Skatalogowany księgozbiór prof. Michała Bristigera

 1. Alegorie czytania : język figuralny u Rousseau, Nietzschego, Rilkego i Prousta / Paul de Man ; tł. Artur Przybysławski.
  Kraków : Universitas, cop. 2004. – 362 s. ; 21 cm.
  (Horyzonty Nowoczesności ; t. 35)
  Sygnatura : U.103191 / De Man

 2. Allgemeine Aesthetik / von Paul Häberlin.
  Basel ; Leipzig : Kober’sche Verlagsbuchhandlung, 1929 (Basel : Buchdruckerei Werner-Riehm). – 322 strony ; 22 cm.
  Sygnatura : U.103409

 3. Anatol Łunaczarski – aksjologiczny wymiar estetyki / Anna Maciejewska-Jamroziakowa.
  Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1989. – 225 s. ; 24 cm.
  (Seria Filozofia i Logika / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 0083-4246 ; nr 50)
  ISBN 83-232-0105-6
  Sygnatura : U.103490

 4. Ästhetik / Kurt Huber ; bearbeitet und herausgegeben von Otto Ursprung.
  Ettal : Buch-Kunstverlag, copyright 1954. – 295, [1] strona ; 19 cm.
  Sygnatura : U.104168

 5. Autrement : lecture d'”Autrement qu’etre ou au-dela de l’essence” d’Emmanuel Levinas / Paul Ricoeur.
  Paris : Presses Universitaires de France, 1997. – 38 s. ; 21 cm.
  (Collection „Les Essais du College International de Philosophie”)
  ISBN 2-13-048918-4
  Sygnatura : U.103325

 6. Bohater, spisek, śmierć : wykłady żydowskie / Maria Janion.
  Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2009. – 323, [5] s. ; 21 cm.
  (Z Wagą)
  ISBN 978-83-7414-268-7
  Sygnatura : U.103192

 7. Cartesian meditations : an introduction to phenomenology / Edmund Husserl ; translated by Dorion Cairns.
  The Hague : Martinus Nijhoff, 1960. – XII, 157 stron ; 25 cm.
  Sygnatura : U.103312

 8. Choroba na śmierć / S˛ren Kierkegaard ; z oryg. duń. przeł. Jarosław Iwaszkiewicz.
  Poznań : Zysk i S-ka, cop. 1995. – 125 s. ; 18 cm.
  ISBN 83-86530-87-1
  Sygnatura : U.104131

 9. Critiques littéraires / Paul Lafargue ; introd. Jean Fréville.
  Paris : Éditions Sociales Internationales, 1936. – XXIV, 220, [1] s. ; 22 cm.
  Sygnatura : U.103405

 10. Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań / Leszek Kołakowski. – Wyd. 1 krajowe.
  Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy „Znak”, 2006. – 472 s. ; 22 cm.
  ISBN 83-240-0625-7
  Sygnatura : W.10939 / Koˆakowski

 11. Denker und Deuter im heutigen Europa : England, Frankreich, Spanien und Portugal, Italien, Osteuropa / hrsg. von Hans Schwerte und Wilhelm Spengler.
  Oldenburg (Oldb.) ; Hamburg : Gerhard Stalling Verlag, cop. 1954. – 319 s., [4] s. tabl. : il. ; 22 cm.
  (Gestalter Unserer Zeit ; Bd. 2)
  Sygnatura : U.103407

 12. Dialogi filozoficzne / święty Augustyn.
  Warszawa : Pax, 1953. – 251 s. ; 21 cm.
  (Pisma filozoficzne / święty Augustyn ; t. 3)
  Sygnatura : W.10969[3]

 13. Dialogi i pisma filozoficzne / święty Augustyn.
  Warszawa : Pax, 1954. – 216 s. ; 21 cm.
  (Pisma filozoficzne / święty Augustyn ; t. 4)
  Sygnatura : W.10969[4]

 14. Dilemmas : the tarner lectures 1953 / by Gilbert Ryle. – First paperback edition.
  Cambridge : at the University Press, 1960. – [6], 129 stron ; 22 cm.
  Sygnatura : W.10975

 15. Dilthey / Zbigniew Kuderowicz ; [teksty zamieszczone w wyborze pism tł. Krystyna Krzemień].
  Warszawa : Wiedza Powszechna, 1967. – 270, [2] s. : il. ; 19 cm.
  (Myśli i Ludzie. 2, Filozofia Nowożytna i Współczesna)
  Sygnatura : W.10932 / Kuderowicz

 16. Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna / Edmund Burke ; przeł. Piotr Graff.
  [Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. – VIII, 204, [3] s., [1] k. tabl. : il., err. ; 20 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.10917 / Burke

 17. Drei Abhandlungen zur Gestalttheorie / von Max Wertheimer. – Neuherausgabe.
  Erlangen : Verlag der Philosophischen Akademie, 1925 (Naumburg a. d. S. : G. Pätz’sche Buchdr. Lippert & Co. G. m. b. H.). – [4], 184 strony : ilustracje ; 24 cm.
  Sygnatura : U.103412

 18. Dwa źródła moralności i religii / Henri Bergson ; tł. Piotr Kostyło i Krzysztof Skorulski ; przedm. opatrzyła Barbara Skarga. – Wyd. 2.
  Kraków : Wydawnictwo Homini, 2007. – 325, [1] s. ; 21 cm.
  (Biblioteka Filozofii Religii)
  ISBN 978-83-89598-67-7
  Sygnatura : W.10951

