Philosophie = Philosophy and culture : proceedings of the XVIIth World Congress of Philosophy / ed. by Venant Cauchy.
Montréal : Éditions du Beffroi : Éditions Montmorency, 1986. – 426 s. ; 25 cm.
ISBN 2-920449-10-9

595.  Katalog on-line
La philosophie, théorie ou maniere de vivre ? : les controverses de l’Antiquité a la Renaissance / par Juliusz Domański ; avec une préface de Pierre Hadot.
Fribourg : Éditions Universitaires ; Paris : Éditions du Cerf, 1996. – XVI, 126 s. ; 19 cm.
(Vestigia, 1021-156X ; 18 )
ISBN 2-8271-0740-6
ISBN 2-204-05427-5

596.  Katalog on-line
Philosophy and the human condition / ed. by Tom L. Beauchamp, Joel Feinberg, James M. Smith. – 2nd ed.
Englewood Cliffs : Prentice Hall, cop. 1989. – XIV, 605 s. ; 24 cm.
ISBN 0-13-662537-1

597.  Katalog on-line
Piąty tom wspomnień / Monika Żeromska.
Warszawa : Czytelnik, 2000. – 257, [2] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-07-02773-X

598.  Katalog on-line
Piekło Conrada / Michał Komar.
Warszawa : Czytelnik, 1978. – 175 s. ; 20 cm.

599.  Katalog on-line
Pięknie myśleć : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny Profesora Karola Tarnowskiego / kom. red. Adam Hernas, Krzysztof Mech, Dawid Zmuda.
Kraków : Znak : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007. – 300 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-922957-4-7
ISBN 978-83-240-0903-9

600.  Katalog on-line
Pierwsze wieki cesarstwa chińskiego / Mieczysław Jerzy Künstler.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. – 274 s., 9 s. tabl. fot. : mapy ; 18 cm.
(Omega : biblioteka wiedzy współczesnej ; 219 )

601.  Katalog on-line
Pisma Ł. Gornickiego. T. 2, [Dworzanin. Ks. 2].
Warszawa : Drukarnia A. Gałęzowskiego i Komp., 1828. – S. [5], 264-534 ; 16 cm.
(Zbiór Pisarzów Polskich ; cz. 1 )

602.  Katalog on-line
Pisma metodologiczne. 1 / Joachim Lelewel ; oprac. Nina Assorodobraj.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 503 s., [7] k. tabl., [1] k. tabl. złoż. : faks., portr. ; 22 cm.
(Dzieła / Joachim Lelewel ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; t. 2 (1) )

603.  Katalog on-line
Pisma metodologiczne. 2 / Joachim Lelewel ; oprac. Nina Assorodobraj.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – [4], S. 508-1003, [8] k. tabl. : il. ; 22 cm.
(Dzieła / Joachim Lelewel ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; t. 2 (2) )

604.  Katalog on-line
Pisma wybrane / Józef Piłsudski ; wyboru dokonał i wstępem opatrzył Kazimierz Kosiński. – Wyd. 2 rozszerz.
Warszawa : Wydaw. Tow. Kultury i Sztuki, 1934 (Warszawa : Zakł. Graf. B. Wierzbicki i S-ka). – XXI, [3], 346 s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka „Zrębu” )

605.  Katalog on-line
Pisma wybrane. T. 1 / Claude-Henri de Saint-Simon ; wstępem i przypisami opatrzył Janusz Trybusiewicz ; [z oryg. fr. przeł. Stanisław Antoszczuk].
Warszawa : Książka i Wiedza, 1968. – 650, [5] s. : il. ; 21 cm.
(Biblioteka Myśli Socjalistycznej )

606.  Katalog on-line
Pisma wybrane. T. 2 / Claude-Henri de Saint-Simon ; [z oryg. fr. przeł. Stanisław Antoszczuk, Barbara Sieroszewska].
Warszawa : Książka i Wiedza, 1968. – 749, [3] s. : il. ; 21 cm.
(Biblioteka Myśli Socjalistycznej )

607.  Katalog on-line
Pismo filozofii / Jacques Derrida ; wybrał i przedm. opatrzył Bogdan Banasiak.
Kraków : Inter Esse, 1992. – 252, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 83-85109-07-2

608.  Katalog on-line
Pitagoras na trawie : eseje / Henryk Waniek.
Warszawa : Wydawnictwo Przedświt, cop. 1997. – 207, [1] s. ; 17 cm.
ISBN 83-7057-041-0; błędny 837057410

609.  Katalog on-line
La plaisante sagesse Lyonnaise : maximes et refléxions morales / recuellies par Catherin Bugnard.
Lyon : [s.n.], ca 1962 ([Lyon] : Audin). – 61, [2] s. ; 13 cm.

610.  Katalog on-line
Platon / Kazimierz Leśniak.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1968. – 246, [2] s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie )

611.  Katalog on-line
Platona Państwo : z dodaniem siedmiu ksiąg „Praw”. T. 1 / przeł. oraz wstępem, objaśnieniami i il. opatrzył Władysław Witwicki.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1958. – 458, [4] s. : il., err. ; 21 cm.
(Zbiorowe wydanie spuścizny piśmienniczej Władysława Witwickiegio / Władysław Witwicki ; t. 8 )

612.  Katalog on-line
Platona Państwo : z dodaniem siedmiu ksiąg „Praw”. T. 2 / przeł. oraz wstępem, objaśnieniami i il. opatrzył Władysław Witwicki.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1958. – 586, [3] s. : il., err. ; 21 cm.
(Zbiorowe wydanie spuścizny pismienniczej Władysława Witwickiego ; t. 9 )

613.  Katalog on-line
Platoński projekt filozofii pierwszej / Seweryn Blandzi.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2002. – 389 stron ; 21 cm.
(Studia z Filozofii Systematycznej, 1643-6253 ; t. 3 )
ISBN 83-87632-94-5

614.  Katalog on-line
Plotin face a Platon : suivi de Plotin chez Augustin et Farâbi / Michel Fattal.
Paris : L’Harmattan, cop. 2007. – 134 s. ; 22 cm.
(Ouverture Philosophique )
ISBN 978-2-296-04448-7

615.  Katalog on-line
Po drogach uczonych : z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos. T. 1 / Polska Akademia Umiejętności.
Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2007. – X, 597 s. [32] s. tabl. (w tym kolor.) : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-60183-43-4

616.  Katalog on-line
Po drogach uczonych : z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos. T. 2 / Polska Akademia Umiejętności.
Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2007. – VIII, 708 s., [32] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-60183-54-0

617.  Katalog on-line
Początki humanizmu / Juliusz Domański ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1982. – 261, [1] s. : err. ; 21 cm.
(Dzieje Filozofii Średniowiecznej w Polsce ; t. 9 )
ISBN 83-04-00975-7

618.  Katalog on-line
Pod wierchami Tatr / Kazimierz Saysse-Tobiczyk. – Wyd. 2, przejrz. i uzup.
Warszawa : Nasza Księgarnia, 1960. – 242, [2] s., [4] k. tabl. kolor. : il. ; 29 cm.

619.  Katalog on-line
Podmiot czyli podrzutek : o fenomenologii odbioru idei filozoficznych / Krzysztof Okopień.
Warszawa : Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 1997. – 266 s. ; 20 cm.
ISBN 83-907091-4-7

620.  Katalog on-line
Podróże do Włoch / Jarosław Iwaszkiewicz.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977. – 253, [3] s. : il. ; 21 cm.
(Podróże )

621.  Katalog on-line
Poeta i nieznane : poglądy filozoficzne Antoniego Langego / Beata Szymańska.
Wrocław [i pozostałe] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1979. – 151, [1] strona : errata ; 24 cm.
(Prace Komisji Historycznoliterackiej / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; nr 40 )

622.  Katalog on-line
Poeta rozmawia z filozofem / Adam Zagajewski.
Warszawa : Zeszyty Literackie, 2007. – 145, [3] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-60046-85-2

623.  Katalog on-line
Poglądy filozoficzne Henryka Struvego / Stanisław Borzym ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1974. – 255, [3] s., [1] k. portr. : err. ; 21 cm.

624.  Katalog on-line
Polacy / Jan Litwinowicz.
Terespol : [wydawca nieznany], 1979. – 24 strony ; 21 cm.

625.  Katalog on-line
Polacy wobec niewoli / [Red.: Marek Kiliszek, Janina Leskiewicz, Anna Suchenii-Grabowska] ; Studium Kultury Chrześcijańskiej, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie.
Warszawa : [s.n.], 1986. – 96, [1] s. ; 21 cm.
(Nasze Dziedzictwo )

626.  Katalog on-line
Polityczni : więźniowie polityczni w Polsce lat 1981-1986 / [red. Andrzej Szański – koncepcja i prowadzenie et al.] ; zespół „Karty”.
Warszawa : Wydawnictwo Przedświt, 1988. – 196, [3] s. : il., err. ; 17 cm.

627.  Katalog on-line
Polska literatura łagrowa / Eugeniusz Czaplejewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. – 210, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 83-01-10651-4

628.  Katalog on-line
Polska myśl filozoficzna i społeczna. T. 1, 1831-1863 / pod red. nauk. Andrzeja Walickiego ; [aut. Józef Bańka et al.].
Warszawa : Książka i Wiedza, 1973. – 677, [3] s., [16] k. tabl. portr. : il., faks. ; 24 cm.

629.  Katalog on-line
Polska złotego wieku / [Red.: Marek Kiliszek et al.] ; Studium Kultury Chrześcijańskiej. Kościół Św. Trójcy w Warszawie.
Warszawa : Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1988. – 88, [1] s. ; 20 cm.
(Nasze Dziedzictwo ; z. 5 )

630.  Katalog on-line
Polski kształt dialogu / Józef Tischner.
Paris : Editions Spotkania, cop. 1981. – 198, [2] s. ; 22 cm.

631.  Katalog on-line
Pomiędzy socjologią wiedzy a teologią negatywną : filozofia Maxa Horkheimera / Stanisław Czerniak.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. – 276 s. ; 25 cm.
(Prace Habilitacyjne / Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii )
ISBN 83-04-03212-0

632.  Katalog on-line
Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie : 1939-1945 / Elżbieta Rączy ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. – 416 s. : il. ; 21 cm.
(Seria „Kto Ratuje Jedno Życie…” ; t. 2 )
ISBN 978-83-60464-72-4

633.  Katalog on-line
Poprawki do tekstu poetów polsko-łacińskich. Cz. 1 / Mikołaj Szymański.
[Warszawa : Wydaw. Naukowe Semper], 2006. – S. [219]-244 ; 24 cm.

634.  Katalog on-line
Poprawki do tekstu poetów polsko-łacińskich. Cz. 2 / Mikołaj Szymański.
[Warszawa : Wydaw. Naukowe Semper], 2006. – S. [213]-230 ; 24 cm.

