Skatalogowany księgozbiór prof. Władysława Misiaka
1.  Katalog on-line
Badania problemów społecznych / pod red. nauk. Jerzego Kwaśniewskiego ; Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
Warszawa : IPSiR UW, 2003. – 249 s. : wykr. ; 21 cm.
(Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej IPSIR UW ; t. 6 )
ISBN 83-916767-4-9

2.  Katalog on-line
Badania rynku / Armand Dayan ; [tł. Magdalena Musiał].
Kraków : Assimil, 1999. – 128 s. : il. ; 17 cm.
(Que sais-je? ; 1219 P )
ISBN 83-87564-55-9

3.  Katalog on-line
Buddenbrookowie czy piraci : polscy przedsiębiorcy okresu głębokich przemian / red. Grażyna Skąpska.
Kraków : Universitas, cop. 2002. – 247 s. ; 21 cm.
ISBN 83-7052-505-9

4.  Katalog on-line
Bukareszt : kurz i krew / Małgorzata Rejmer.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2013. – 270, [2] s. ; 20 cm.
(Sulina )
ISBN 978-83-7536-539-9

5.  Katalog on-line
Chaos / Ivar Ekeland ; przeł. z fr. Małgorzata Jarosiewicz.
Katowice : Książnica, 1999. – 120, [2] s. : il. ; 18 cm.
(Domino )
ISBN 83-7132-334-4

6.  Katalog on-line
Codzienne rytuały : jak pracują wielkie umysły / Mason Currey ; przełożyła Agata Napiórska.
Warszawa : Wydawnictwo WAB – Grupa Wydawnicza Foksal, 2015. – 286, [2] s. : il. ; 20 cm.
ISBN 978-83-280-2616-2

7.  Katalog on-line
Cywilizacje : kultura, ambicje i przekształcanie natury / Felipe Fernández-Armesto ; z jęz. ang. tł. Maria Grabska-Ryńska.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – 448 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-01-15336-6

8.  Katalog on-line
Demokracja w XXI wieku / pod red. Marii Szyszkowskiej.
Warszawa : tCHu doM wYdawniczy, 2009. – 398, [1] s. : il. ; 20 cm.
(Różnorodność i Wolność )
ISBN 978-83-89782-57-1

9.  Katalog on-line
Emocjonalny portret Polaków / Krystyna Ostrowska.
Warszawa : [Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego], 2012. – 302 s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-60260-31-9

10.  Katalog on-line
Europa / Hugh Thomas ; przeł. Marta Łazarowicz.
Warszawa : Prószyński i S-ka, 1998. – 54, [2] s. ; 19 cm.
(Prognozy XXI Wieku )
ISBN 83-7180-213-7

11.  Katalog on-line
Europa Środkowa : anegdota i historia / Josef Kroutvor ; przekł. Jan Stachowski.
Izabelin : Świat Literacki, cop. 1998. – 119 s. ; 18 cm.
(Biblioteka Świata Literackiego ; 18 )
ISBN 83-86646-58-6

12.  Katalog on-line
Filozofia wobec globalizacji / red. naukowa Tomasz Czakon.
Katowice ; Oficyna Wydawnicza WW : Uniwersytet Śląski, 2009. – 331, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-60743-23-2

13.  Katalog on-line
Geografia społeczna miast : uwarunkowania społeczno-przestrzenne / Grzegorz Węcławowicz. – Wyd. 2 zm.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – 222, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-01-15147-8

14.  Katalog on-line
Homo nie całkiem sapiens : o automatyzmach myślenia, nadętych politykach, narzekaniu Polaków i pułapkach moralności / Bogdan Wojciszke, Marcin Rotkiewicz. – Wydanie pierwsze.
Sopot : Smak Słowa, 2018. – 204 strony ; 24 cm.
ISBN 978-83-65731-66-1

15.  Katalog on-line
Jak Polacy przegrywają, jak Polacy wygrywają / red. Marek Drogosz ; [aut. Lewicka et al.].
Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. – 174 s. : il. ; 24 cm.
(Psychologia Polityczna )
ISBN 83-89574-64-0

16.  Katalog on-line
Jaka Polska ? : węzłowe problemy katolickiej nauki społecznej / Józef Majka.
Wrocław : Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, 1991. – 270, [2] s. ; 17 cm.