 19. Dziedzictwo Europy / Hans Georg Gadamer ; przeł. i wstępem opatrzył Andrzej Przyłębski.
  Warszawa : Fundacja Aletheia : Wydaw. Spacja, 1992. – 111 s. ; 20 cm.
  (Biblioteka Aletheia)
  ISBN 83-85277-04-8
  Sygnatura : W.10952

 20. Dziennik intymny / Miguel de Unamuno ; przeł. Piotr Rak.
  Kęty : Wydawnictwo Antyk, 2003. – 141 s. ; 24 cm.
  (Biblioteka Europejska)
  ISBN 83-88524-66-6
  Sygnatura : U.103331

 21. Dziesięć ważnych słów : rozmowy o Dekalogu / Zygmunt Bauman, Tadeusz Gadacz, Wojciech Eichelberger, Michał Paweł Markowski, Tadeusz Sławek, Jadwiga Staniszkis, Paweł Śpiewak, Janusz Tazbir, Joanna Tokarska-Bakir, Cezary […] – Wydanie pierwsze.
  Kraków : Wydawnictwo Literackie, © 2002. – 181 [2] strony ; 21 cm.
  ISBN 83-08-03238-9
  Sygnatura : W.10977

 22. Ecce homo : jak się staje – kim się jest / Fryderyk Nietzsche ; przeł. Leopold Staff.
  [Kraków] : Universitas, 1985. – 129 s. ; 20 cm.
  Sygnatura : W.10956

 23. Egzystencja i hermeneutyka : rozprawy o metodzie / Paul Ricoeur ; wybór, oprac. i posł. Stanisława Cichowicza ; przeł.: Ewa Bieńkowska [et al.].
  Warszawa : Pax, 1975. – 319 s. ; 20 cm.
  Sygnatura : W.10938 / Ricoeur

 24. Éloge de la philosophie : et autres essais / Maurice Merleau-Ponty.
  Paris : Gallimard, 1965. – 376, [1] strona ; 17 cm.
  (Collection Idées, 0530-8090 ; 75)
  Sygnatura : U.104159

 25. Erystyka czyli Sztuka prowadzenia sporów / Artur Schopenhauer ; przeł. Jan Lorenowicz [!]. – Wyd. 3.
  Kraków : Wydawnictwo Verso, 2010. – 71, [1] s. ; 19 cm.
  ISBN 978-83-919281-3-4
  Sygnatura : U.104130

 26. Esej o człowieku : wstęp do filozofii kultury / Ernst Cassirer ; przeł. Anna Staniewska ; przedm. poprzedził Bogdan Suchodolski.
  Warszawa : Czytelnik, 1971. – 358 s. ; 21 cm.
  Sygnatura : W.10930

 27. Esquisse d’une théorie des émotions / J.-P. Sartre. – Nouv. ed.
  Paris : Hermann, 1960. – 66, [2] s. ; il. ; 19 cm.
  (Actualités Scientifiques et Industrielles ; 838)
  Sygnatura : U.104169

 28. Essai über den Ursprung der menschlichen Erkenntnisse : ein Werk, das alles, was den menschlichen Verstand betrifft, auf ein einziges Prinzip zurückführt / Condillac ; [hrsg. und aus dem franz. übers. von Ulrich Ricken].
  Leipzig : Reclam, 1977. – 336, [1] s. ; 18 cm.
  (Reclams Universal-Bibliothek. Philosophie, Geschichte)
  Sygnatura : U.104162

 29. Estetyki filozoficzne XX wieku / pod red. Krystyny Wilkoszewskiej.
  Kraków : TAiWPN Universitas, 2000. – 330 s. ; 21 cm.
  ISBN 83-7052-685-3
  Sygnatura : W.10921

 30. L’esthetique de Plotin et son influence : une philosophie de l’amour et de la beauté / Edouard Krakowski ; préface de Pierre Lasserre.
  Paris : E. de Boccard, 1929 (Bordaux : Imprimerie J. Biere). – 272, [3] strony ; 23 cm.
  Sygnatura : U.103489

 31. Ethical studies / by F. H. Bradley ; with an introd. by Richard Wollheim. – 2nd ed., rev. / with add. notes by the aut.
  London : Oxford University Press, 1962. – XVI, 344 s. ; 20 cm.
  (Oxford Paperbacks ; 39)
  Sygnatura : U.104171

 32. Etyka / Benedykt de Spinoza ; przeł. Ignacy Myślicki.
  Warszawa : Wydaw. AKME, 1991. – 206 s. ; 21 cm.
  (Biblioteka Filozofii Klasycznej)
  Sygnatura : W.10990 / Spinoza

 33. Etyka a działanie : wybór pism / Peter Winch ; wybrał i wstępem poprzedził Tadeusz Szawiel ; przeł. Dorota Lachowska, Tadeusz Szawiel.
  Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990. – 353, [3] s. ; 20 cm.
  (Biblioteka Myśli Współczesnej)
  ISBN 83-06-01972-5
  Sygnatura : W.10980

 34. Europa i jej narody / Krzysztof Pomian ; przeł. Małgorzata Szpakowska.
  Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1992. – 217, [1] s. ; 20 cm.
  (Biblioteka Myśli Współczesnej)
  Sygnatura : W.10947

