Skatalogowany księgozbiór prof. Michała Bristigera
1.  Katalog on-line
Alegorie czytania : język figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta / Paul de Man ; tł. Artur Przybysławski.
Kraków : Universitas, cop. 2004. – 362 s. ; 21 cm.
(Horyzonty Nowoczesności ; t. 35 )

2.  Katalog on-line
Allgemeine Aesthetik / von Paul Häberlin.
Basel ; Leipzig : Kober’sche Verlagsbuchhandlung, 1929 (Basel : Buchdruckerei Werner-Riehm). – 322 strony ; 22 cm.

3.  Katalog on-line
Anatol Łunaczarski – aksjologiczny wymiar estetyki / Anna Maciejewska-Jamroziakowa.
Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1989. – 225 s. ; 24 cm.
(Seria Filozofia i Logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4246 ; nr 50 )
ISBN 83-232-0105-6

4.  Katalog on-line
Ästhetik / Kurt Huber ; bearbeitet und herausgegeben von Otto Ursprung.
Ettal : Buch-Kunstverlag, copyright 1954. – 295, [1] strona ; 19 cm.

5.  Katalog on-line
Autrement : lecture d'”Autrement qu’etre ou au-dela de l’essence” d’Emmanuel Levinas / Paul Ricoeur.
Paris : Presses Universitaires de France, 1997. – 38 s. ; 21 cm.
(Collection „Les Essais du College International de Philosophie” )
ISBN 2-13-048918-4

6.  Katalog on-line
Bohater, spisek, śmierć : wykłady żydowskie / Maria Janion.
Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2009. – 323, [5] s. ; 21 cm.
(Z Wagą )
ISBN 978-83-7414-268-7

7.  Katalog on-line
Cartesian meditations : an introduction to phenomenology / Edmund Husserl ; translated by Dorion Cairns.
The Hague : Martinus Nijhoff, 1960. – XII, 157 stron ; 25 cm.

8.  Katalog on-line
Choroba na śmierć / S˛ren Kierkegaard ; z oryg. duń. przeł. Jarosław Iwaszkiewicz.
Poznań : Zysk i S-ka, cop. 1995. – 125 s. ; 18 cm.
ISBN 83-86530-87-1

9.  Katalog on-line
Critiques littéraires / Paul Lafargue ; introd. Jean Fréville.
Paris : Éditions Sociales Internationales, 1936. – XXIV, 220, [1] s. ; 22 cm.

10.  Katalog on-line
Cztery eseje o wolności / Isaiah Berlin ; przeł. Hanna Bartoszewicz [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. – 271, [3] s. ; 21 cm.
(Krytyka )

11.  Katalog on-line
Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań / Leszek Kołakowski. – Wyd. 1 krajowe.
Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, 2006. – 472 s. ; 22 cm.
ISBN 83-240-0625-7

12.  Katalog on-line
Denker und Deuter im heutigen Europa : England, Frankreich, Spanien und Portugal, Italien, Osteuropa / hrsg. von Hans Schwerte und Wilhelm Spengler.
Oldenburg (Oldb.) ; Hamburg : Gerhard Stalling Verlag, cop. 1954. – 319 s., [4] s. tabl. : il. ; 22 cm.
(Gestalter Unserer Zeit ; Bd. 2 )

13.  Katalog on-line
Dialogi filozoficzne / święty Augustyn.
Warszawa : Pax, 1953. – 251 s. ; 21 cm.
(Pisma filozoficzne / święty Augustyn ; t. 3 )

14.  Katalog on-line
Dialogi i pisma filozoficzne / święty Augustyn.
Warszawa : Pax, 1954. – 216 s. ; 21 cm.
(Pisma filozoficzne / święty Augustyn ; t. 4 )

15.  Katalog on-line
Dilemmas : the tarner lectures 1953 / by Gilbert Ryle. – First paperback edition.
Cambridge : at the University Press, 1960. – [6], 129 stron ; 22 cm.

16.  Katalog on-line
Dilthey / Zbigniew Kuderowicz ; [teksty zamieszczone w wyborze pism tł. Krystyna Krzemień].
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1967. – 270, [2] s. : il. ; 19 cm.
(Myśli i Ludzie. 2, Filozofia Nowożytna i Współczesna )

17.  Katalog on-line
Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna / Edmund Burke ; przeł. Piotr Graff.
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. – VIII, 204, [3] s., [1] k. tabl. : il., err. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

18.  Katalog on-line
Drei Abhandlungen zur Gestalttheorie / von Max Wertheimer. – Neuherausgabe.
Erlangen : Verlag der Philosophischen Akademie, 1925 (Naumburg a. d. S. : G. Pätz’sche Buchdr. Lippert & Co. G. m. b. H.). – [4], 184 strony : ilustracje ; 24 cm.