17.  Katalog on-line
Jedność czy konflikty / Zbigniew Brzeziński ; tł. z jęz. ang.
Londyn : Odnova, 1964. – XXX, [2], 461 s. ; 24 cm.

18.  Katalog on-line
Klasycy socjologii polskiej : (współczesność rozwiązań, aktualność problematyki) : materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne […]
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1985. – 127, [1] s. ; 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne. Socjologia ; 1 )

19.  Katalog on-line
Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka / Andrzej Lisowski ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
Warszawa : Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski, 2003. – 198 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
ISBN 83-89502-05-4

20.  Katalog on-line
Korporacyjne zwierzę / Richard Conniff ; tł. Piotr Amsterdamski.
Warszawa : Wydawnictwo CiS, 2006. – 431, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-85458-87-5

21.  Katalog on-line
Kotwice pewności : wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle / Wojciech Józef Burszta.
Warszawa : Iskry, cop. 2013. – 310, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-244-0219-9

22.  Katalog on-line
Krótki kurs samoobrony intelektualnej / Normand Baillargeon ; przeł. z jęz. fr. Bogdan Baran.
Pruszków : MiND Dariusz Syska, cop. 2011. – 262, [2] s. : il. ; 21 cm.
ISBN 978-83-62445-03-5

23.  Katalog on-line
Kultura organizacji – idea i instrumentalizacja : socjologiczne studium krytyczne / Agnieszka Kołodziej-Durnaś.
Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, cop. 2012. – 495 s. : il. kolor., err. ; 25 cm.
(Studia nad Organizacjami )
ISBN 978-83-7241-877-7

24.  Katalog on-line
Kulturowe aspekty stylu życia mieszkańców wsi Dolnego Śląska / Władysław Misiak.
Wrocław : Dolnośląskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, 1982. – 32 strony : ilustracje ; 20 cm.

25.  Katalog on-line
The language of social research : a reader in the methodology of social research / ed. by Paul F. Lazarsfeld and Morris Rosenberg.
New York : Free Pres ; London : Collier-Macmillan, cop. 1955. – XIII, 590 s. : wykr. ; 24 cm.

26.  Katalog on-line
Ludność Ziemi / John I.Clarke ; przeł. Agnieszka Chodorowska-Kłosińska.
Warszawa : Prószyński i S-ka, 1998. – 62, [4] s. ; 19 cm.
(Prognozy XXI Wieku )
ISBN 83-7180-924-7

27.  Katalog on-line
MDM : między utopią a codziennością / Martyna Obarska.
Warszawa : Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki : Agencja Wydawnicza „Egros”, 2010. – 107, [1] s. : il. ; 24 cm.
(MAK Mazowiecka Akademia Książki )
ISBN 978-83-89986-65-8

28.  Katalog on-line
Metodologiczne problemy badań etnicznych / Grzegorz Babiński.
Kraków : Nomos, 1998. – 116 s. ; 21 cm.
ISBN 83-85527-53-2

29.  Katalog on-line
Mężczyźni / Dave Hill ; przeł. Karolina Bober.
Warszawa : Prószyński i S-ka, 1998. – 49, [2] s. ; 19 cm.
(Prognozy XXI Wieku )
ISBN 83-7180-331-1

30.  Katalog on-line
Miasta o niezharmonizowanym rozwoju w świadomości mieszkańców (na przykładzie miast polskich) / Grażyna Prawelska-Skrzypek.
Kraków : Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1990. – 153 s. : il. ; 24 cm.
(Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Jagiellońskiego, 0239-782X ; nr 204 )
ISBN 83-233-0410-6

31.  Katalog on-line
Miasta polskie w procesie przemian : studia nad Wrocławiem i Oleśnicą / pod red. Władysława Misiaka.
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992. – 150, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia ; 3 )
ISBN 83-229-0780-X