635.  Katalog on-line
Pora na spowiedź / Adam Schaff.
Warszawa : Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, 1993. – 214, [2] s. ; 25 cm.
ISBN 83-7066-513-6

636.  Katalog on-line
Porównanie wyznania rzymsko-katolickiego z ewangelicko-reformowanem. – Wyd. 3., niezm.
Wilno : Nakładem Kolegjum Wileńskiego Ewangelicko-Reformowanego, 1928 (Wilno : Drukarnia Marka Latoura). – 62 s. ; 23 cm.

637.  Katalog on-line
Portret Czapskiego / Wojciech Karpiński. – Wyd. 2.
Warszawa : Fundacja Zaszytów Literackich, 2007. – 201, [3] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-60046-82-1

638.  Katalog on-line
Pościg za nadzieją / Stanisław Stomma.
Paris : Éditions du Dialogue, 1991. – 224 s. ; 21 cm.
(Świadkowie XX Wieku, 1158-5412 ; 3 )
ISBN 2-85316-066-1

639.  Katalog on-line
Posłannicy słowa : Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz / Adam Sikora.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. – 351, [1] s., [3] k. tabl. : portr. ; 20 cm.

640.  Katalog on-line
Post-scriptum a la logique de la découverte scientifique. 1, Le réalisme et la science / Karl Popper ; édition établie et annotée par W. W. Bartley ; traduction de Alain Boyer et Daniel Andler.
Paris : Hermann, éditeur des sciences et des arts, © 1990. – XXI, 427 stron ; 24 cm.
ISBN 2-7056-6037-2

641.  Katalog on-line
Postmodernizm dla dzieci : korespondencja 1982-1985 / Jean-François Lyotard ; przeł. Jacek Migasiński.
Warszawa : Fundacja Aletheia, 1998. – 143 s. ; 20 cm.
ISBN 83-87045-24-1

642.  Katalog on-line
Postylla / Bogdan Tranda ; Parafia Ewangelicko-Reformowana w Warszawie.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, cop. 2006. – 416 s. : il. ; 25 cm.
ISBN 83-89100-61-4

643.  Katalog on-line
Pourparlers, 1972-1990 / Gilles Deleuze.
Paris : Les Editions de Minuit, 1990. – 249 s. ; 18 cm.
ISBN 2-7073-1341-6

644.  Katalog on-line
Powszechna Deklaracja o Genomie Ludzkim i Prawach Człowieka / [aut. artykułów Wojciech Fałkowski, Jacek Hołówka, Włodzimierz Zagórski-Ostoja].
Warszawa : Polski Komitet do spraw UNESCO, 1998. – 23 s. ; 21 cm.
ISBN 83-902939-1-9

645.  Katalog on-line
Poza granicami nauki : z semantyki poznania pozanaukowego / Marian Przełęcki.
Warszawa : Znak-Język-Rzeczywistość : Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 1996. – 99 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Myśli Semiotycznej, 0867-2261 ; 39 )
ISBN 83-85372-29-6

646.  Katalog on-line
Pozycje : rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Houdebinem i Guy Scarpettą / Jacques Derrida ; przeł. Adam Dziadek.
Bytom : Kwartalnik Literacki „Fa-art”, 1997. – 109, [3] s. ; 20 cm.

647.  Katalog on-line
Pozytywistyczna teoria nauki / Józef Pietrzak ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.
Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1982. – 157 s., [1] k. tabl. ; 24 cm.

648.  Katalog on-line
Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności / Polska Akademia Umiejętniości ; pod red. Jerzego A. Janika.
Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2006-. – 24 cm.

649.  Katalog on-line
Pragnienie obecności : filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza / Michał Paweł Markowski.
Gdańsk : „Słowo/Obraz Terytoria”, 1999. – 243 s., [3] k. tabl. : il. ; 22 cm.
ISBN 83-87316-88-1

650.  Katalog on-line
Precis de la vie et des écrits d’Auguste Comte / Joseph Lonchampt.
Paris : [s.n.], 1889 (Versailles : Imp. de E. Aubert). – 106 s., [1] k. tabl. : il. ; 23 cm.

651.  Katalog on-line
Prehistory and the beginnigs of civilization. [P. 1-2] / by Jacquetta Hawkes and Leonard Woolley. – 1st ed., 3rd impr.
London : George Allen und Unwin, 1967. – 2 t. w 1 wol. (XLVII, [1], 873) s., [56] s. tabl. : il. ; 24 cm.
(History of Mankind Cultural and Scientific Development ; vol. 1 )

652.  Katalog on-line
La presse française de Renaudot a Rochefort / Raymond Manevy ; documentation recueillie par Gabrielle Manevy.
Paris : J. Foret Éditeur, 1958. – 365, [7] s. ; 20 cm.

653.  Katalog on-line
Prévost-Paradol : (1829-1870) : pensée et action d’un libéral sous le Second Empire / Pierre Guiral.
Paris : Presses Universitaires de France, 1955. – 842, [1] strona ; 24 cm.

654.  Katalog on-line
Les principes de l’usage chrétien du patrimoine classique selon Érasme / Juliusz Domański.
Geneve : Librairie Droz, 2006. – S. [211]-221 ; 21 cm.

655.  Katalog on-line
Le probleme de l’homme / Martin Buber ; trad. par Jean L¶wenson-Lavi.
Paris : Aubier : Éditions Montaigne, 1980. – 116, [9] s. ; 22 cm.
(Philosophie de l’Esprit )

656.  Katalog on-line
Problemy literatury polskiej okresu pozytywizmu. Ser. 2 / pod red. Edmunda Jankowskiego i Janiny Kulczyckiej-Saloni ; przy współudz. Ewy Pieńkowskiej-Rohozińskiej ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, cop. 1984. – 367, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 83-04-01526-9

657.  Katalog on-line
Problemy tożsamości : szkice mickiewiczowskie i (post)romantyczne / Michał Masłowski.
Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej ; [Warszawa] : Instytut Adama Mickiewicza, 2006. – 499, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 83-921361-8-7 IEŚW

658.  Katalog on-line
Problemy z Traktatem z Maastricht : Europa wobec perspektywy zjednoczenia : [konwersatorium Fundacji „Polska w Europie”, Pałac Staszica Sala „Okrągłego Stołu”, 26.09.1992 / oprac. merytoryczne Janusz Jankowiak ; fragm. […]
Warszawa : Fundacja „Polska w Europie”, 1992. – 57 s. ; 24 cm.
(Studia Fundacji „Polska w Europie”, 1234-7841 ; nr 2 )

659.  Katalog on-line
Próby świadectwa = Erproben im Zeugnis / Jan Strzelecki ; der Text wurde von Ludwig Mehlhorn aus dem Polnischen übersetzt ; Grafiken von Christa-Maria Jeitner.
Berlin : [wydawca nieznany], 1989. – 137, [19] stron, [24] stron tablic (w tym złożone) : ilustracje ; 21 cm.

660.  Katalog on-line
Proces / Franz Kafka ; przeł. Bruno Schulz.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957. – 252 s. ; 19 cm.
(Powieści XX Wieku )

661.  Katalog on-line
Prof. dr hab. Władysław Stróżewski doktor honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Kraków : [Uniwersytet Jagielloński], 2003. – 35, [1] s., [1] k. fot. kolor. : portr. ; 21 cm.

662.  Katalog on-line
Prowincjałki / Pascal ; przeł. i wstępem opatrzył Tadeusz Żeleński-Boy ; posł. Leszka Kołakowskiego.
Warszawa : Czytelnik, 1963. – 326 s. ; 20 cm.
(Symposion )

663.  Katalog on-line
Proza świata : eseje o mowie / Maurice Merleau-Ponty ; wybrał, opracował i wstępem opatrzył Stanisław Cichowicz ; przełożyli: Ewa Bieńkowska, Stanisław Cichowicz, Joanna Skoczylas. – Wydanie I.
Warszawa : Czytelnik, 1976. – 257, [2] strony ; 20 cm.
(Nowy Sympozjon )

664.  Katalog on-line
Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 1 / pod red. Barbary Skargi ; przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 1994. – 474, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 83-01-11332-4 t. 1
ISBN 83-01-11333-2 t. 1-5

665.  Katalog on-line
Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 2 / pod red. Barbary Skargi ; przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 1994. – 474, [1] s. ; 25 cm.
ISBN 83-01-11551-3 t. 2
ISBN 83-01-11333-2 całość

666.  Katalog on-line
Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 3 / pod red. Barbary Skargi ; przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 1995. – 479, [1] s. : err. ; 25 cm.
ISBN 83-01-11790-7 t. 3
ISBN 83-01-11333-2 całość

667.  Katalog on-line
Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 4 / pod red. Barbary Skargi ; przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 1996. – 443, [1] s. : err. ; 25 cm.
ISBN 83-01-12087-8 t. 4
ISBN 83-01-11333-2 całość

668.  Katalog on-line
Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 5 / pod red. Barbary Skargi ; przy współpr. Stanisława Borzyma, Haliny Floryńskiej-Lalewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 1997. – 550, [1] s. : err. ; 24 cm.
ISBN 83-01-12340-0 t. 5
ISBN 83-01-11333-2 całość

669.  Katalog on-line
Przyboje / Leszek Prorok. – Wyd. 1 w tym wyborze.
Warszawa : Czytelnik, 1980. – 682, [2] s. ; 16 cm.
ISBN 83-07-00243-5

670.  Katalog on-line
Przypadek – konieczność – możliwość / Władysław J. H. Kunicki-Goldfinger.
[Warszawa : PWN], 1988. – S. [129]-138 ; 24 cm.

671.  Katalog on-line
Przypomnienia, pamiątki, powroty / Monika Żeromska.
Warszawa : „Czytelnik”, 1998. – 378 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-07-02635-0

672.  Katalog on-line
La psychanalyse du feu / Gaston Bachelard.
[Paris] : Gallimard, 1965. – 184, [5] s. ; 18 cm.
(Collection Idées ; 73 )

673.  Katalog on-line
Psyché : inventions de 'autre / Jacques Derrida.
Paris : Galilée, © 1987. – 651, [1] stron ; 24 cm.
(La Philosophie en Effet, 0768-2395 )
ISBN 2-7186-0324-0

674.  Katalog on-line
Ptaki : komedia / Arystofanes ; przeł. i objaśnił Józef Jedlicz ; wstępem opatrzył Kazimierz Kumaniecki.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954. – 193 s. : il. ; 17 cm.

