Skatalogowany księgozbiór Stanisława Kołodziejskiego

 1. Bycie i czas / Martin Heidegger ; przeł. Bogdan Baran.
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – 589, [1] s. ; 21 cm.
  (Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 23)
  ISBN 978-83-01-16220-7; błędny 97883012207 t. 23
  ISBN 978-83-01-16223-8 t. 1-25
  Sygnatura : U.104443 / Heidegger

 2. Czarownik, kapłan, król : wykłady o pierwotnych dziejach instytucji królewskiej / Frazer ; przełożył Isaak Wajnberg.
  Warszawa : Hachette, cop. 2012. – 308, [3] strony : ilustracje ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 90)
  ISBN 978-83-7739-565-3
  Sygnatura : U.104379

 3. Doświadczenie religijne / James ; przełożył Jan Hempel.
  Warszawa : Hachette Polska, © 2012. – 519, [2] strony : ilustracje ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 85)
  ISBN 978-83-7739-554-7
  Sygnatura : U.104401 / James

 4. Etyka : w porządku geometrycznym dowiedziona / Baruch Spinoza ; przeł. Ignacy Myślicki ; na nowo oprac. Leszek Kołakowski.
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – 348, [1] s. ; 21 cm.
  (Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 12)
  ISBN 978-83-01-16209-2 t. 12
  ISBN 978-83-01-16223-8 t. 1-25
  Sygnatura : W.10998 / Spinoza

 5. Etyka nikomachejska / Arystoteles ; przełożył Sebastian Petrycy z Pilzna.
  Warszawa : Hachette Polska, copyright © 2011. – 420, [5] stron : ilustracje ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 78)
  ISBN 978-83-7739-306-2
  Sygnatura : U.104392

 6. Etyka wielka ; Poetyka / Arystoteles.
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – 207 s. ; 21 cm.
  (Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 2)
  ISBN 978-83-01-16199-6 t. 2
  ISBN 978-83-01-16223-8 t. 1-25
  Sygnatura : W.11096

 7. Eutyfron ; Fedon / Platon ; przełożył oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki.
  Warszawa : Hachette, copyright © 2010. – 213, [2] strony : ilustracje ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 52)
  ISBN 978-83-7575-424-7
  Sygnatura : U.104391 / Platon

 8. Filozofia życia / Schlegel ; przełożył Joachim Dębiński.
  Warszawa : Hachette Polska, © 2011. – 409, [2] strony : ilustracje ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 83)
  ISBN 978-83-7739-552-3
  Sygnatura : U.104383

 9. Głos wolny wolność ubezpieczający / Leszczyński.
  Warszawa : Hachette, © 2012. – 279, [1] strona ; 19 cm.
  (Biblioteka filozofów ; 94)
  ISBN 978-83-7739-631-5
  Sygnatura : U.104398

 10. Idee / Brzozowski.
  Warszawa : Hachette, cop. 2011. – 537, [2] s. : portr. ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 61)
  ISBN 978-83-7739-090-0
  Sygnatura : U.104387

 11. Kierkegaard i filozofia egzystencjalna : oraz Początki i końce / Lew Szestow ; wstępem poprzedził Czesław Miłosz. ; [przeł., posł. i przypisami opatrzył Jacek Aleksander Prokopski].
  Warszawa : Hachette, cop. 2009. – 567, [1] s. : il. ; 24 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 19.)
  ISBN 978-83-7575-191-8
  Sygnatura : U.104388

 12. Krytyka czystego rozumu / Kant ; przeł. oraz objaśnieniami opatrzył Piotr Chmielowski.
  Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2009. – 738, [4] s. : il. ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 8)
  ISBN 978-83-7575-180-2
  Sygnatura : U.104376 / Kant

 13. Krytyka czystego rozumu. T. 1 / Immanuel Kant ; przeł. Roman Ingarden.
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – 396, [1] s. ; 21 cm.
  (Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 15)
  ISBN 978-83-01-16223-8 t. 1-25
  ISBN 978-83-01-16212-2 t. 15
  Sygnatura : W.10995[1] / Kant

 14. Krytyka czystego rozumu. T. 2 / Immanuel Kant ; przeł. Roman Ingarden.
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – 492, [1] s. ; 21 cm.
  (Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 16)
  ISBN 978-83-01-16223-8 t. 1-25
  ISBN 978-83-01-16213-9 t. 16
  Sygnatura : W.10995[2] / Kant