32.  Katalog on-line
Miasto historyczne : potencjał dziedzictwa / [red. nauk. Krzysztof Broński, Jacek Purchla, Zbigniew K. Zuziak ; oprac. tekstów Teresa Leśniak ; tł. z j. ang. Małgorzata Walczak] ; Międzynarodowe Centrum Kultury.
Kraków : MCK, 1997. – 223, [5] s. ; 24 cm.
ISBN 83-85739-45-9

33.  Katalog on-line
Miasto w działaniu : zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej / red. Przemysław Filar, Paweł Kubicki.
Warszawa : Instytut Obywatelski, cop. 2012. – 229, [2] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-63874-00-1

34.  Katalog on-line
Miasto z widokiem na wieś : materiały sesji naukowej, Warszawa, 22-23 maja 1997 / pod red. Bożeny Wierzbickiej.
Warszawa : Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, 1998. – 266 s.,[162] s. tabl. ; 24 cm.
(Biblioteka Towarzystwa Opieki nad Zabytkami )
ISBN 83-909794-2-X

35.  Katalog on-line
Między grupami : przewodnik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią / Tomasz Besta, Natasza Kosakowska-Berezecka.
Sopot : Smak Słowa, 2017. – 318 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-64846-95-3
ISBN błędny 9788364864953

36.  Katalog on-line
Mniejszość niemiecka na Warmii i Mazurach : rodowód kulturowy, organizacja, tożsamość / Bożena Domagała.
Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, 1996. – 171 s. ; 24 cm.
(Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, 0585-3893 ; nr 160 )

37.  Katalog on-line
Moda i nowoczesność / Roberto Salvadori ; [for the Polish translation by Halina Kralowa, Katarzyna Skórska].
Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2015. – 104, [4] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-64648-24-3

38.  Katalog on-line
Modernizacja, rozwój zależny, rozwój endogenny : socjologiczne studium teorii rozwoju społecznego / Marek S. Szczepański.
Katowice : UŚ, 1989. – 207 s. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 991 )
ISBN 83-226-0213-8

39.  Katalog on-line
My Europejczycy / Richard Hill ; przeł. Wika Sobiegraj.
Warszawa : Wydawnictwo Jacek Santorski, cop. 2004. – 413, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-89763-02-8

40.  Katalog on-line
Naga kobieta / Desmond Morris ; z ang. przeł. Piotr Amsterdamski.
Warszawa : Wydawnictwo Albatros A. Kuryłowicz, 2006. – 272, [1] s., [30] s. tabl. kolor. : il. ; 21 cm.
ISBN 83-7359-191-5
ISBN 978-83-7359-191-2

41.  Katalog on-line
Narodowe cechy kultury organizacyjnej w biznesie / Władysław Misiak.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2004. – 180 s. : il., wykr. ; 24 cm.
ISBN 83-235-0141-6

42.  Katalog on-line
Obraza na obrazy : strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących / Rafał Drozdowski. – Wyd. 2 rozsz.
Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2009. – 355 s. : il. kolor. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7506-410-0

43.  Katalog on-line
Odsłony nowoczesności : próby z kulturoznawstwa krytycznego. 2 / [red. A. Zeidler-Janiszewska, M. Skrzeczkowski ; Uniwersytet SWPS].
Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2016. – 604, [1] s. : il. ; 20 cm.
(Seria Kontinuum )
ISBN 978-83-63434-21-2

44.  Katalog on-line
Odzyskać miasto : samowolne osadnictwo, skłoting, anarchitektura / Jarosław Urbański.
Poznań : Wydawnictwo Poznańskiej Biblioteki Anarchistycznej, 2005. – 69, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Anarchizm, Idee, Praktyka )
ISBN 83-922180-4-3

45.  Katalog on-line
Patrząc / Józef Czapski ; wybór, przedmowa i posłowie Joanna Polakówna. – Wyd. 4.
Kraków : Wydawnictwo Znak, 2016. – 462, [1] s., [24] s. tabl. kolor. ; 22 cm.
ISBN 978-83-240-4112-1

46.  Katalog on-line
Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej : praca zbiorowa / pod red. Mikołaja Madurowicza ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.
Warszawa : Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski, 2007. – 532 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-89502-67-4

47.  Katalog on-line
Podręcznik mądrości tego świata / J. M. Bocheński. – Wydanie drugie.
Kraków : „Philed”, 1992. – 102, [2] strony ; 17 cm.