675.  Katalog on-line
Quest-ce que la philosophie? / Gilles Deleuze, Félix Guattari.
Paris : Les Editions de Minuit, dr. 1996. – 206, [1] s. ; 22 cm.
(Collection „Critique” )
ISBN 2-7073-1386-6

676.  Katalog on-line
Qu’est-ce que la metaphysique? : suivi d’extraits sur l’etre et d’une conférence sur Hölderlin / Heidegger ; traduction Henry Corbin ; présentation et commentaires: Marc Froment-Meurice.
[Paris] : Nathan, © 1985. – 111, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.
(Les Intégrales de Philo )
ISBN 2-09-175847-7

677.  Katalog on-line
Qu’est-ce que la philosophie? ; Leçon de métaphysique / José Ortega y Gasset ; trad. de l’espagnol par Yves Lorvellec et Christian Pierre.
Paris : Klincksieck, 1988. – 366 s. ; 21 cm.
(¦uvres completes de José Ortega y Gasset ; 1 )

678.  Katalog on-line
Questions I et II / Martin Heidegger, trad. de l’allemand par Kostas Axelos [et al.].
[Paris] : Gallimard, 1990. – 582, [1] s. ; 19 cm.
(Collection Tel, 0339-8560 ; 156 )
ISBN 2-07-071852-2

679.  Katalog on-line
Questions III et IV / Martin Heidegger, trad. de l’allemand par Jean Beaufret [et al.].
[Paris] : Gallimard, 1990. – 488, [1] s. ; 19 cm.
(Collection Tel, 0339-8560 ; 172 )
ISBN 2-07-072130-2

680.  Katalog on-line
Raison et déraison de l’utopie / François Chirpaz.
Paris : l’Harmattan ; Montréal : L’Harmattan Inc., 1999. – 240, [1] s. ; 22 cm.
(Collection Utopies )
ISBN 2-7384-8475-1

681.  Katalog on-line
Raport o stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy / Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”. Zespół Usługowy.
Warszawa : Niezależna Oficyna Wydawnicza „Nowa”, 1979. – [2], 74, [2] s. ; 30 cm.

682.  Katalog on-line
Réflexions sur le temps : conversations avec Dominique-Antoine Grisoni / Jean-Toussaint Desanti.
Paris : Bernard Grasset, 1992. – 220, [4] s. ; 21 cm.
(Variations philosophiques / Jean-Toussaint Desanti ; 1 )
(Figures, 0335-6809 )
ISBN 2-246-42191-8

683.  Katalog on-line
Regarder écouter lire / Claude Lévi-Strauss.
Paris : Plon, 1993. – 188 s., [4] s. tabl. : nuty, 22 cm.
ISBN 2-259-02715-6

684.  Katalog on-line
Relacje międzypodmiotowe w świetle dyskusji między Martinem Buberem a Emmanuelem Lévinasem / Marek Jędraszewski.
[Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha], 1986. – S. [463]-482 ; 24 cm.

685.  Katalog on-line
Relatywistyczna wizja nauki : analiza krytyczna koncepcji T. S. Kuhna i S. E. Toulmina / Alina Motycka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1980. – 202 s. ; 21 cm.
ISBN 83-04-00625-1

686.  Katalog on-line
Religion : if there is no God… : on God, the Devil, sin and other worries of the so-called philosophy of religion / Leszek Kolakowski.
Glasgow : Fontana Paperbacks, 1982. – 235 s. ; 18 cm.
(Fontana Masterguides )

687.  Katalog on-line
Renan / Barbara Skarga. – Wyd. 2.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, 2002. – 225, [1] s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie )
ISBN 83-214-1252-1

688.  Katalog on-line
Représentation et réalité / Hilary Putnam ; trad. de l’anglais par Claudine Engel-Tiercelin.
[Paris] : Gallimard, dr. 1990. – 226, [3] s. ; 21 cm.
(NRF Essais )
ISBN 2-07-071848-4

689.  Katalog on-line
RES IIIŔ Colloquio Internazionale Roma, 7-9 gennaio 1980 : atti / a cura di Marta Fattori e Massimo Bianchi.
Roma : Edizioni dell’Ateneo, cop. 1982. – XIII, 594 s. : il. ; 22 cm.
(Lessico Intellettuale Europeo ; 26 )

690.  Katalog on-line
Res Publica / [red. nacz. Marcin Król].
Warszawa : Wydawnictwo Krąg, 1979-1992. – 24 cm.

691.  Katalog on-line
„Revue de Métaphysique et de Moral” o Kancie / [Jacek Migasiński].
[Warszawa : PWN], 1977. – S. [165]-174 ; 24 cm.

692.  Katalog on-line
Riflessioni sopra i mezzi di perfezionare la filosofia morale / Casto Innocente Ansaldi ; edizione critica a cura di A. Rizzacasa e R. Gatti.
Napoli : Edizioni Scientifiche Italiane, cop. 1987. – XI, 306 s. ; 24 cm.

693.  Katalog on-line
Rorty’s elective affinities : the new pragmatism and postmodern thought / Marek Kwiek ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu Adama Mickiewicza, 1996. – 302 s. ; 23 cm.
(Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; t. 35 )
ISBN 83-7092-026-8

694.  Katalog on-line
Rosja a Katyń / [Piotr Mitzner koncepcja całości ; Ileana Porycka, Alicja Wancerz-Gluza oprac. red.].
Warszawa : Karta, 1994. – 109 s. ; 21 cm.
(Biuletyn HAI [Historycznej Agencji Informacyjnej] : wydanie specjalne )
ISBN 83-900676-4-1

695.  Katalog on-line
Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu / Andrzej Walicki.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973. – 667 s., [16] s. portr. ; 19 cm.

696.  Katalog on-line
Rosyjska filozofia religijna / [aut.: Lew Szestow et al.].
Warszawa : In Plus, 1989. – 396 s. ; 20 cm.
(Aletheia ; 2/3(1988) )

697.  Katalog on-line
Rosyjska idea / Mikołaj Bierdiajew ; [przekł. z ros. J. C. – S. W. [krypt.] ; wstęp Cezary Wodziński ; Społeczny Komitet Nauki].
Warszawa : In Plus, 1987. – 176 s. ; 20 cm.
(Biblioteka „Aletheia” ; t. 1 )

698.  Katalog on-line
Rousseau – samotność i wspólnota / Bronisław Baczko.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 745, [2] s., [14] s. tabl. : il., err. ; 21 cm.

699.  Katalog on-line
Równoważenie struktur poznawczych : centralny problem rozwoju / Jean Piaget ; [tł. Zofia Zakrzewska].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. – 219, [1] s., [1] k. portr. : err. ; 21 cm.
(Biblioteka Psychologii Współczesnej )

700.  Katalog on-line
Rozdroża pesymizmu : jednostka i społeczeństwo w koncepcji Artura Schopenhauera / Jan Garewicz ; Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965. – 190, [1] s., [1] k. portr. ; 20 cm.

701.  Katalog on-line
Rozmowy na koniec wieku. 2 / prowadzą Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski ; [rozmówcy] Gustaw Herling-Grudziński [et al.].
Kraków : Znak, 1998. – 268 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-7006-904-5

702.  Katalog on-line
Rozmowy na koniec wieku. 3 / prowadzą Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski ; [rozmówcy] Michał Heller [et al.]. – Wyd. 1, dodr.
Kraków : „Znak”, 1999. – 284, [4] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-7006-845-6

703.  Katalog on-line
Rozmowy na polnej drodze / Martin Heidegger ; przeł. Janusz Mizera.
Warszawa : Wydaw. KR, 2004. – 252, [1] s. ; 20 cm.

704.  Katalog on-line
Rozmowy z Emmanuelem Lévinasem / [Emmanuel Lévinas] ; wprowadzenie i przekład Marek Jędraszewski.
[Poznań : Księgarnia Św. Wojciecha], 1986. – S. [483]-510 ; 24 cm.

705.  Katalog on-line
Rozum praktyczny w filozofii Kanta i Fichtego : prymat praktyczności w klasycznej myśli niemieckiej / Jakub Kloc-Konkołowicz.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2007. – 381, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna )
ISBN 978-83-229-2796-0

706.  Katalog on-line
Rozum, słowo, dzieje : szkice wybrane / Hans-Georg Gadamer ; wybrał, oprac. i wstępem poprzedził Krzysztof Michalski ; przeł.: Małgorzata Łukasiewicz, Krzysztof Michalski.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1979. – 283, [1] s. ; 20 cm.
([Biblioteka Myśli Współczesnej] )
ISBN 83-06-00152-4

707.  Katalog on-line
Russko-nemeckij slovar’ : okolo 35000 slov / O. N. Nikonova, M. Â. Cvilling. – 8-e izd. stereotip. s grammatičeskimi tablicami russkogo âzyka.
Moskva : Izdatel’stvo „Russkij Âzyk”, 1982. – 798 s. ; 23 cm.

708.  Katalog on-line
Rzeczy, idee i maski : Jacques Boucher de Perthes (1788-1868) / Andrzej Abramowicz ; Komitet Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydaw. Retro-Art, 1998. – 268 s. : faks., fot., portr. ; 22 cm.
(Rozprawy z Dziejów Nauki i Techniki ; t. 8 )
ISBN 83-908973-2-6

709.  Katalog on-line
Rzeczy odległe a bliskie : rozmyślania o historii Polski / Konstanty Grzybowski. – Wyd. 2.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1971. – 291 s. ; 21 cm.

710.  Katalog on-line
Le sacrifice interdit : Freud et la Bible / Marie Balmary. – Nouveau tirage.
Paris : Bernard Grasset, 1987. – 293, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 2-246-37661-0

711.  Katalog on-line
Saga Heideggera / Bogdan Baran.
Kraków : Papieska Akademia Teologiczna, 1988. – 213 s. ; 20 cm.
(Teksty filozoficzne / Papieska Akademia Teologiczna. Wydział Filozoficzny )

712.  Katalog on-line
„Schlummert sanft ihr modernde Gebeine” : Leonberger Literaturgeschichte vom Mittelalter bis heute / Ulrich Keicher.
Leonberg: Stadtarchiv Leonberg, 1994. – 120 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Beiträge zur Stadtgeschichte ; 2 )
ISBN 3-9803587-2-0

713.  Katalog on-line
Schubert : dwanaście Moments musicaux i powieść / Peter Härtling ; przeł. Jan Garewicz.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – 190, [2] s. ; 21 cm.

714.  Katalog on-line
La science grecque apres Aristote / G.E.R. Lloyd ; trad. de l’anglais par Jacques Brunschwig.
Paris : Éditions la Découverte, 1990. – 222, [2] s. : il. ; 22 cm.
(Textes a l’Appui. Histoire classique ISSN 0768-0511 )
ISBN 2-7071-1951-2

715.  Katalog on-line
Sekrety manichejskich trucizn : Miłosz wobec zła / Łukasz Tischner.
Kraków : Znak, 2001. – 255, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 83-240-0058-5

716.  Katalog on-line
Sexe mécanique : la crise contemporaine de la sexualité / Dominique Folscheid.
Paris : La Table Ronde, cop. 2002. – 351 s. ; 21 cm.
(Contretemps )
ISBN 2-7103-2401-6

717.  Katalog on-line
Śladami Noego / Herbert Wendt ; przetł. z niem. Teresa Berken. – Wyd. 2.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1969. – 641, [1] s. : fot., rys. ; 21 cm.

