Skatalogowany księgozbiór Stanisława Kołodziejskiego

1.  Katalog on-line
Bycie i czas / Martin Heidegger ; przeł. Bogdan Baran.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – 589, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 23 )
ISBN 978-83-01-16220-7; błędny 97883012207 t. 23
ISBN 978-83-01-16223-8 t. 1-25

2.  Katalog on-line
Czarownik, kapłan, król : wykłady o pierwotnych dziejach instytucji królewskiej / Frazer ; przełożył Isaak Wajnberg.
Warszawa : Hachette, cop. 2012. – 308, [3] strony : ilustracje ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 90 )
ISBN 978-83-7739-565-3

3.  Katalog on-line
Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań / Leszek Kołakowski.
Londyn : Aneks, 1982. – 333, [2] s. ; 22 cm.
ISBN 0-906601-02-9

4.  Katalog on-line
Doświadczenie religijne / James ; przełożył Jan Hempel.
Warszawa : Hachette Polska, © 2012. – 519, [2] strony : ilustracje ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 85 )
ISBN 978-83-7739-554-7

5.  Katalog on-line
Etyka : w porządku geometrycznym dowiedziona / Baruch Spinoza ; przeł. Ignacy Myślicki ; na nowo oprac. Leszek Kołakowski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – 348, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 12 )
ISBN 978-83-01-16209-2 t. 12
ISBN 978-83-01-16223-8 t. 1-25

6.  Katalog on-line
Etyka nikomachejska / Arystoteles ; przełożył Sebastian Petrycy z Pilzna.
Warszawa : Hachette Polska, copyright © 2011. – 420, [5] stron : ilustracje ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 78 )
ISBN 978-83-7739-306-2

7.  Katalog on-line
Etyka wielka ; Poetyka / Arystoteles.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 207 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 2 )
ISBN 978-83-01-16199-6 t. 2
ISBN 978-83-01-16223-8 t. 1-25

8.  Katalog on-line
Eutyfron ; Fedon / Platon.
cop. 2010.
ISBN 978-83-7575-424-7

9.  Katalog on-line
Filozofia życia / Schlegel ; przełożył Joachim Dębiński.
Warszawa : Hachette Polska, © 2011. – 409, [2] strony : ilustracje ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 83 )
ISBN 978-83-7739-552-3

10.  Katalog on-line
Głos wolny wolność ubezpieczający / Leszczyński.
cop. 2012.
ISBN 978-83-7739-631-5

11.  Katalog on-line
Idee / Brzozowski.
Warszawa : Hachette, cop. 2011. – 537, [2] s. : portr. ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 61 )
ISBN 978-83-7739-090-0

12.  Katalog on-line
Kapitał T. 1 (cz. 2. ). Ks. 1, Proces wytwarzania kapitału. Cz. 2 / Marks (tł. H. Lauer et al.)
cop. 2010.
ISBN 978-83-7575-211-3

13.  Katalog on-line
Kapitał T. 1. Ks. 1, Proces wytwarzania kapitału cz. 1 Marks (tł. H. Lauer et al.)
cop. 2010.
ISBN 978-83-7575-210-6

14.  Katalog on-line
Kierkegaard i filozofia egzystencjalna : oraz Początki i końce / Lew Szestow ; wstępem poprzedził Czesław Miłosz. ; [przeł., posł. i przypisami opatrzył Jacek Aleksander Prokopski].
Warszawa : Hachette, cop. 2009. – 567, [1] s. : il. ; 24 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 19. )
ISBN 978-83-7575-191-8

15.  Katalog on-line
Krytyka czystego rozumu / Kant ; przeł. oraz objaśnieniami opatrzył Piotr Chmielowski.
Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2009. – 738, [4] s. : il. ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 8 )
ISBN 978-83-7575-180-2

16.  Katalog on-line
Krytyka czystego rozumu. T. 1 / Immanuel Kant ; przeł. Roman Ingarden.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – 396, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 15 )
ISBN 978-83-01-16223-8 t. 1-25
ISBN 978-83-01-16212-2 t. 15

17.  Katalog on-line
Krytyka czystego rozumu. T. 2 / Immanuel Kant ; przeł. Roman Ingarden.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – 492, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 16 )
ISBN 978-83-01-16223-8 t. 1-25
ISBN 978-83-01-16213-9 t. 16

18.  Katalog on-line
Książę / Machiavelli. Anty-Machiavelli / Fryderyk II Wielki ; przeł. i objaśnieniami opatrzył Czesław Nanke.
Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2009. – 325, [3] s. ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów – Hachette Livre Polska ; 12 )
ISBN 978-83-7575-183-3