19.  Katalog on-line
Dwa źródła moralności i religii / Henri Bergson ; tł. Piotr Kostyło i Krzysztof Skorulski ; przedm. opatrzyła Barbara Skarga. – Wyd. 2.
Kraków : Wydawnictwo Homini, 2007. – 325, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Filozofii Religii )
ISBN 978-83-89598-67-7

20.  Katalog on-line
Dziedzictwo Europy / Hans Georg Gadamer ; przeł. i wstępem opatrzył Andrzej Przyłębski.
Warszawa : Fundacja Aletheia : Wydaw. Spacja, 1992. – 111 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Aletheia )
ISBN 83-85277-04-8

21.  Katalog on-line
Dziennik intymny / Miguel de Unamuno ; przeł. Piotr Rak.
Kęty : Wydawnictwo Antyk, 2003. – 141 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Europejska )
ISBN 83-88524-66-6

22.  Katalog on-line
Ecce homo : jak się staje – kim się jest / Fryderyk Nietzsche ; przeł. Leopold Staff.
[Kraków] : Universitas, 1985. – 129 s. ; 20 cm.

23.  Katalog on-line
Egzystencja i hermeneutyka : rozprawy o metodzie / Paul Ricoeur ; wybór, oprac. i posł. Stanisława Cichowicza ; przeł.: Ewa Bieńkowska [et al.].
Warszawa : Pax, 1975. – 319 s. ; 20 cm.

24.  Katalog on-line
Éloge de la philosophie : et autres essais / Maurice Merleau-Ponty.
Paris : Gallimard, 1965. – 376, [1] strona ; 17 cm.
(Collection Idées, 0530-8090 ; 75 )

25.  Katalog on-line
Erystyka czyli Sztuka prowadzenia sporów / Artur Schopenhauer ; przeł. Jan Lorenowicz [!]. – Wyd. 3.
Kraków : Wydawnictwo Verso, 2010. – 71, [1] s. ; 19 cm.
ISBN 978-83-919281-3-4

26.  Katalog on-line
Esej o człowieku : wstęp do filozofii kultury / Ernst Cassirer ; przeł. Anna Staniewska ; przedm. poprzedził Bogdan Suchodolski.
Warszawa : Czytelnik, 1971. – 358 s. ; 21 cm.

27.  Katalog on-line
Esquisse d’une théorie des émotions / J.-P. Sartre. – Nouv. ed.
Paris : Hermann, 1960. – 66, [2] s. ; il. ; 19 cm.
(Actualités Scientifiques et Industrielles ; 838 )

28.  Katalog on-line
Essai über den Ursprung der menschlichen Erkenntnisse : ein Werk, das alles, was den menschlichen Verstand betrifft, auf ein einziges Prinzip zurückführt / Condillac ; [hrsg. und aus dem franz. übers. von Ulrich Ricken].
Leipzig : Reclam, 1977. – 336, [1] s. ; 18 cm.
(Reclams Universal-Bibliothek. Philosophie, Geschichte )

29.  Katalog on-line
Estetyki filozoficzne XX wieku / pod red. Krystyny Wilkoszewskiej.
Kraków : TAiWPN Universitas, 2000. – 330 s. ; 21 cm.
ISBN 83-7052-685-3

30.  Katalog on-line
Ethical studies / by F. H. Bradley ; with an introd. by Richard Wollheim. – 2nd ed., rev. / with add. notes by the aut.
London : Oxford University Press, 1962. – XVI, 344 s. ; 20 cm.
(Oxford Paperbacks ; 39 )

31.  Katalog on-line
Etyka / Benedykt de Spinoza ; przeł. Ignacy Myślicki.
Warszawa : Wydaw. AKME, 1991. – 206 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Filozofii Klasycznej )

32.  Katalog on-line
Etyka a działanie : wybór pism / Peter Winch ; wybrał i wstępem poprzedził Tadeusz Szawiel ; przeł. Dorota Lachowska, Tadeusz Szawiel.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990. – 353, [3] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej )
ISBN 83-06-01972-5

33.  Katalog on-line
Europa i jej narody / Krzysztof Pomian ; przeł. Małgorzata Szpakowska.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1992. – 217, [1] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej )

34.  Katalog on-line
Faidros / Platon ; przeł., wstępem, koment. i skorowidzem opatrzył Leopold Regner.
Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993. – XXV, [1], 87, [2] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )
ISBN 83-01-10662-X

35.  Katalog on-line
Filozofia dialogu / wybrał, oprac. i przedm. opatrzył Bogdan Baran.
Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1991. – 279, [1] s. ; 20 cm.
ISBN 83-7006-038-2

36.  Katalog on-line
Filozofia jako analiza języka nauki / Rudolf Carnap ; [tł. Andrzej Zabłudowski].
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969. – 302 s. : err. ; 19 cm.