48.  Katalog on-line
Pogrzebacz Wittgensteina : opowieść o dziesięciominutowym sporze między dwoma wielkimi filozofiami / David Edmonds, John Eidinow ; przeł. Lech Niedzielski.
Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie „Muza”, 2002. – 362, [6] s. : il. ; 19 cm.
(Spectrum )
ISBN 83-7200-992-9

49.  Katalog on-line
Polacy w Berlinie : zarys portretu socjologicznego / red. Ewa Czerwiakowska, Andrzej Szulczyński.
Berlin : Słowo, 1995. – 68 s. ; 20 cm.
ISBN 83-903003-5-4

50.  Katalog on-line
Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego / Janusz T. Hryniewicz.
Warszawa : Wydaw. Naukowe „Scholar”, 2004. – 370, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 83-7383-055-3

51.  Katalog on-line
Polonia w Niemczech : historia i współczesność.
Warszawa : „Elipsa”, 1995. – 137 s. ; 21 cm.
(Seria: Polska – Niemcy )
ISBN 83-85466-69-X

52.  Katalog on-line
Polsko-czeskie tropy kulturalne w XX wieku : studia / pod red. Grzegorza P. Bąbiaka, Joanny Królak.
Warszawa : nakł. Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. – 256 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-62100-14-9

53.  Katalog on-line
Potęga przestrzeni wokół nas / Lily Bernheimer ; przekład Grażyna Jagielska. – Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2018. – 317, [2] stron : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-241-6797-5

54.  Katalog on-line
Potomkowie Frankensteina : nauka straszliwa, fantastyczna i osobliwa / Alex Boese ; przeł. z ang. Maja Kittel.
Warszawa : Bellona, cop. 2009. – 260, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-11-11392-3

55.  Katalog on-line
Prosperity słabości / Daniel Cohen ; z jęz. fr. przeł. Elżbieta Siwiec.
Katowice : Wydawnictwo Sonia Draga, 2011. – 262, [1] s. ; 21 cm.
ISBN 978-83-7508-317-0

56.  Katalog on-line
Przejrzeć Anglików : ukryte zasady angielskiego zachowania / Kate Fox ; przeł. Agnieszka Andrzejewska.
Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2007. – 619, [5] s. ; 19 cm.
(Spectrum )
ISBN 978-83-7495-127-2

57.  Katalog on-line
Przemiany miasta : wokół socjologii Aleksandra Wallisa / pod red. Bohdana Jałowieckiego, Andrzeja Majera, Marka S. Szczepańskiego.
Warszawa : „Scholar”, 2005. – 322, [1] s., [1] k. tabl. : fot., mapy, portr., wykr. ; 24 cm.
ISBN 83-7383-132-0

58.  Katalog on-line
Przemiany wiejskich społeczności lokalnych w odniesieniu do miasta : studium zmiany systemowej / Krystyna Leśniak-Moczuk.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – 536 s. : il. ; 22 cm.
ISBN 978-83-7338-410-1

59.  Katalog on-line
Przestępczość / Stephen Tumim ; przeł. Aleksandra Milewska.
Warszawa : Prószyński i S-ka, 1998,. – 54, [2] s. ; 19 cm.
(Prognozy XXI Wieku )
ISBN 83-7180-892-5

60.  Katalog on-line
Przestrzeń i miejsce / Yi-Fu Tuan ; przeł. Agnieszka Morawińska ; wstępem opatrzył Krzysztof Wojciechowski.
Warszawa : PIW, 1987. – 251, [4] s. : il. ; 20 cm.
(Biblioteka Myśli Współczesnej )
ISBN 83-06-01466-9

