Skatalogowany księgozbiór prof. Jerzego Pelca

1.  Katalog on-line
„…a mądrości zło nie przemoże” : wybór tekstów / pod red. nauk. Jacka J. Jadackiego i Barbary Markiewicz.
Warszawa : Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1993. – 180 s., [8] s. tabl. : il. ; 24 cm.
ISBN 83-901304-0-8

2.  Katalog on-line
Aesthetics in twentieth-century Poland : selected essays / ed. by Jean G. Harrell and Alina Wierzbiańska.
Lewisburg : Bucknell University Press, cop. 1973 – 285 s. ; 22 cm.
ISBN 0-8387-1100-6

3.  Katalog on-line
Analityczna metafizyka umysłu : najnowsze kontrowersje / pod red. Marcina Miłkowskiego, Roberta Poczobuta.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 2008. – 494 s. ; 24 cm.
(Umysł : prace z filozofii i kognitywistyki )
ISBN błędny 97883733881648

4.  Katalog on-line
Argumentation : approaches to theory formation : Containing the Contributions to the Groningen Conference on the Theory of Argumentation, October 1978 / ed. by E. M. Barth, J. L. Martens.
Amsterdam : John Benjamins B. V., 1982. – XVII, 333 s. ; 23 cm.
(Studies in Language Companion Series, 0165-7763 ; 8 )
ISBN 90-272-3007-2

5.  Katalog on-line
Aristotle and information theory : a comparison of the influence of causal assumptions on two theories of communication / by Lawrence William Rosenfield.
The Hague ; Paris : Mouton, cop. 1971. – 149 s. : il. ; 27 cm.
(Janua Linguarum : studia memoriae Nicolai van Wijk dedicata. Series Minor ; 35 )

6.  Katalog on-line
Ascent to truth : a critical examination of Quine’s philosophy / Paul Gochet.
München : Philosophia Verlag, 1986. – 201, [1] s. ; 22 cm.
(Introductiones )
ISBN 3-88405-050-8

7.  Katalog on-line
Bojaźń i drżenie ; Choroba na śmierć / S˛ren Kierkegaard ; z oryg. duńskiego przeł. i wstępem opatrzył Jarosław Iwaszkiewicz. – Wyd. 2.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – XXXIX, 294 s., [1] k. tabl ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

8.  Katalog on-line
Carrefours de signes : essais sur le roman moderne / Wladimir Krysinski.
La Haye [etc.] : Mouton, cop. 1981. – X, 452 s. ; 24 cm.
(Approaches to Semiotics, 0066-5576 ; 61 )
ISBN 90-279-3069-4

9.  Katalog on-line
Cognitive science, metaphor and conceptual blending / guest ed. Tomasz Komendziński.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. – 307, [5] s. : il. ; 24 cm.
(Kognitywistyka i Media w Edukacji ; 1/2001 (4), spec. ed. )
ISBN 83-7174-844-2

10.  Katalog on-line
Conventionalism in logic : a study in the linguistic foundation of logical reasoning / by Carlo Borromeo Giannoni.
Hague ; Paris : Mouton, 1971. – 157 stron ; 27 cm.
(Janua Linguarum ; 46 )

11.  Katalog on-line
Człowiek i jego świat : propedeutyka filozofii / Jacek Juliusz Jadacki.
Warszawa : Wydawnictwo SWPS Academica, 2003. – 223 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-89281-02-3

12.  Katalog on-line
Czy istnieje experimentum crucis? : problemy sprawdzania praw i teorii naukowych : studium metodologiczne / Jan Such.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1975. – 563, [1] s. ; 19 cm.

13.  Katalog on-line
Czym jest umysł? / Gilbert Ryle ; przekł. i wstęp Witold Marciszewski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. – 498, [2] s. : err. ; 20 cm.

14.  Katalog on-line
Dilemmas of quantification in natural language : towards pragmatic solutions / Aleksy Mołczanow ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie.
Rzeszów : Wydaw. WSP, 1992. – 219 s. ; 24 cm.

15.  Katalog on-line
Dociekania semantyczne / Anna Wierzbicka ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. – 201 s. ; 24 cm.
(Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej ; t. 17 )

16.  Katalog on-line
Elements of symbolic Logic / by Hans Reichenbach. – Reprinted.
New York : The Macmillan Company, 1948. – XIII, [3], 444 strony : ilustracje ; 22 cm.