 35. Faidros / Platon ; przeł., wstępem, koment. i skorowidzem opatrzył Leopold Regner.
  Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993. – XXV, [1], 87, [2] s. ; 20 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  ISBN 83-01-10662-X
  Sygnatura : W.10934 / Platon

 36. Filozof i istnienie : u podstaw teodycei G. W. Leibniza / Stanisław Cichowicz.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. – 267 stron : errata ; 20 cm.
  Sygnatura: U.108050
 37. Filozofia dialogu / wybrał, oprac. i przedm. opatrzył Bogdan Baran.
  Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 1991. – 279, [1] s. ; 20 cm.
  ISBN 83-7006-038-2
  Sygnatura : U.104210 / Baran

 38. Filozofia jako analiza języka nauki / Rudolf Carnap ; [tł. Andrzej Zabłudowski].
  Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1969. – 302 s. : err. ; 19 cm.
  Sygnatura : W.10925 / Carnap

 39. Der Garten des Menschlichen : Beiträge zur geschichtlichen Anthropologie / Carl Friedrich von Weizsäcker. – Neuausgabe.
  München ; Wien : Carl Hanser Verlag, 1992. – 612 stron ; 21 cm.
  ISBN 3-446-17038-3
  Sygnatura : U.103326

 40. Geschichte der Philosophie. Bd. 2, Philosophie der Neuzeit / von Karl Vorländer.
  Leipzig : Verlag der Dürr’schen Buchhandlung, 1903 (Halle : Druck von Otto Hendel). – VIII, 539 stron ; 21 cm.
  (Philosophische Bibliothek, 2365-2861 ; Bd. 106)
  Sygnatura : U.104154[2]

 41. Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung : eine logische Einleitung in die historischen Wissenschaften / von Heinrich Rickert. – Zweite neu bearbeitete Auflage.
  Tübingen : Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1913 (Tübingen : Druck von H. Laupp, jr.). – XII, 644 strony ; 26 cm.
  Sygnatura : U.96505

 42. Hermeneutik – Wahrheit und Verstehen : Darstellung und Texte / Jörg Schreiter.
  Berlin : Akademie-Verlag, 1988. – 449, [3] strony ; 19 cm.
  (Studien zur Spätbürgerlichen Ideologie, 0863-1123)
  ISBN 3-05-000664-1
  Sygnatura : U.104188

 43. Hermeneutyka jako krytyka kultury : Heidegger, Gadamer, Ricoeur / Katarzyna Rosner.
  Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991. – 267, [2] s. ; 20 cm.
  (Biblioteka Myśli Współczesnej)
  ISBN 83-06-02163-0
  Sygnatura : W.10978

 44. Historia powszechna i dzieje zbawienia : teologiczne przesłanki filozofii dziejów / Karl Löwith ; przeł. Józef Marzęcki.
  Kęty : Wydawnictwo Antyk, 2002. – 227 s. ; 22 cm.
  (Fundamenta : studia z historii filozofii ; t. 32)
  (Daimonion)
  Sygnatura : W.10988

 45. Humanizm : historie pojęcia / red. nauk. tomu Andrzej Borowski.
  Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2009. – 535 s. ; 22 cm.
  (Humanizm : idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. Syntezy ; t. 2)
  ISBN 978-83-7543-117-9
  Sygnatura : U.103190

 46. Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii. Ks. 1 / Edmund Husserl ; przeł. i przypisami opatrzyła Danuta Gierulanka ; tł. przejrzał i wstępem poprzedził Roman Ingarden.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – XXIV, 603 s., [4] k. tabl. : err. ; 19 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.11256

 47. Ingardenowska filozofia literatury : konteksty / Danuta Ulicka.
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. – 274, [2] s. ; 17 cm.
  ISBN 83-01-10506-2
  Sygnatura : W.10981

 48. Introduction a l’esthétique / par Maurice Nédoncelle.
  Paris : Presses universitaires de France, 1963. – 124 s. : il. ; 19 cm.
  (Initiation Philosophique ; 6)
  Sygnatura : U.104164

 49. Ja i Ty : wybór pism filozoficznych / Martin Buber ; wybrał, przeł. i wstęp napisał Jan Doktór.
  Warszawa : „Pax”, 1992. – 246, [2] s. ; 20 cm.
  Sygnatura : W.10976
  Sygnatura : W.10954 / Buber

 50. Kant / Zbigniew Kuderowicz.
  Warszawa : Wiedza Powszechna, 2000. – 223 s. : il. ; 21 cm.
  (Myśli i Ludzie)
  ISBN 83-214-1158-4
  Sygnatura : W.11126

 51. Kilka uwag o kiczu i inne eseje / Hermann Broch ; przeł. Danuta Borkowska, Jan Garewicz i Ryszard Turczyn.
  Warszawa : Czytelnik, 1998. – 166, [2] strony ; 20 cm.
  ISBN 83-07-02670-9
  Sygnatura : U.104128 / Broch

 52. Das Kommende. Bd. 1, Königtum Gottes / Martin Buber.
  Berlin : Schocken Verlag, 1932. – XX, 260 stron : errata ; 23 cm.
  Sygnatura : U.103493

 53. Koran / z arab. przeł. i komentarzem opatrzył Józef Bielawski.
  Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. – 972, [3] s. ; 22 cm.
  (Bibliotheca Mundi)
  ISBN 83-06-01168-6
  Sygnatura : W.10987 / PODR(Koran)