61.  Katalog on-line
Przestrzenie krajobrazu kulturowego wsi / red. nauk. Alicja Szerląg, Krystyna Dziubacka.
Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. – 301 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
ISBN 978-83-7432-855-5
ISBN błędny 9783862768555

62.  Katalog on-line
Psychologia rozwoju narodów / Gustave Le Bon ; przekład: Julian Ochorowicz.
Kraków : Vis-a-vis/Etiuda, 2017. – 142, [2] strony ; 20 cm.
(Meandry Kultury )
ISBN 978-83-7998-050-5

63.  Katalog on-line
Region tradycyjny w unitarnym państwie w dobie globalizacji : przypadek województwa małopolskiego / Andrzej Bukowski.
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. – 290, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-233-3185-8

64.  Katalog on-line
Religie / Felipe Fernández-Armesto ; przeł. Konrad Mędrzecki.
Warszawa : Prószyński i S-ka, 1998. – 74 s. ; 19 cm.
(Prognozy XXI Wieku )
ISBN 83-7180-970-0

65.  Katalog on-line
Rewolucje 1968 / koncepcja i redakcja naukowa Hanna Wróblewska, Maria Brewińska, Zofia Machnicka (Francja), Joanna Sokołowska (Niemcy) ; tłumaczenia Hanna Borkowska, Maria Braunstein, Dorota Jovanka Ćirlić, Agnieszka […]
Warszawa : Zachęta Narodowa Galeria Sztuki : Agora, copyright 2008. – 295 strony : ilustracje ; 25 cm.
(Biblioteka Gazety Wyborczej )
ISBN 978-83-60713-20-4
ISBN 978-83-7552-368-3

66.  Katalog on-line
Różnice kulturowe a zachowania w biznesie / Richard R. Gesteland ; przekład Hanna Malarecka-Simbierowicz.
Warszawa : Wydawnictwa Naukowe PWN, 2000. – 301, [2] s. ; 21 cm.
(Przedsiębiorczość / Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości )
ISBN 83-01-13031-8

67.  Katalog on-line
Rozregulowany świat : o kryzysie naszych cywilizacji / Amin Maalouf ; przeł. Wojciech Prażuch.
Warszawa : Czytelnik, 2011. – 221, [3] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-07-03242-9

68.  Katalog on-line
Rumun goni za happy endem / Bogumił Luft.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2014. – 284, [4] s. ; 20 cm.
(Sulina )
ISBN 978-83-7536-870-3

69.  Katalog on-line
Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności czyli Małe jest najpiękniejsze / Janusz Reichel.
Kraków : Wydawnictwo „Zielone Brygady”, 1997. – 104 s. : il. ; 21 cm.
(Biblioteka „Zielonych Brygad” ; nr 19 )
ISBN 83-905050-9-6

70.  Katalog on-line
Skutki pornografii : dowody eksperymentalne i kliniczne / [Victor B. Cline].
Gdańsk : Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa : Human Life International- Europa, 1996. – 77 s. ; 21 cm.
ISBN 83-902532-8-3

71.  Katalog on-line
The social nature of space / ed. B. Hamm, B. Jałowiecki ; Polish Academy of Sciences. Committee for Space Economy and Regional Planning.
Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1990. – 208 s. : rys., wykr. ; 24 cm.
(Studia Regionalia, 0860-3375 ; vol. 2 )
ISBN 83-01-08965-2

72.  Katalog on-line
Socjologia : analiza społeczeństwa / Piotr Sztompka. – Wyd. 2.
Kraków : Wydawnictwo Znak, 2012. – 728 s., [64] s. tabl. kolor. : il. ; 25 cm.
ISBN 978-83-240-1895-6

73.  Katalog on-line
Socjologia : pojęcia, teorie, problemy / Leszek Gołdyka, Danuta Markowska, Janina Stankiewicz.
Zielona Góra : Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej, 1999. – 255 s. ; 24 cm.
ISBN 83-85911-75-8