17.  Katalog on-line
Esencjalne zagadnienie formy i jej podstawowe pojęcia / Roman Ingarden.
Kraków : [wydawca nieznany], 1946 (Kraków : Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego). – 64 strony ; 24 cm.

18.  Katalog on-line
Estetyka średniowieczna / Władysław Tatarkiewicz.
Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, 1960. – 364 s., [4] s. tabl. : il. ; 25 cm.
(Historia estetyki / Władysław Tatarkiewicz ; 2 )

19.  Katalog on-line
Estetyka starożytna / Władysław Tatarkiewicz.
Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw., 1960. – 410 s. : il. ; 25 cm.
(Historia estetyki / Władysław Tatarkiewicz ; 1 )

20.  Katalog on-line
Euphony and logos : essays in honor of Maria Steffen-Batóg and Tadeusz Batóg / ed. by Roman Murawski and Jerzy Pogonowski.
Amsterdam ; Atlanta, GA : Rodopi, 1997. – X, 534 s. ; 23 cm.
(Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, 0303-8157 ; vol. 57 )
ISBN 90-420-0382-0 paper
ISBN 90-420-0392-8 bound

21.  Katalog on-line
Filozofia analityczna : koncepcje, metody, ograniczenia / Tadeusz Szubka.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. – 256, [2] s. ; 21 cm.
(Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna )
ISBN 978-83-229-2974-2

22.  Katalog on-line
Filozofia matematyki : zarys dziejów / Roman Murawski. – Wyd. 2 popr. i uzup.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. – 252 s. ; 21 cm.
ISBN 83-01-13604-9

23.  Katalog on-line
Fondement d’une théorie du langage / Jaakko Hintikka ; traduit de l’américain par Nadine Lavand.
Paris : Presses Universitaires de France, 1994. – 436, [1] s. : il. ; 22 cm.
(L’Interrogation Philosophique, 1159-6120 )
ISBN 2-13-045890-4

24.  Katalog on-line
Form and content / Bernard Harrison.
Oxford : Basil Blackwell, 1973. – [12], 147 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Library of Philosophy and Logic )
ISBN 0-631-15030-7

25.  Katalog on-line
Główne linie rozwoju poglądów filozoficznych Edmunda Husserla / Roman Ingarden.
Warszawa : Warszawskie Towarzystwo Filozoficzne, 1939 (Warszawa : Drukarnia Piotr Pyz i S-ka). – 56 stron ; 24 cm.

26.  Katalog on-line
Hebbel als Denker / Herausgegeben von Bernard Münz.
München : Georg Müller, 1913. – [4], XXXII, 442, [2] strony ; 22 cm.
(Bibliothek der Philosophen ; Bd. 9 )

27.  Katalog on-line
Historia filozofii / Czesław Stanisław Bartnik.
Lublin : Standruk, 2000. – 501 s. ; 21 cm.
(Dzieła [zebrane] / Czesław Stanisław Bartnik ; t. 14 )
ISBN 83-88458-20-5

28.  Katalog on-line
Husserl and the search for certitude / Leszek Kołakowski.
New Haven ; London : Yale University Press, 1975. – [6], 85 s. ; 22 cm.
(The Cassirer Lectures )

29.  Katalog on-line
Interdisciplinarity : history, theory, and practice / Julie Thompson Klein.
Detroit : Wayne State University Press, 1990. – 331. [1] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 0-8143-2087-2
ISBN 0-8143-2088-0 paperback

30.  Katalog on-line
Introduction a la philosophie du langage / André Jacob.
Paris : Gallimard, 1976. – 447, [3] s. ; 18 cm.
(Collection Idées. Philosophie )

31.  Katalog on-line
Introduzione a Peirce / Giampaolo Proni. – I edizione.
Milano : Gruppo Editoriale Fabbri, 1990. – [14], 367 stron : ilustracje ; 20 cm.
(Strumenti Bompiani )
ISBN 88-452-1656-X

32.  Katalog on-line
Intuicje moralne / Marian Przełęcki.
Warszawa : Semper, 2005. – 203 s. ; 25 cm.
ISBN 83-89100-82-7

33.  Katalog on-line
Język a psychologia : podstawy psycholingwistyki / Ida Kurcz.
Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. – 248 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-02-03740-0

34.  Katalog on-line
Język a reprezentacja świata w umyśle / Ida Kurcz.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – 364 s. : il. ; 21 cm.
(Biblioteka Psychologii Współczesnej )
ISBN 83-01-07400-0