 54. Korrespondenz aus den Jahren 1749 bis 1760 / Voltaire ; herausgegeben von Rudolf Noack ; aus dem Französischen ; Übersetzung von Bernhard Henschel].
  Frankfurt am Main : Röderberg-Verlag, 1978. – 330, [6] s. ; 18 cm.
  (Röderberg-Taschenbuch. Philosophie, Geschichte ; Bd. 57)
  ISBN 3-87682-451-6
  Sygnatura : U.104163

 55. Kratylos / Plato ; przeł. Zofia Brzostowska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski.
  Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1990. – 141, [2] s. ; 21 cm.
  ISBN 83-228-0191-2
  Sygnatura : W.10950 / Platon

 56. Kritik der reinen Vernunft / Immanuel Kant ; nach der ersten und zweiten original-ausgabe neu Herausgegeben von Raymund Schmidt. – Ersten und zweiten original-ausgabe.
  Leipzig : Verlag von Felix Meiner, 1926. – XVI, 766 stron ; 19 cm.
  (Der Philosophischen Bibliothek ; Bd. 37a)
  Sygnatura : U.104149

 57. Kritik des philosophischen Egoismus : satirische und philosophische Beiträge zur Erkenntnistheorie / Jean Paul ; [hrsg. von Wolfgang Harich].
  Leipzig : Verlag Philipp Reclam jun., 1967. – 289, [3] s. ; 17 cm.
  (Philosophie)
  Sygnatura : U.104158

 58. Krótka historia filozofii amerykańskiej / František Mihina ; [tł. z jęz. słowac. Marian Aleksandrowicz].
  Katowice : Wydawnictwo KOS, 2005. – 200 s. ; 21 cm.
  ISBN 83-89375-87-7
  Sygnatura : U.103406

 59. Krytyka czystego rozumu. T. 1 / Immanuel Kant ; z oryg. niem. przeł. oraz opatrzył wstępem i przypisami Roman Ingarden.
  [Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. – XXIV, 483 s., [1] k. tabl. : il., err. ; 19 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.10994[1] / Kant

 60. Krytyka czystego rozumu. T. 2 / Immanuel Kant ; z oryg. niem. przeł. oraz opatrzył wstępem i przypisami Roman Ingarden.
  [Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. – VIII, 622 s. ; 19 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.10994[2] / Kant

 61. Książeczka o człowieku / Roman Ingarden ; [słowo wstępne napisała Danuta Gierulanka]. – Wyd. 4.
  Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987. – 175, [1] s. ; 20 cm.
  Sygnatura : W.11202

 62. Kunst als Sprache : Untersuchungen zum Zeichencharakter von Literatur und Kunst / Juri M. Lotman ; [mit einem Nachw. von Klaus Städtke und einem Essay von Ewald Lang ; aus dem russ. übers. von Michael Dewey et al.].
  Leipzig : Ph. Reclam, 1981. – 500, [2] s. ; 18 cm.
  (Reclams Universal-Bibliothek. Kunstwissenschaften)
  Sygnatura : U.104157

 63. Das Kunstwerk / herausgegeben von Willi Oelmüller ; mit Beiträgen von Hans Michael Baumgartner [i 21 pozostałych].
  Paderborn ; München ; Wien ; Zürich : Ferdinand Schöningh, © 1983. – 379 stron : ilustracje ; 19 cm.
  (Kolloquium Kunst und Philosophie ; Bd. 3)
  (UTB ; 1276)
  ISBN 3-506-99372-0
  Sygnatura : U.104161[3]

 64. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit : drei Studien zur Kunstsoziologie / Walter Benjamin. – Einmalige Sonderausgabe.
  Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1996. – 107 s. ; 18 cm.
  (Edition Suhrkamp ; 3305)
  ISBN 3-518-13305-5
  Sygnatura : U.104166

 65. Kwintet metafizyczny / Barbara Skarga.
  Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop. 2005. – 198, [3] s. ; 22 cm.
  ISBN 83-242-0562-4
  Sygnatura : W.10974

 66. Ład utajony / Marcin Król.
  Kraków : Znak, 1983. – 169, [3] s. ; 21 cm.
  ISBN 83-7006-000-5
  Sygnatura : U.104147

 67. Lebensformen : Geisteswissenschaftliche Psychologie und Ethik der Persönlichkeit / von Eduard Spranger. – 7. Aufl.
  Halle (Saale) : Max Niemeyer Verlag, 1930. – XVI, 450 s. ; 24 cm.
  Sygnatura : U.103408 / Spranger

 68. Lehrbuch der Geschichte der Philosophie / von Wilhelm Windelband ; besorgt von Erich Rothacker. – Elfte, durchgesehene Auflage.
  Tübingen : Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1924 (Tübingen : Druck von H. Laupp jr.). – XI, [1], 594 strony : errata ; 24 cm.
  Sygnatura : U.103413

 69. Lewica, religia, sowietologia / Józef Maria Bocheński ; oprac. Jan Parys.
  Warszawa : AWM, 1996. – 403 s. ; 21 cm.
  ISBN 83-86848-26-X
  Sygnatura : W.10922

 70. Literatur der übergangszeit : essays / Hans Mayer.
  Berlin : Verlag Volk und Welt, 1949. – 255, [1] s. ; 21 cm.
  Sygnatura : U.104155

 71. Logic and criticism / by William Righter.
  New York : Chilmark Press, 1963. – IX, 148 s. ; 22 cm.
  Sygnatura : U.103195