718.  Katalog on-line
Śladami życia Stanisława Hillera : żołnierza Legionów Piłsudskiego, nauczyciela akademickiego, obywatela Polski / Jerzy Dybicki.
Gdańsk : Via Medica, 2008. – 576 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7555-074-0

719.  Katalog on-line
Słowiański rodowód / Paweł Jasienica. – Wyd. 2.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1965. – 432, [4] s., [2] k. tabl. (map) : il. ; 25 cm.

720.  Katalog on-line
Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku / Władysław Kopaliński ; [red. Zofia Wiankowska-Ładyka].
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999. – 527 s. ; 22 cm.
ISBN 83-01-12763-5

721.  Katalog on-line
Social’naâ filosofiâ Šarlâ Fur’e : i ee mesto v istorii socialističeskoj mysli pervoj poloviny XIX veka / I. Zil’berfarb.
Moskva : Izdatel’stvo „Nauka”, 1964. – 554, [2] s. : err. ; 23 cm.

722.  Katalog on-line
Les sociétés secretes : entretiens avec Robert Amadou / Pierre Barrucand.
Paris : Pierre Horay, © 1978. – 199 stron ; 21 cm.
(Connaissance de l’inconnu )
ISBN 2-7058-0073-5

723.  Katalog on-line
La sociologie d’Auguste Comte / par Jean Lacroix. – 4e édition.
Paris : Presses Universitaires de France, 1961. – [4], 114, [2] strony ; 18 cm.
(Initiation Philosophique ; 21 )

724.  Katalog on-line
Sokrates / W. K. C. Guthrie ; przeł. Krzysztof Łapiński i Sławomir Żuławski.
Warszawa : Fundacja Aletheia, 2000. – 246 s. ; 20 cm.

725.  Katalog on-line
Sokrates i Kirke : sceny z etyki antycznej / Włodzimierz Galewicz.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000. – 225, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 83-08-03054-8

726.  Katalog on-line
Solidarność podziemna 1981-1989 / pod red. Andrzeja Friszke ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenie „Archiwum Solidarności”.
Warszawa : ISP PAN, 2006. – 699 s. ; 24 cm.
ISBN 83-88490-45-1

727.  Katalog on-line
Solidarność polska : studium z socjologii myślenia potocznego / Sergiusz Kowalski ; Uniwersytet Warszawski, IPSiR. Zakład Socjologii Obyczajów i Prawa.
Warszawa : Uniwersytet Warszawski, IPSiR, 1988. – 246, [3] s. ; 21 cm.

728.  Katalog on-line
Solitude et destin / Cioran ; traduit du roumain par Alain Paruit.
Paris : Gallimard, 2004. – 426, [1] strona ; 20 cm.
(Arcades ; 78 )
ISBN 2-07-072974-5

729.  Katalog on-line
Le Souci contemporain / Chantal Delsol.
Bruxelles : Éditions Complexe, © 1996. – 263 strony ; 20 cm.
(Faire Sens )
ISBN 2-87027-643-5

730.  Katalog on-line
The Soviet economic system / by Alec Nove.
London : George Allen & Unwin, cop. 1977. – 399 s. : il. ; 23 cm.
ISBN 0-04-335035-6 cloth
ISBN 0-04-335036-4 paper

731.  Katalog on-line
Spadkobiercy Króla Ducha : o recepcji filozofii Słowackiego w światopoglądzie polskiego modernizmu / Halina Floryńska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1976. – 263, [1] s. : err. ; 21 cm.

732.  Katalog on-line
Spinoza : la conoscenza come liberazione / Carlo Vinti.
Roma : Edizioni Studium, copyright © 1984. – 168 stron ; 18 cm.
(Interpretazioni ; 8 )
ISBN 88-382-3502-3

733.  Katalog on-line
Spór o istnienie człowieka / Józef Tischner.
Kraków : Wydawnictwo „Znak”, 1998. – 358, [2] s. ; 22 cm.

734.  Katalog on-line
Spór o istnienie świata. T. 1 / Roman Ingarden. – Wyd. 2.
Warszawa : PWN, 1962. – 474 s. ; 24 cm.
(Dzieła filozoficzne / Roman Ingarden )

735.  Katalog on-line
Spór o naturę procesu historycznego : (od Hebrajczyków do śmierci Fryderyka Nietzschego) / Marek Wichrowski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 1995. – 122, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-85810-90-0

736.  Katalog on-line
Spór o podmiot w filozofii współczesnej : Husserl – Heidegger – Gadamer – Jaspers / Maciej Potępa.
Warszawa : nakł. aut., 2003. – 476 s. ; 21 cm.
ISBN 83-919686-0-X

737.  Katalog on-line
Sprawa Henryka Niemirycza / Janusz Tazbir.
[Warszawa : Polskie Towarzystwo Religioznawcze], 1987. – S. 41-[62] ; 24 cm.

738.  Katalog on-line
Sprawa Konfucjusza / Mieczysław J. Künstler.
Warszawa : Iskry, 1983. – 292, [4] s. ; 21 cm.
ISBN 83-207-0515-0

739.  Katalog on-line
Stanisław Brzozowski : drogi myśli / Andrzej Walicki.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 475, [1] s. ; 21 cm.

740.  Katalog on-line
Stanisław Cat-Mackiewicz : 1896-1966 : Wilno-Londyn-Warszawa / Jerzy Jaruzelski.
Warszawa : Czytelnik, 1987. – 353, [2] s., [40] s. tabl. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-07-01404-2

741.  Katalog on-line
Stanisław Kiałka – legenda wileńskiej konspiracji : materiały biograficzne i pisma wybrane / [red. L. Jan Malinowski].
Bydgoszcz : Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Oddział, 2000. – 678 s. : fot., portr., err. ; 21 cm.
(Biblioteka Wileńskich Rozmaitości. Seria B, 1230-9915 ; nr 30 )
ISBN 83-87865-15-X

742.  Katalog on-line
Stefan Żeromski w Zamku / Alina Kowalczykowa.
Warszawa : Zamek Królewski, [1985]. – 43, [1] s., [12] s. tabl. : il. ; 20 cm.
ISBN 83-7022-001-0

743.  Katalog on-line
Stereotypy a kultura / Zbigniew Bokszański ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : FNP : Leopoldinum, 1997. – 140 s. ; 21 cm.
(Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna )
ISBN 83-85220-83-6

744.  Katalog on-line
Sto listów do Delfiny / Zygmunt Krasiński ; wyboru dokonał i wstępem opatrzył Jan Kott.
Warszawa : Czytelnik, 1966. – 405 s., [20] s. il. ; 21 cm.

745.  Katalog on-line
Stop kontrola : Stocznia Gdańska, sierpień 1980 / Erazm Ciołek.
Warszawa : na zlec. Komitetu NSZZ Solidarność Region Mazowsze, 1981. – 110, [1] s. : il. ; 21 cm.

746.  Katalog on-line
Strajki łódzkie w lutym 1971 : geneza, przebieg i reakcje władz / wybór, wstęp i oprac.: Ewa Mianowska, Krzysztof Tylski.
Warszawa ; Łódź : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2008. – 221, [1] s. : il. ; 25 cm.
(Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 24 )
ISBN 978-83-60464-69-4

747.  Katalog on-line
Struktura nauki : zagadnienia logiki wyjaśnień naukowych / Ernest Nagel ; przekład zbiorowy Jerzy Giedymin, Bożydar Rassalski, Helena Eilstein. – Wydanie pierwsze.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. – 520, [3] strony : errata ; 25 cm.

748.  Katalog on-line
Struktura rewolucji naukowych / Thomas S. Kuhn ; [tł. Helena Ostromęcka ; tł. przejrzał, red. i posł. zaopatrzył Stefan Amsterdamski].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. – 206, [1] s. ; 22 cm.

749.  Katalog on-line
Studia nad wydajnością produkcji rolnej dóbr królewskich w drugiej połowie XVI wieku / Alina Wawrzyńczyk ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo PAN, 1974. – 228 s. ; 24 cm.

750.  Katalog on-line
Studia z etyki przekonań / Włodzimierz Galewicz.
Kraków : TAiWPN „Universitas”, cop. 1998. – 218, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-7052-868-6

751.  Katalog on-line
Supererogacja : zagubiony wymiar etyki : czyny chwalebne w etykach uniwersalistycznych / Andrzej Maciej Kaniowski.
Warszawa : Oficyna Naukowa, 1999. – VI, 466 s. ; 21 cm.
(Terminus ; 16 )
ISBN 83-85505-81-4

752.  Katalog on-line
Sur l’histoire / Krzysztof Pomian.
[Paris] : Gallimard, 1999. – 410, [6] s. ; 18 cm.
(Folio. Histoire , 0764-6046 ; 97 )
ISBN 2-07-075526-6

753.  Katalog on-line
Świat bezprzedmiotowy / Kazimierz Malewicz ; przeł. Stanisław Fijałkowski.
Gdańsk : Słowo/obraz terytoria, 2006. – 101, [2] s. : il. ; 23 cm.
(Eseje o Sztuce )
ISBN 83-7453-612-8

754.  Katalog on-line
Świat panów Pasków : eseje i studia / Janusz Tazbir.
Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1986. – 387, [4] s. ; 21 cm.
ISBN 83-218-0424-1

755.  Katalog on-line
Światłość i Radość : zapiski z życia duchowego : inspiracje i refleksje / Jerzy Prokopiuk ; przedm. Krzysztof Maurin.
Ossa : Dom na Wsi, 2003. – 135 s. ; 21 cm.
ISBN 83-916377-6-X

756.  Katalog on-line
Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza / Małgorzata Szpakowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej.
Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1976. – 218, [1] strona ; 20 cm.
(Rozprawy Literackie ; 15 )

757.  Katalog on-line
Światowieki : ułamek z roku 1815 / Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling ; przeł., wstępem i komentarzami opatrzył Wawrzyniec Rymkiewicz.
Warszawa : Wydawnictwo IFiS PAN [Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk], 2007. – L, 229, [1] s. ; 20 cm.
(Klasyka Filozofii )

758.  Katalog on-line
Święci i łzy / Émile M. Cioran ; przeł. z rum. i wstępem opatrzył Ireneusz Kania.
Warszawa : Wydaw. KR, 2003. – 195, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 83-89158-27-2

759.  Katalog on-line
Świętość : elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych / Rudolf Otto ; przeł. Bogdan Kupis.
Warszawa : Wydawnictwo „KR”, 1999. – 220 s. ; 20 cm.