35.  Katalog on-line
Język narzędziem myślenia i działania : materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 100-lecia „Poradnika Językowego”, (Warszawa, 10-11 maja 2001 r.) / pod red. Włodzimierza Gruszczyńskiego ; Wydział Polonistyki UW, […]
Warszawa : Elipsa, 2002. – 130 s. ; 24 cm.
ISBN 83-7151-503-0

36.  Katalog on-line
Konventionen : eine sprachphilosophie Abhandlung / David Lewis ; [aus dem Amer. übers. von Roland Posner und Detlef Wenzel].
Berlin ; New York : de Gruyter, 1975. – XIV, 224 s. : il. ; 21 cm.
(De Gruyter Studienbuch. Grundlagen der Kommunikation )
ISBN 3-11-004608-3

37.  Katalog on-line
Kosmogonia Rygwedy : myśl i metafora / Joanna Jurewicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Semper”, cop. 2001. – 399, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 83-86951-75-3

38.  Katalog on-line
Kritik der reinen Vernunft / von Imm. Kant ; in stilistischer Überarb. hrsg. von H. E. Fischer.
München : Georg Müller, 1920. – VIII, 666, [1] s. ; 22 cm.
(Bibliothek der Philosophen ; Bd. 18 )

39.  Katalog on-line
Krótka historia psycholingwistyki polskiej : Ida Kurcz / Jerzy Bobryk.
Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN, 2010. – 247, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Psychologia Polska Przełomu XX i XXI Wieku )
ISBN 978-83-85459-95-8

40.  Katalog on-line
Krytyka praktycznego rozumu / Immanuel Kant ; przeł. oraz przedm. i przypisami opatrzył Jerzy Gałecki.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – XII, 290, [1] s., [1] k. tabl. : 1 il. ; 19 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

41.  Katalog on-line
Kryzys i odrodzenie racjonalnej gramatyki / Krzysztof Rotter.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1999. – 406 s. ; 24 cm.
ISBN 83-7085-427-3

42.  Katalog on-line
Kurs logiki dla prawników / Tadeusz Kotarbiński. – Wyd. 2.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953. – 193, [1] s. : err. ; 21 cm.

43.  Katalog on-line
Le langage : Actes du XIIIe Congres des Sociétés de Philosophie de Langue Française, Geneve, 2-6 aout 1966 / par la Sociéte romande de philosophie.
Neuchatel : La Baconniere, © 1966. – 388 stron : ilustracje ; 23 cm.
(Langages )

44.  Katalog on-line
Le langage. 2, Actes du XIIIe Congres des Sociétés de Philosophie de Langue Française, Geneve, 2-6 septembre 1966.
Neuchatel : La Baconniere, cop. 1967. – 218, [2] s. ; 22 cm.

45.  Katalog on-line
Legal reasoning : semantic and logical analysis / Jovan Brkić.
New York ; Berne ; Frankfurt am Main : Peter Lang, © 1985. – XI, 324 strony ; 23 cm.
(American University Studies. Series V, Philosophy ; Vol. 7 )
ISBN 0-8204-0134-X

46.  Katalog on-line
The logic of commands / by Nicholas Rescher.
London : Routledge & Kegan Paul ; New York : Dover Publications, 1966. – XII, 147 s. ; 18 cm.
(Monographs in Modern Logic )

47.  Katalog on-line
Logiczne podstawy nauczania / Kazimierz Ajdukiewicz.
Warszawa ; Wilno: „Nasza Księgarnia”, 1938. – 75 s. ; 25 cm.

48.  Katalog on-line
Logika formalna / Barbara Stanosz ; Szkoła Główna Planowania i Statystyki.
Warszawa : Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1969. – 95, [1] s. : il. ; 23 cm.

49.  Katalog on-line
Logika i język : studia z semiotyki logicznej / wyboru dokonał, przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Pelc.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – XXIX, [1], 559 s. ; 21 cm.

50.  Katalog on-line
Logika odkrycia naukowego / Karl R. Popper ; przeł. Urszula Niklas.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. – 382, [2] s. : err. ; 25 cm.