37.  Katalog on-line
Der Garten des Menschlichen : Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie / Carl Friedrich von Weizsäcker. – Neuausgabe.
München ; Wien : Carl Hanser Verlag, 1992. – 612 stron ; 21 cm.
ISBN 3-446-17038-3

38.  Katalog on-line
Geschochte der Philosophie. Bd. 2, Philosophie der Neuzeit / von Karl Vorländer.
Leipzig : Verlag der Dürr’schen Buchhandlung, 1903 (Halle : Druck von Otto Hendel). – VIII, 539 stron ; 21 cm.
(Philosophische Bibliothek, 2365-2861 ; Bd. 106 )

39.  Katalog on-line
Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung : eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften / von Heinrich Rickert. – Zweite neu bearbeitete Auflage.
Tübingen : Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1913 (Tübingen : Druck von H. Laupp, jr.). – XII, 644 strony ; 26 cm.

40.  Katalog on-line
Hegel : wprowadzenie / Herbert Schnädelbach ; przeł. Andrzej J. Noras.
Warszawa : Oficyna Naukowa, 2006. – VIII, 194, [6] s. ; 21 cm.
(Terminus. Prolegomena ; [1] )
(Terminus ; 39 )
ISBN 83-7459-006-8 opr. twarda
ISBN 83-7459-007-6 brosz.

41.  Katalog on-line
Hermeneutik – Wahrheit und Verstehen : Darstellung und Texte / Jörg Schreiter.
Berlin : Akademie-Verlag, 1988. – 449, [3] strony ; 19 cm.
(Studien zur Spätbürgerlichen Ideologie, 0863-1123 )
ISBN 3-05-000664-1

42.  Katalog on-line
Hermeneutyka jako krytyka kultury : Heidegger, Gadamer, Ricoeur / Katarzyna Rosner.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991. – 267, [2] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej )
ISBN 83-06-02163-0

43.  Katalog on-line
Historia powszechna i dzieje zbawienia : teologiczne przesłanki filozofii dziejów / Karl Löwith ; przeł. Józef Marzęcki.
Kęty : Wydawnictwo Antyk, 2002. – 227 s. ; 22 cm.
(Fundamenta : studia z historii filozofii ; t. 32 )
(Daimonion )

44.  Katalog on-line
Humanizm : historie pojęcia / red. nauk. tomu Andrzej Borowski.
Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2009. – 535 s. ; 22 cm.
(Humanizm : idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. Syntezy ; t. 2 )
ISBN 978-83-7543-117-9

45.  Katalog on-line
Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Ks. 1 / Edmund Husserl ; przeł. i przypisami opatrzyła Danuta Gierulanka ; tł. przejrzał i wstępem poprzedził Roman Ingarden.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – XXIV, 603 s., [4] k. tabl. : err. ; 19 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

46.  Katalog on-line
Ingardenowska filozofia literatury : konteksty / Danuta Ulicka.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. – 274, [2] s. ; 17 cm.
ISBN 83-01-10506-2

47.  Katalog on-line
Introduction a l’esthétique / par Maurice Nédoncelle.
Paris : Presses universitaires de France, 1963. – 124 s. : il. ; 19 cm.
(Initiation Philosophique ; 6 )

48.  Katalog on-line
Ja i Ty : wybór pism filozoficznych / Martin Buber ; wybrał, przeł. i wstęp napisał Jan Doktór.
Warszawa : „Pax”, 1992. – 246, [2] s. ; 20 cm.

49.  Katalog on-line
Kant / Zbigniew Kuderowicz.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 2000. – 223 s. : il. ; 21 cm.
(Myśli i Ludzie )
ISBN 83-214-1158-4

50.  Katalog on-line
Kilka uwag o kiczu i inne eseje / Hermann Broch ; przeł. Danuta Borkowska, Jan Garewicz i Ryszard Turczyn.
Warszawa : Czytelnik, 1998. – 166, [2] strony ; 20 cm.
ISBN 83-07-02670-9

51.  Katalog on-line
Das Kommende. Bd. 1, Königtum Gottes / Martin Buber.
Berlin : Schocken Verlag, 1932. – XX, 260 stron : errata ; 23 cm.