760.  Katalog on-line
Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej / [red. naukowy Zofia Stefanowska].
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1973. – 411, [1] s. : 20 cm.

761.  Katalog on-line
Sylwetki polityczne XIX wieku : Maurycy Mochnacki, Kaliszanie, Hotel Lambert, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Henryk Kamieński, Cyprian Norwid, Zmartwychwstańcy, Aleksander Wielopolski, Julian Klaczko, Stanisław […]
Kraków : „Znak”, 1974. – 147, [5] s., [16] s. tabl. ; 20 cm.

762.  Katalog on-line
Systeme de philosophie positive : préliminaires généraux et conclusions (1830-1842) / Auguste Comte.
Paris : [s.n.], 1942. – 512 s., [5] k. tabl. : fot. ; 23 cm.
(Archives Positives ; 2 )

763.  Katalog on-line
Le systeme des objets / Jean Baudrillard.
[Paris] : Denoel : Gonthier, 1981. – 245 s. ; 18 cm.
(Bibliotheque Médiations, 0520-0695 ; 93 )

764.  Katalog on-line
Systéme et Révélation : la philosophie de Franz Rosenzweig / Stéphane Mosés ; préface D’Emmanuel Lévinas.
Paris : Éditions du Seuil, 1982. – 320, [10] stron ; 22 cm.
(Collection Esprit, 0768-4363 )
ISBN 2-02-006153-8

765.  Katalog on-line
Systemowe funkcje ruchliwości społecznej w Polsce / Włodzimierz Wesołowski, Bogdan W. Mach ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Warszawa : Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii, 1986. – 102 strony ; 21 cm.

766.  Katalog on-line
Szczęściarz / Adam Sikora.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1994. – 84, [3] s. ; 20 cm.
ISBN 83-06-02401-X

767.  Katalog on-line
Szczyt jedności europejskiej : raport końcowy Komitetu Organizacyjnego III Szczytu Rady Europy / [oprac. w Zesp. ds Przygotowania i Organizacji III Szczytu RE Ministerstwa Spraw Zagranicznych].
[Warszawa] : Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2005. – 115, [8] s. : il. kolor., err. ; 30 cm.
ISBN 83-89546-62-0

768.  Katalog on-line
Szkice filozoficzne / Władysław Krajewski.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1963. – 248, [4] s. ; 20 cm.

769.  Katalog on-line
Szkice o państwie i polityce / [kol. red. Tomasz Słupik, Marcin Gacek, Jarosław Paweł Nowicki].
Katowice : Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Śląskiego, 2000. – 188 s. ; 21 cm.
(Studenckie Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; t. 3 )
ISBN 83-909862-0-5

770.  Katalog on-line
Szkice z teorii socjologicznej / Talcott Parsons ; przeł. Alina Bentkowska ; wstępem opatrzył Henryk Białyszewski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – LXI, 590 s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Socjologiczna )

771.  Katalog on-line
Szkoła Rittera / pod red. nauk. Stanisława Czerniaka i Jarosława Rolewskiego ; teksty tł. z oryg. porównał Stanisław Czerniak ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Filozofii.
Toruń : UMK, 1996. – 226 s. ; 24 cm.
(Studia z Filozofii Niemieckiej ; t. 2 )
ISBN 83-231-0761-0

772.  Katalog on-line
Sztuka a prawda : problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem / Zbigniew Nerczuk ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002. – 191, [2] s. ; 21 cm.
(Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna )
ISBN 83-229-2199-3

773.  Katalog on-line
Sztuka Chin / Mieczysław Jerzy Künstler.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1991. – 357, [3] s., [128] s. tabl. : il. kolor ; 22 cm.
ISBN 83-214-0703-X

774.  Katalog on-line
Tajny referat Chruszczowa / [przedm. Marek Tarnopolski].
[S.l. : s.n., 1980]. – 45 s. ; 21 cm.

775.  Katalog on-line
Taternictwo nizinne / Jakub Karpiński.
Paryż : Instytut Literacki, 1988. – 125, [2] s. ; 22 cm.
(Biblioteka „Kultury”, 0406-0393 ; t. 440 )
ISBN 2-7168-0107-X

776.  Katalog on-line
Technokraci i ich świat społeczny / Joanna Kurczewska.
Warszawa : Wydawnictwo IFiS [Instytutu Filozofii i Socjologii] PAN, 1997. – XXV, 331, [3] s., [2] k. il. ; 24 cm.
ISBN błędny 8386166287
ISBN 83-86166-82-7 okł.

777.  Katalog on-line
Tekst jako uobecnienie : szkic z dziejów myśli o piśmie i książce / Juliusz Domański.
Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii. Polska Akademia Nauk, 1992. – 163, [5] s. ; 21 cm.
ISBN 83-85194-46-0

778.  Katalog on-line
Tekst jako uobecnienie : szkic z dziejów myśli o piśmie i książce / Juliusz Domański. – Wyd. 2 popr. i uzup.
Kęty : Antyk, 2002. – 206, [2] s. ; 21 cm.
(Daimonion )
ISBN 83-88524-30-5

779.  Katalog on-line
Tekstowy świat : poststrukturalizm a wiedza o literaturze / Ryszard Nycz ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Warszawa : Wydaw. IBL PAN, 1993. – 270, [2] s. ; 20 cm.
ISBN 83-85605-15-0

780.  Katalog on-line
Les „Télécoms” : histoire des Écoles supérieures des télécommunications : 1840-1997 / sous la direction de Michel Atten, François Du Castel et Marie Pierre.
Paris : Hachette, copyright 1999. – 239, [1] strona : ilustracje ; 30 cm.
ISBN 2-01-170558-4

781.  Katalog on-line
Temps et choix / Jean Paumen.
Bruxelles : Editions de l’Université de Bruxelles, © 1972. – 238, [1] strona ; 24 cm.
(Université Libre de Bruxelles. Faculté de Philosophie et Lettres ; 49 )

782.  Katalog on-line
Tendances et déboires de la sociologie américain / Pitirim Sorokin ; traduit de Cyrille Arnavon.
Paris : Aubier, 1959. – 401 stron ; 20 cm.
(Collection Science de l’Homme )

783.  Katalog on-line
Tendances nouvelles de la philosophie / Jeanne Parain-Vial.
[Paris] : Le Centurion, cop. 1978. – 263, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 2-227-02200-0

784.  Katalog on-line
Terre blanche : journal d’un otage au Liban / Antoine Joseph Assaf ; préface de Régine Pernoud.
[Paris] : La Sarment, cop. 2000. – 497, [8] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 2-86679-298-X

785.  Katalog on-line
Tertium non datur? : szkice i polemiki / Stefan Amsterdamski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1994. – 208 s. ; 21 cm.
ISBN 83-01-11448-7

786.  Katalog on-line
Le théâtre et les arts a deux temps / Henri Gouhier.
[Paris] : Flammarion, 1989. – 263, [2] strony ; 20 cm.
ISBN 2-08-066293-7

787.  Katalog on-line
Théorie des identités : fratalité généralisée et philosophie artificielle / François Laruelle.
Paris : Presses Universitaires de France, cop. 1992. – 314 s. ; 22 cm.
(L’Interrogation Philosophique, 1159-6120 )
ISBN 2-13-044238-2

788.  Katalog on-line
Three ideas of rationality : rationality as a problem / Barbara Skarga.
[Wrocław : Ossolineum], 1984. – S. [3]-28 ; 24 cm.

789.  Katalog on-line
Towarzystwa naukowe w Polsce / Waldemar Rolbiecki.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. – 287, [1] s. ; 18 cm.
(Omega : biblioteka wiedzy współczesnej ; 225 )

790.  Katalog on-line
Towarzystwo Warszawskie : listy do przyjaciółki przez Baronową XYZ / oprac. Ryszard Kołodziejczyk.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. – 614, [1] s., [44] s. tabl. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Syrenki )

791.  Katalog on-line
Tożsamość i opór : główne kategorie epistemologii Emila Meyersona / Adam Dubik.
Toruń : Wydaw. UMK, 1995. – 198 s. ; 24 cm.
(Rozprawy / Uniwersytet Mikołaja Kopernika )
ISBN 83-231-0603-7

792.  Katalog on-line
Tożsamość i różnica : eseje metafizyczne / Barbara Skarga.
Kraków : Wydawnictwo Znak, 1997. – 276, [4] s. ; 20 cm.
(Akademia )
ISBN 83-7006-527-9

793.  Katalog on-line
Tractatus logico-philosophicus = Logisch-philosophische Abhandlung / Ludwig Wittgenstein. – 18.-25. Tausend ausgabe.
Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1964. – 114, [1] stron : ilustracje ; 19 cm.
(Edition Suhrkamp ; 12 )

794.  Katalog on-line
Le tragique / François Chirpaz.
Paris : Presses Universitaires de France, cop. 1998. – 126, [2] s. ; 18 cm.
(Que sais-je? ; 3330 )
ISBN 2-13-048805-6

795.  Katalog on-line
Traktat o poprawie rozumu ; Etyka / Benedykt de Spinoza ; przełożył Ignacy Myślicki.
Warszawa : Skład główny w Domu Książki Polskiej, 1927 (Warszawa : Druk. M. S. Wojsk.). – XXIX, 255 stron, [1] karta tablic : ilustracje ; 23 cm.
(Dzieła / Benedykt de Spinoza ; t. 1 )

796.  Katalog on-line
Transcendentalizm Husserla a filozofia dialogu / Krystyna Święcicka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Warszawa : Wydaw. IFiS PAN, 1993. – 139 s. ; 20 cm.

797.  Katalog on-line
La transparence et le secret / François Chirpaz.
Lyon : Lumiere et Vie, 1993. – S. 31-38 ; 21 cm.

798.  Katalog on-line
Trwałość i zmienność kategorii / Barbara Skarga.
[Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe], 1988. – S. [3]-40 ; 24 cm.

799.  Katalog on-line
Trzej kronikarze / Paweł Jasienica ; [wybrane fragm. kronik w tł. Kronika Thietmara – Marian Zygmunt Jedlicki, Kronika Galla – Roman Grodecki, Kronika Kadłubka – A. Józefczyk, M. Studziński].
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. – 457, [3] strony, [6] kart tablic ; 21 cm.