51.  Katalog on-line
Maschinelle Sprachanalyse / hrsg. und eingel. von Peter Eisenberg.
Berlin ; New York : Walter de Gruyter, 1976. – VI, [2], 262 s. : il. ; 20 cm.
(Beiträge zur automatischen Sprachbearbeitung ; 1 )
(De Gruyter Studienbuch. Grundlagen der Kommunikation )
ISBN 3-11-005722-0

52.  Katalog on-line
Meaning and context : an introduction to the psychology of language / Hans Hörmann ; ed. and with an introduction by Robert E. Innis.
New York ; London : Plenum Press, cop. 1986. – XIV, 294 s. : il. ; 24 cm.
(Cognition and Language. A Series in Psycholinguistics )
ISBN 0-306-42197-6
ISBN 0-306-42296-4

53.  Katalog on-line
Meaning in the urban environment / M. Krampen.
London : Pion Limited, cop. 1979. – [11], 365 s. : il. ; 24 cm.
(Research in Planning and Design ; 5 )
ISBN 0-85086-067-9

54.  Katalog on-line
Meinen und Verstehen : Grundzüge einer psychologischen Semantik / Hans Hörmann.
Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1976. – 552, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 3-518-07450-4

55.  Katalog on-line
Modes of referring and the problem of universals : an essay in metaphysics / by D. S. Shwayder.
Berkeley ; Los Angeles : University of California Press, 1961. – X, 164 s. ; 21 cm.
(University of California Publications in Philosophy ; vol. 35 )

56.  Katalog on-line
Monem, Wort und Satz / Klaus Heger.
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1971. – XI, 244 s. : il. ; 22 cm.
(Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft ; 8 )
ISBN 3-484-22007-4

57.  Katalog on-line
Na ścieżkach historii psychologii : praca zbiorowa / pod red. Teresy Rzepy.
Szczecin : AMP Studio Paweł Majewski, 2003. – 156 s. ; 24 cm.
ISBN 83-918374-5-9

58.  Katalog on-line
Na tropach prawdy / Willard Van Orman Quine ; przeł. Barbara Stanosz.
Warszawa : Wydawnictwo Spacja, 1997. – 166 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Aletheia )

59.  Katalog on-line
Norm and discernment : study in metaphysical logic. Vol. A of, New epistemology / Jan Srzednicki.
Warszawa : Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 2003. – XX, [2], 329 s. ; 24 cm.
ISBN 83-87963-27-5

60.  Katalog on-line
O czynnościach i wytworach : kilka uwag z pogranicza psychologii, gramatyki i logiki / napisał Kazimierz Twardowski.
Kraków : skład główny w Księgarni Gubrynowicza i Syna we Lwowie, 1911 ([Kraków] : Drukarnia Uniw. Jagiell.). – 33 s. ; 25 cm.

61.  Katalog on-line
O duszy / Arystoteles ; przeł., wstępem, komentarzem i skorowidzem opatrzył Paweł Siwek.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – XXXVII, [5], 223, [2] s. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

62.  Katalog on-line
O języku i komunikowaniu się / pod red. Teresy Rzepy ; Uniwersytet Szczeciński.
Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1998. – 221 s. ; 21 cm.
(Materiały, Konferencje / Uniwersytet Szczeciński, 1232-5848 ; nr 29 )

63.  Katalog on-line
O narzędziach i przedmiotach poznania / Izydora Dąmbska.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – [2], 206, [2] s. : err. ; 20 cm.

64.  Katalog on-line
Oblicza relatywizmu teoriopoznawczego / pod red. Tadeusza Ciecierskiego i Lecha M. Nijakowskiego.
Warszawa : Koło Filozoficzne przy MISH [Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych] – Uniwersytet Warszawski, 2001. – 84 s. ; 21 cm.
ISBN 83-915323-0-5

65.  Katalog on-line
Paranauka : studium z filozofii nauki / Barbara Pogonowska.
Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 1995. – 115 s. ; 24 cm.
ISBN 83-85481-86-9

66.  Katalog on-line
Peirce in Italia : atti del Convegno Internazionale „Peirce in Italia”, Napoli, Palazzo Serra di Cassano, 5-7 dicembre 1990 / a cura di M. A. Bonfantini e A. Martone ; organizzato dall’Istituto Italiano per gli Studi […] – Prima edizione italiana Marzo 1993.
Napoli : Liguori Editore, 1993. – [10], 468 stron : ilustracje ; 22 cm.
(Quaderni del Dipartimento di Filosofia e Politica, Istituto Universitario Orientale ; 11 )
ISBN 88-207-2131-7