52.  Katalog on-line
Koran / z arab. przeł. i komentarzem opatrzył Józef Bielawski.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. – 972, [3] s. ; 22 cm.
(Bibliotheca Mundi )
ISBN 83-06-01168-6

53.  Katalog on-line
Korrespondenz aus den Jahren 1749 bis 1760 / Voltaire ; herausgegeben von Rudolf Noack ; aus dem Französischen ; Übersetzung von Bernhard Henschel].
Frankfurt am Main : Röderberg-Verlag, 1978. – 330, [6] s. ; 18 cm.
(Röderberg-Taschenbuch. Philosophie, Geschichte ; Bd. 57 )
ISBN 3-87682-451-6

54.  Katalog on-line
Kratylos / Plato ; przeł. Zofia Brzostowska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski.
Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1990. – 141, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 83-228-0191-2

55.  Katalog on-line
Kritik der reinen Vernunft / Immanuel Kant ; nach der ersten und zweiten original-ausgabe neu Herausgegeben von Raymund Schmidt. – Ersten und zweiten original-ausgabe.
Leipzig : Verlag von Felix Meiner, 1926. – XVI, 766 stron ; 19 cm.
(Der Philosophischen Bibliothek ; Bd. 37a )

56.  Katalog on-line
Kritik des philosophischen Egoismus : satirische und philosophische Beiträge zur Erkenntnistheorie / Jean Paul ; [hrsg. von Wolfgang Harich].
Leipzig : Verlag Philipp Reclam jun., 1967. – 289, [3] s. ; 17 cm.
(Philosophie )

57.  Katalog on-line
Krótka historia filozofii amerykańskiej / František Mihina ; [tł. z jęz. słowac. Marian Aleksandrowicz].
Katowice : Wydawnictwo KOS, 2005. – 200 s. ; 21 cm.
ISBN 83-89375-87-7

58.  Katalog on-line
Krytyka czystego rozumu. T. 1 / Immanuel Kant ; z oryg. niem. przeł. oraz opatrzył wstępem i przypisami Roman Ingarden.
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. – XXIV, 483 s., [1] k. tabl. : il., err. ; 19 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

59.  Katalog on-line
Krytyka czystego rozumu. T. 2 / Immanuel Kant ; z oryg. niem. przeł. oraz opatrzył wstępem i przypisami Roman Ingarden.
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. – VIII, 622 s. ; 19 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

60.  Katalog on-line
Książeczka o człowieku / Roman Ingarden ; [słowo wstępne napisała Danuta Gierulanka]. – Wyd. 4.
Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987. – 175, [1] s. ; 20 cm.

61.  Katalog on-line
Kunst als Sprache : Untersuchungen zum Zeichencharakter von Literatur und Kunst / Juri M. Lotman ; [mit einem Nachw. von Klaus Städtke und einem Essay von Ewald Lang ; aus dem russ. übers. von Michael Dewey et al.].
Leipzig : Ph. Reclam, 1981. – 500, [2] s. ; 18 cm.
(Reclams Universal-Bibliothek. Kunstwissenschaften )

62.  Katalog on-line
Das Kunstwerk / herausgegeben von Willi Oelmüller ; mit Beiträgen von Hans Michael Baumgartner [i 21 pozostałych].
Paderborn ; München ; Wien ; Zürich : Ferdinand Schöningh, © 1983. – 379 stron : ilustracje ; 19 cm.
(Kolloquium Kunst und Philosophie ; Bd. 3 )
(UTB ; 1276 )
ISBN 3-506-99372-0

63.  Katalog on-line
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit : drei Studien zur Kunstsoziologie / Walter Benjamin. – Einmalige Sonderausgabe.
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1996. – 107 s. ; 18 cm.
(Edition Suhrkamp ; 3305 )
ISBN 3-518-13305-5

64.  Katalog on-line
Kwintet metafizyczny / Barbara Skarga.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2005. – 198, [3] s. ; 22 cm.
ISBN 83-242-0562-4

65.  Katalog on-line
Ład utajony / Marcin Król.
Kraków : Znak, 1983. – 169, [3] s. ; 21 cm.
ISBN 83-7006-000-5

66.  Katalog on-line
Lebensformen : Geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der Persönlichkeit / von Eduard Spranger. – 7. Aufl.
Halle (Saale) : Max Niemeyer Verlag, 1930. – XVI, 450 s. ; 24 cm.

67.  Katalog on-line
Lehrbuch der Geschichte der Philosophie / von Wilhelm Windelband ; besorgt von Erich Rothacker. – Elfte, durchgesehene Auflage.
Tübingen : Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1924 (Tübingen : Druck von H. Laupp jr.). – XI, [1], 594 strony : errata ; 24 cm.

68.  Katalog on-line
Lewica, religia, sowietologia / Józef Maria Bocheński ; oprac. Jan Parys.
Warszawa : AWM, 1996. – 403 s. ; 21 cm.
ISBN 83-86848-26-X

69.  Katalog on-line
Literatur der übergangszeit : essays / Hans Mayer.
Berlin : Verlag Volk und Welt, 1949. – 255, [1] s. ; 21 cm.