800.  Katalog on-line
Trzy rozprawy / Erazm z Rotterdamu ; przeł. i oprac. Juliusz Domański. – Wyd. 2 popr. i uzup.
Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1990. – 431, [1] s. ; 18 cm.
ISBN 83-211-1108-4

801.  Katalog on-line
Twarz i maska / Stanisław Filipowicz.
Kraków : „Znak” ; Warszawa : Fundacja im. Stefana Batorego, 1998. – 90, [2] s. ; 21 cm.
(Demokracja : filozofia i praktyka )
ISBN 83-7006-751-4

802.  Katalog on-line
The twentieth century. P. 1 / by Caroline F. Ware, K. M. Panikkar and J. M. Romein.
London : George Allen und Unwin, 1966. – S. XLVI, [2], 646 : il. ; 25 cm.
(History of Mankind Cultural and Scientific Development ; vol. 6 )

803.  Katalog on-line
The twentieth century. P. 2-4 / by Caroline F. Ware, K. M. Panikkar and J. M. Romein.
London : George Allen und Unwin, 1966. – S. XII, [6], 650-1387, [22] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(History of Mankind Cultural and Scientific Development ; vol. 6 )

804.  Katalog on-line
U progu współczesności : materiały sympozjum w Instytucie Historii PAN, Warszawa 14 marca 1989 r. / pod red. Andrzeja Paczkowskiego ; [aut. J. Jedlicki et al.].
Wrocław : Wiedza o Kulturze, 1991. – 119, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-7044-028-2

805.  Katalog on-line
U progu współczesności : z dziejów doktryn antypozytywistycznych : praca zbiorowa / pod red. Barbary Skargi ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1978. – 250, [1] s. : err. ; 21 cm.

806.  Katalog on-line
U źródeł niemieckiego idealizmu : pojęcie współczesności a filozofia zjednoczenia / Barbara Markiewicz ; Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych.
Warszawa : COM SNP, 1987. – 273 s. ; 21 cm.

807.  Katalog on-line
Udało mi się mieć ciekawe życie : Leopold Unger : księga jubileuszowa / pod red. Iwony Hofman ; [aut. Czesław Bielecki et al.].
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – 263, [1] s., [1] k. tabl. ; 22 cm.
ISBN 978-83-227-2784-3

808.  Katalog on-line
Umowa społeczna oraz ; Uwagi o rządzie polskim ; Przedmowa do „Narcyza” ; List o widowiskach ; List o opatrzności ; Listy moralne ; List do arcybiskupa de Beaumont ; Listy do Malesherbesa / Jean-Jacques Rousseau ; tł. […]
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – LXI, 744 s., [3] k. tabl. : il., err. ; 19 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

809.  Katalog on-line
Uniwersalizm pogranicza : o semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji / Lech Witkowski.
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1991. – 243, [1] s. ; 24 cm.
ISBN 83-85263-05-5

810.  Katalog on-line
Uroczystość odnowienia doktoratu prof. Barbary Skargi : Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 19 maja 2008 roku / [zdj. Marcin Kluczek].
Warszawa : Biuro Promocji Uniwersytetu Warszawskiego, 2008. – 36 s. : il. kolor. ; 21 cm + płyta CD.
ISBN 83-88374-53-2

811.  Katalog on-line
Urojenia i rzeczywistość : prawda o ZSRR / Włodzimierz Brus. – Wyd. 2 przejrz. i uzup.
Warszawa : nakł. Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, 1947. – 120, [3] s. ; 21 cm.

812.  Katalog on-line
Usłyszeć niewidzialne : zarys filozofii wiary / Karol Tarnowski ; [Instytut Myśli Józefa Tischnera].
Kraków : Instytut Myśli Józefa Tischnera, cop. 2005. – 469 s. ; 21 cm.
(Drogi Myślenia )
ISBN 83-922957-1-4

813.  Katalog on-line
Ustrój polityczny Aten / Arystoteles ; przeł., wstępem i objaśnieniami opatrzył Ludwik Piotrowicz ; przejrzała, indeksy i bibliografię oprac. Lidia Winniczuk.
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, dr. 1973. – XLI, 140 [1] s. : il., err. ; 19 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

814.  Katalog on-line
L’utopie et les utopies / par Raymond Ruyer.
Paris : Presses Universitaires de France, 1950. – 293 s. ; 23 cm.
(Bibliotheque de Philosophie Contemporaine. Psychologie et Sociologie )

815.  Katalog on-line
Úvahy v samote / Marián Váross.
Bratislava : Bradlo, 1991. – 223, [3] s. ; 19 cm.
(Filozofia a dnešok )
(Tematická skupina ; 2 )
ISBN błędny 8071210253

816.  Katalog on-line
Uwaga: syjonizm! : szkice z ideologii, organizacji i praktyki syjonizmu / Jurij Iwanow ; tłumaczenie z rosyjskiego Władysław Mazur.
Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970. – 265, [3] strony ; 18 cm.
(Ideologia, Polityka, Obronność )

817.  Katalog on-line
Użytkownicy i badacze dziedzictwa antycznego, czyli O różnicy między humanizmem i humanistyką / Juliusz Domański ; laudacja Edward Iwo Zieliński.
Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2007. – 33, [1] s., [4] s. tabl., [1] k. tabl. : il. ; 21 cm.
(Wykłady i Przemówienia / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ; 59 )
ISBN 83-7306-327-7

818.  Katalog on-line
Vers un nouvel humanisme / Paulo E. de Berredo Carneiro.
Paris : Seghers, 1970. – 335, [6] s. ; 20 cm.

819.  Katalog on-line
La vie d’Ernest Renan : sage d’Occident / François Millepierres.
Paris : Librairie Marcel Riviére et Cie, 1961. – 408, [2] strony ; 23 cm.

820.  Katalog on-line
La violence au c¶ur : roman / Janine Chirpaz.
Paris : L’Harmattan, cop. 2006. – 161 s. ; 22 cm.
(Écritures )
ISBN 2-296-00759-7

821.  Katalog on-line
La violence dans les religions / François Chirpaz.
[Marseille : Institut de science et theologie de religions], 2002. – s. 113-134. ; 22 cm.

822.  Katalog on-line
La violence totalitaire : essai d’anthropologie politique / Michel Maffesoli ; préf. de Pierre Sansot.
Paris : Presses Universitaires de France, 1979. – 311 s. ; 22 cm.
(Sociologie d’Aujourd’hui, 0768-0503 )
ISBN 2-13-035772-5

823.  Katalog on-line
W kręgu konserwatywnej utopii : struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa / Andrzej Walicki.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. – 493, [1] s., [12] k. tabl. : il. ; 25 cm.

824.  Katalog on-line
W kręgu myślicieli heretyckich / Lech Szczucki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1972. – 274, [1] s. : err. ; 24 cm.

825.  Katalog on-line
W kręgu nauczania Jana Pawła II / Studium Kultury Chrześcijańskiej – Kościół Św. Trójcy w Warszawie.
Warszawa : Kuria Metropolitalna Warszawska. Wydział Duszpasterstwa, 1985. – 83, [1] strona ; 20 cm.
(Nasze Dziedzictwo ; 2 )

826.  Katalog on-line
W obronie zdrowego rozsądku / pod red. Marka A. Cichockiego i Tomasza Merty ; [aut.] Marek A. Cichocki [et al.] ; wstęp Jarosław Gowin.
Kraków : Ośrodek Myśli Politycznej : „Księgarnia Akademicka”, 2000. – 284 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Politycznej ; 30 )
ISBN 83-7188-400-1

827.  Katalog on-line
W poszukiwaniu królestwa filozofii : z dziejów neokantyzmu badeńskiego / Andrzej Przyłębski.
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1993. – 158, [2] s. ; 21 cm.
(Filozofia i Logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4246 ; nr 72 )
ISBN 83-232-0482-9

828.  Katalog on-line
W poszukiwaniu straconej syntezy : Jean-Paul Sartre i paradygmaty filozoficznego myślenia / Małgorzata Kowalska.
Warszawa : Wydawnictwo „Spacja”, 1997. – 196, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 83-85277-35-8

829.  Katalog on-line
W poszukiwaniu tożsamości : humanistyczne rozważania interdyscyplinarne / red. naukowa : Hanna Mamzer.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2007. – 192 s. : il. ; 25 cm.
(Seria Kulturoznawstwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1733-9103 ; nr 13 )
ISBN 978-83-232-1752-7

830.  Katalog on-line
W poszukiwaniu właściwości człowieka / Kazimierz Obuchowski.
Warszawa : Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, 1989. – 255, [1] s. ; 21 cm.
ISBN błędny 830511921

831.  Katalog on-line
W stronę metafizyki : nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku / Jacek Migasiński ; Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.
Wrocław : FNP : Leopoldinum, 1997. – 381, [2] s. ; 21 cm.
(Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna )

832.  Katalog on-line
Walka o świat / Stefan Kisielewski.
Warszawa : Wydaw. im. Konstytucji 3 Maja, 1980. – 64, [1] s. ; 21 cm.

833.  Katalog on-line
Warszawa w rewolucji 1905-1907 / Halina Kiepurska. – Wydanie I.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1974. – 444 strony, [32] strony tablic : errata ; 20 cm.
(Biblioteka Wiedzy Historycznej. Historia Polski )

834.  Katalog on-line
Weltbürgertum und Nationalstaat : studien zur Genesis des deutschen Nationalstaates / von Friedrich Meinecke – 3. durch. Aufl.
München ; Berlin : Druck und Verlag von R. Oldenbourg, 1915. – VIII, 528 s. ; 23 cm.

835.  Katalog on-line
Wiara i myślenie / Karol Tarnowski.
Kraków : Wydaw. Znak, 1999. – 334, [2] s. ; 21 cm.
(Akademia )
ISBN 83-7006-857-X

836.  Katalog on-line
Więcej niż teatr / Aldona Jawłowska.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. – 207, [1] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej )
ISBN 83-06-01592-4

837.  Katalog on-line
Wiedza a zbawienie : studium myśli Lwa Szestowa / Cezary Wodziński ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Warszawa : IFiS PAN, 1991. – 257, [2] strony ; 24 cm.
ISBN 83-85194-22-3

838.  Katalog on-line
Wiedza współczesna a racjonalizm / Robert Blanché ; [tł. Andrzej Zabłudowski].
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1969. – 110 s. ; 18 cm.
(Omega : biblioteka wiedzy współczesnej ; 137 )

839.  Katalog on-line
Wiekuisty człowiek / Gilbert Keith Chesterton ; przeł. Magda Sobolewska.
Warszawa : Fronda ; Ząbki : Apostolicum, 2004. – 439, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-921200-2-7
ISBN 83-7031-428-7

840.  Katalog on-line
Wielka dydaktyka / Jan Amos Komeński ; wstępem i koment. opatrzył Bogdan Suchodolski ; [przeł. z jęz. łac. Krystyna Remerowa].
Wrocław : Zakład im. Ossolińskich – Wydaw. PAN, 1956. – XCVIII, [2], 370 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Klasyków Pedagogiki )

841.  Katalog on-line
Wielki łańcuch bytu : studium z dziejów idei / Arthur O. Lovejoy ; przeł. Artur Przybysławski.
Warszawa : „KR”, 1999. – 386, [2] s. ; 21 cm.