67.  Katalog on-line
A perfusion of signs / edited by Thomas A. Sebeok.
Bloomington ; London : Indiana University Press, 1977. – XI, 212 s. ; 24 cm.
(Advances in Semiotics )
ISBN 0-253-34352-6

68.  Katalog on-line
Philosophical and social thought of the 17th century : Polish contemporary research perspective / ed. by Halina Święczkowska.
Białystok : University of Białystok, 2009. – 232, [3] s. ; 25 cm.
(Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 0860-150X ; 15 (28) )
ISBN 978-83-7431-195-3

69.  Katalog on-line
Philosophie und semiotik : Sektionsakten – Zweiter Kongre der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie- Universität Wien, März 1990 / Ludwig Nagl, Elisabeth List, Jeff Bernard, Gloria Withalm (Hg.).
Wien : ÖGS : ISSS, 1991. – 196 stron : ilustracje ; 21 cm.
ISBN 3-900494-13-4

70.  Katalog on-line
Platona Teajtet / przeł. oraz wstępem, objaśnieniami i il. opatrzył Władysław Witwicki.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. – 208, [3] s. : il., err. ; 20 cm.
(Zbiorowe wydanie spuścizny piśmienniczej Władysława Witwickiego ; t. 15 )

71.  Katalog on-line
Podstawy logiki / Tadeusz Batóg ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Wyd. 2, popr. i uzup.
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1994. – 360 s. ; 24 cm.
ISBN 83-232-0539-6

72.  Katalog on-line
Pojęcia wyrażania i idea uzewnętrznienia / Piotr Brykczyński ; [Uniwersytet Warszawski. Instytut Filozofii].
Warszawa : Wydaw. Naukowe Semper, 2003. – 86 s. ; 23 cm.
(Biblioteka Filozofii Nauki ; 7 )
ISBN 83-89100-23-1

73.  Katalog on-line
Poławianie sensu w filozoficznej głębi / Adam Nowaczyk.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006. – 211 s. ; 24 cm.
ISBN 83-7171-966-3

74.  Katalog on-line
Polish scientific philosophy : the Lvov-Warsaw School / ed. by Francesco Coniglione, Roberto Poli, and Jan Woleński.
Amsterdam ; Atlanta : Rodopi, 1993. – 358 s. : 23 cm.
(Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities ; vol. 28 )
ISBN 90-5183-508-6

75.  Katalog on-line
Prakseosemiotyka : zarys teorii optymalnego znaku / Tadeusz Wójcik.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. – 288, [3] s., [1] k. tabl. złoż. : il., err. ; 24 cm.

76.  Katalog on-line
Prawda i mniemania : studium filozofii Parmenidesa z Elei / Dariusz Kubok.
Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2004. – 502, [1] s. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 2181 )
ISBN 83-226-1310-5

77.  Katalog on-line
Principia musica : logiczna analiza terminologii muzycznej / Anna Brożek.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2006. – 329 s. : il. ; 24 cm + CD.
ISBN 83-7507-002-5

78.  Katalog on-line
The principles of linguistic philosophy / F. Waismann ; edited by R. Harré.
London : Macmillan ; New York : St Martin’s Press, 1965. – XII, 422 stron : ilustracje ; 22 cm.

79.  Katalog on-line
Problems of the thematic-rhematic structure of sentences / Andrzej Bogusławski.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1977. – 315 s. ; 20 cm.

80.  Katalog on-line
Próby gramatyki filozoficznej : antologia / Franz Brentano, Gottlob Frege, Christian Thiel ; tł. i oprac. Krzysztof Rotter.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997. – 151, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-229-1678-7

81.  Katalog on-line
Proceedings of the fourth Symposium on Logic and Language / edited by Katlin Bimbó and András Máté.
Budapest : Áron Publishers, 1993. – [6], 234 strony : ilustracje ; 22 cm.
ISBN 963-85084-1-8

82.  Katalog on-line
Psychologia komunikowania się dla menedżerów / Teresa Rzepa.
Szczecin : AMP Studio Paweł Majewski, 2003. – 198 s. ; 24 cm.
ISBN 83-918374-9-1

83.  Katalog on-line
Psychologia Władysława Witwickiego / Teresa Rzepa.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1991. – 244, [1] s. ; 24 cm.
(Psychologia i Pedagogika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4254 ; nr 89 )
ISBN 83-232-0332-6

84.  Katalog on-line
Psychological reflections : a new anthology of his writings 1905-1961 / C. G. Jung ; selected and ed. by Jolande Jacobi in colaboration with R. F. C. Hull. – 1st. print.
Princeton : University Press, 1973. – XVI, [2], 379 s. ; 21 cm.
(Bollingen Series ; 31 )
ISBN 0-691-01786-7 paperback edn.
ISBN 0-691-09862-X hardcov. edn.