 15. Krytyka praktycznego rozumu / Kant ; przełożył Benedykt Bornstein.
  Warszawa : Hachette, copyright © 2012. – 283, [1] strona : ilustracje ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 93)
  ISBN 978-83-7739-630-8
  Sygnatura : U.104806

 16. Książę / Machiavelli. Anty-Machiavelli / Fryderyk II Wielki ; przeł. i objaśnieniami opatrzył Czesław Nanke.
  Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2009. – 325, [3] s. ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów – Hachette Livre Polska ; 12)
  ISBN 978-83-7575-183-3
  Sygnatura : U.104439 / Machiavelli

 17. Kultura i fetysze / Leszek Kołakowski.
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – 277 s. ; 21 cm.
  (Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 25)
  Sygnatura : W.11071 / Koˆakowski

 18. Mahabharata / Vyĺasa ; przełożył oraz przypisami opatrzył Antoni Lange.
  Warszawa : Hachette, © 2011. – 427, [1] strona ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 71)
  ISBN 978-83-7739-299-7
  Sygnatura : U.104385

 19. Materia i pamięć ; oraz O bezpośrednich danych świadomości / Bergson ; przełożyła Karolina Bobrowska.
  Warszawa : Hachette Polska, © 2011. – 455, [2] strony ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 72)
  ISBN 978-83-7739-300-0
  Sygnatura : U.104403 / Bergson

 20. Monarchia / Dante ; przeł. Władysław Seńko.
  Warszawa : Hachette Polska, cop. 2010. – 167, [3] s. : il. ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 46)
  ISBN 978-83-7575-218-2
  Sygnatura : U.104380

 21. Myśli / Pascal ; przeł. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Tadeusz Boy-Żeleński.
  Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2008. – 486, [3] s. ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów – Hachette Livre Polska ; 3)
  ISBN 978-83-7575-175-8
  Sygnatura : W.11072 / Pascal

 22. Myśli / św. Jan Chryzostom ; przeł. oraz wstępem opatrzył Józef Birkenmajer.
  Warszawa : Hachette Polska, cop. 2010. – 184, [4] s. : il. ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 47)
  ISBN 978-83-7575-219-9
  Sygnatura : U.104386

 23. Nauka i hipoteza / Poincaré ; przełożył M. H. Horwitz.
  Warszawa : Hachette, cop. 2012. – 245, [3] strony : ilustracje ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 92)
  ISBN 978-83-7739-629-2
  Sygnatura : U.104389

 24. Nauka nowa. T. 1 / Vico ; przełożył Antoni Lange.
  Warszawa : Hachette Polska, © 2011. – 344, [4] strony : ilustracje ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 79)
  ISBN 978-83-7739-307-9
  Sygnatura : U.104436[1] / Vico

 25. O duchu praw / Monteskiusz ; przeł. oraz objaśn. opatrzył Tadeusz Boy-Żeleński.
  Warszawa : Hachette, 2009. – 775, [3] s. : il. ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 14)
  ISBN 978-83-7575-185-7
  Sygnatura : U.104399

 26. O jedenastej – powiada aktor – sztuka jest skończona : polityka Józefa Becka / Stanisław Cat-Mackiewicz.
  Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, cop. 2012. – 341, [1] s. : il. ; 20 cm.
  (Pisma wybrane / Stanisław Cat-Mackiewicz ; wybór i oprac. Jan Sadkiewicz)
  ISBN 978-83-242-1711-3
  Sygnatura : U.104441

 27. O pochodzeniu człowieka i doborze w odniesieniu do płci / Darwin ; przełożył Ludwik Masłowski.
  Warszawa : Hachette, cop. 2011. – 615, [3] strony : ilustracje ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 77)
  ISBN 978-83-7739-305-5
  Sygnatura : U.104397 / Darwin

 28. O rządzie reprezentatywnym oraz O zasadzie użyteczności / Mill ; przełożyli Gustaw Czernicki, Franciszek Mierzejewski.
  Warszawa : Hachette Polska, © 2011. – 392, [3] strony : ilustracje ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 82)
  ISBN 978-83-7739-551-6
  Sygnatura : U.104381 / Mill

 29. Obrona Sokratesa ; Kriton : Uczta / Platon ; przełożył oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki.
  Warszawa : Hachette Livre Polska, copyright © 2008. – 227, [2] strony ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 1)
  ISBN 978-83-7575-173-4
  Sygnatura : U.104438 / Platon