842.  Katalog on-line
Wielkość i piękno filozofii : studia / pod red. Józefa Lipca ; przy współpr. Sebastiana Kołodziejczyka [et al. ; zespół aut. Maria Małgorzata Baranowska].
Kraków : Collegium Columbinum, 2003. – 576 s. ; 24 cm.
ISBN 83-87553-70-0

843.  Katalog on-line
Wielkość i piękno filozofii : suplement w 70-lecie profesora Władysława Stróżewskiego / pod red. Józefa Lipca i Sebastiana Kołodziejczyka.
Kraków : Collegium Columbinum, 2003. – 101 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 83-87553-50-6

844.  Katalog on-line
Wielkość urojona / Stanisław Lem. – Wydanie I.
Warszawa : Czytelnik, 1973. – 170, [2] strony : ilustracje ; 20 cm.

845.  Katalog on-line
Więźniowie nocy : wypisy z polskiej literatury łagrowej / wybór i oprac. Roman Mazurkiewicz ; [Czapski et al.].
Kraków : Arka, 1991. – 105, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 83-85123-32-6

846.  Katalog on-line
Wilhelm Tell : Schauspiel / von Friedrich von Schiller ; Mit einer Einleitung von Karl Goedeke.
Stuttgart ; Berlin: J. G. Cotta’sche Buchhandlung Buchfolger, [1902] (Stuttgart : Druck der Union Deutsche Verlagsgesellschaft in Stuttgart). – 130 s. ; 17 cm.
(Cotta’sche Handbibliothek ; Nr 27 )

847.  Katalog on-line
Wisdom of the West : a historical survey of Western Philosophy in its social and political setting / Bertrand Russell ; editor Paul Faulkes ; designer Edward Wright ; with ten compositions by John Piper.
London : Crescent Books, Inc., cop. 1959. – 320 s. : il. ; 28 cm.

848.  Katalog on-line
Witaj, żegnaj… / Adam Sikora.
Warszawa : Wydawnictwo PAVO, 2000. – 183, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 83-85950-24-9

849.  Katalog on-line
Witold Gombrowicz i świat jego młodości / Tadeusz Kępiński. – Wyd. 2.
Kraków : Wydaw. Literackie, 1976. – 405 s. [16] s. tabl. : fot. ; 21 cm.

850.  Katalog on-line
Witos o demokracji : wybór przemówień, pism i rozmów Wincentego Witosa / oprac. i poprzedził wstępem, esejem o Witosie oraz wprow. i komentarzami Jan Borkowski ; przy współpr. Wiktora Kulerskiego.
Warszawa : Fundacja „Edukacja dla Demokracji”, 1995. – 439 s. : il. ; 29 cm.
ISBN 83-86304-12-X

851.  Katalog on-line
Władysław Dziewulski (1878-1962) / pod red. Cecylii Iwaniszewskiej ; Towarzystwo Naukowe w Toruniu.
Warszawa [etc.] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 103, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 83-01-00725-7

852.  Katalog on-line
Wobec innego : relacje międzypodmiotowe w filozofii Emmanuela Lévinasa / Marek Jędraszewski.
Poznań : Księgarnia św. Wojciecha, 1990. – 341, [1] s. ; 24 cm.
(Studia i Materiały / Papieski Wydział Teologiczny w Poznaniu, 0860-0546 ; 6 )
ISBN 83-7015-159-0

853.  Katalog on-line
Wojna, agresja, ucisk i biologia / Władysław J. H. Kunicki-Goldfinger.
[Warszawa : PWN], 1983. – S. [97]-103 ; 24 cm.

854.  Katalog on-line
Wojna galijska / Gajusz Juliusz Cezar ; przeł. i oprac. Eugeniusz Konik.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw., 1978. – CXXXI, 374, [1] s., [9] s. tabl., [1] k. map złoż. : il. ; 17 cm.
(Biblioteka Narodowa. Seria 2, 0406-0636 ; nr 186 )

855.  Katalog on-line
Wojna i okolice : wspomnienia / Antonina Spandowska.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2003. – 295 s. : il., faks., portr. ; 24 cm.
ISBN 83-87572-80-2

856.  Katalog on-line
Wojna żydowsko – niemiecka : polska prasa konspiracyjna 1943-1944 o powstaniu w getcie Warszawy / wybór i oprac. Paweł Szapiro.
Londyn : „Aneks”, 1992. – 448 s. ; 20 cm.
ISBN 0-906601-90-8

857.  Katalog on-line
Wolność i historia : studia o filozofii Hegla i jej losach / Zbigniew Kuderowicz.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1981. – 370 s. ; 20 cm.

858.  Katalog on-line
Wolność i rozwój : ekonomia wolnego rynku / Leszek Balcerowicz. – Wydanie I.
Kraków : Znak, 1995. – 485, [2] strony ; 20 cm.
(Zrozumieć Kapitalizm )
ISBN 83-7006-286-5

859.  Katalog on-line
Współczesna fenomenologia niemiecka / pod red nauk. Stanisława Czerniaka i Jarosława Rolewskiego ; teksty tł. z oryg. porównał Stanisław Czerniak ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Instytut Filozofii.
Toruń : Wydaw. UMK, 1999. – 224 s. ; 24 cm.
(Studia z Filozofii Niemieckiej ; t. 3 )
ISBN 83-231-1055-7

860.  Katalog on-line
Wspomnienia / Monika Żeromska.
Warszawa : Czytelnik, 1993. – 318, [2] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-07-02301-7

861.  Katalog on-line
Wspomnienia / Wojciech Kossak ; oprac., wstępem i przypisami opatrzył Kazimierz Olszański. – Wyd. 2.
Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 1973. – 455, [1] s., [48] s. tabl. ; 20 cm.

862.  Katalog on-line
Wspomnienia i podróże / Monika Żeromska.
Warszawa : Czytelnik, 1995. – 363, [2] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-07-02453-6

863.  Katalog on-line
Wspomnienia. T. 1 / Ludwik Krzywicki ; [tekst przygot. do dr. Teresa Karwacka i Janusz Wilhelmi ; posł. napisał Henryk Holland ; słowo wstępne i przypisy oprac. Janusz Wilhelmi].
Warszawa : Czytelnik, 1957. – 450, [2] s., [1] k. portr. ; 21 cm.

864.  Katalog on-line
Wspomnienia. T. 2 / Ludwik Krzywicki ; [tekst na podstawie oryg. maszynopisów […] przygot. do dr. i opatrzyli przypisami Wanda Jedlicka i Janusz Wilhelmi].
Warszawa : Czytelnik, 1958. – 626, [2] s., [1] k. portr. ; 21 cm.

865.  Katalog on-line
Wspomnienia. T. 3 / Ludwik Krzywicki ; [tekst na podstawie oryg. maszyn. Krzywickiego … przygot. do dr. i opatrzyli przypisami Wanda Jedlicka i Janusz Wilhelmi ; posł. nap. Henryk Holland].
Warszawa : Czytelnik, 1959. – 543 s., [1] k. tabl. (portr.), [16] s. tabl. (fot.) ; 21 cm.

866.  Katalog on-line
Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki / Leszek Nowak.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. – 242, [1] s. : il., err. ; 20 cm.
(Wybrane Zagadnienia Metodologii Nauk, Naukoznawstwa i Informacji Naukowej )

867.  Katalog on-line
Wstęp do teorii marksizmu : zarys materializmu dialektycznego i historycznego / Adam Schaff. – Wyd. 5, popr. i uzup.
Warszawa : Książka i Wiedza, 1950 (Toruń : Zaklady Graficzne „Książka i Wiedza”). – 314, [4] s. : err. ; 21 cm.

868.  Katalog on-line
Wstęp krytyczny do filozofii, czyli Rozbiór zasadniczych pojęć o filozofii : z dodaniem słownika filozoficznego i spisu autorów / Henryk Struve. – Wyd. 3 na nowo przejrz. i dop. najnowszą literaturą swojską i obcą.
Warszawa : nakł. autora, 1903. – XXIV, 779 s. ; 25 cm.

869.  Katalog on-line
Wszechświat – maszyna czy myśl? : filozofia mechanicyzmu: powstanie – rozwój – upadek / Michał Heller, Józef Życinski.
Kraków : Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1988. – 318 s. ; 21 cm.
ISBN 83-85017-33-X

870.  Katalog on-line
Wszystko zaczęło się od bakterii / Władysław J. Kunicki-Goldfinger.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1981. – 203 s. : il. ; 18 cm.
(Omega : biblioteka wiedzy współczesnej ; 369 )
ISBN 83-214-0267-4

871.  Katalog on-line
Wybór komedii / Arystofanes ; przeł. i oprac. Stefan Srebrny.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1955. – 506 s. ; 21 cm.

872.  Katalog on-line
Wybór pism i dokumentów / Michał Servet ; oprac., wstępem i przypisami opatrzył Lech Szczucki ; [teksty tł. Andrzej Kempfi et al.].
Warszawa : Książka i Wiedza, 1967. – 302, [2] s., [19] s. tabl. ; 21 cm.
(Rozprawy i Materiały / Polskie Towarzystwo Religioznawcze ; nr 9 )

873.  Katalog on-line
Wychowanie ku przyszłości : w poszukiwaniu właściwego sensu współczesnego wychowania : materiały pokonferencyjne / red. nauk. – Kazimierz Korab.
Warszawa : Wydaw. SGGW, 1996. – 155, [2] s. ; 25 cm.
(Edukacja Narodowa )
ISBN 83-00-03005-0

874.  Katalog on-line
Wykłady o Platonie : ontologia / Władysław Stróżewski. – Wydanie I.
Kraków : nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, (C)copyright 1992. – 279, [1] strona ; 21 cm.
(Varia / Uniwersytet Jagielloński ; t. 312 )
ISBN 83-233-0644-3

875.  Katalog on-line
Wykłady Polskiej Rady Biznesu.
[Warszawa] : PRB, 2002-. – 21 cm.

876.  Katalog on-line
Wykłady z historii filozofii i myśli społecznej odrodzenia / Andrzej Nowicki.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. – 132 s. ; 24 cm.

877.  Katalog on-line
Wymiana symboliczna i śmierć / Jean Baudrillard ; przeł. Sławomir Królak.
Warszawa : Wydawnictwo Sic!, cop. 2007. – 335, [1] s. ; 21 cm.