19.  Katalog on-line
Mahabharata Vyâsa.
cop. 2011.
ISBN 978-83-7739-299-7

20.  Katalog on-line
Materia i pamięć ; oraz O bezpośrednich danych świadomości / Bergson ; przełożyła Karolina Bobrowska.
Warszawa : Hachette Polska, © 2011. – 455, [2] strony ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 72 )
ISBN 978-83-7739-300-0

21.  Katalog on-line
Monarchia / Dante ; przeł. Władysław Seńko.
Warszawa : Hachette Polska, cop. 2010. – 167, [3] s. : il. ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 46 )
ISBN 978-83-7575-218-2

22.  Katalog on-line
Myśli / Pascal ; przeł. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Tadeusz Boy-Żeleński.
Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2008. – 486, [3] s. ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów – Hachette Livre Polska ; 3 )
ISBN 978-83-7575-175-8

23.  Katalog on-line
Myśli / św. Jan Chryzostom ; przeł. oraz wstępem opatrzył Józef Birkenmajer.
Warszawa : Hachette Polska, cop. 2010. – 184, [4] s. : il. ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 47 )
ISBN 978-83-7575-219-9

24.  Katalog on-line
Nauka i hipoteza / Poincaré ; przełożył M. H. Horwitz.
Warszawa : Hachette, cop. 2012. – 245, [3] strony : ilustracje ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 92 )
ISBN 978-83-7739-629-2

25.  Katalog on-line
Nauka nowa. T. 1 / Vico ; przełożył Antoni Lange.
Warszawa : Hachette Polska, © 2011. – 344, [4] strony : ilustracje ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 79 )
ISBN 978-83-7739-307-9

26.  Katalog on-line
O duchu praw / Monteskiusz ; przeł. oraz objaśn. opatrzył Tadeusz Boy-Żeleński.
Warszawa : Hachette, 2009. – 775, [3] s. : il. ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 14 )
ISBN 978-83-7575-185-7

27.  Katalog on-line
O jedenastej – powiada aktor – sztuka jest skończona : polityka Józefa Becka / Stanisław Cat-Mackiewicz.
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2012. – 341, [1] s. : il. ; 20 cm.
(Pisma wybrane / Stanisław Cat-Mackiewicz ; wybór i oprac. Jan Sadkiewicz )
ISBN 978-83-242-1711-3

28.  Katalog on-line
O pochodzeniu człowieka i doborze w odniesieniu do płci / Darwin ; przełożył Ludwik Masłowski.
Warszawa : Hachette, cop. 2011. – 615, [3] strony : ilustracje ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 77 )
ISBN 978-83-7739-305-5

29.  Katalog on-line
O rządzie reprezentatywnym oraz O zasadzie użyteczności / Mill ; przełożyli Gustaw Czernicki, Franciszek Mierzejewski.
Warszawa : Hachette Polska, © 2011. – 392, [3] strony : ilustracje ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 82 )
ISBN 978-83-7739-551-6

30.  Katalog on-line
Obrona Sokratesa ; Kriton : Uczta / Platon ; przeł. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki.
Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2008. – 227, [2] s. ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 1 )
ISBN 978-83-7575-173-4

31.  Katalog on-line
Państwo Boże. T. 1 / święty Augustyn ; przeł. Władysław Kubicki.
Warszawa : Hachette, cop. 2010. – 664, [3] s. : il. ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 41 )
ISBN 978-83-7575-213-7

32.  Katalog on-line
Państwo Boże. T. 2 / święty Augustyn ; przeł. Władysław Kubicki.
Warszawa : Hachette, cop. 2010. – 805, [2] s. ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 42 )
ISBN 978-83-7575-214-4

33.  Katalog on-line
Pochwała głupoty i inne pisma / Erazm z Rotterdamu.
cop. 2011.
ISBN 978-83-7739-097-9

34.  Katalog on-line
Polityka. T. 1 / Arystoteles ; przełożył Sebastian Petrycy z Pilzna.
Warszawa : Hachette Polska, copyright © 2011. – 425, [3] strony : ilustracje ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 80 )
ISBN 978-83-7739-308-6

35.  Katalog on-line
Polityka. T. 2 / Arystoteles ; przełożył Sebastian Petrycy z Pilzna.
Warszawa : Hachette Polska, copyright © 2011. – 293, [3] strony ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 81 )
ISBN 978-83-7739-550-9