85.  Katalog on-line
Psychologja : dla użytku słuchaczów wyższych zakładów naukowych. T. 1 / napisał Władysław Witwicki.
Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, [ca 1926] (Lwów : Druk Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich). – [6], 424, IV s., [37] k. tabl. : il. ; 22 cm.

86.  Katalog on-line
Psychologja : dla użytku słuchaczów wyższych zakładów naukowych. T. 2 / napisał Władysław Witwicki.
Lwów : Wydawnictwo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, [ca 1927] (Lwów : Druk Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich). – [4], 416 s. : il. ; 24 cm.

87.  Katalog on-line
Reason and Argument / P. T. Geach.
Oxford : Basil Blackwell, © 1976. – XI, [1], 99 stron : ilustracje ; 22 cm.
ISBN 0-631-17680-2
ISBN 0-631-17280-7 Pbk.

88.  Katalog on-line
Representation and meaning in the visual arts : a study in the methodology of iconography and iconology / Göran Hermerén.
Lund : Läromedelsförlagen, 1969. – 190 s., [24] s. tabl. : il. ; 23 cm.
(Lund Studies in Philosophy ; 1 )
(Scandinavian University Books )

89.  Katalog on-line
Rhetoric : discovery and change / Richard E. Young, Alton L. Becker, Kenneth L. Pike.
New York [etc.] : Harcourt, Brace & World, cop. 1970. – XXI, [2], 383 s. ; 24 cm.
ISBN 0-15-576895-6

90.  Katalog on-line
Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości / Wilhelm von Humboldt ; przekł. i opracowanie Elżbieta M. Kowalska.
Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001. – 370, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 83-228-0972-7

91.  Katalog on-line
Rozumienie, dzieje, język : filozoficzna hermeneutyka H.-G. Gadamera / Andrzej Bronk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Filozofii Chrześcijańskiej. – Wyd. 2.
Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1988. – 421, [3] s. ; 24 cm.
ISBN 83-228-0118-1

92.  Katalog on-line
Semantique et logique : études sémantiques / recuillies et présentées par Bernard Pottier.
Paris : Jean-Pierre Delarge, cop. 1976. – XI, 291 s. ; 24 cm.
(Univers Sémiotiques )
ISBN 2-7113-0033-1

93.  Katalog on-line
Semantyka nazw jednostkowych / Justyna Grudzińska.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe „Semper”, 2007. – 155 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7507-009-5

94.  Katalog on-line
Semiotics and the philosophy of language / Umberto Eco.
Bloomington : Indiana University Press, cop. 1984. – IX, [1], 242 s. ; 24 cm.
(Advances in Semiotics )

95.  Katalog on-line
The signifying animal : the grammar of language and experience / edited by Irmengard Rauch and Gerald F. Carr.
Bloomington : Indiana University Press, © 1980. – VIII, 296 stron : ilustracje ; 24 cm.
(Advances in Semiotics )
ISBN 0-253-18496-7

96.  Katalog on-line
Skupienie i marzenie : studia z zakresu estetyki / Władysław Tatarkiewicz.
Kraków : Wydawnictwo M. Kot, 1951. – 140 s. ; 22 cm.
(Literatura, Sztuka, Krytyka : biblioteka naukowa ; nr 12 )

97.  Katalog on-line
Spór o granice języka : elementy semiotyki logicznej i metodologii / Jacek Juliusz Jadacki. – Wyd. 2, popr.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Semper, 2002. – 332 s. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-86951-85-0

98.  Katalog on-line
Spór o granice poznania : prolegomena do epistemologii / Jacek Juliusz Jadacki.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. – 219 s. : rys. ; 20 cm.
ISBN 83-01-05620-7

99.  Katalog on-line
Sprachwandel : Reader zur diachronischen Sprachwissenschaft / hrsg. und eingeleitet von Dieter Cherubim.
Berlin ; New York : de Gruyter, 1975. – X, 368 s. ; 21 cm.
(De Gruyter Studienbuch. Grundlagen der Kommunikation )
ISBN 3-11-004330-0