74.  Katalog on-line
Socjologia bezrobocia / wybór Tadeusz Borkowski, Aleksander Marcinkowski.
Warszawa : Interart, 1996. – 243, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Pracownika Socjalnego )
ISBN 83-7060-404-8

75.  Katalog on-line
Socjologia Szkoły Chicagowskiej i jej recepcja w Polsce / Krzysztof Czekaj.
Katowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, cop. 2007. – 526 s. : il. ; 24 cm.
(Kwestia Społeczna w Województwie Śląskim )
ISBN 978-83-88402-93-7

76.  Katalog on-line
Socjologia wychowania : przewodnik programowy / Władysław Misiak ; Uniwersytet Wrocławski im. Bolesława Bieruta.
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1982. – 64, [1] s. ; 24 cm.

77.  Katalog on-line
Stereotypy a kultura / Zbigniew Bokszański. – Wyd. 2.
Wrocław : Wydaw. FUNNA, 2001. – 140, [3] s. ; 21 cm.
(Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna )
ISBN 83-88631-03-9

78.  Katalog on-line
Studenci Warszawy : studium długofalowych przemian postaw i wartości : praca zbiorowa / pod red. Stefana Nowaka.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991. – 683, [1] s., [2] k. tabl. złoż. ; 24 cm.
ISBN 83-230-0382-3

79.  Katalog on-line
Świat, który oszalał czyli Poradnik na ciekawe czasy / Witold M. Orłowski.
Warszawa : Agora, 2008. – 232 s. : il. ; 22 cm.
(Biblioteka Gazety Wyborczej )
ISBN 978-83-7552-470-3

80.  Katalog on-line
Sylwetki i portrety / Roberto Salvadori ; for the Polish translation by Halina Kralowa, Jarosław Mikołajewski.
Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2010. – 148, [4] strony ; 21 cm.
ISBN 978-83-60046-14-2

81.  Katalog on-line
Synopsis „Cywilizacji żydowskiej” Feliksa Konecznego ; [Komitet Pośmiertnej Publikacji Prac Konecznego]. – (Wyd. 1 w jęz. pol.).
Poznań : Wers, 1999. – 29, [3] s. ; 21 cm.
(Rewizja Historii ; t. 14 [i.e. t. 16] )
ISBN 83-86906-80-4

82.  Katalog on-line
Szkoła dyskutowania : techniki argumentacji, dyskusje, dialogi / Heinz Lemmermann ; [ tł. Beata Sierocka ]. – Wyd. 2.
Wrocław : Wydawnictwo Astrum, 1997. – 155 s. ; 19 cm.
(Komunikacja Werbalna )
ISBN 83-87197-12-2

83.  Katalog on-line
Teoria gier / Ken Binmore ; tłumaczenie Iwona Konarzewska.
Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017. – 206, [1] s. : il. ; 21 cm.
(Krótkie Wprowadzenie ; 8 )
ISBN 978-83-8088-594-3
ISBN 978-83-8088-595-0 e-ISBN

84.  Katalog on-line
Terroryzm / Conor Gearty ; przeł. Małgorzata Hesko-Kołodzińska.
Warszawa : Prószyński i S-ka, 1998. – 55, [1] s. ; 19 cm.
(Prognozy XXI Wieku )
ISBN 83-7180-986-7

85.  Katalog on-line
Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych / pod red. Zbigniewa Rykla.
Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. – 203, [1] s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-7338-530-6

86.  Katalog on-line
Trauma wielkiej zmiany : społeczne koszty transformacji / Piotr Sztompka.
Warszawa : Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 2000. – 117 s. ; 21 cm.
ISBN 83-86759-99-2

87.  Katalog on-line
Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury : podręcznik akademicki / Józef Kargul.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – 380 s. ; 24 cm.
ISBN 978-83-01-16970-1

88.  Katalog on-line
W gąszczu metropolii / Karl-Markus Gau ; przeł. Sława Lisiecka.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2012. – 293, [3] s. ; 20 cm.
ISBN 978-83-7536-436-1