 30. Państwo Boże. T. 1 / święty Augustyn ; przeł. Władysław Kubicki.
  Warszawa : Hachette, cop. 2010. – 664, [3] s. : il. ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 41)
  ISBN 978-83-7575-213-7
  Sygnatura : W.10996[1] / Augustyn

 31. Państwo Boże. T. 2 / święty Augustyn ; przeł. Władysław Kubicki.
  Warszawa : Hachette, cop. 2010. – 805, [2] s. ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 42)
  ISBN 978-83-7575-214-4
  Sygnatura : W.10996[2] / Augustyn

 32. Pochwała głupoty i inne pisma / Erazm z Rotterdamu.
  Warszawa : Hachette Polska, © 2011. – 327, [4] strony : ilustracje ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 68)
  ISBN 978-83-7739-097-9
  Sygnatura : U.104390

 33. Polityka. T. 1 / Arystoteles ; przełożył Sebastian Petrycy z Pilzna.
  Warszawa : Hachette Polska, copyright © 2011. – 425, [3] strony : ilustracje ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 80)
  ISBN 978-83-7739-308-6
  Sygnatura : U.104393[1]

 34. Polityka. T. 2 / Arystoteles ; przełożył Sebastian Petrycy z Pilzna.
  Warszawa : Hachette Polska, copyright © 2011. – 293, [3] strony ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 81)
  ISBN 978-83-7739-550-9
  Sygnatura : U.104393[2]

 35. Pragmatyzm ; Dylemat determinizmu / William James ; przeł. W. M. Kozłowski.
  Warszawa : Hachette, cop. 2009. – 263, [2] s. : il. ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 21)
  ISBN 978-83-7575-193-2
  Sygnatura : U.104400

 36. Proces wytwarzania kapitału. Cz. 1 / Marks ; tł. H. Lauer [et al.].
  Warszawa : Hachette Polska, cop. 2010. – 432, [4] s. : il. ; 19 cm.
  (Kapitał : krytyka ekonomii politycznej / Karol Marks ; t. 1. ks. 1)
  ISBN 978-83-7575-210-6
  Sygnatura : U.104394[1.1] / Marx

 37. Proces wytwarzania kapitału. Cz. 2 / Marks ; tł. H. Lauer [et al.].
  Warszawa : Hachette Polska, cop. 2010. – 659, [4] s. ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 39)
  (Kapitał : krytyka ekonomii politycznej / Karol Marks ; t. 1. ks. 2)
  ISBN 978-83-7575-211-3
  Sygnatura : U.104394[1.2] / Marx

 38. Prolegomena : do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka / Immanuel Kant ; przekł. Benedykt Bornstein.
  Warszawa : Hachette Polska, cop. 2010. – 214, [3] s. ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 51)
  ISBN 978-83-7575-423-0
  Sygnatura : U.104377

 39. Przedstawiciele ludzkości / Emerson ; przełożył Józef Siellawa.
  Warszawa : Hachette Polska, © 2012. – 216, [3] strony : ilustracje ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 88)
  ISBN 978-83-7739-563-9
  Sygnatura : U.104396

 40. Rozmowy tuskulańskie / Cyceron ; przeł. Józef Śmigaj ; O starości / przeł. Zofia Cierniakowa ; O przyjaźni ; O wróżbiarstwie / przeł. Wiktor Kornatowski.
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – 429 s. ; 21 cm.
  (Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 5)
  ISBN 978-83-01-16202-3 t. 5
  ISBN 978-83-01-16223-8 t. 1-25
  Sygnatura : U.104442 / Cicero

 41. Rozmyślania / Marek Aureliusz ; przeł. Marian Reiter.
  Warszawa : Hachette Livre Polska, 2009. – 153, [2] s. ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 11)
  ISBN 978-83-7575-183-3
  Sygnatura : W.10999 / Aureliusz

 42. Rozprawa o metodzie ; Rozmyślania nad zasadami filozofii i inne pisma / Kartezjusz : [tł. Tadeusz Boy-Żeleński, Ignacy Karol Dworzaczek, Wojciech Dobrzycki].
  Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2008. – 232, [4] s. : il. ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów – Hachette Livre Polska ; 6)
  ISBN 978-83-7575-178-9
  Sygnatura : W.11264 / Descartes