70.  Katalog on-line
Logic and criticism / by William Righter.
New York : Chilmark Press, 1963. – IX, 148 s. ; 22 cm.

71.  Katalog on-line
Logos : zwei Reden / Martin Buber.
Heidelberg : Verlag Lambert Schneider, 1962. – 72 s. ; 22 cm.

72.  Katalog on-line
Medytacje o pierwszej filozofii wraz z Zarzutami uczonych mężów i odpowiedziami autora oraz Rozmowa z Burmanem. T. 1 / René Descartes ; [Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny].
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – XXXI, 455 s., [5] s. tabl. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

73.  Katalog on-line
Mysticism, sacred and profane : inquiry into some varieties of praeternatural experience / by R. C. Zoehner.
London : Oxford University Press, 1961. – XVI, 256 s. ; 20 cm.

74.  Katalog on-line
N. Hartmann / Włodzimierz Galewicz.
Warszawa : Wiedza Powszechna, 1987. – 321, [3] s. : il. ; 21 cm.
(Myśli i Ludzie )
ISBN 83-214-0561-4

75.  Katalog on-line
Na szczytach rozpaczy / Emil Cioran ; z rum. przeł. i wstępem opatrzył Ireneusz Kania.
Kraków : Oficyna Literacka, 1992. – 175, [3] s. ; 20 cm.
ISBN 83-85158-47-2

76.  Katalog on-line
Narody i nacjonalizm / Ernest Gellner ; przeł. Teresa Hołówka.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1991. – 173, [3] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej )

77.  Katalog on-line
Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku : antologia / projekt i red. nauk. Maryla Hopfinger. – Wyd. 2 popr.
Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005. – 689 s. ; 25 cm.
(Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk )
ISBN 83-88164-89-9

78.  Katalog on-line
O niemieckich mitach / Christian von Krockow ; przekł. Adam Romaniuk.
Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Volumen”, 2000. – 175, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-7233-081-6

79.  Katalog on-line
O pocieszeniu jakie daje filozofia / Anicius Manlius Severinus Boethius ; przeł. Witold Olszewski ; przypisami opatrzył Leon Joachimowicz ; wstępem poprzedził Jan Legowicz.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. – XIV, 171, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

80.  Katalog on-line
O podstawach ontologii ; Cele i drogi analizy kategorialnej / Nicolai Hartmann ; przekład [z niem.] Jan Garewicz.
Toruń : „Comer”, 1994. – 85 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Filozofów )
ISBN 83-85149-39-2

81.  Katalog on-line
O starzeniu się : bunt i rezygnacja ; Podnieść na siebie rękę : dyskurs o dobrowolnej śmierci / Jean Améry ; przeł. i przedmową poprzedził Bogdan Baran.
Warszawa : Czytelnik, 2007. – 256, [4] s. ; 20 cm.
(Nowy Sympozjon )
ISBN 978-83-07-03137-8

82.  Katalog on-line
O źródle i celu historii / Karl Jaspers ; przeł. Józef Marzęcki.
Kęty : Marek Derewiecki, 2006. – 275 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Europejska )
ISBN 83-89637-28-6 Antyk

83.  Katalog on-line
Okamgnienie : doświadczenie źródłowe a granice filozofii / Cezary Woźniak. – Wyd. 2.
Kraków : Wydawnictwo A, 2008. – 338, [2] s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-89978-21-9

84.  Katalog on-line
Ostrogi : style Nietzschego / Jacques Derrida ; przeł. Bogdan Banasiak. – Wyd. 2.
Łódź : Wydawnictwo Officyna, 2012. – 100, [3] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-62409-20-4

85.  Katalog on-line
Pamięć, historia, zapomnienie / Paul Ricoeur ; przekł. Janusz Margański.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2006. – 689 s. : il. ; 21 cm.
(Horyzonty Nowoczesności ; t. 54 )

86.  Katalog on-line
Paul Valéry : Grundzüge seines philosophischen Denkens / Karl Löwith.
Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, cop. 1971. – 154 s. ; 20 cm.
(VR Kleine Vandenhoeck-Reihe )

87.  Katalog on-line
Pensées / Pascal ; texte de l’édition Brunschvicg ; édition précédée de la vie de Pascal par Mme Périer, sa soeur ; introduction et notes par Ch.-M. des Granges. – Édition nouvelle.
Paris : Éditions Garnier Freres, 1957. – X, 342, [1], strona, [4] karty tablice : ilustracje ; 19 cm.
(Collection Selecta Garnier )

88.  Katalog on-line
Philosophie der Kunstgeschichte / Arnold Hauser.
München : C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1958. – XII, 463 strony ; 21 cm.