 72. Logika pragmatyczna / Kazimierz Ajdukiewicz.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. – 408, [3] s. : il. ; 24 cm.
  Sygnatura : W.10960 / Ajdukiewicz

 73. Logos : zwei Reden / Martin Buber.
  Heidelberg : Verlag Lambert Schneider, 1962. – 72 s. ; 22 cm.
  Sygnatura : U.103189

 74. Medytacje o pierwszej filozofii wraz z Zarzutami uczonych mężów i odpowiedziami autora oraz Rozmowa z Burmanem. T. 1 / René Descartes ; [Polska Akademia Nauk. Komitet Filozoficzny].
  [Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – XXXI, 455 s., [5] s. tabl. : il. ; 20 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.10967[1] / Descartes

 75. Mysticism, sacred and profane : inquiry into some varieties of praeternatural experience / by R. C. Zoehner.
  London : Oxford University Press, 1961. – XVI, 256 s. ; 20 cm.
  Sygnatura : U.104191

 76. N. Hartmann / Włodzimierz Galewicz.
  Warszawa : Wiedza Powszechna, 1987. – 321, [3] s. : il. ; 21 cm.
  (Myśli i Ludzie)
  ISBN 83-214-0561-4
  Sygnatura : W.10919

 77. Na szczytach rozpaczy / Emil Cioran ; z rum. przeł. i wstępem opatrzył Ireneusz Kania.
  Kraków : Oficyna Literacka, 1992. – 175, [3] s. ; 20 cm.
  ISBN 83-85158-47-2
  Sygnatura : U.103630 / Cioran

 78. Narody i nacjonalizm / Ernest Gellner ; przeł. Teresa Hołówka.
  Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1991. – 173, [3] s. ; 20 cm.
  (Biblioteka Myśli Współczesnej)
  Sygnatura : W.10982 / Gellner

 79. Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku : antologia / projekt i red. nauk. Maryla Hopfinger. – Wyd. 2 popr.
  Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005. – 689 s. ; 25 cm.
  (Z Prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)
  ISBN 83-88164-89-9
  Sygnatura : U.103332 / Hopfinger

 80. O niemieckich mitach / Christian von Krockow ; przekł. Adam Romaniuk.
  Warszawa : Oficyna Wydawnicza „Volumen”, 2000. – 175, [1] s. ; 21 cm.
  ISBN 83-7233-081-6
  Sygnatura : U.103492

 81. O pocieszeniu jakie daje filozofia / Anicius Manlius Severinus Boethius ; przeł. Witold Olszewski ; przypisami opatrzył Leon Joachimowicz ; wstępem poprzedził Jan Legowicz.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. – XIV, 171, [1] s., [1] k. tabl. : il. ; 20 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.10928 / Boecjusz

 82. O podstawach ontologii ; Cele i drogi analizy kategorialnej / Nicolai Hartmann ; przekład [z niem.] Jan Garewicz.
  Toruń : „Comer”, 1994. – 85 s. ; 21 cm.
  (Biblioteka Filozofów)
  ISBN 83-85149-39-2
  Sygnatura : U.103416

 83. O starzeniu się : bunt i rezygnacja ; Podnieść na siebie rękę : dyskurs o dobrowolnej śmierci / Jean Améry ; przeł. i przedmową poprzedził Bogdan Baran.
  Warszawa : Czytelnik, 2007. – 256, [4] s. ; 20 cm.
  (Nowy Sympozjon)
  ISBN 978-83-07-03137-8
  Sygnatura : W.10920

 84. O źródle i celu historii / Karl Jaspers ; przeł. Józef Marzęcki.
  Kęty : Marek Derewiecki, 2006. – 275 s. ; 24 cm.
  (Biblioteka Europejska)
  ISBN 83-89637-28-6 Antyk
  Sygnatura : U.103330 / Jaspers

 85. Okamgnienie : doświadczenie źródłowe a granice filozofii / Cezary Woźniak. – Wyd. 2.
  Kraków : Wydawnictwo A, 2008. – 338, [2] s. ; 22 cm.
  ISBN 978-83-89978-21-9
  Sygnatura : U.103329

 86. Ostrogi : style Nietzschego / Jacques Derrida ; przeł. Bogdan Banasiak. – Wyd. 2.
  Łódź : Wydawnictwo Officyna, 2012. – 100, [3] s. ; 21 cm.
  ISBN 978-83-62409-20-4
  Sygnatura : W.10918 / Derrida

 87. Paul Valéry : Grundzüge seines philosophischen Denkens / Karl Löwith.
  Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, cop. 1971. – 154 s. ; 20 cm.
  (VR Kleine Vandenhoeck-Reihe)
  Sygnatura : U.104170

 88. Pensées / Pascal ; texte de l’édition Brunschvicg ; édition précédée de la vie de Pascal par Mme Périer, sa soeur ; introduction et notes par Ch.-M. des Granges. – Édition nouvelle.
  Paris : Éditions Garnier Freres, 1957. – X, 342, [1], strona, [4] karty tablice : ilustracje ; 19 cm.
  (Collection Selecta Garnier)
  Sygnatura : U.104190

 89. Philosophie der Kunstgeschichte / Arnold Hauser.
  München : C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1958. – XII, 463 strony ; 21 cm.
  Sygnatura : U.103415