 43. Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. Księga I i II / Locke ; przełożył W. M. Kozłowski.
  Warszawa : Hachette, cop. 2011. – 487, [4] stron : ilustracje ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 60)
  ISBN 978-83-7575-432-2
  Sygnatura : U.104378 / Locke

 44. Rzecz o dobrodziejstwach / Seneka ; przełożył Łukacz Górnicki.
  Warszawa : Hachette, cop. 2012. – 296, [3] strony : ilustracje ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 96)
  ISBN 978-83-7739-218-8
  Sygnatura : U.104384

 45. Sens miłości i inne pisma / Sołowjow ; [tł. Henryk Paprocki].
  Warszawa : Hachette, cop. 2010. – 198, [3] s. : il. ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 35)
  ISBN 978-83-7575-207-6
  Sygnatura : U.104402

 46. Solilokwia ; O nieśmiertelności duszy ; O wielkości duszy / św. Augustyn.
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – 222, [1] s. ; 21 cm.
  (Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 7)
  ISBN 978-83-01-16204-7 t. 7
  ISBN 978-83-01-16223-8 t. 1-25
  Sygnatura : W.10997 / Augustyn

 47. Tako rzecze Zaratustra / Nietzsche ; przeł. Wacław Berent. – Wydanie uzupełnione i poprawione na podstawie wydania pierwszego z 1906 r.
  Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2008. – 406, [3] s. ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 4)
  ISBN 978-83-7575-176-5
  Sygnatura : U.104990

 48. To rzekł Zaratustra : książka dla wszystkich i dla nikogo / Friedrich Nietzsche ; przeł. Sława Lisiecka i Zdzisław Jaskuła.
  [Madryt] : Mediasat Group, 2005. – 318, [1] s. ; 20 cm.
  (Biblioteka Gazety Wyborczej. XIX Wiek ; 19)
  ISBN 84-9819-190-4
  ISBN 84-9819-164-5 całość
  Sygnatura : U.104440

 49. Traktaty ; Etyka / Spinoza ; przeł. oraz objaśnieniami opatrzył Ignacy Halpern.
  Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2009. – 823 s. ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 9)
  ISBN 978-83-7575-181-9
  Sygnatura : W.11083 / Spinoza

 50. Trzy dialogi między Hylasem i Filonusem : oraz Rzecz o zasadach poznania ludzkiego / Berkeley ; [przekł. Janina Sosnowska, Feliks Jezierski].
  Warszawa : Hachette, cop. 2009. – 326, [3] s. : il. ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 26)
  ISBN 978-83-7575-198-7
  Sygnatura : U.104395

 51. Uczta ; Polityk ; Sofista ; Eutyfron / Platon ; przeł., wstępami i objaśnieniami opatrzył Władysław Witwicki.
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – 357, [1] s. ; 21 cm.
  (Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 3)
  ISBN 978-83-01-16200-9 t. 3
  ISBN 978-83-01-16223-8 t. 1-25
  Sygnatura : W.11095 / Platon

 52. Umowa społeczna ; List o widowiskach / Jean-Jacques Rousseau.
  Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2010. – 321, [1] s. ; 21 cm.
  (Biblioteka Gazety Wyborczej. Wielcy filozofowie ; 14)
  ISBN 978-83-01-16211-5 t. 14
  ISBN 978-83-01-16223-8 t. 1-25
  Sygnatura : W.11106 / Rousseau

 53. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie : zagadnienia życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów / Eucken ; przełożył Adam Zieleńczyk.
  Warszawa : Hachette, copyright © 2012. – 311, [2] strony : ilustracje ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 84)
  ISBN 978-83-7739-553-0
  Sygnatura : U.104382

 54. Wielka księga Tao / Lao Tse ; przeł. oraz objaśnieniami opatrzył Jarosław Zawadzki.
  Warszawa : Hachette Livre Polska, cop. 2009. – 178, [5] s. ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów – Hachette Livre Polska ; 10)
  ISBN 978-83-7575-182-6
  Sygnatura : U.104437

 55. Wstęp do psychoanalizy / Zygmunt Freud ; przełożyli S. Kempnerówna i W. Zaniewicki.
  Warszawa : Hachette, © copyright 2011. – 486, [4] strony : ilustracje ; 19 cm.
  (Biblioteka Filozofów ; 59)
  ISBN 978-83-7575-431-5
  Sygnatura : W.11263 / Freud