89.  Katalog on-line
W kręgu socjologii interpretatywnej : zastosowanie metod jakościowych / pod red. Jacka Leońskiego i Agnieszki Kołodziej-Durnaś.
Szczecin : „Economicus”, 2005. – 361 s. ; 24 cm.
ISBN 83-921986-3-8

90.  Katalog on-line
Waloryzacja przestrzeni osiedli mieszkaniowych / Stanisław Nurek.
Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982. – 159 s. ; 24 cm.
(Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 0208-6336 ; nr 387 )
ISBN błędny 8300005167

91.  Katalog on-line
Wartości i potrzeby społeczne a przemiany środowiska miejskiego / Anna Karwińska.
Kraków : Wydaw. AE, 1998. – 201 s. ; 24 cm.
(Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna: Monografie, 0209-1674 ; nr 136 )
ISBN 83-87239-85-2

92.  Katalog on-line
Wartości moralne / A. C. Grayling ; przeł. Paweł Dziliński.
Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. – 64, [3] s. ; 19 cm.
(Prognozy XXI Wieku )
ISBN 83-7180-236-6

93.  Katalog on-line
Więzi społeczne w regionie : (studium socjologiczne młodzieży Śląska Opolskiego) / pod red. Krzysztofa Frysztackiego i Teresy Sołdry-Gwiżdż.
Opole : Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, 1993. – 120 s. : il. ; 24 cm.

94.  Katalog on-line
Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecznej / Sylwia Dudek-Mańkowska.
Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2011. – 254 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-83-235-0796-3

95.  Katalog on-line
Wrocławskie reminiscencje socjologiczne : kontynuacja / pod redakcją Elzbiety Wojtaś i Jana Wojtasia.
Wrocław : D1 CUBA, 2019. – 229, [3] strony : ilustracje ; 24 cm.
ISBN 978-83-953945-0-8

96.  Katalog on-line
Wywiad z władzą / Oriana Fallaci ; z wł. przeł. Hanna Borkowska.
Warszawa : Świat Książki, 2012. – 511, [1] s. ; 22 cm.
(Sfery : sfera rozmów )
ISBN 978-83-7799-652-2

97.  Katalog on-line
Zainteresowania kulturalne i potrzeby socjalne pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu : w oparciu o badania Wrocławskiego Ośrodka Kultury / Władysław Misiak.
Wrocław : Wrocławski Ośrodek Kultury : Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, [1972]. – 44, [2] s. : il. ; 24 cm.

98.  Katalog on-line
Zapobieganie przestępczości : studium prawno-porównawcze z zakresu polityki kryminalnej / Andrzej Bałandynowicz.
Warszawa : „Primum”, 1998. – 225 s. ; 24 cm.
ISBN 83-905551-3-1

99.  Katalog on-line
Zarys etyki muzułmańskiej / Muhammad Al-Gazali.
[Białystok] : Stowarzyszenie Studentów Muzułmańskich w Polsce, 2004. – 146 s. ; 24 cm.
ISBN 83-914797-7-3

100.  Katalog on-line
Zimbardo w rozmowie z Danielem Hartwigiem / przełożyła Olga Siara. – Wydanie I.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. – 237, [2] strony, [2] karty tablic (w tym kolorowych), [36] stron tablic (w tym kolorowych) ; 22 cm.
ISBN 978-83-01-20712-0

101.  Katalog on-line
Zrób sobie raj / Mariusz Szczygieł.
Wołowiec : Wydawnictwo Czarne, 2010. – 289, [3] s. : il., err. ; 20 cm.
(Sulina )
ISBN 978-83-7536-223-7

102.  Katalog on-line
Żydowskie abecadło twórców literatury polskiej czyli Od A do Żet z prawa na lewo / Robert Stiller.
Kraków : Wydawnictwo via-a-vis/Etiuda, 2011. – 158, [2] s. ; 20 cm.
(Czarne Jest Czarne ; t. 2 )
ISBN 978-83-61516-67-5