89.  Katalog on-line
Philosophisches wörterbuch / von Henrich Schmidt. – Zweite, umgearbeitete und vermhrte Auflage, (11.-25. Tausend).
Leipzig : Alfred Kröner Verlag, 1916. – 264 strony ; 18 cm.
(Kröners Taschenausgabe )

90.  Katalog on-line
Pisma pozostałe / Friedrich Nietzsche ; przeł. i przedm. opatrzył Bogdan Baran.
Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2009. – 462 s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-61182-29-0

91.  Katalog on-line
Pisma sokratyczne / Ksenofont ; z oryg. grec. przeł. i wstępem poprzedził Leon Joachimowicz.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. – XVIII, 301 s., [1] k. portr. : err. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

92.  Katalog on-line
Platona Eutyfron ; Obrona Sokratesa ; Kriton / przeł., wstępem, objaśnieniami i il. opatrzył Władysław Witwicki.
Lwów ; Warszawa : Książnica Polska T-wa Naucz. Szkół Wyższych, 1920. – 194, [1] s. ; 21 cm.
(Pisma Platona )

93.  Katalog on-line
Platona Fajdros / przeł. oraz wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył Władysław Witwicki.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 199, [3] s. : il. ; 20 cm.
(Zbiorowe wydanie spuścizny piśmienniczej Władysława Witwickiego ; t. 3 )

94.  Katalog on-line
Platona Państwo : objaśnienia / Platon ; przeł. Władysław Witwicki.
Warszawa : Wydawnictwo AKME, 1990. – [4], 162, [2] s. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Filozofii Klasycznej )

95.  Katalog on-line
Platona uczta / Platon ; przeł., wstępem, objaśnieniami i il. opatrzył Władysław Witwicki.
Lwów ; Warszawa : Książnica Polska Tow. Naucz. Szkół Średnich i Wyższych, 1924 (Lwów : odbito we własnych Zakładach Graficznych). – [4], 159, [1] s. : il. ; 22 cm.

96.  Katalog on-line
Platons Protagoras : für den Schulgebrauch / erkl. von Julius Deuschle. – 5. Aufl. / neu bearb. von Emil Bochmann.
Leipzig : Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1895. – [6], 98 s. ; 22 cm.
(Griechische und Lateinische Klassiker : Schulausgaben mit Anmerkungen )

97.  Katalog on-line
Podług nadziei : odczyty, szkice, studia / Paul Ricoeur ; wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Stanisław Cichowicz ; [teksty tł. Stanisław Cichowicz et al.].
Warszawa : Pax, 1991. – 333, [3] s. ; 20 cm.
ISBN 83-211-1176-9

98.  Katalog on-line
Pojęcie lęku : proste rozważania o charakterze psychologicznym, odniesione do dogmatycznego problemu grzechu pierworodnego autorstwa Vigiliusa Haufniensisa / S˛ren Kierkegaard ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Antoni Szwed.
Kęty : Wydawnictwo Antyk, 2000. – 169, [1] s. ; 24 cm.
(Biblioteka Europejska )
ISBN 83-911750-6-5

99.  Katalog on-line
Postmodernizm, rozum i religia / Ernest Gellner ; przeł. Maciej Kowalczuk.
Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1997. – 126 s. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej )
ISBN 83-06-02595-4

100.  Katalog on-line
Powstanie filozofii naukowej / Hans Reichenbach ; tł. z jęz. ang. Halina Krahelska.
Warszawa : Książka i Wiedza, dr. 1961. – 392 s., [1] k. portr. : err. ; 21 cm.

101.  Katalog on-line
Poza dobrem i złem / Fryderyk Nietzsche ; przeł. Stanisław Wyrzykowski.
Warszawa : Wydaw. „bis”, 1990. – [3], 287, [2] s. ; 17 cm.
(Dzieła Fryd. Nietzschego / w przekł. Wacława Berenta [et al.] ; wyd. Jakób Mortkowicz ; [t. 2] )

102.  Katalog on-line
Praska szkoła strukturalna w latach 1926-1948 : wybór materiałów / [red. t. Maria Renata Mayenowa ; teksty przeł. i koment. opatrzył Wojciech Górny; przekł. przejrzał i oprac. Tadeusz Brajerski].
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – 306, [2] ; 20 cm.
(Z Prac Katedry Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Badań Literackich PAN )
(U Źródeł Współczesnej Stylistyki ; 4 )

103.  Katalog on-line
Prawda i metoda : zarys hermeneutyki filozoficznej / Hans-Georg Gadamer ; przeł. Bogdan Baran.
Kraków : Inter Esse, 1993. – 510, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-85109-11-0

104.  Katalog on-line
Das Problem des Menschen / Martin Buber.
Heidelberg : Lambert Schneider, 1954. – 170 s. ; 20 cm.

105.  Katalog on-line
Psyche / C. G. Carus ; Ausgewählt und eingeleitet von Ludwig Klages.
Jena : Verlegt bei Eugen Diederichs, 1926 (Leipzig : Druck des Bibliographischen Instituts in Leipzig). – XX, 319 stron : ilustracja ; 21 cm.