100.  Katalog on-line
Studia z estetyki. T. 1 / Roman Ingarden.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. – IX, [1], 439 s., [1] k. tabl. : il., err. ; 24 cm.
(Dzieła filozoficzne / Roman Ingarden )

101.  Katalog on-line
Studies in axiomatic foundations of phonology / Tadeusz Batóg.
Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 1994. – 148 s. : rys. ; 24 cm.
(Językoznawstwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0239-7617 ; nr 18 )
ISBN 83-232-0642-2

102.  Katalog on-line
Studies in dialogical logik / Erik Christiaan Willem Krabbe.
Berlin ; New York : Walter de Gruyter & Co., 1982. – XIII, 326 stron : ilustracje ; 24 cm.

103.  Katalog on-line
Supozycje / Alexius Meinong ; przeł. Justyna Grudzińska.
Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2004. – 321 s. ; 24 cm.
ISBN 83-7322-746-6

104.  Katalog on-line
A theory of semiotics / Umberto Eco.
Bloomington ; London : Indiana University Press, cop. 1976. – IX, [3], 354 s. : il. ; 24 cm.
(Advances in Semiotics )

105.  Katalog on-line
Tomasz z Akwinu / Anthony Kenny ; przeł. Robert Piotrowski.
Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. – 152 s. ; 20 cm.
(Dawni Mistrzowie )
ISBN 83-7180-364-8

106.  Katalog on-line
Ukryty wymiar / Edward T. Hall ; przeł. Teresa Hołówka ; słowem wstępnym opatrzył Aleksander Wallis. – Wyd. 2.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. – 274 s. ; 18 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej )

107.  Katalog on-line
Umysł, mózg i nauka / John R. Searle ; przeł. Jerzy Bobryk.
Warszawa ; Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. – 94, [3] s. ; 21 cm.
(Logos )

108.  Katalog on-line
W kalejdoskopie życia społecznego : praca zbiorowa / pod red. Teresy Rzepy.
Szczecin : AMP Studio Paweł Majewski, 2003. – 110 s. ; 24 cm.
ISBN 83-918374-2-4

109.  Katalog on-line
Die Welt als Zeichen : Klassiker der modernen Semiotik / hrsg. von Martin Krampen [et al.].
Berlin : Severin und Siedler, 1981. – 412, [2] s. : il. ; 23 cm.
ISBN 3-88680-005-9

110.  Katalog on-line
Why be moral? / by Archie J. Bahm. – 2nd ed.
Albuquerque : World Books, 1992. – XII, 435 s. ; 22 cm.
ISBN 0-911714-19-7

111.  Katalog on-line
Wiedza i niewiedza : studium polskich czasowików epistemicznych / Magdalena Danielewiczowa ; Uniwersytet Warszawski. Katedra Lingwistyki Formalnej.
Warszawa : UW, 2002. – 383 s. ; 23 cm.
ISBN 83-910656-2-6

112.  Katalog on-line
Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Barbara Stanosz. – Wyd. 2.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. – 110, [2] s. : rys. ; 24 cm.
ISBN 83-01-12733-3

113.  Katalog on-line
Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów / Barbara Stanosz.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1985. – 104 s. ; 24 cm.
ISBN 83-01-05515-4

114.  Katalog on-line
Writings on the general theory of signs / by Charles Morris.
The Hague ; Paris : Mouton, 1971. – 486 s. ; 25 cm.
(Approaches to Semiotics ; 16 )

115.  Katalog on-line
Współczesny język prawny i prawniczy : Ogólnopolska Konferencja Naukowa 20 kwietnia 2007 r. / [red. naukowa Adam Niewiadomski, Anna Mróz, Monika Pawelec].
Warszawa : Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Warszawski, 2007. – 188 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-922116-6-2

116.  Katalog on-line
Zagadnienie tożsamości dzieła muzycznego / Roman Ingarden.
Warszawa : [wydawca nieznany], 1933 (Warszawa : Drukarnia Piotr Pyz i S-ka). – 47 stron ; 25 cm.

117.  Katalog on-line
Zjawisko a rzeczywistość : rozważania metafizyczne : księga I i fragmenty księgi II / Francis Herbert Bradley ; przeł. Jerzy Szymura.
Toruń : Wydawnictwo Comer, 1996. – 154 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Filozofów )
ISBN 83-85149-70-8