 90. Philosophisches wörterbuch / von Henrich Schmidt. – Zweite, umgearbeitete und vermhrte Auflage, (11.-25. Tausend).
  Leipzig : Alfred Kröner Verlag, 1916. – 264 strony ; 18 cm.
  (Kröners Taschenausgabe)
  Sygnatura : U.104187

 91. Pisma pozostałe / Friedrich Nietzsche ; przeł. i przedm. opatrzył Bogdan Baran.
  Warszawa : Wydawnictwo Aletheia, 2009. – 462 s. ; 20 cm.
  ISBN 978-83-61182-29-0
  Sygnatura : W.10991 / Nietzsche

 92. Pisma sokratyczne / Ksenofont ; z oryg. grec. przeł. i wstępem poprzedził Leon Joachimowicz.
  Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1967. – XVIII, 301 s., [1] k. portr. : err. ; 20 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.10955

 93. Platona Eutyfron ; Obrona Sokratesa ; Kriton / przeł., wstępem, objaśnieniami i il. opatrzył Władysław Witwicki.
  Lwów ; Warszawa : Książnica Polska T-wa Naucz. Szkół Wyższych, 1920. – 194, [1] s. ; 21 cm.
  (Pisma Platona)
  Sygnatura : U.103323

 94. Platona Fajdros / przeł. oraz wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył Władysław Witwicki.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 199, [3] s. : il. ; 20 cm.
  (Zbiorowe wydanie spuścizny piśmienniczej Władysława Witwickiego ; t. 3)
  Sygnatura : W.10941 / Platon

 95. Platona Państwo : objaśnienia / Platon ; przeł. Władysław Witwicki.
  Warszawa : Wydawnictwo AKME, 1990. – [4], 162, [2] s. : il. ; 20 cm.
  (Biblioteka Filozofii Klasycznej)
  Sygnatura : W.5387[2]

 96. Platons Protagoras : für den Schulgebrauch / erkl. von Julius Deuschle. – 5. Aufl. / neu bearb. von Emil Bochmann.
  Leipzig : Druck und Verlag von B. G. Teubner, 1895. – [6], 98 s. ; 22 cm.
  (Griechische und Lateinische Klassiker : Schulausgaben mit Anmerkungen)
  Sygnatura : U.103193

 97. Platons suchen nach einer Grundlegung aller Philosophie / von Walther Freymann.
  Leipzig : Kommissionsverlg Alfred Lorentz, 1930. – V, [3], 200 stron : errata ; 24 cm.
  Sygnatura : U.103411

 98. Pojęcie lęku : proste rozważania o charakterze psychologicznym, odniesione do dogmatycznego problemu grzechu pierworodnego autorstwa Vigiliusa Haufniensisa / S˛ren Kierkegaard ; przeł., wstępem i przypisami opatrzył Antoni Szwed.
  Kęty : Wydawnictwo Antyk, 2000. – 169, [1] s. ; 24 cm.
  (Biblioteka Europejska)
  ISBN 83-911750-6-5
  Sygnatura : W.10940

 99. Postmodernizm, rozum i religia / Ernest Gellner ; przeł. Maciej Kowalczuk.
  Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1997. – 126 s. ; 20 cm.
  (Biblioteka Myśli Współczesnej)
  ISBN 83-06-02595-4
  Sygnatura : W.10959

 100. Poza dobrem i złem / Fryderyk Nietzsche ; przeł. Stanisław Wyrzykowski.
  Warszawa : Wydaw. „bis”, 1990. – [3], 287, [2] s. ; 17 cm.
  (Dzieła Fryd. Nietzschego / w przekł. Wacława Berenta [et al.] ; wyd. Jakób Mortkowicz ; [t. 2])
  Sygnatura : W.10958 / Nietzsche

 101. Praska szkoła strukturalna w latach 1926-1948 : wybór materiałów / [red. t. Maria Renata Mayenowa ; teksty przeł. i koment. opatrzył Wojciech Górny; przekł. przejrzał i oprac. Tadeusz Brajerski].
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – 306, [2] ; 20 cm.
  (Z Prac Katedry Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Badań Literackich PAN)
  (U Źródeł Współczesnej Stylistyki ; 4)
  Sygnatura : U.104126

 102. Prawda i metoda : zarys hermeneutyki filozoficznej / Hans-Georg Gadamer ; przeł. Bogdan Baran.
  Kraków : Inter Esse, 1993. – 510, [1] s. ; 21 cm.
  ISBN 83-85109-11-0
  Sygnatura : W.11236 / Gadamer

 103. Das Problem des Menschen / Martin Buber.
  Heidelberg : Lambert Schneider, 1954. – 170 s. ; 20 cm.
  Sygnatura : U.104148

 104. Psyche / C. G. Carus ; Ausgewählt und eingeleitet von Ludwig Klages.
  Jena : Verlegt bei Eugen Diederichs, 1926 (Leipzig : Druck des Bibliographischen Instituts in Leipzig). – XX, 319 stron : ilustracja ; 21 cm.
  Sygnatura : U.103495

 105. Pytanie o conditio humana : wybór pism / Helmuth Plessner ; wybrał, oprac. i wstępem opatrzył Zdzisław Krasnodębski ; przeł. Małgorzata Łukasiewicz, Zdzisław Krasnodębski, Andrzej Załuska.
  Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1988. – 334, [2] s. ; 20 cm.
  (Biblioteka Myśli Współczesnej)
  ISBN 83-06-01609-2
  Sygnatura : W.10979