106.  Katalog on-line
Pytanie o conditio humana : wybór pism / Helmuth Plessner ; wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Zdzisław Krasnodębski ; przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Zdzisław Krasnodębski, Andrzej Załuska.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1988. – 334, [2] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej )
ISBN 83-06-01609-2

107.  Katalog on-line
Religionsphilosophie / Bernhard Rosenmöller. – 2. durchges. Aufl.
Münster : Verlag Aschendorff, dr. 1939. – VIII, 168 s. ; 24 cm.

108.  Katalog on-line
Retoryka ; Poetyka / Arystoteles ; przeł. i koment. opatrzył Henryk Podbielski.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. – XI, 506 s. : err. ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

109.  Katalog on-line
Rozważania o egzystencji : filozofia samotności i wspólnoty / Mikołaj Bierdiajew ; przeł. Henryk Paprocki.
Kęty : Antyk, 2002. – 113 s. ; 24 cm.
(Biblioteka Europejska )
ISBN 83-88524-24-0

110.  Katalog on-line
Rytuał i narracja / Edmund Leach, Algirdas Julien Greimas ; tłumaczyli: Michał Buchowski, Anna Grzegorczyk, Ewa Umińska-Plisenko.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. – 192 strony ; 24 cm.
(Metodologia Humanistyki )
ISBN 83-01-08698-X

111.  Katalog on-line
Schopenhauers Aphorismen zur Lebensweisheit. – 40. bis 42. Tsd.
Leipzig : Insel, [1935]. – 239, [1] s. ; 17 cm.

112.  Katalog on-line
Sein und Zeit / von Martin Heidegger. – 11., unveränd. Aufl.
Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1967. – XI, [1], 437, [3] s. ; 23 cm.

113.  Katalog on-line
Seminar: die Hermeneutik und die Wissenschaften / hrsg. Hans-Georg Gadamer und Gottfried Boehm.
Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1978. – 487 s. ; 18 cm.
(Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft ; 238 )
ISBN 3-518-07838-0

114.  Katalog on-line
Streszczenie teologii ; O władzy ; Sprostowanie błędów greckich ; Jak uzasadniać wiarę? ; O doskonałości życia duchowego ; O formie rozgrzeszenia ; O wieczności świata ; O przepowiadaniu przyszłości ; O substancjach […]
Poznań : „W Drodze”, 1984. – 366, [2] s. ; 25 cm.
(Dzieła wybrane / Św. Tomasz z Akwinu )

115.  Katalog on-line
Świętość : elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych / Rudolf Otto ; przekł. Bogdan Kupis ; [wstęp pióra Józefa Kellera].
Wrocław : Thesaurus Press, 1993. – 218, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-900251-8-3

116.  Katalog on-line
Święty Artaud / Leszek Kolankiewicz.
Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1988. – 264 s., [33] s. fot. : il. ; 20 cm.
ISBN 83-06-01743-9

117.  Katalog on-line
Święty Paweł : ustanowienie uniwersalizmu / Alain Badiou ; przekł. Julian Kutyła i Paweł Mościcki ; przedm. Kinga Dunin ; posł. Paweł Mościcki.
Kraków : „Korporacja Ha!art”, cop. 2007. – 140, [3] s. ; 21 cm.
(Seria Krytyki Politycznej ; 3 )
ISBN 978-83-89911-67-4

118.  Katalog on-line
Tako rzecze Zaratustra : książka dla wszystkich i dla nikogo / Fryderyk Nietzsche ; przeł. Wacław Berent.
Warszawa : „bis” , 1990. – 407, [8] s., [1] k. tabl. portr. ; 21 cm.

119.  Katalog on-line
Technika i zwrot / Martin Heidegger ; przeł. Janusz Mizera.
Kraków : Wydaw. Baran i Suszczyński, 2002. – 63 s. ; 21 cm.
ISBN 83-88575-35-X

120.  Katalog on-line
Le temps / par Michel Souriau.
Paris: Librairie Félix Alcan, 1937 (Paris : Imprimerie des Presses de France). – [6], 178 stron ; 19 cm.
(Nouvelle Encyclopédie Philosophixue, 2646-5841 ; 15 )

121.  Katalog on-line
Tezy o możliwości hermeneutyki muzycznej w świetle stu lat jej historii / Maria Piotrowska ; [Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych. Muzykologia].
Warszawa : [Akademia Teologii Katolickiej], 1990. – 207, [3] s. ; 20 cm.