878.  Katalog on-line
Występek : eseje o pisaniu i czytaniu / Michał Paweł Markowski.
Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2001. – 201 s. ; 21 cm.
ISBN 83-88807-02-1

879.  Katalog on-line
Wzorce twórczości : eseje filozoficzne i pedagogiczne / Andrzej Góralski.
Warszawa : „Scholar” : Polskie Towarzystwo Uniwersalizmu, 1998. – 113 s. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka Dialogu )
ISBN 83-87367-35-4

880.  Katalog on-line
Le XIe commandement / André Glucksmann.
[Paris] : Flammarion, 1991. – 345, [1] s. ; 23 cm.
ISBN 2-08-066657-6

881.  Katalog on-line
Z archiwum pamięci… : 3653 więzienne dni / Ruta Czaplińska ; pod red. Krzysztofa Szwagrzyka i Jacka Żygadły ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Wrocław : IPN KŚZpNP, 2003. – 417, [1] s., [32] s. tabl. : il., portr. ; 21 cm.
(Relacje i Wspomnienia ; t. 4 )
ISBN 83-89078-33-3

882.  Katalog on-line
Z badań nad filozofią współczesną / Roman Ingarden.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – 664 s. : err. ; 24 cm.
(Dzieła filozoficzne / Roman Ingarden )

883.  Katalog on-line
Z biegiem lat, z biegiem wydarzeń… / Edmund Hera.
Chotomów : Verba, 1992. – 231, [1] s. : il. ; 20 cm.
ISBN 83-85061-23-1

884.  Katalog on-line
Z dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy i godności człowieka / Juliusz Domański ; Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii.
Warszawa : Polska Akademia Nauk Instytut Filozofii i Socjologii, 1997. – 145, [3] s. ; 21 cm.
(Renesans i Reformacja : studia z historii filozofii i idei, 0860-1445 ; t. 17 )
ISBN 83-86166-94-0

885.  Katalog on-line
Z fenomenologii wartości / wybrał, przełożył i przedmową opatrzył Włodzimierz Galewicz ; Papieska Akademia Teologiczna.
Kraków : [s.n] ; 1988 (Kraków : Druk. Instytut Teologiczny XX. Misjonarzy). – 160 s. ; 20 cm.
(Teksty Filozoficzne / Papieska Akademia Teologiczna Kraków )

886.  Katalog on-line
Z historii filozofii / Henryk Elzenberg ; wybór, oprac. i wprowadzenie Michał Woroniecki.
Kraków : Znak, 1995. – 488, [2] s. ; 20 cm.
(Pisma / Henryk Elzenberg ; t. 3 )
ISBN 83-7006-062-5

887.  Katalog on-line
Z historii filozofii pozytywistycznej w Polsce : ciągłość i przemiany : praca zbiorowa / pod red. Anny Hochfeldowej i Barbary Skargi ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich- Wydawnictwo, 1972. – 322 s. ; 21 cm.

888.  Katalog on-line
Z Polski i o Polsce : korespondencja z lat 2004-2006 / Paweł Kozłowski, Andrzej Walicki.
Kraków : Universitas, 2007. – 185, [2] s. ; 21 cm.
(Biblioteka „Kuźnicy” )
ISBN 978-83-242-0620-9

889.  Katalog on-line
Z punktu widzenia logiki : eseje logiczno-filozoficzne / Willard Van Orman Quine ; tł. i słowo wstępne Barbara Stanosz.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. – XXIII, [1], 237, [3] s. : err. ; 20 cm.

890.  Katalog on-line
Z refleksji Władyslawa Witwickiego nad nauką i jej stosunkiem do innych dziedzin życia / Izydora Dąmbska.
[Toruń : Polskie Towarzystwo Filozoficzne], 1975. – S. [11]-14 ; 24 cm.

891.  Katalog on-line
Z ziemi wileńskiej przez świat gułagu / Henryk Sobolewski.
Warszawa : Wydawnictwo Przedświt, 1990. – 143, [1] s., [1] k. mapa złoż. : il. ; 19 cm.
(Biblioteka Wschodnia )

892.  Katalog on-line
Zagadnienia ekologii zwierząt / Jadwiga Łuczak i Eliza Prot.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. – 178, [1] s. : fot., rys., wykr. ; 19 cm.
(Omega : współczesna biblioteka naukowa ; 91 )

893.  Katalog on-line
Zagadnienie etyki chrześcijańskiej / Ralph McInerny ; przeł. Ryszard Mordarski.
Kęty : Wydawnictwo Antyk, 2004. – 144 s. ; 21 cm.
(Fundamenta : studia z historii filozofii ; t. 37 )
(Daimonion )

894.  Katalog on-line
Zagadnienie przełomu antypozytywistycznego w humanistyce / pod red. Jerzego Kmity.
Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. – 166, [2] s. : err. ; 24 cm.
(Metodologia Nauk / Polska Akademia Nauk. Oddział w Poznaniu ; t. 9 )

895.  Katalog on-line
Zagadnienie śmierci w filozofii analitycznej / Ireneusz Ziemiński.
Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1999. – 519 s. ; 24 cm.
(Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; 185 )
ISBN 83-87703-64-8

896.  Katalog on-line
Zagłada i pamięć : doświadczenie Holocaustu i jego konsekwencje opisane na podstawie relacji autobiograficznych / Barbara Engelking.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 1994. – 318, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 83-85194-98-3

897.  Katalog on-line
Zakochani / Peynet ; [wybór i oprac. i tł.] Tadeusz Polanowski.
Warszawa : Wydaw. Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa”, 1958. – 139, [1] s. : err., rys. ; 25 cm.

898.  Katalog on-line
Zapiski na pudełku od zapałek / Umberto Eco ; przeł. Adam Szymanowski.
Poznań : Historia i Sztuka, 1993. – 140 s. ; 20 cm.
(Seria z Piramidą ; [2] )

899.  Katalog on-line
Zapomniana rewolucja : grecka myśl naukowa a nauka nowoczesna / Lucio Russo ; przeł. Ireneusz Kania.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2005. – 469 s. : il. ; 24 cm.

900.  Katalog on-line
Zarys dziejów filozofii w Polsce : wieki XIII-XVII / J. Domański, Z. Ogonowski, L. Szczucki ; red. nauk. Zbigniew Ogonowski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. – 479, [1] s. ; 22 cm.
ISBN 83-01-08519-3

901.  Katalog on-line
Zarys fenomenologii podmiotu / Adam Węgrzecki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996. – 152 s. ; 21 cm.
ISBN 83-04-04344-0

902.  Katalog on-line
Zasłona w rajskie ptaki / Wiesław Juszczak ; teksty Virginii Woolf przeł. Ewa Gieysztor. – Wyd. 2 uzup. esejem o „Uczcie Babette” Karen Blixen.
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004. – 152, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-7322-714-8

903.  Katalog on-line
Zbieracze i osobliwości : Paryż-Wenecja : XVI-XVIII wiek / Krzysztof Pomian ; przeł. Andrzej Pieńkos.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996. – 424 s. ; 21 cm.

904.  Katalog on-line
Ze wspomnień wygnańca / Zofja Kowalewska.
Warszawa : Andrzej Świętorzecki, 1999. – 262 s., [23] k. tabl. : il. ; 22 cm.

905.  Katalog on-line
Zewnętrzne i wewnętrzne ograniczenia tworzenia nowości w biologii / Władysław J. H. Kunicki-Goldfinger.
[Wrocław] : Ossolineum, 1986. – S. [121]-131 ; 24 cm.

906.  Katalog on-line
Źle urodzeni czyli O doświadczeniu historycznym : scripta i postscripta / Jerzy Jedlicki.
Londyn : Aneks ; Warszawa : Polityka, 1993. – [4], 177 s. ; 20 cm.
ISBN 0-906601-94-0

907.  Katalog on-line
Zmierzch estetyki : rzekomy czy autentyczny? T. 1 / wybrał i wstępem opatrzył Stefan Morawski ; przeł.: Krzysztof Biskupski [et al.].
Warszawa : Czytelnik, 1987. – 547, [1] s. ; 20 cm.
(Seria Panorama )
ISBN 83-07-01200-7

908.  Katalog on-line
Zmierzch estetyki : rzekomy czy autentyczny? T. 2 / wybrał i wstępem opatrzył Stefan Morawski ; przeł.: Krzysztof Biskupski [et al.].
Warszawa : Czytelnik, 1987. – 321, [3] s. ; 20 cm.
(Seria Panorama )
ISBN 83-07-01200-7

909.  Katalog on-line
Znaki drogi / Martin Heidegger ; przeł. Seweryn Blandzi [et al.].
Warszawa : Fundacja Aletheia, 1995. – 343, [4] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Aletheia )

910.  Katalog on-line
Znaki i myśli : wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii / Izydora Dąmbska.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975. – 260 s. ; 24 cm.
(Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego / Towarzystwo Naukowe w Toruniu ; t. 25, z. 2 )

911.  Katalog on-line
Znikąd donikąd / Władysław J. H. Kunicki-Goldfinger.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1993. – 275, [1] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej )
ISBN 83-06-02330-7

912.  Katalog on-line
Żołnierz samochwał ; Amfitrion / Plaut ; przeł., wstępem i przyp. opatrzyła Ewa Skwara. – Wyd. 1, Amfitrion. Wyd. 2, Żołnierz samochwał.
Warszawa : Prószyński i S-ka, 2002. – 284 s. : il. ; 21 cm.
(Komedie / Plaut ; t. 1 )
(Biblioteka Antyczna )

913.  Katalog on-line
Zwierciadła Kordiana : rola i maska bohatera w dramatach Słowackiego / Michał Masłowski.
Izabelin : Świat Literacki, cop. 2001. – 246 s., [18] s. tabl. ; 21 cm.
(Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą ; t. 7 )
ISBN 83-88612-15-8

914.  Katalog on-line
Życie i twórczość Maurice Blondela / Jean Lacroix ; przeł. Wanda Albrecht-Kowalska.
Warszawa : Pax, 1970. – 118, [2] s. ; 18 cm.

915.  Katalog on-line
Żydzi w kulturze polskiej / Aleksander Hertz ; przedm. opatrzył Jan Górski.
Warszawa : Biblioteka „Więzi” ; Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1988. – 299, [5] s. ; 20 cm.
(Biblioteka „Więzi”, 0519-9336 ; t. 57 )
ISBN 83-7006-164-8

916.  Katalog on-line
Żywioł i mit : żywioł i chaos jako wartość w sztuce action painting w świetle badań nad strukturą mitów i „świadomością mityczną” / Alicja Kępińska.
Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1983. – 291, [5] s., [24] s. tabl. : err. ; 20 cm.
ISBN 83-08-01072-5

917.  Katalog on-line
Zza bramy klasztoru / Tomasz Dostatni ; słowo wstępne Józef Życiński.
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. – 110, [4] s. ; 24 cm.
ISBN 83-227-2478-0