36.  Katalog on-line
Pragmatyzm ; Dylemat determinizmu / William James ; przeł. W. M. Kozłowski.
Warszawa : Hachette, cop. 2009. – 263, [2] s. : il. ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 21 )
ISBN 978-83-7575-193-2

37.  Katalog on-line
Prolegomena : do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka / Immanuel Kant ; przekł. Benedykt Bornstein.
Warszawa : Hachette Polska, cop. 2010. – 214, [3] s. ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 51 )
ISBN 978-83-7575-423-0

38.  Katalog on-line
Przedstawiciele ludzkości / Emerson ; przełożył Józef Siellawa.
Warszawa : Hachette Polska, © 2012. – 216, [3] strony : ilustracje ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 88 )
ISBN 978-83-7739-563-9

39.  Katalog on-line
Rozmowy tuskulańskie / Cyceron ; przeł. Józef Śmigaj ; O starości / przeł. Zofia Cierniakowa ; O przyjaźni ; O wróżbiarstwie / przeł. Wiktor Kornatowski.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – 429 s. ; 21 cm.
(Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 5 )
ISBN 978-83-01-16202-3 t. 5
ISBN 978-83-01-16223-8 t. 1-25

40.  Katalog on-line
Rozmyślania / Marek Aureliusz ; przeł. Marian Reiter.
Warszawa : Hachette Livre Polska, 2009. – 153, [2] s. ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 11 )
ISBN 978-83-7575-183-3

41.  Katalog on-line
Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. Księga I i II / Locke ; przełożył W. M. Kozłowski.
Warszawa : Hachette, cop. 2011. – 487, [4] stron : ilustracje ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 60 )
ISBN 978-83-7575-432-2

42.  Katalog on-line
Rzecz o dobrodziejstwach / Seneka ; przełożył Łukacz Górnicki.
Warszawa : Hachette, cop. 2012. – 296, [3] strony : ilustracje ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 96 )
ISBN 978-83-7739-218-8

43.  Katalog on-line
Sens miłości i inne pisma / Sołowjow ; [tł. Henryk Paprocki].
Warszawa : Hachette, cop. 2010. – 198, [3] s. : il. ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 35 )
ISBN 978-83-7575-207-6

44.  Katalog on-line
Solilokwia ; O nieśmiertelności duszy ; O wielkości duszy / św. Augustyn.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – 222, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 7 )
ISBN 978-83-01-16204-7 t. 7
ISBN 978-83-01-16223-8 t. 1-25

45.  Katalog on-line
To rzekł Zaratustra : książka dla wszystkich i dla nikogo / Friedrich Nietzsche ; przeł. Sława Lisiecka i Zdzisław Jaskuła.
[Madryt] : Mediasat Group, 2005. – 318, [1] s. ; 20 cm.
(Biblioteka Gazety Wyborczej. XIX Wiek ; 19 )
ISBN 84-9819-190-4
ISBN 84-9819-164-5 całość

46.  Katalog on-line
Traktaty ; Etyka / Spinoza ; przeł. oraz objaśnieniami opatrzył Ignacy Halpern.
Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2009. – 823 s. ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 9 )
ISBN 978-83-7575-181-9

47.  Katalog on-line
Trzy dialogi między Hylasem i Filonusem : oraz Rzecz o zasadach poznania ludzkiego / Berkeley ; [przekł. Janina Sosnowska, Feliks Jezierski].
Warszawa : Hachette, cop. 2009. – 326, [3] s. : il. ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 26 )
ISBN 978-83-7575-198-7

48.  Katalog on-line
Uczta ; Polityk ; Sofista ; Eutyfron / Platon ; przeł., wstępami i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – 357, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 3 )
ISBN 978-83-01-16200-9 t. 3
ISBN 978-83-01-16223-8 t. 1-25

49.  Katalog on-line
Umowa społeczna ; List o widowiskach / Jean-Jacques Rousseau.
Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – 321, [1] s. ; 21 cm.
(Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 14 )
ISBN 978-83-01-16211-5 t. 14
ISBN 978-83-01-16223-8 t. 1-25

50.  Katalog on-line
Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie : zagadnienia życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów / Eucken ; przełożył Adam Zieleńczyk.
Warszawa : Hachette, copyright © 2012. – 311, [2] strony : ilustracje ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów ; 84 )
ISBN 978-83-7739-553-0

51.  Katalog on-line
Wielka księga Tao / Lao Tse ; przeł. oraz objaśnieniami opatrzył Jarosław Zawadzki.
Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2009. – 178, [5] s. ; 19 cm.
(Biblioteka Filozofów – Hachette Livre Polska ; 10 )
ISBN 978-83-7575-182-6