122.  Katalog on-line
Tożsamość : rozmowy z Benedetto Vecchim / Zygmunt Bauman ; przekł. Jacek Łaszcz.
Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007. – 96 s. ; 21 cm.
(Jednostka, Kultura, Społeczeństwo )
ISBN 978-83-60083-94-9

123.  Katalog on-line
Trudna wolność : eseje o judaizmie / Emmanuel Lévinas ; tł. Agnieszka Kuryś ; przy współpr. Jacka Migasińskiego ; wstępem opatrzył Marek Jędraszewski ; posłowie napisał Michał Czajkowski.
Gdynia : Wydawnictwo „Atext”, 1991. – 329 s., [6] k. tabl. ; 21 cm.
(Biblioteka im. Stanisława Vincenza )
ISBN 83-85156-06-2

124.  Katalog on-line
Über die Vernunft in der Kultur : ausgewählte Schriften 1909-1969 / Georg Lukács ; [mit einem Vorw. und Anmerkungen hrsg. von Sebastian Kleinschmidt].
Leipzig : Reclam, 1985. – 521, [2] s. : portr. ; 18 cm.
(Reclams Universal-Bibliothek. Kunstwissenschaften )

125.  Katalog on-line
Uczta / Platon ; w przekł. Andrzeja Serafina ; wybór tekstów i red. nauk. Piotr Nowak ; z komentarzami Benjamina [et al.].
Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2012. – 336, [3] s. ; 21 cm.
(Wielcy Pisarze w Nowych Przekładach )
ISBN 978-83-61967-27-9

126.  Katalog on-line
Uwzględniając Innego : studia do teorii politycznej / Jürgen Habermas ; przeł. Adam Romaniuk ; przekł. przejrzał Jakub Kloc-Konkołowicz.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 338, [2] s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-01-15613-8

127.  Katalog on-line
Uzasadnienie metafizyki moralności / Immanuel Kant ; z oryginału niemieckiego przełożył Mścisław Wartenberg ; przekład przejrzał Roman Ingarden. – Wydanie pierwsze.
[Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953. – VIII, 126, [2] strony : ilustracje ; 20 cm.
(Biblioteka Klasyków Filozofii )

128.  Katalog on-line
Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte / von Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; mit einer Einleitung herausgegeben von F. Brünstäd.
Leipzig : Verlag von Philipp Reclam jun., 1924 (Leipzig : Druck von Philipp Reclam jun.). – 566 stron ; 15 cm.
(Reclams Universalbibliothek ; 4881/85 )

129.  Katalog on-line
Vorlesungen über Psychologie : gehalten im Winter 1829/30 zu Dresden / von C. G. Carus ; Mit einer Einführung und Anmerkungen herausgegeben von Edgar Michaelis.
Erlenbach ; Zürich ; Leipzig : Rotapfel Verlag, [1931]. – XL, 460 stron ; 21 cm.

130.  Katalog on-line
W kręgu antropologii i psychologii społecznej : studia / Arnold Gehlen ; tł. Krystyna Krzemieniowa ; wstępem poprzedził Zbigniew Kuderowicz.
Warszawa : Czytelnik, 2001. – 413, [2] s. ; 20 cm.
(Nowy Sympozjon )
ISBN 83-07-02835-3

131.  Katalog on-line
Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica / René Girard ; przełożyła Ewa Burska.
Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2002. – 209, [3] strony ; 20 cm.
ISBN 83-211-1643-4

132.  Katalog on-line
Wiedza radosna : („La gaya scienza”) / Fryderyk Nietzsche ; przeł. Leopold Staff.
Warszawa : Wydaw. „bis”, 1991. – [7], 379, [1], XIII s. ; 21 cm.
(Dzieła Fryd. Nietzschego / w przekł. Wacława Berenta [et al.] ; wyd. Jakób Mortkowicz ; [t. 6] )

133.  Katalog on-line
Wokół Galileusza / José Ortega y Gasset ; tł. Ewa Burska.
Warszawa : Spacja, 1993. – 151 s. ; 19 cm.
ISBN 83-85277-11-0

134.  Katalog on-line
Wprowadzenie w chrześcijaństwo / Joseph Ratzinger ; przekł. Zofia Włodkowa ; wstęp Andrzej Zuberbier. – Wyd. 2, dodr.
Kraków : Wydawnictwo Znak, 1996. – 358 s. ; 20 cm.
(Teologia Żywa )
ISBN 83-7006-421-3

135.  Katalog on-line
Wybrane pisma filozoficzne / Kazimierz Twardowski ; [kom. red. Kazimierz Ajdukiewicz et al. ; przeł. Izydora Dąmbska].
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1965. – XXXVI, 396 s., [3] s. tabl. ; 25 cm.

136.  Katalog on-line
Wyznania / Jean Jacques Rousseau ; przeł. i wstępem opatrzył Tadeusz Boy-Żeleński.
Kraków : Zielona Sowa, 2003. – 509, [2] s. ; 21 cm.
(Wielkie Dzieła Filozoficzne )
ISBN 83-7389-298-2

137.  Katalog on-line
Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu / Anna Matuchniak-Krasuska.
Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010. – 272 s. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7459-119-5

138.  Katalog on-line
Zła zmiana / Aleksander Hall.
Sopot : Wydawnictwo ARCHE, 2016. – 136 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-88445-56-9