 106. Religionsphilosophie / Bernhard Rosenmöller. – 2. durchges. Aufl.
  Münster : Verlag Aschendorff, dr. 1939. – VIII, 168 s. ; 24 cm.
  Sygnatura : U.103194

 107. Retoryka ; Poetyka / Arystoteles ; przeł. i koment. opatrzył Henryk Podbielski.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. – XI, 506 s. : err. ; 20 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.10933

 108. Rozważania o egzystencji : filozofia samotności i wspólnoty / Mikołaj Bierdiajew ; przeł. Henryk Paprocki.
  Kęty : Antyk, 2002. – 113 s. ; 24 cm.
  (Biblioteka Europejska)
  ISBN 83-88524-24-0
  Sygnatura : U.103491

 109. Rytuał i narracja / Edmund Leach, Algirdas Julien Greimas ; tłumaczyli: Michał Buchowski, Anna Grzegorczyk, Ewa Umińska-Plisenko.
  Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. – 192 strony ; 24 cm.
  (Metodologia Humanistyki)
  ISBN 83-01-08698-X
  Sygnatura : W.10985

 110. Schopenhauers Aphorismen zur Lebensweisheit. – 40. bis 42. Tsd.
  Leipzig : Insel, [1935]. – 239, [1] s. ; 17 cm.
  Sygnatura : U.104167

 111. Sein und Zeit / von Martin Heidegger. – 11., unveränd. Aufl.
  Tübingen : Max Niemeyer Verlag, 1967. – XI, [1], 437, [3] s. ; 23 cm.
  Sygnatura : U.103410

 112. Seminar: die Hermeneutik und die Wissenschaften / hrsg. Hans-Georg Gadamer und Gottfried Boehm.
  Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1978. – 487 s. ; 18 cm.
  (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft ; 238)
  ISBN 3-518-07838-0
  Sygnatura : U.104165

 113. Sören Kierkegaard in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten / dargestellt von Peter P. Rohde ; aus dem Dänischen übertragen von Thyra Dohrenburg ; den dokumentarischen und bibliographischen Anhang bearbeitete Paul Raabe. – 35.-42. Tausend.
  Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, 1967. – 174, [1] strona : ilustracje ; 20 cm.
  (Rowohlts Monographien ; 28)
  Sygnatura : U.104189

 114. Streszczenie teologii ; O władzy ; Sprostowanie błędów greckich ; Jak uzasadniać wiarę? ; O doskonałości życia duchowego ; O formie rozgrzeszenia ; O wieczności świata ; O przepowiadaniu przyszłości ; O substancjach […]
  Poznań : „W Drodze”, 1984. – 366, [2] s. ; 25 cm.
  (Dzieła wybrane / Św. Tomasz z Akwinu)
  Sygnatura : W.11008 / Tomasz

 115. Świętość : elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych / Rudolf Otto ; przekł. Bogdan Kupis ; [wstęp pióra Józefa Kellera].
  Wrocław : Thesaurus Press, 1993. – 218, [1] s. ; 21 cm.
  ISBN 83-900251-8-3
  Sygnatura : W.10944

 116. Święty Artaud / Leszek Kolankiewicz.
  Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1988. – 264 s., [33] s. fot. : il. ; 20 cm.
  ISBN 83-06-01743-9
  Sygnatura : U.104127

 117. Święty Paweł : ustanowienie uniwersalizmu / Alain Badiou ; przekł. Julian Kutyła i Paweł Mościcki ; przedm. Kinga Dunin ; posł. Paweł Mościcki.
  Kraków : „Korporacja Ha!art”, cop. 2007. – 140, [3] s. ; 21 cm.
  (Seria Krytyki Politycznej ; 3)
  ISBN 978-83-89911-67-4
  Sygnatura : U.103327

 118. Tako rzecze Zaratustra : książka dla wszystkich i dla nikogo / Fryderyk Nietzsche ; przeł. Wacław Berent.
  Warszawa : „bis” , 1990. – 407, [8] s., [1] k. tabl. portr. ; 21 cm.
  Sygnatura : W.10957

 119. Technika i zwrot / Martin Heidegger ; przeł. Janusz Mizera.
  Kraków : Wydaw. Baran i Suszczyński, 2002. – 63 s. ; 21 cm.
  ISBN 83-88575-35-X
  Sygnatura : W.10936

 120. Le temps / par Michel Souriau.
  Paris: Librairie Félix Alcan, 1937 (Paris : Imprimerie des Presses de France). – [6], 178 stron ; 19 cm.
  (Nouvelle Encyclopédie Philosophixue, 2646-5841 ; 15)
  Sygnatura : U.104156

 121. Les Temps Modernes : revue mensuelle / dir. Jean-Paul Sartre.
  Paris : [s. n.], 1945-. – 23 cm.
  Sygnatura : U.103494

 122. Tezy o możliwości hermeneutyki muzycznej w świetle stu lat jej historii / Maria Piotrowska ; [Akademia Teologii Katolickiej. Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych. Muzykologia].
  Warszawa : [Akademia Teologii Katolickiej], 1990. – 207, [3] s. ; 20 cm.
  Sygnatura : U.104125

 123. Trudna wolność : eseje o judaizmie / Emmanuel Lévinas ; tł. Agnieszka Kuryś ; przy współpr. Jacka Migasińskiego ; wstępem opatrzył Marek Jędraszewski ; posłowie napisał Michał Czajkowski.
  Gdynia : Wydawnictwo „Atext”, 1991. – 329 s., [6] k. tabl. ; 21 cm.
  (Biblioteka im. Stanisława Vincenza)
  ISBN 83-85156-06-2
  Sygnatura : W.11034 / L‚vinas

 124. Über die Vernunft in der Kultur : ausgewählte Schriften 1909-1969 / Georg Lukács ; [mit einem Vorw. und Anmerkungen hrsg. von Sebastian Kleinschmidt].
  Leipzig : Reclam, 1985. – 521, [2] s. : portr. ; 18 cm.
  (Reclams Universal-Bibliothek. Kunstwissenschaften)
  Sygnatura : U.104132

 125. Uczta / Platon ; w przekł. Andrzeja Serafina ; wybór tekstów i red. nauk. Piotr Nowak ; z komentarzami Benjamina [et al.].
  Warszawa : Wydawnictwo Sic!, 2012. – 336, [3] s. ; 21 cm.
  (Wielcy Pisarze w Nowych Przekładach)
  ISBN 978-83-61967-27-9
  Sygnatura : W.10962 / Platon

 126. Uwzględniając Innego : studia do teorii politycznej / Jürgen Habermas ; przeł. Adam Romaniuk ; przekł. przejrzał Jakub Kloc-Konkołowicz.
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 338, [2] s. ; 24 cm.
  ISBN 978-83-01-15613-8
  Sygnatura : W.10915 / Habermas

 127. Uzasadnienie metafizyki moralności / Immanuel Kant ; z oryginału niemieckiego przełożył Mścisław Wartenberg ; przekład przejrzał Roman Ingarden. – Wydanie pierwsze.
  [Warszawa] : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953. – VIII, 126, [2] strony : ilustracje ; 20 cm.
  (Biblioteka Klasyków Filozofii)
  Sygnatura : W.10968 / Kant

 128. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte / von Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; mit einer Einleitung herausgegeben von F. Brünstäd.
  Leipzig : Verlag von Philipp Reclam jun., 1924 (Leipzig : Druck von Philipp Reclam jun.). – 566 stron ; 15 cm.
  (Reclams Universalbibliothek ; 4881/85)
  Sygnatura : U.104160

 129. Vorlesungen über Psychologie : gehalten im Winter 1829/30 zu Dresden / von C. G. Carus ; Mit einer Einführung und Anmerkungen herausgegeben von Edgar Michaelis.
  Erlenbach ; Zürich ; Leipzig : Rotapfel Verlag, [1931]. – XL, 460 stron ; 21 cm.
  Sygnatura : U.103414

 130. W kręgu antropologii i psychologii społecznej : studia / Arnold Gehlen ; tł. Krystyna Krzemieniowa ; wstępem poprzedził Zbigniew Kuderowicz.
  Warszawa : Czytelnik, 2001. – 413, [2] s. ; 20 cm.
  (Nowy Sympozjon)
  ISBN 83-07-02835-3
  Sygnatura : W.10929 / Gehlen

 131. Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica / René Girard ; przełożyła Ewa Burska.
  Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 2002. – 209, [3] strony ; 20 cm.
  ISBN 83-211-1643-4
  Sygnatura : U.104129 / Girard

 132. Wiedza radosna : („La gaya scienza”) / Fryderyk Nietzsche ; przeł. Leopold Staff.
  Warszawa : Wydaw. „bis”, 1991. – [7], 379, [1], XIII s. ; 21 cm.
  (Dzieła Fryd. Nietzschego / w przekł. Wacława Berenta [et al.] ; wyd. Jakób Mortkowicz ; [t. 6])
  Sygnatura : W.10924

 133. Wokół Galileusza / José Ortega y Gasset ; tł. Ewa Burska.
  Warszawa : Spacja, 1993. – 151 s. ; 19 cm.
  ISBN 83-85277-11-0
  Sygnatura : W.10953 / Ortega

 134. Wprowadzenie w chrześcijaństwo / Joseph Ratzinger ; przekł. Zofia Włodkowa ; wstęp Andrzej Zuberbier. – Wyd. 2, dodr.
  Kraków : Wydawnictwo Znak, 1996. – 358 s. ; 20 cm.
  (Teologia Żywa)
  ISBN 83-7006-421-3
  Sygnatura : W.11125

 135. Wybrane pisma filozoficzne / Kazimierz Twardowski ; [kom. red. Kazimierz Ajdukiewicz et al. ; przeł. Izydora Dąmbska].
  Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1965. – XXXVI, 396 s., [3] s. tabl. ; 25 cm.
  Sygnatura : U.103626

 136. Wyznania / Jean Jacques Rousseau ; przeł. i wstępem opatrzył Tadeusz Boy-Żeleński.
  Kraków : Zielona Sowa, 2003. – 509, [2] s. ; 21 cm.
  (Wielkie Dzieła Filozoficzne)
  ISBN 83-7389-298-2
  Sygnatura : W.10989

 137. Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu / Anna Matuchniak-Krasuska.
  Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010. – 272 s. ; 22 cm.
  ISBN 978-83-7459-119-5
  Sygnatura : W.10937

 138. Zła zmiana / Aleksander Hall.
  Sopot : Wydawnictwo ARCHE, 2016. – 136 s. : il. ; 22 cm.
  ISBN 978-83-88445-56-9
  Sygnatura : U.103328